deutsche flagge  Deutsch     english flag  English     nederlandse vlag  Nederlands
   
   
   
hpi-THERAPIE

Coma, therapie en opleidingen
h p i - therapie

Dagboek van een patiënt in COMA

EEN BLOG OVER COMA

 

Is onderzocht, welke invloed het heeft, wanneer de patiënt in coma de hele dag geholpen wordt om zich te bewegen, zonder dat hij blootgesteld wordt aan prikkels, die ook door gezonde mensen als pijnlijk worden ervaren?

  Naar boven  


Vrijdag 30 april 2021

BEVRIJDING

5 mei is het weer bevrijdingsdag. Een dag, die in Nederland niet een Nationale feestdag is waarop het normale leven stil ligt en die elk jaar door iedereen gevierd wordt, maar een dag, die de naam Bevrijdingsdag heeft. Velen weten niet, wat het betekent om vrij te zijn.

Hoe waardevol het is om je vrij te kunnen uiten en je vrij te kunnen bewegen. Nederland wordt door velen verkozen boven het eigen geboorteland, waar de vrijheid voor iedereen beperkt is.

Dankzij fouten, die de overheid maakt, niet alleen in het uitkeren of terug verlangen van uitkeringen, maar ook door het opnemen van een arrestatiebevel in de computer na een uitspraak waartegen bezwaar is aangetekend, waardoor de opname van het arrestatiebevel niet aktief hoort te zijn, veroorzaakt bij de burger, die op de dag, waarop het beroep behandeld werd, in de Nederlandse cel gestopt werd, een totaal wantrouwen van de Nederlandse overheidsinstanties.

Nederland is een „participatiemaatschappij” geworden, maar de agent, die verzocht werd om het Paleis van Justitie te bellen en te vragen, wat er gebeurd was met het beroep tegen de uitspraak op basis waarvan de agent de burger naar de cel stuurde, vond het niet nodig om het Paleis van Justitie te bellen.

De onwil van deze agent, die daardoor niet te horen kreeg, dat de burger, die hij in de cel ging stoppen, zojuist vrijgesproken was van schuld voor het veroordeelde, had tot gevolg, dat er weer minstens één burger het vertrouwen in de overheid kwijt raakte en daarmede ook het vermogen om vertrouwen te hebben in de digitale overheidswereld.

Geld heelt geen wonden, ook niet het geld, dat niet uitgekeerd werd voor de drie dagen, die deze burger onschuldig in de Haagsche cel zat, waardoor hij het laatste verjaardagsfeest van een doodziek familielid miste. Alleen de agent, die hetzelfde overkwam tijdens zijn opleiding, zal enigszins kunnen navoelen, hoe de burger zich voelde, toen hij volkomen onschuldig in de cel gestopt werd, met het verschil, dat de agent wist, dat hij er een keer aan moest geloven. Het moment trof voor hem slecht, omdat zijn oom doodziek was en net in die dagen jarig was.

Voor de burger, die op 27 april onschuldig in de cel gestopt werd, is Koningsdag een dag die elk jaar weer het trauma van arrestatie in de herinnering roept en Konninginnedag de dag, waarop het trauma van het gemiste laatste verjaardagsfeest herinnerd wordt.

De vrijheid is sindsdien geen vrijheid meer, want het leven heeft bewezen, dat er slechts één agent nodig is om er voor te zorgen dat je onschuldig in de cel kunt belanden, vooral als er al vele andere ambtenaren zich niet aan de regels gehouden hebben.

 

  Naar boven  


Donderdag 15 april 2021

PULSVISSEN VERBODEN

Het pulsvissen is nu verboden. Er is geen wetenschappelijk advies waarop besloten is dat pulsvissen verboden moest worden. Op het hoogtepunt waren 85 Nederlandse vissers met puls aan het vissen.

Afhankelijk van de sterkte van de puls komen de vissen naar boven, dus als je een grote vis wilt vangen, moet de puls hoog zijn. En de kleine vissen, die daar toevallig op dat moment ook zwemmen? Die kunnen die puls al helemaal niet aan en sterven op slag van stoot volgens de leer der logica. Daar is geen wetenschap voor nodig.

 

  Naar boven  


Maandag 12 april 2021

VERSLAVING al dan niet door CORONA

Op de radio is te horen, dat er veel studenten zijn, die verslavende middelen gebruiken. De studenten, die zich verantwoordelijk voelen voor hun medestudenten, vertellen dit aan de arts, met wie zij een gesprek hebben. Zij wijten het vergrote gebruik van verslavende middelen aan de beperkte ontmoetingen, die studenten nu hebben door de bewegingsbeperkende corona-maatregelen.

Die bewegingsbeperkende coronamaatregelen gelden niet alleen voor studenten, maar voor iedereen en niet alleen studenten grijpen naar verslavende of verdovende middelen om hun alleen-zijn dragelijk te maken. Op den duur zullen de gevolgen van de coronamaatregelen duidelijk worden en zal betreurd worden, dat daar niet vooraf meer over nagedacht werd?

De coronamaatregelen zijn ingevoerd om te voorkomen, dat de ziekenhuizen overspoeld zouden worden door patiënten, die niet de juiste behandeling konden krijgen, omdat er onvoldoende personeel en technische voorzieningen beschikbaar zouden zijn.

Men gaat er van uit, dat door de coronamaatregelen het aanbod van patiënten is zoals het is, maar we zullen nooit weten, of dat werkelijk zo is. Vele mensen hebben meteen, toen er sprake was van een levensbedreigend virus, voor zichzelf maatregelen genomen, waardoor zij niet in contact komen met andere mensen. Zij gaan zelf in isolatie omdat zij bang zijn met het coronavirus besmet te worden.

Winkels zijn dicht, bibliotheek, horeca enz. terwijl de supermarkten verzamelplaatsen zijn van mensen, die misschien liever in de horeca hun maaltijd zouden nuttigen. Ondanks de maatregelen stijgt het aantal besmette personen en men vraagt zich af, hoe dat komt. „Men” denkt, dat het komt doordat „de burger” zich niet aan de maatregelen houdt?

Hoe het komt, zullen we wel nooit weten? Zouden de wind, de zon, de vogels, het vlees, de groente, het brood, ..... van invloed zijn? Een vaccin wordt als uitkomst gezien in deze malaise. In het begin werd gesproken over natuurlijke immuniteit, maar dat idee is kennelijk verlaten. Een enkele persoon overlijdt na de toediening van het vaccin, waarna de toedieningsmaatregelen veranderd zijn, waardoor de door vaccin verwachte immuniteit vertraagd wordt.

En de bewegingsbeperkende maatregelen veroorzaken bijzondere toestanden in parken en natuur, waar de burger naar toe trekt wanneer het mooi weer is, op zoek naar de zon en de daardoor oplopende Vit. in het lichaam.

Men zegt, dat dankzij de toediening van een vaccin in de groep ouderen, daarin veel minder mensen ziek worden, maar is dat werkelijk zo? Of zou de reden zijn dat de kwetsbare ouderen, die aan corona overleden zijn, allemaal op zijn en de overgebleven ouderen overgebleven zijn dankzij hun aangeboren immuniteit?

Hoe het zij, er zijn veel meer mensen verslaafd dan potentieel ic-patiënt door corana/covid-19. En de mensen, die van die verslaafdheid af willen, kunnen het hpi-THERAPIE PROGRAMMA eens proberen.

 

  Naar boven  


Zaterdag 10 April 2021

ONGEDOCUMENTEERD

„De kans dat iemand nog een plek gaat vinden in het land van herkomst is nul”, wordt gezegd tijdens een programma over ongedocumenteerden op radio NPO1.

Na 22 jaar verblijf in het buitenland, ben ik terug gekomen naar Nederland. Dankzij een gemeente, die bereid was om mij in te schrijven als behoeftige, die recht zou hebben op een uitkering, wanneer ik een woning zou krijgen in die gemeente, waardoor de woningbouwvereniging bereid was om mij in te schrijven als toekomstige huurster, omdat het inkomen verzekerd zou zijn, door de verzekering van de gemeente, dat ik een uitkering zou krijgen, wanneer ik een woning in de gemeente zou hebben.

Het enige wat ik nodig had, was voldoende geld om de eerste twee maanden huur te betalen. Ik had de ervaring, dat ik in Nederland altijd had kunnen sparen, terwijl ik in Duitsland, waar ik terecht was gekomen, financieel als in een put zonder bodem leefde. Het lukte mij daar niet om te sparen, integendeel, al het geld, dat ik in Noorwegen, waar naar toe ik geëmigreerd was, had verdiend, had ik geheel en al uitgegeven, zoals ook het geld, dat ik verdiende en erfde, verdween in de put van de huur.

Ik had het geluk, dat ik een EEG Europeaan was en daardoor ook in Duitsland recht had op een uitkering. Iedereen weet, dat geld maakt niet gelukkig, maar geen geld hebben kan zéér ongelukkig maken, vooral als je, bijvoorbeeld als ongedocumenteerde ineens zonder werk zit, bijvoorbeeld door de Corona-maatregelen terwijl je goed hebt kunnen leven dankzij al het (zwarte) werk, dat je deed bij mensen die niet bereid zijn om de wettelijke regels te volgen en de vaste werkster, huishoudster, kinderoppas of hoe de hulp, die wekelijks een of meermaals komt werken, genoemd wordt, aan te melden als medewerk(st)er en voor deze persoon sociale belastingen te betalen, zodat zij verzekerd zijn bij ziekte en AOW krijgen, wanneer zij de daarbij behorende leeftijd bereikt hebben.

Of is dat alles onmogelijk als iemand niet in Nederland gedocumenteerd is? Hoe ongedocumenteerd is iemand, die zo genoemd wordt? Vroeger werd over „illegalen” gesproken, maar dat is veranderd, omdat iemand, die bestaat toch eigenlijk niet illegaal kan zijn.

Er was een regeling, dat een staatssecretaris met zijn hand over zijn hart kon strijken, waardoor iemand een verblijfsvergunning kon krijgen, maar die regeling is na ophef over kinderen, die uitgezet dreigden te worden, opgeheven door de Tweede en Eerste Kamer. De rechter moet nu beslissen en die moet de wetten volgen, die helaas niet mens-vriendelijk zijn.

En dus moet je, als je al twintig jaar in Nederland woont en werkt en gelukkig bent, altijd bang zijn dat er iemand, die je niet wel gezind is, ervoor zorgt, dat je naar je „geboorteland” of het land waarvan je ouders de nationaliteit hebben, gestuurd wordt. Als kind mag je naar school, maar als je 18 bent geworden en geen Nederlandse nationaliteit hebt verkregen, dreigt uitzetting.

Een mogelijke oplossing zou zijn om een ieder, die geboren wordt in Nederland de Nederlandse nationaliteit te geven, maar dan krijg je toestanden, zoals nu de mensen, die elders geboren zijn of kind zijn van ouders met een andere nationaliteit nu ook daar belasting moeten betalen, omdat zij ook de USA of Marokkaanse nationaliteit gekregen hebben bij hun geboorte, b.v. omdat zij daar geboren zijn of omdat de ouders de Marokkaanse nationaliteit hebben.

Of moeten gewoon alle nationaliteiten opgeheven worden en moet het vrije verkeer van mensen voor iedereen gelden? Dat zou dan o.a. betekenen, dat vrienden uit Indonesië geen visum meer nodig zouden hebben en ons Hollanders zo vaak als wij willen (omdat wij het kaartje, dat voor hen te duur is, moeten kopen) kunnen bezoeken. Bovendien zou dan niemand meer ergens illegaal zijn, maar zich overal kunnen aanmelden als inwoner.

Het is wel duidelijk, dat een dergelijke regeling verstrekkende gevolgen zou hebben, want wij leven hier in een heel luxe deel van de wereld waar het de financiën betreft. Er zijn veel en veel meer mensen, die niet het „rijksvangnet” van uitkeringen en subsidies (= geldelijke ondersteuning, toelage) (die tegenwoordig „toeslag” (= extra loon) genoemd worden) tot hun beschikking hebben en dus zelf voor een sociaal vangnet moeten zorgen.

Dat wil zeggen, dat zij iedereen te vriend moeten houden......

 

  Naar boven  


Donderdag 8 April 2021

CORONA VACCIN EN TROMBOSE

Wel of geen VACCIN LATEN TOEDIENEN? Er is een kans op trombose. Een geringe kans. Een zeer geringe kans, wordt op de radio vermeld. In alle programmas wordt er over gedebateerd. Had niet zus, had niet zo, zou nu niet.....?

Het is, zoals het is. Vele bedrijven gaan failliet, omdat ervoor gekozen is om een „oorlog” aan te gaan tegen een virus, dat veel slimmer is dan de mens. De werking van het virus is op het ogenblik nog levensbedreigend, waardoor menigeen halsreikend uitziet naar een vaccinatie.

De vaccins zijn in ijltempo ontwikkeld en getest en na een paar maanden vaccineren, blijkt er een kans op trombose te zijn. Een kans, die kleiner is dan de kans op trombose tijdens een vlucht naar Barcelona en ook de kans, dat je trombose krijgt als je de pil gebruikt, is 200 à 400 maal groter. Dagelijks krijgen vele mensen trombose, zonder dat zij ingeënt worden.

Er wordt gesproken over vrouwen, die trombose kregen en daaraan overleden. Zouden deze vrouwen de pil gebruikt hebben?

 

  Naar boven  


Zondag 14 maart 2021

DRINK WATER !

De waterhuishouding in Nederland is sinds mensenheugenis door de mens beïnvloed.

In het waterschap Amstel, Gooi en Vecht bevinden zich polders, waar brak water omhoog gedrukt wordt. Brak water is water met een hoger zoutgehalte, dat onder invloed van het zeewater landinwaarts komt.

Doch in deze polders is dat niet het geval. Het brakke water zit onder een grondlaag waar ooit een zee was. Nu is het land en sinds jaren wordt het hoogkomende brakke water met drinkwater weggespoeld, zodat de rivier, waar het water in geloosd wordt, niet te zout wordt.

Dankzij de vooruitgang der techniek waar het het ontzouten van water betreft waardoor dit relatief goedkoop geworden is, is het idee ontstaan om het brakke water niet langer met het kostbare zoete water uit het Markermeer weg te spoelen, maar het water te ontzouten, zodanig, dat het water als drinkwater gebruikt kan worden.

Misschien is het zout, dat er uit gewonnen wordt, ook te gebruiken als keuken- of stooizout?

Het idee wordt nu als proef uitgevoerd in de Horstermeerpolder in het Vechtplassengebied. Voor een schacht wordt een gat geslepen in de bodem, die tot in het brakke water reikt. Het slijpen gebeurt zeer voorzichtig, want er wordt een gat gemaakt in de scheidingslaag, die tot nog toe door de waterkundigen als "niet-te-doordringen-laag" werd beschouwd. Deze laag is een deel van de natuurlijke scheiding tussen het zoete, van de oppervlakte afkomstige water en het zoute water.

De mens heeft al lang de aarde gebruikt als voorraadkast. Mineralen, stenen, gas, olie e.d. werden gewonnen en gebruikt, waarbij de gevolgen niet bekend waren.

Intussen weet de mens een beetje, wat de gevolgen kunnen zijn van het onttrekken van stoffen uit de aarde. In Groningen begon de aarde te schudden, toen de spanning, die het aanwezige gas uitoefende, verdween, in Staufen (Schwarzwald), waar men van de aardwarmte gebruik wilde maken, bleek de grond omhoog te komen doordat ingebracht water in een gipslaag terecht kwam, die uitzette, waardoor de aarde omhoog kwam.

En nu wordt er in Nederland in een afsluitende laag een gat geboord om toegang te krijgen tot het brakke water, dat onder die laag ligt. Is er nagedacht over het gevaar, dat daardoor ontstaat?

Zou het kunnen zijn, dat door het onttrekken van brak water de spanning in de aarde dusdanig verandert, dat er een zeer grote inklinking komt, waardoor schade ontstaat die groter is dan de schade, die nu in Groningen al is ontstaan?

Met andere woorden: is het niet beter en mogelijk om het brakke water boven de afscheidende laag weg te pompen?

 

  Naar boven  


Zaterdag 13 maart 2021

EGOISTISCH AF WACHTEN ?

"Egoisme is het laatste, wat we kunnen gebruiken" wordt gezegd, naar aanleiding van het feit, dat Maarten van Rossum openbaar gemaakt heeft, dat hij, na meermaals de GGD gebeld te hebben, een afspraak gekregen heeft om een vaccinatie te krijgen, ondanks dat hij daartoe nog geen uitnodiging had gekregen.

Van een vriend had hij gehoord, dat dat mogelijk was. "Je moet gewoon blijven bellen" had de vriend gezegd, dus dat deed Maarten van Rossum, want de aanhouder wint, weet hij uit ondervinding.

Hij is nu 77 jaar en de mensen, die in de leeftijdscategorie van 79-jaar vallen, zijn nu aan de beurt. Er zijn regels opgesteld en er wordt van de burger verwacht, dat hij die regels volgt. Maar er zijn mensen, die graag de regels op de proef stellen en daar best een paar telefoontjes voor over hebben.

Een jaar geleden, toen de diagnose "corona" in Nederland gesteld werd, was er nog sprake van langzaam maar zeker iedereen immuniteit te laten krijgen, maar er is vervolgens toch besloten om te wachten tot er een vaccin zou zijn, voordat de burger zich weer normaal mag bewegen.

Tot overmaat van ramp is de laatste oplossing in de oorlog tegen het corona/covid-19 virus het instellen van de avondklok gebleken en, ondanks de belofte, dat deze slechts voor korte tijd zou gelden, wordt deze alsmaar verlengd.

Er zijn nu verschillende vaccins beschikbaar en deze worden verstrekt van oud tot jong. Blijkbaar zijn er mensen, die dit vaccin graag ontvangen en die bellen dus de GGD om een afspraak te krijgen, voordat zij een uitnodiging daartoe ontvangen hebben en er zijn mensen, die daar schande over spreken.

Spreken deze mensen ook schande over de mensen, die vrijwillig achteraan de rij gaan staan en misschien wel hopen, dat er voor hen tegen die tijd geen vaccin meer over is?

 

  Naar boven  


Vrijdag 5 maart 2021

KINDERARMOEDE

Kinderen in armoede hebben heel veel extra zorg nodig. Een kind, dat in een gezin leeft, dat weinig geld heeft, heeft andere ervaringen dan een kind, dat in een gezin leeft, waar genoeg geld is om de noodzakelijke uitgaven te doen om het gehele gezin van de basisbehoeften te voorzien.

De wetenschap is er van overtuigd, dat kinderen, die in armoede leven, een grote kans hebben om kinderen te krijgen, die ook in armoede leven.

Er wordt met man en macht geprobeerd om aandacht te krijgen voor deze kinderen, die leren om elk dubbeltje drie maal om te draaien voordat ze kiezen, waaraan ze het uitgeven. Een gebitsregulatie is dan niet prioritiet. Het is sowieso de vraag, waarom je een gebit zou willen reguleren?

De tanden staan in verbinding met de organen en het is de vraag, of het voor het fysieke systeem gezond is om de tanden te dwingen om in een andere stand te komen. De gebitsregulatie veroorzaakt stress in de schedel en dat kan tot gevolg hebben dat het kind leerproblemen krijgt.

En hoe zit het met de kinderen, die in een gezin leven, waar geen financiële middelen ontbreken om in de basisbehoeften te voorzien, maar waar de vader zowel zijn vrouw als de kinderen kort houdt? Waar de moeder moet bedelen om geld te krijgen om boodschappen te kunnen doen en de kinderen niet de muziek-, sport- of andere lessen krijgen, die zij nodig hebben om zoveel zelfvertrouwen te krijgen dat zij als volwassene hun eigen geld kunnen verdienen?

 

  Naar boven  


Zondag 21 februari 2021

SCHIJN ZEKERHEID

Het is Coronatijd en de "niet noodzakelijke winkels" zijn al weken dicht en wat mij enorm verbaast, is dat de slijterij open is. Ik heb me laten vertellen, dat de hasjzaak ook open is. Wat absurd! Wat mij betreft mogen al die winkels continu gesloten worden en alle winkels, die nu dicht zijn, zijn voortaan 5 of 6 dagen per week open. Een dag in de week mag elke winkel dicht zijn, zodat de medewerker in ieder geval één dag in de week vrij is.

Niet alleen de winkels zijn nu al weken dicht, zodat ik geen fatsoenlijk boek of toner voor mijn drukker kan kopen in de kantoorbenodigdheden winkel, maar er is bovendien met een enorme vaart een wet door de volksvertegenwoordigers aangenomen die wordt ingevoerd (of is ingevoerd), om de beweeglijkheid van de burger wat betreft het vertoeven in de open lucht te beperken.

In plaats van een ieder te verplichten om elke avond, vóór het slapen gaan een rondje om het huis van minimaal 30 minuten te wandelen, weten de wetenschappers en de regering niets beters dan een "Avondklok" in te stellen, waardoor het voor de burger financieel een dure grap wordt als hij ‘s avonds voor het slapen gaan in zijn uppie een half uurtje gaat joggen en daarbij door een wetshandhaver tot stand wordt gedwongen.

Hoe zou het zijn, wanneer een ieder elke avond een rondje van minimaal 2 km zou lopen, al dan niet direkt voor het slapen gaan? Zou de toenemende dikte van de gemiddelde burger dan afnemen? Zou het de ziektekosten per burger doen afnemen? Het lijkt dat beide vragen met JA beantwoord kunnen worden, maar we zullen het nooit weten.

Want deze maatregel, die een veel gunstiger effect zal hebben dan het beperken van de beweeglijkheid van de burger waar het het vertoeven in de open lucht betreft, is niet te controleren. Dat is het verbod om op straat te zijn wel. Jammer, de beste stuurlui staan aan wal!

Zij hebben zoveel ervaring opgedaan in de woelige baren, dat zij weten, wat het beste is voor hun lichaam en wanneer zij aan de behoeften, die dat lichaam heeft, gevolg kunnen geven, zullen zij, ongeacht hun leeftijd, niet bang zijn om ziek te worden of te sterven. Per slot van rekening weten zij, dat het leven eindig is.

Als 66+er merk ik, dat ik dikker word, nu ik niet ‘s avonds voor het slapen gaan in mijn uppie een rondje om de kerk kan gaan rennen, zonder de angst om daarvoor een bekeuring te krijgen, die de oorzaak zou worden, dat ik òf twee weken niet kan eten, òf de huur van een week niet kan betalen.

En ik vermoed, dat het vele anderen ook zo gaat. De Avondklok heeft geen invloed op hun leven, omdat zij sowieso altijd onbeweeglijk thuis rondhangen na 20 uur, terwijl er ook veel anderen zijn, die, zoals ik, ‘s avonds voor het slapen gaan nog een rondje gaan lopen of rennen om lekker moe in het bed te duiken.

Een fysieke moeheid, die, mede dankzij het thuiswerken, niet meer lijkt te bestaan, waardoor de slaap niet wil komen en het gehele dag-nachtritme van slag raakt. Uitgeslapen wordt, later naar bed gegaan, meer electra verbruikt en minder zonlicht ervaren, want de reis naar het werk ontbreekt, evenals het samen buiten sporten.

 

  Naar boven  


Maandag 15 februari 2021

REKENING RIJDEN of CARPOOLEN

Het is verkiezingstijd en dus tijd om plannen te maken voor de toekomst, voor de na-covid-19 tijd. Dit betekent, dat de onderwerpen, die vóór het intreden van het covid-19/corona virus aandracht kregen, weer op de agenda staan. Eén van die onderwerpen is de toestand van het milieu.

Waar het covid-19/corona virus vandaan komt, is wellicht nooit te ontdekken, maar er wordt vermoed, dat het een ziekte is, die van dier op mens is overgesprongen. Zou dat ook de manier zijn, waarop de ziekte in stand gehouden en verspreid wordt?

Voor de mensen, die zich met de toekomst bezig houden, is dat niet zo belangrijk. Er komt een tijd, waarin het corona/covid-19 virus niet meer de maatschappij zal beheersen en wat dan? Wordt er dan weer over het rekening rijden gesproken en wordt dat dan zonder aanpassingen ingevoerd?

Dat zou weer een mooi staaltje discriminatie bij wet zijn, want degene, die van weinig geld moet rondkomen zou dan veel minder kilometers kunnen rijden dan nu. Dankzij de prijs van de benzine betaalt een ieder al per kilometer, waarbij degene, die een auto heeft die weinig benzine per kilometer verbruikt, minder uitgaven per kilometer heeft dan de persoon, die een grote, veel verbruikende auto heeft. Degene met een kleine beurs zal niet als eerste naar het uiterlijk van de auto kijken, maar naar het verbruik van de auto.

Zij of hij die zich geen auto kan veroorloven, kan zich waarschijnlijk ook geen treinkaartje veroorloven en heeft misschien zelfs geen internet thuis om de uitgaven beperkt te houden. Wanneer zij/hij wil reizen, wordt de fiets gepakt, behalve als de afstand daarvoor te groot is. Dan is men aangewezen op anderen, die graag een ander een plezier doen en stoppen voor degene, die aan de kant van de weg staat te liften.

Het was in de zestiger jaren normaal om te liften. Vooral op vrijdagmiddag stonden er op "liftplaatsen" aan de uitvalswegen van steden vele studenten, militairen en anderen te liften om naar huis te komen of naar andere familie of vrienden, waar het weekeinde doorgebracht zou worden en op zondag werd weer terug gelift.

Dankzij internet is het mogelijk om contact te leggen met bestuurders, die (vaak tegen betaling) bereid zijn om met iemand anders naar hun bestemming te rijden. Dat is voor de moderne mens en internet gebruiker, die vaak ruim van te voren zijn reizen plant, praktisch, maar de spontane reiziger, die niet de beschikking heeft over internet, kan geen contact maken met de chauffeur.

Ook wanneer iemand niet weet, dat deze internet contact pagina bestaat, kan men er geen gebruik van maken en zal men, wanneer men het geld niet heeft om op een andere manier te reizen, de straat op moeten en de duim in de hoogte moeten steken als teken, dat men graag mee wil rijden.

Helaas zijn er niet zo veel mensen meer in Nederland, die bereid zijn om een (al dan niet verdwaalde) landgenoot of vreemdeling een stukje mee te nemen. De lifter staat vaak uren te wachten, bijvoorbeeld op de liftplaats in Amsterdam tijdens het spitsuur, waar chauffeurs doen alsof ze stoppen om vervolgens met hoge snelheid te verdwijnen als de lifter bij de auto is aangekomen.

De manier, waarop in Nederland de wegen zijn ingericht, zijn ook niet liftvriendelijk, want er is niet op elke verbinding naar de snelweg toe een liftplaats. Daar is meestal ruim plaats voor, maar Nederland is ingericht op vaart. Men gaat er van uit, dat het gevaarlijk is als er mensen op de oprit naar de snelweg staan te liften, terwijl dat helemaal niet zou zijn, als er op elke oprit naar de snelweg een officiële liftplaats zou zijn. Dan zou iedereen altijd alert zijn bij het oprijden van de snelweg en kunnen kijken, of er misschien een lifter staat, die in dezelde richting wil.

Hoe zou het zijn, wanneer men zou beginnen om op elke oprit naar de snelweg en in steden een liftplaats in te richten in plaats van het rekening rijden in te voeren?

  Naar boven  


Zaterdag 13 februari 2021

TOLK IN DE SPREEKKAMER

Tot 1 jan 2012 werd de telefonische tolk gefinancierd door de overheid. Wanneer een patiënt bij een dokter kwam en bleek, dat de patiënt de dokter niet begreep en/of voor de dokter niet te begrijpen was, kon gebruik gemaakt worden van de telefonische tolk. Dat kostte ca. 19 miljoen euro per jaar, die de regering liever niet daarvoor wilde uitgeven.

Het is al weer een hele poos geleden, dat ik als fysiotherapeute in Den Haag in de Schilderswijk werkte. Lang voordat hij vernieuwd werd. Er stonden nog veel prachtige grote huizen, die vaak slecht onderhouden waren en opgekocht werden door Turken en anderen, die als immigrant naar Nederland waren gekomen.

Ongeveer 10% van de patiënten hadden het Nederlands als moedertaal, de overige patiënten spraken in het algemeen slecht Nederlands. Ik leerde het woord "pijn" in het Turks, deed mijn best om wat meer woorden te leren, maar ben daar snel weer mee gestopt. Ik zat er voor een korte tijd en het bleek voor mij niet mogelijk om naast mijn werk Turks te leren. Internet bestond nog niet.

Een vrouw had pijn in haar rug en kwam met haar man. Turks van origine, waren zij meer dan 10 jaar in Nederland. Hij sprak slecht Nederlands, zij kende "ja", "nee" en verder niets, voor zover ik mij herinner. Zonder haar man was het voor mij niet mogelijk om te achterhalen, wat haar klachten waren. Kennelijk was er iets mis gegaan?

Vele mensen zijn naar Nederland gekomen om te werken en hebben hun eigen cultuur meegenomen en gekoesterd, zodanig, dat zij geen contact met Nederlanders (of moet ik schrijven "Nederlands sprekenden") hadden en dus ook geen behoefte hadden aan de Nederlandse taal, omdat ondernemende landgenoten winkels en andere voorzieningen gingen uitbaten.

Anno 2021 heeft Rotterdam een webpagina www.betertaal.nu, speciaal voor analfabeten. Het is toch wel tragisch, dat men laat zien, hoe iemand, die niet kan lezen of schrijven het niet gemakkelijk gemaakt wordt om hulp te vinden waar hij of zij de Nederlandse taal machtig kan worden. Geen telefoonmummer of adres, maar een webpagina wordt op de radio genoemd voor degenen, die willen leren lezen en schrijven, zodat het kind dat niet meer hoeft te doen.

Ondertussen is meer bekend over de culturen, die door de immigranten in Nederland aan hun kinderen worden doorgegeven en de toegepaste regels, die erg lijken op die in Nederland van 100 jaar geleden? Het meisje moet een hoofddoek op, mag niet alleen naar buiten enz.....? Het kind, dat uit een huishouden komt, waar niet over menstruatie, depressie of andere kwalen gesproken wordt en dat met de volwassene naar de dokter moet, bijvoorbeeld omdat de menstruatieklachten te groot worden, zal wellicht die klachten niet durven vertalen, zeker niet als het zelf een jongen is.

Bovendien kan het zijn, dat de Nederlandse woorden wel bekend zijn, maar de woorden in vaders- en moederstaal niet. Gelukkig, op de smartphone zit "translate", maar dat maakt er soms ook een onbegrijpelijk geheel van. De tolkvoorziening is voor iedereen afgeschaft en het is de vraag, of dat slim is.

Want het kan natuurlijk best zijn, dat op den duur de kosten voor de zorg hoger zijn, omdat in het begin iets door een spraakverwarring gemist is. Maar, eh, denk je werkelijk dat dat alleen maar gebeurt doordat er geen tolk aanwezig was?

Hoeveel mensen hebben de ervaring, dat zij niet goed begrepen zijn? Hebben die mensen, toen zij dat ontdekten, onbewust het "snap je" of iets dergelijks als stopwoordje in hun spraakgebruik ingevoegd?

Gezien het feit, dat er mensen zijn, die het kennelijk niet nodig vinden om de taal van het land, waarin zij wonen, te leren, lijkt het mij logisch dat er niet standaard een tolk wordt vergoed voor een gesprek of behandeling. Het zou echter een goed idee zijn om deze mensen te stimuleren om de taal van het land te leren, zodat zij zichzelf kunnen uiten.

De mensen, die nog geen half jaar in Nederland zijn, zouden een snelle cursus Nederlands moeten volgen zodat zij meer kans hebben zich thuis te voelen in dit koude kikkerlandje. Een wettelijk verbod voor kinderen om te tolken (al dan niet voor de ouders) zou tot gevolg hebben dat menig kind niet de ervaring heeft hoe het is om iets voor een ander te kunnen betekenen door het gebruik van het woord.

Tolken voor iemand kan grote vreugde geven voor de betrokken partijen, wanneer die eerlijk en oprecht, zonder schaamte het gesprek voeren. Het blijkt, dat kinderen er soms moeite mee hebben, omdat zij dan over dingen moeten spreken, die thuis taboe zijn. En het zou goed zijn, als die taboes bespraakbaar werden.

Wanneer niet geheimzinnig gedaan wordt over waar de kinderen vandaan komen en het meisje niet ongewenst zwanger wordt, omdat zij niet weet hoe zij zwanger kan worden. Een toestand, die honderd jaar geleden in Nederland normaal was. Er werd niet gesproken over het sexuele leven, waardoor het voorkwam, dat een 16-jarige jongen drie 15 jarige meisjes zwanger maakte. Kennelijk had hij een goede neus wanneer zij vruchtbaar waren.

Waaraan ontleent de mens zijn identiteit? Wat is een normale kindheid? Wie is waarom waarvoor verantwoordelijk?

Elk kind loopt littekens op. De vader, die al zijn kinderen hetzelfde behandelt, omdat hij er geen tekort wil doen, ziet niet dat zijn kinderen allemaal verschillende behoeften hebben en zij dus allemaal tekort komen, omdat hij niet ziet wat zij nodig hebben. De kinderen van ouders, die voor hun werk steeds verhuizen, moeten elke keer weer hun vriendInnetjes loslaten en nieuwe maken. En als zij weer naar een ander land verhuizen, weer een nieuwe taal leren. Het ene kind wil graag kinderen krijgen zodat het die een andere jeugd kan geven dan het zelf gehad heeft, terwijl een ander kind geen kinderen wil krijgen, zodat die niet dezelfde jeugd krijgen als het zelf gehad heeft. De een blijkt een helpersyndroom te hebben overgehouden aan de jeugd en wordt een uitmuntend verpleegster of verpleger, de ander gaat Nederlands studeren en wordt een woordkunstenaar.

Het wel of niet vergoeden van de tolkvorziening in de gezondheidszorg, die tot zorg gedegradeerd is, zal uitmaken, maar nog meer zal uitmaken het stimuleren van het beheersen van de Nederlandse taal voor een ieder, die in Nederland woont.

 

  Naar boven  


Maandag 8 februari 2021

WINTER WEER !

Het winterweer is een welkome afleiding

Tot grote vreugde van menig Nederlander en de Viking schaats fabriek, zijn er winterse dagen begonnen. Op zondag is er in een groot gedeelte van Nederland veel sneeuw gevallen tijdens vrieskoude, waardoor de treinen niet konden rijden. De wissels zijn bevroren.

In het Limburgse land ligt amper sneeuw, veel te weinig om een sneeuwpop te maken of om sneeuwballen te gooien. De hellingen hebben ook amper sneeuw en de slee blijft dus snel hangen in het gras.

Er is veel veranderd, dankzij de aardopwarming? Het lijkt wel, alsof men niets meer gewend is. Toen er nog echte winters waren en in de tuin iglo’s gebouwd konden worden van de sneeuw die gevallen was, werden de scholen niet gesloten bij de eerste sneeuw.

Integendeel, ze bleven gewoon open en de mensen, die het laatste op school waren, waren degenen, die het dichtst bij de school woonden. Want zij waren NIET wat vroeger van huis gegaan om op tijd op school te zijn en ontdekten pas toen zij op straat waren, dat zij niet zo snel konden lopen als zij gewend waren.

Anno 2021 wordt er gesproken over code rood of code oranje en op de eerste maandag na een zevenweekse sluiting van de basisscholen in verband met de covid-19/Coronacrisis, blijven er scholen dicht omdat er mogelijk leraren niet op school kunnen komen omdat het openbaar vervoer niet rijdt.

Hoe komt het toch, dat vroeger het Algemeen Dagelijks Leven gewoon door kon gaan en in andere landen, waar het vaker sneeuwt omdat het land wat hoger ligt, dit ook het geval is en in Nederland zo ongeveer bij het eerste sneeuwvlokje het algemene leven totaal tot stilstand komt, ondanks dat er in twee dagen ruim 40 miljoen kilo zout over de wegen gegooid werd?

Zelfs de kranten worden niet bezorgd. Is dit een gevolg van de avondklok? Heeft die de mensen tot stilstand gebracht? Door het gedwongen thuis blijven en het verbod om ‘s nachts op straat te zijn, wordt er minder gereden en is het moeilijker om de straten schoon te rijden. En het lijkt er op, dat niemand zich bewust is van het feit dat iemand niet voor niets betaalt om een papieren krant in zijn bus te krijgen.

De beslissende mensen lijken er van uit te gaan, dat iedereen een computer heeft en iedereen een internetaansluiting heeft en dus daarmee zijn krant zal lezen als die niet in de bus valt.

Als reden voor het niet bezorgen van de krant wordt gezegd, dat men de medewerkers niet aan het gevaar wil blootstellen dat er is als er sneeuw op straat ligt? Als men in het Schwarzwald of in Oostenrijk, Zwitserland of Noord-Italie zo zou denken, zouden er in de winter geen kranten bezorgd worden?!

Is dat een goede reden? Mijns inziens niet, want ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid om gezond en fris te blijven. De man, die thuis moest werken in de hoop niet met het covid-19 virus besmet te worden, had behoefte aan bewegen en ging daarom eindelijk het dak van de serre repareren. En viel daar van af, brak zijn arm en kreeg een dystrofische reflex atrofie.

Als de gladde straat de reden zou zijn dat er een ongeluk gebeurt of iemand valt en iets breekt, zou iedereen, die op de weg is een ongeluk moeten krijgen en iedereen, die op straat is, zou vallen en iets breken. Dit is echter niet het geval. (Gelukkig) vinden er niet veel ongelukken op straat plaats, omdat de meeste weggebruikers zich aanpassen aan de omstandigheden en de meeste mensen vallen niet spontaan op straat en breken dan wat. En als de straat glad is, valt niet iedereen die daar langs komt, dus is niet de gladheid de reden dat iemand valt, maar de manier waarop iemand op de been is, wat ook tot gevolg kan hebben dat iemand spontaan valt, zonder dat de straat nat of glad is of er een andere aanwijsbare reden voor het vallen is..

En zou het openbaar vervoer wel door kunnen rijden, wanneer het door de overheid verzorgd zou worden en niet door buitenlandse investeerders, die er winst uit verwachten? Wanneer er geen subsidie komt voor de huidige constructie van het openbaar vervoer, worden de bedrijven die dat openbaar vervoer nu verzorgen dan opgedoekt en komen er dan andere (overheids) bedrijven, die geen winstoogmerk hebben maar voor wie het verzorgen van een optimaal vervoersklimaat het doel is?

 

  Naar boven  


Zondag 7 februari 2021

DE HERDENKING

De vrouw komt in het parochiehuis om een herdenkingsmis aan te vragen voor haar overleden man. Zij doet dat elk jaar en dit jaar dus ook, maar het wordt een treurige herdenking. Normaal gesproken komen zoon en dochter, die een paar honderd kilometer verder het land in wonen op die dag vroeg koffie drinken, zij gaan samen met hun moeder en hun kinderen naar de kerk om de herdenkingsmis bij te wonen en daarna gaan ze allen naar een plaatselijk restaurant om gezamenlijk een lunch te genieten en de laatste ervaringen te bespreken en na de thee gaan de kinderen en de kleinkinderen weer naar huis. Oma heeft dan weer iets om een jaar op te teren.

Nu is het "Corona Tijd" en de regering heeft besloten, dat de burger zoveel mogelijk alleen moet blijven, in de hoop, dat daardoor minder burgers met het covid-19 virus besmet worden. Het lijkt niet werkelijk te werken, want de besmettingscijfers blijven op hetzelfde niveau en het gezonde verstand zegt: hef alle beperkende maatregelen op! De mensen, die bang zijn, omdat zij tot de risikogroepen horen, zullen zich vanzelf beperken en met weinig andere mensen contact zoeken. En als zij dit niet doen, doen zij dit waarschijnlijk, omdat zij van mening zijn, dat zij liever hun laatste dagen in contact met anderen doorbrengen dan elke dag in en uit alleen thuis te zitten, met alleen een radio of misschien zelfs dat niet, geen computer, internet, noch (kabel) tv, buurvrouw, buurman, kind of ouder, met wie zij een woord kunnen wisselen.

Tot overmaat van ramp wordt er vriesweer verwacht en dat is lang geleden, dus de Nederlander is niet meer gewend daarmee om te gaan en de regering, die ervan overtuigd is, dat contact met elkaar vermeden moet worden, heeft besloten, dat (mocht het mogelijk zijn) schaatsen op natuurijs zoveel mogelijk gedemotiveerd moet worden. De politie heeft de opdracht om ook daar groepsvorming te beboeten.

Hoe komt het toch, dat men volledig voorbij gaat aan het feit, dat de mens gezond blijft (en wordt) door zich te bewegen? Niet het bewegen door drop, chocolade, kaas of noten te eten, maar het ene voet voor de ander zetten en dat liefst langer dan een half uur en als het enigszins kan meerdere malen per dag. Dan werkt de spierpomp en daardoor wordt de lymfe gestimuleerd om overtollige vloeistoffen, die zich in de weefsels hebben opgeslagen wanneer de mens veel zit en waardoor de mens dus dik wordt, afgevoerd worden via het lymfesysteem en de blaas.

De pogingen om een virusverspreiding tot stand te brengen en de werking van het virus te neutraliseren, kenmerken zich door onbeweeglijkheid. De mens wordt gedwongen thuis te blijven in de nacht, waarin hij in een rustige straat kan joggen, doch dat mag niet. Alleen met een aangelijnde hond mag het wel maar een hond aanschaffen voor de tijd dat de "avondklok" geldt, is voor de hond niet leuk.

De burger mag niet meer dan één persoon thuis ontvangen, waardoor de intermenselijke uitwisseling van energie, ervaringen, ideeën en kennis, zeer beperkt wordt. Er vindt daarbij ook een gigantische discriminatie plaats, want iemand, die alleen woont, mag één persoon ontvangen en een gezin mag ook maar één persoon ontvangen. En daarom komen de kinderen en kleinkinderen dit jaar niet, want een paar honderd kilometer rijden om een mis bij te wonen, kost teveel energie. En het is ook best lastig, als je man net is overleden en je dochter komt om je bij te staan om de begrafenis te regelen. Want als dan de begrafenisondernemer komt, is dat een persoon te veel?

Het lijkt onderhand toch wel nodig om alle beperkende maatregelen op te heffen en te vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid van de burger, die thuis kan blijven wanneer hij geen contact met anderen wil, omdat hij bang is ziek te worden. Als 65+ er zonder betaald werk stel ik het op prijs om me vrij te kunnen bewegen en na mijn bezigheden om 23 uur een rondje te kunnen rennen voordat ik naar bed ga, of bij vrienden en vriendinnen op bezoek te kunnen gaan wanneer ik daar behoefte aan heb.

 

  Naar boven  


Maandag 2 februari 2021

SP OVERHEIDS DISCRIMINATIE

De overheid discriminieert altijd! He, hoe kom je daar nou bij? Nou, dat is toch duidelijk: als het gaat om geld dat de burger moet uitgeven, dan wordt er over een bedrag gesproken, als het gaat om inkomen, dan gaat het om procenten. Echt? Ja, kijk maar naar de "zorgpremie", dat is het geld, dat betaald moet worden voor de ziektenkostenverzekering.

In de tijd, dat de mensen "solidair" met elkaar waren, werd er een bepaald percentage van het loon als ziekenfondspremie betaald, waardoor degene, die veel verdiende, meer betaalde dan degene, die weinig verdiende. Het bedrag in guldens of euro’s was voor de minder verdienende lager. Het was toen mogelijk, om géén ziektekostenverzekering te hebben als je niets verdiende. In Noorwegen was een soortgelijk systeem, met het verschil, dat iemand die niets verdiende, zich niet privé kon verzekeren, maar gewoon opgenomen was in de landelijke, voor iedereen geldende, ziektekostenverzekering.

In Europa heeft men bedacht, dat het goed is als iedereen tegen ziektekosten verzekerd is en daarom is het verplicht gesteld om een ziektekostenverzekering te hebben. Helaas heeft men de solidariteitsgedachte uit Noorwegen niet overgenomen en de eigen solidariteitsgewoonte ook niet, maar een basisverzekering bedacht, waar de meest essentiele behandelmethoden zoals fysiotherapie niet in zitten. Bovendien is de premie niet inkomensafhankelijk, maar een bepaald bedrag, zodat degene, die van een minimum moet rondkomen, een relatief hoog bedrag moet betalen, waardoor hij failliet kan gaan, als hij geen subsidie krijgt, die als "zorgtoeslag" mogelijk verleend wordt. Deze subsidie betekent, dat de staat de private (want ziekenfondsen bestaan niet meer) ziektekostenverzekeraars sponsort.

En als het om het inkomen gaat, dan wordt er over procenten gesproken. Dan krijgt een ieder, die tot die groep behoort, een aantal procenten erbij. Dus de mensen, die twintig euro per uur verdienen, krijgen bij een verhoging van 2% 40 cent per uur erbij, terwijl degene, die slechts 10 euro per uur verdient, slechts 20 cent per uur meer krijgt. En dat gebeurt keer op keer en dat betekent, dat degene, die een laag salaris heeft, er eerder in inkomen op achteruit gaat, omdat de goederen, die hij nodig heeft, meer duurder worden dan de 2%, waarmee zijn inkomen omhoog gaat, terwijl men er ook voor had kiezen om alle mensen, die tot die groep horen, 25 cent per uur meer te betalen.

En de SP strijdt liever voor verhoging van het minimumloon dan voor een basisinkomen, omdat zij ervan uitgaan, dat de andere lonen dan ook hoger worden. Kennelijk gaan zij er van uit, dat er voor iedereen een betaalde baan te vinden is, wat waarschijnlijk zelfs niet het geval zou zijn, wanneer alle, nu onbetaalde, vrijwilligersbanen betaalde banen zouden worden.

En de SP gaat dus ook voorbij aan het feit, dat er waarschijnlijk steeds meer mensen rond moeten komen met een minimale uitkering, gezien de malaise, waarin de hele wereld mede dankzij de corona-covid 19 crisis verkeert.

Wanneer het streven van de SP om geen basisinkomen te verstrekken, zo blijft, zal daardoor de inkomensongelijkheid, die nu al tot gevolg heeft dat een simpele leraar of verpleegster in Amsterdam geen huurwoning kan vinden omdat €1500,- een gebruikelijke huurprijs is voor woonruimte, vergroot wordt.

 

  Naar boven  


Woensdag 27 januari 2021

VERKOUDEN IN CORONA TIJD

Een M.S. Patiente, die afhankelijk is van thuiszorg om uit haar bed te kunnen komen, is verkouden. Het is Corona-tijd en er wordt meteen een dokter gestuurd, die in vol ornaat een sneltest afneemt. De patiente is er van overtuigd, dat het een gewone verkoudheid is, want zij herkent de symptomen.

Zij blijkt gelijk te hebben. Zelfs twee Corona snel tests zijn negatief, maar toch blijven de medewerkers van de thuiszorg bang en komen pas aan het eind van hun dienst naar de patiente, die normaal ‘s ochtends om een uur of 7 uit bed geholpen wordt.

Met het gevolg, dat zij ‘s avonds om 10 uur in bed geholpen wordt en de volgende dag pas om 13.00 uur uit bed. Volledig nat is het bed ondertussen (wat grote kans op decubitus geeft) en zij heeft niets kunnen eten (wat levensgevaarlijk kan zijn bij diabetes).

Waarom wordt er een sneltest afgenomen, wanneer de uitslag daarvan niet geloofd wordt?

 

  Naar boven  


Dinsdag 26 januari 2021

AVONDKLOK RELLEN

Het lijkt er op, dat er iets mis is gegaan met de maatregelen, die ingesteld zijn in de hoop, dat er minder mensen besmet worden met een corona/covid-19 virus.

In plaats van lege straten, worden er reeds 3 dagen in steden samenkomsten georganiseerd, die tot doel hebben om niet alleen rellen te veroorzaken, maar ook te vernielen, winkels te plunderen en politie en anderen lichamelijk te verwonden.

Er zijn wellicht meer mensen, die tegen de Avondklok zijn dan volgens de onderzoekingen er zijn, maar het merendeel van deze mensen is van mening, dat het beter is om maar niets te doen en zeker niet om de mensen, die door de, door de overheid ingestelde, winkelsluiting grote schade hebben, ook nog eens door plundering en vernieling nog meer schade te laten lijden.

Is het crimineel gedrag of is het een uiting van alle energie, die niet op een normale manier kan worden gebruikt? Misschien is het goed, om alle sportscholen, sportclubs en, kortom, alles maar weer open te gooien?

Het is wel een wonder, dat er nergens in Europa dergelijke rellen zijn opgetreden en wel in Nederland! Heeft het zin om het crimineel gedrag te noemen of zou het beter zijn om de hand in eigen boezem te steken en vast te stellen, dat men met het instellen van de Avondklok zich vergist heeft, omdat men onvoldoende in de gaten had, dat dit "crimineel gedrag" zou uitlokken door het ontbreken van de sociale controle, die door mensen die zich op straat bevinden, uitgaat?

Bovendien heeft de Avondklok geen zin voor al die mensen, die mensen mijden en daarom 's avonds om 23 uur hun rondje om de kerk lopen. Integendeel, door de Avondklok wordt het overdag drukker omdat zij dan hun rondje moeten lopen om in beweging te blijven.

De politie was onverbiddelijk tegen de burger, die geen papierke bij zich had waaruit bleek, dat hij recht had om na 21 uur op straat te zijn, toen hij om 22 uur pas door de trein, die vertraagd was door de rellen in Eindhoven, naar huis kwam en ook tegen een zonnestudio-eigenaar, die naar zijn winkel ging om die te beschermen tegen de relschoppers. Zij betalen voor de mensen, die zich niet aan de 1,5 meter maatregel houden?

Als reactie op de vernielingen gaan burgers de straat op om vanavond winkelcentra e.d. te beschermen tegen de vernielzucht van de knoklustigen. En krijgen allen een bekeuring, omdat zij na 21 uur eigendommen tegen vernielzuchtigen willen beschermen?

We moeten het samen doen? Nee, de mensen, die de regels opstellen gaat het goed, zij hebben een huis met tuin, krijgen elke maand een meer dan modaal salaris op hun rekening gestort en kunnen voor zichzelf een "uitzonderingspapierke" uitstellen?

En de mensen, die moeten sterven, sterven, op de tijd, waarop zij sterven. De een zal sterven, omdat hij niet behandeld werd (b.v. omdat er alleen covid-patienten toegelaten werden in het ziekenhuis), een ander sterft van ouderdom en weer een ander sterft aan corona/covid-19, al dan niet een variant. De ziekte is afschuwelijk, de gevolgen ook, de herstelperiode lang en er is geen zekerheid dat men van alle klachten afkomt, maar ziekte en dood horen bij het leven.

We kunnen wel denken, dat we in oorlog zijn met een virus, maar we moeten niet denken, dat we die oorlog kunnen winnen. Er zullen altijd virussen (en bacterieën) zijn, die mensenlevens kosten en gelukkig maar, want wie wil er oneindig leven?

 

  Naar boven  


Woensdag 20 januari 2021

INNERE SCHWEINEHUND

Men zegt, dat er teveel mensen (vooral jongeren) zijn, die zich niet aan de gedragsbeperkingen houden, die ingevoerd zijn in de hoop, dat er daardoor minder besmettingen met het corona/covid-19 virus plaatsvinden.

Er is geen bewijs voor, maar de ziekenhuizen lopen over, dankzij de veranderingen in beleid van de laatste tien jaren, waardoor o.a. de gezondheidszorg geprivatiseerd is, waardoor minimale voorzieningen zijn ontstaan zodat de beschikbare bedden optimaal benut worden.

En in tijden van een epidemie of pandemie, zijn de gebruikelijke voorzieningen onvoldoende, wat ertoe leidt, dat de normale gezondheidszorg niet meer geleverd kan worden. De regering heeft bedacht, dat er meer mantelzorg geleverd kan worden, waardoor er minder bedden nodig zouden zijn.

Hoe komen de bestuurders erbij, dat er zoveel mensen zijn, die zich onvoldoende aan de gedragsbeperkingen houden en dat dáárdoor zoveel mensen besmet worden met het corona covid-19 virus? Komt dat, omdat zij zelf zich niet houden aan de gedragsbeperkingen en denken dat wat zij doen, de burgers, die niet de mogelijkheden hebben die zij hebben, zich dus ook niet houden aan de gedragsbeperkingen?

Wat is het doel van de gedragsbeperkingen? Ouderen beschermen tegen deze ziekte? Of is het een methode om meer inkomsten te verwerven? Deze vraag komt op, omdat er een geldboete staat op het op straat zijn tijdens de avondkloktijd, in plaats van een warm plekje, waar men in contact komt met anderen, waar de alleen wonende (zonder personeel) zo naar smacht!

Voor dringende medische hulp of andere hulp aan mens of dier, mantelzorg, werk met een werkgeversverklaring of het uitlaten van de aangelijnde hond, mag men het huis uit in de "Sperrzeit" van de avondklok. En hoe staat het dan met de "Innere Schweinehund"?

Is het een bittere pil voor de vele mensen, die de hele dag achter de computer hun werk doen of liever mensen mijden en daarom 's avonds om 23 uur hun rondje om de kerk lopen of is het een maatregel, waarvan de gevolgen pas na 20 jaar ontdekt worden, ondanks dat er velen zijn, die daar nu al op wijzen?

De groote zorgen, die het omt zich maken, hoe kortzichtig zijn die?

De Tweede Kamer is nu aan zet! Hoe kortzichtig zijn de maatregelen, die genomen worden om de "oorlog" tegen een virus te voeren?

Als alleenstaande 65+-er, die geen betaald werk heeft en zijn best doet om de tijd tot de aow-uitkering te overbruggen en wetend, wat fysieke onbeweeglijkheid voor gevolgen kan hebben, betwijfel ik of de gevolgen van de opgelegde onbeweeglijkheid gunstiger zijn dan wanneer deze niet genomen zouden zijn.

Gezien het feit, dat er een geldelijke boete staat op het niet volgen van de opgelegde maatregelen, is er sprake van heel duidelijke discriminatie, want er zijn mensen, die een groot verlies lijden doordat zij hun zaak hebben moeten sluiten, terwijl anderen extra veel verdienen, omdat zij niet hoeven te sluiten.

Een ander aspect van discriminatie is het feit, dat iemand, die veel geld verdient, ongeacht of er sprake is van een crisis situatie (zoals b.v. een aftredende minister), zich finantieel kan veroorloven om een boete op te lopen door 's avonds bij de buren op bezoek te gaan.

 

Op 13 december 1922 schreef een moeder aan haar dochter: 'er komen wel mooie christ. boeken uit; zoo vind ik b.v. "de heilige Avondklok" dat ik je bij gelegenheid zal zenden een heel mooi boek. Let er eens op hoe men uit dit boek voelt hoe vreeselijk de zonde in een geslacht nawerkt soms geslachten verder'. "De zonde" kan alles zijn, zoals bijvoorbeeld een gedwongen onbeweeglijkheid of angst voor een ziekte.

Misschien is het ook goed, dat men zich realiseert, dat niet iedereen een internetaansluiting, een werkende TELEVISIE  of een telefoon heeft.

  Naar boven  


Maandag 18 januari 2021

AVONDKLOK

Wordt hij inderdaad ingesteld? Dan is de Oorlog compleet voor mij. Ik ben na de Oorlog geboren en heb mij altijd verre gehouden van alles, wat met de Oorlog te maken had. De Tweede Wereldoorlog was de oorzaak van het ontstaan van het gezin, waarin ik geboren werd en waar niet over de ervaringen in die oorlog gesproken werd, met uitzondering van een enkele anekdote zoals over de fiets en de zaag, die niet door de Duitsers in beslag zijn genomen, omdat de jonge Duitser, die het bevel gekregen had om al het metaal, dat hem onder ogen kwam, in beslag te nemen, dit niet deed toen de knappe vrouw, die met een zaag onder de snelbinders van haar fiets, hem in haar beste Duits vertelde, dat zij enorm van haar vader op haar kop zou krijgen, wanneer zij de zaag, die haar man geleend had, niet terug zou brengen. De jongeman gebood haar om snel te verdwijnen en, wanneer iemand anders haar aan zou houden, te vertellen, dat zij niemand gezien had.

De Oorlog, dat was die tijd, waarin de burger continu op zijn qui-vive moest zijn, want men wist niet, wie er te vertrouwen was. Zo woonde het jong getrouwde stel in een huis met praktijkruimte, waar de dokter mensen kon onderzoeken. De dokter was thuis en een vriend, die later burgemeester werd in een dorp in het Westland, was op bezoek, toen er, nadat het geluid van de laarzen, dat in de straat klonk, gestopt was voor de deur, luid en duidelijk op de deur gebonsd werd: "Aufmachen!". Het was de tijd, waarin zo veel mogelijk mannen opgepakt werden om voor de Arbeitseinsatz naar Duitsland gestuurd te worden.

Het was duidelijk, dat er gevaar dreigde en de beide mannen doken zo snel mogelijk in het net manshoge gat, dat onder de vloer in de onderzoekskamer zat, dat eigenlijk net groot genoeg was voor 1 persoon, maar nu persten zich dus beide mannen in dat gat, de vrouw legde het kleedje er snel over, schoof de onderzoekstafel er over en opende vervolgens de deur.

Een jonge Duitse Luitenant en een soldaat bleken voor de deur te staan. Hij vroeg aan de vrouw, of haar man thuis was. "Nee" antwoordde de vrouw hem, waarop de vraag kwam, waar haar man dan was. Zij antwoordde de luitenant, dat zij dat niet wist en dat haar man waarschijnlijk in het ziekenhuis was. De luitenant wilde het huis bekijken, want er was melding van gemaakt, dat er een man dit huis was binnen gegaan, maar hij vond niets opvallends.

Ze wisselden nog wat persoonlijke gegevens uit, waarbij de luitenant vertelde, dat zijn vrouw in Duitsland was met hun twee kleine kinderen. Hij miste hen erg, wat de vrouw, wier zus met twee kleine kinderen, die ook alleen zat omdat haar man door het leger naar het buitenland was gestuurd, zich goed kon voorstellen.

Die Oorlog is voorbij, maar nu is er een "oorlog" tegen een virus, terwijl de leiders van het land denken, dat een avondklok er voor zal zorgen, dat dit virus "verslagen" kan worden.

De avondklok, waardoor iemand niet meer naar huis durft te gaan, kan de oorzaak zijn van veel, heel veel geweld en narigheid. Narigheid, die wellicht veel erger is dan de narigheid, die door het virus veroorzaakt wordt. Als er overbevolking is, moet er een regulerend middel komen, dat is sinds mensenheugenis zo. Dan ontstaat er een oorlog of een epidemie. Het lijkt wel, alsof de mens niet dood mag gaan, terwijl dat het enige is, waarvoor we geboren zijn: sterven. Het is zeker, dat we zullen sterven en thuis blijven geeft geen zekerheid dat je niet ziek wordt aan het covid-19 virus en ten gevolge daarvan sterft. Want er blijft contact met elkaar.

Het kan de therapeut zijn, die de besmettingshaard blijkt te zijn, de dokter, de poetsvrouw, de kassajuffrouw, de beste vriend of vriendin, de bus, de trein, de maaltijdbezorger en misschien zelfs wel het weer. Hoe het zij, het is te hopen, dat de avondklok niet de Derde Wereldoorlog inluidt. Hij veroorzaakt meer intermenselijk contact, want in plaats van ‘s avonds om 23 uur nog een rondje te gaan lopen, moet dat dan overdag, wat ook geldt voor het winkelbezoek e.d.

  Naar boven  


Vrijdag 8 januari 2021

PARTICIPATIEWET

De Tweede Kamer heeft in 2015 de participatiewet aangenomen, met de bedoeling om.....? Ja, wat was eigenlijk de bedoeling van de participatiewet?

Wie mag of moet met wie hoe waarom wel of niet participeren?

Als de uitkeringsafhankelijke de ramen van de buurvrouw wast, is dat voor de participatiewet werk en moet daar door de buurvrouw voor betaald worden?

Terwijl vele instellingen tegenwoordig draaien op de "vrijwilligers", die werk doen, waarvoor vroeger iemand een salaris kreeg, waarvan hij of zij de huur, verzekeringen en dagelijks brood kon betalen!

Was het de bedoeling van de participatiewet om de uitkeringsafhankelijke aan betaald werk te helpen? Dan zou daar bij horen, dat onbetaald vrijwilligerswerk verboden wordt!

De overheid zelf is er goed in om mensen tot het doen van onbetaald werk te dwingen. De 30+-ster, die net haar studie voor sociaal werkster met specialisatie autisme heeft afgesloten, wordt niet geholpen aan werk, waarvoor zij gekwalificeerd is, maar wordt verplicht om een jaar lang post te gaan rondbrengen anders wordt haar uitkering "gekort". Een uitkering is geen vetpot, maar een minimale financiëele ondersteuning. Doordat de sociaal werkster het werk van een postbode doet, is er daardoor een postbode, die van zijn werk beroofd is en verplicht wordt om bij de plantsoenendienst te gaan werken om een uitkering te krijgen, waardoor een tuinman zonder werk komt en op de vuilniswagen moet gaan werken?

Tegelijkertijd is de pensioenleeftijd verhoogd. Dus de banen, die vroeger vrij kwamen omdat de invuller daarvan met pensioen ging, komen pas twee jaar later vrij en de wachtenden worden dus meer. De wachtenden, die heel graag die baan zouden invullen, terwijl degene, die zich verheugd had op het met pensioen gaan, zich met hangen en wurgen op de been houdt om die latere pensioenleeftijd te halen.

En de mensen, die een fysiek relatief makkelijke baan hebben, waarbij zij veel verdienen (bijvoorbeeld Kamerleden) en veel kunnen sparen terwijl zij bovendien voor een privé pensioen kunnen zorgen, blijven langer werken terwijl zij de volledige AOW krijgen, die zij helemaal niet nodig hebben?

Degene, die, om wat voor reden dan ook, een AOW-gat heeft en niet voor een privé pensioen heeft kunnen zorgen, moet elke cent meermaals omdraaien, voordat hij hem uitgeeft, en daarvoor moet hij naar het buitenland, want in Nederland wordt de cent NIET als betaalmiddel aangenomen!

Dankzij alle plofkraken wordt het bovendien alsmaar moeilijker om in Nederland geld van de eigen bankrekening te halen of er op te storten en misschien zou de overheid de banken moeten verplichten om er voor te zorgen, dat elke burger binnen een straal van 5 kilometer (= ca. 1 uur lopen) contant geld van zijn rekening kan halen of er op kan storten?

En misschien zou het goed zijn om een ieder een basisinkomen te geven van € 1000.- (anno 2021) per maand?

  Naar boven  


Vrijdag 8 januari 2021

COFFEE SHOP

Hoera!

Er wordt voorgesteld, dat er alleen nog Nederlanders in de coffeeshop (waar geen koffie maar drugs verkocht worden) naar binnen mogen. Gaan dan uitkeringsafhankelijken daar voor de deur staan om toeristen op te vangen om voor deze toeristen in de winkel drugs te kopen om deze (met een beetje of veel) winst aan de toeristen te verkopen?

En wordt er eindelijk statiegeld (helaas slechts 15 cent i.p.v 50 cent) op alle flessen, blikjes en andere verpakking geheven, zodat de uitkeringsafhankelijke door het verzamelen van de op straat en in de natuur achtergelaten blikjes en flessen en deze in te leveren, een zakcentje kan bijverdienen?

  Naar boven  


Donderdag 7 januari 2021

DE BOOT

Velen maken zich druk over de boot, die door de Koning aangeschaft is. Twee miljoen zou hij gekost hebben en, daar zijn de mensen het over eens, die is door "ons" betaald (want door belastinggeld) en ik vraag mij af, aan wie dat geld betaald is. Niet aan de boot, want die bestond nog niet. Er zijn dus mensen, die werk hadden, omdat de Koning op het idee kwam, dat hij een boot wilde hebben. Ik ben best jaloers op die mensen, die werk hebben en, zelfs in Corona tijd, werk hebben en daarvoor betaald worden.

En ik houd mijn hart vast voor al die jongeren, die straks (of misschien nu al) geen werk meer hebben en wellicht ook geen recht hebben op een uitkering of voor de ouderen, die net een jaartje vrij hadden genomen na te hard gewerkt te hebben en nu weer aan de slag wilden, erop vertrouwend, dat het werk door zou gaan, wat dankzij de platlegging van normale bewegingen in reactie op de uitwerking van het corona covid-19 virus, niet het geval is.

Net een restaurant, kroeg of wat anders geopend (al dan niet na verbouwing) en daar je laatste spaarcenten in gestopt om eens lekker voor jezelf te beginnen. Jammer, meteen failliet, omdat je geen uitkering krijgt omdat je (nog) niets verdiend had in het laatste kwartaal of half jaar?

Het is duidelijk, dat "l’histoire se repète". Honderd jaar geleden heeft de Spaanse Griep vele mensen het leven gekost en vervolgens is een periode van financiële malaise een van de oorzaken van de Tweede Wereldoorlog geweest?

Ik ben blij, dat Nederland geen land is, waar steeds een andere president aan het roer staat, vooral als ik zie, hoe in de Verenigde Staten mensen geen toegang hebben tot de medische voorzieningen, omdat daar geen "ziekenfondswet" meer is, dankzij het ingrijpen van de president, die er van overtuigd is, dat zijn herverkiezing niet heeft plaatsgevonden, omdat hij zijn zaakjes in het kiesgebeuren niet op orde heeft en er dus gefraudeerd is.

Dat wist hij al van te voren. Een gewaarschuwd mens telt voor twee en hij had er dus voor moeten zorgen, dat er niet gefraudeerd kón worden....

Zolang Nederland een Koninkrijk is, hoeven we ons in ieder geval niet druk te maken over wie het "gezicht" naar buiten is. Achter de schermen kan de Koning zijn goede raad geven, gebaseerd op zijn ervaring, die gebaseerd is op het feit, dat hij als toekomstig Koning geboren is en daardoor de ervaringen heeft, die hij heeft, zonder dat hij kan bepalen, hoe het werkelijke beleid er uit ziet, want dat doen de vertegenwoordigers van het volk, die in de Eerste en Tweede Kamer zitten.

En je kunt je afvragen, of die dat zo goed doen, want ze nemen niet alleen een wet aan, waardoor de burger niet beschermd wordt tegen sloop na zijn "dood" (dit tussen haakjes, want het is de vraag in hoeverre de mens dood is voordat zijn organen en weefsels ontnomen worden om bij een ander er in gezet te worden) onder het mom van donatie als ook dat zij ijveren voor een wet om mensen te doden wanneer zij aangeven een "voltooid leven" te hebben gehad.

De mens, die er werkelijk uit wil stappen, doet dat en heeft daar geen arts of andere hulp voor nodig, maar regelt dat zelf. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Daar is geen wet voor nodig!

En die twee miljoen? Die had inderdaad ook anders besteed kunnen worden, bijvoorbeeld voor de start van een therapeutisch hotel voor patiënten in coma, waar de hpi-therapie toegepast wordt!

  Naar boven  


Woensdag 6 januari 2021

DE EERSTE VACCINATIE

Wie Corona heeft gehad, wordt geadviseerd om zich toch te laten vaccineren, want er wordt gedacht, dat men na het doormaken van de ziekte slechts 8 weken immuun is - wordt in het vragenuurtje vertelt.

De vraag, die dan opkomt is: Hoe lang is men immuun na de vaccinatie?

Ook wordt verteld, dat men, wanneer men snipverkouden is, niet gevaccineert mag worden, maar eerst de coronatest moet ondergaan en als die test negatief is, pas gevaccineert kan worden.

Door het vaccineren van veel mensen, kunnen eventuele bijwerkingen, die nog niet vastgesteld waren, ontdekt worden. Mits zij door de betreffende gevaccineerde persoon gemeld werden.

En hoe zit dat eigenlijk met het al dan niet positief getest worden voor of na vaccinatie? Wordt dat een probleem straks, als mensen een bewijs moeten tonen, dat zij negatief getest zijn, zoals nu al het geval is voor een bezoek aan een Duits ziekenhuis?

De man, die dit overkomt, kan een twee dagen oud bewijs dat hij niet positief getest is, niet tonen, omdat de GGD alleen mensen test, die symptomen hebben of in de nabijheid waren van iemand, die positief getest werd, maar iemand, die geen app heeft noch een mobiele telefoon, kan niet opgespoord worden, wordt dus niet getest en ongewild een super spreader zonder symptomen?

In hoeverre is het leven "maakbaar" en kunnen alle risico's uitgesloten worden? Willen we wel alle risico's uitsluiten of willen we een eindig leven en elkaar niet alleen in de supermarkt ontmoeten, maar ook in het café of restaurant, al dan niet in Corona opstelling, bij de kassa van de Hema, Blokker of in de lingeriespeciaalzaak, de tweedehands winkel of in het museum, het theater, bij het koor of de sportvereniging, wetende dat er vele levensbedreigende ziekten rondwaren, die men niet altijd door sexueel verkeer, maar ook door de tussenkomst van een mug, een slang, een vlieg, een ander dier of mens kan krijgen.

  Naar boven  


Dinsdag 29 december 2020

DE MENSELIJKE MAAT

Een uitkeringsafhankelijke vrouw, die sinds 2015 een uitkering krijgt, moet € 7000.- terug betalen aan de gemeente omdat haar moeder zo goed was om wekelijks wat boodschappen voor haar dochter te doen, is in het nieuws te horen.

Hoe zou het geweest zijn, wanneer de dochter met haar eventuele kinderen en man dagelijks bij de moeder gegeten had/hadden?

Hoe vaak mag een uitkeringsafhankelijk bij een ander taart eten, thee of koffie drinken, ontbijten, lunchen of dineren?

Op basis waarvan zijn welke regels waarom opgesteld door de leden van de Kamers, die zelf een dusdanig salaris hebben, dat zij zich kunnen veroorloven om een weekeindje naar New York of andere stad te vliegen om aldaar andere bloemetjes buiten te zetten dan ze in Nederland buiten zetten?

In de Kamer nemen zij beslissingen, die door ambtenaren uitgevoerd worden, die de regels, die door "Den Haag" opgesteld zijn, moeten volgen, waardoor er affaires ontstaan, die erg duur zijn, omdat mensen door het terug verlangen van toeslagen tot de bedelstaf gebracht worden.

  Naar boven  


Donderdag 10 december 2020

DE KERSTBOOM

Geniet de kerstboom. Al dan niet met kluit.

En als je een tuin hebt, haal de stenen eruit en plant een appelboom en een roos erbij.

In de winter kun je in de boom vogelvoer hangen en genieten van de vogels, die daar op af komen en in de zomer de heerlijke geur van de rozen, wanneer je een geurende roos geplant hebt.

In de herfst verzamel je de appels, waar je appelmoes, appeltaart, hete bliksem, appel compôte of appeljam e.d. van maakt of die je droogt, zodat je er in de koude winter van kunt genieten.

Moeder natuur is je er dankbaar voor en helemaal niet boos, wanneer je geen appelboom, maar een kersen- of perenboom of andere boom plant of wanneer je geen geurende roos, maar heideplanten, tulpen en narcissen of andere planten, bollen of zaden in je tuin stopt, waardoor er het hele jaar bloemen en bessen zijn, waar vogels, eekhoorntjes en andere dieren zich mee kunnen voeden.

Stop de bomenkap, plant een boom. En de kerstboom? Koop er een met kluit en zet hem meteen in de tuin, zodanig, dat je er lampjes in kunt hangen, die je in de kersttijd laat branden, zodat een ieder er van kan genieten.

  Naar boven  


Zaterdag 5 december 2020

DUUR ZAAM HEID S EISEN

Het hout, dat in de kolencentrale bijgevoegd wordt, moet aan de duurzaamheidseisen voldoen. Deze zijn opgesteld in overleg met vele verschillende organisaties. De branchorganisaties, de energiebedrijven, beweren, dat zij voldoen aan de wettelijke duurzaamheidseisen.

Maar hoe zijn die eisen tot stand gekomen? Wat is duurzaam? De maximumsnelheid is in Nederland omlaag gebracht en het is de bedoeling, dat resthout gebruikt wordt als "biomassa", doch dergelijk resthout is slechts 60% van de toegevoegde "biomassa". Een ieder kan zich voorstellen, dat er bij de produktie van houten goederen niet voldoende resthout is om Nederlandse kolencentrales voldoende te leveren wat als "biomassa" bijgevoegd kan worden.

Zowel de kolencentrale als de houtkap lijken gesubsidieerd te worden met 107 miljoen Euro. Ik was eens op vakantie in Scandinavie en heb daar een vrouw bezocht, die in een hut woonde, waar je alleen met een bootje kon komen. Zij kon makkelijk uitleggen waar je het bos in moest om bij het meertje te komen waar het bootje lag om naar haar toe te roeien: "Daar waar een heel stuk bos weggekapt is, moet je het pad nemen, dat er tussen loopt en aan het eind vind je het meertje."

De aanblik van het terrein, waar werkelijk alle bomen met de grond gelijk waren gemaakt, was zeer verontrustend. De vrouw, die bij het meertje woonde, vertelde dat het bos van de buurman was, die daarvoor belasting moest betalen en dat niet kon. Hij had de keus om het land te verkopen of om alle bomen te laten rooien, wat hij gedaan heeft, omdat dan het land weer zou kunnen herstellen.

Wanneer hij het zou verkopen, zou het niet de kans krijgen om te herstellen, maar steeds weer gerooid worden. Een groep internationale journalisten heeft onderzocht waar de biomassa, die verstookt wordt bij o.a. de Nederlandse kolencentrales, vandaan komt en kwam daarbij terecht in Estland, waar kaalkap plaatsvindt, zoals ook in Amerika hele bossen gekapt worden. Er mag officieel maar 1 ha per keer gerooid worden, maar dat zijn eisen, die niet altijd gevolgd worden. Vroeger werd het hout gebruikt voor de kachel van de Esten, die niet zoveel nodig hadden als de Nederlandse kolencentrale, en voor de papierproduktie, maar die industrie is deels weggezakt.

De bomen, die gekapt worden, worden gedeeltelijk door de houtindustrie gebruikt, maar vooral de dikke oude bomen, die veel CO2 "verwerken" en "misvormde" bomen die door de kaalkap ook gekapt worden, kan de houtindustrie niet verwerken, omdat de zaagmachines daarvoor niet geschikt zijn en dus verdwijnen zij in de hakmachine, waarna de pellets gemaakt worden, die naar Nederland gestuurd worden als "resthout-biomassa".

In Münstertal im Schwarzwald is een klooster, waarbij weiden, boomgaarden en bos horen en de nonnen, waarvan er steeds minder zijn, gaan met hun tijd mee. Zij hebben zich door de plaatselijke energieleverancier laten overhalen om een houtkachel te installeren en het overschot aan opgewekte energie in het net af te voeren. Gezien het feit, dat zij een bos hebben, lijkt dat een gunstige energieleverancier, maar het klooster is groot en heeft veel verwarming nodig in de winter.

De kans, dat er zoals in Scandinavie, Estland of Amerika kaalkap plaatsvindt, is wat geringer, behalve als de nonnen de opdracht om te kappen geven aan iemand, die geen hart voor het bos heeft en dus niet de bomen uitzoekt om te kappen zodat het bos in stand gehouden wordt en sterk blijft, zoals in Oostenrijk in de buurt van Innsbruck.

Steeds weer razen er stormen door Europa en zo nu en dan blijken dat krachtmetingen, die door het ene bos wél en door het andere bos níet gewonnen worden, zoals na de storm Lothar. In het Oostenrijkse bos lagen hier en daar bomen, die door de storm geveld waren, terwijl in het Schwarzwald (Zwarte Woud) een kaalslag plaats had gevonden en de bomen 5 en meer meter hoog, schots en scheef over elkaar gestapeld lagen, wat maanden duurde voordat ze opgeruimd waren.

De Oostenrijkse boswachter vertelde, dat zij hun best doen om in het bos zo veel mogelijk verschillende boomsoorten door elkaar te laten staan en bomen kappen, die de groei van andere bomen belemmeren, terwijl de meeste bossen in het Schwarzwald geplant zijn en bestaan uit één boomsoort, die als luciferhoutjes omwaaien als de wind te sterk uit een bepaalde hoek komt.

Het idee, dat pellets duurzaam geproduceerd kunnen worden, lijkt een bieridee, want hoeveel bomen moet je planten, om één 70-jaar oude boom te vervangen, zodanig, dat na één jaar evenveel CO2 opgenomen wordt als de 71-jarige boom zou hebben opgenomen?

Hoeveel bomen moeten de nonnen, die nu een houtverwarmingsinstallatie hebben, elk jaar planten, om CO2 neutraal te zijn, wanneer zij 1 boom per dag opstoken of de Esten, die voor de Nederlandse kolencentrale "resthout biomassa" leveren? Minimaal 365 bomen (per gerooide boom), maar die leveren pas na 70 jaar de werking, die in éen dag verdwijnt door de kap van één boom.......

  Naar boven  


Vrijdag 4 december 2020

DIVERSITEITSOFFICIEREN

Nederland is een land, met vele verschillende mensen. Er zijn niet alleen vrouwen en mannen, maar ook mensen, die zich geen man en geen vrouw voelen én ook niet als zodanig geadresseerd willen worden, alhoewel zij een mannelijk of vrouwelijk lichaam hebben.

Niet iedereen wordt met een vrouwelijk of mannelijk lichaam geboren, maar er zijn altijd al mensen geweest, die niet de typisch mannelijke of vrouwelijke kenmerken hadden óf met zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken geboren zijn.

Dat was voor de omgeving, waarin zij geboren werden, teveel en er werd dan vaak korte metten gemaakt met een van de kenmerken en zo ontstond dan een mens, die qua uiterlijke kenmerken alleen nog man of vrouw was, maar qua gedrag meer weg had van een vrouw of man.

En er zijn altijd al mensen geweest, die het gevoel hadden in het verkeerde lichaam geboren te zijn. Dat gevoel is voor menigeen reden om, nu dat mogelijk is, niet alleen zich te gedragen zoals bij dat verkeerde lichaam hoort, maar het lichaam ook te laten aanpassen aan dat gevoel. En het is de vraag, of die persoon daardoor gelukkiger wordt.

Per slot van rekening is het begin van het leven in het lichaam, waarin men geboren werd, door dat lichaam beïnvloed, ook als het meisje niet beladen is met roze en het jongetje geen trein als speelgoed heeft gekregen.

Het jongetje wordt gestimuleerd om toch vooral stoer en actief te zijn, terwijl het meisje geleerd wordt om onzeker en volgzaam te zijn. De tijden zijn veranderd en de vrouw wordt niet meteen ontslagen wanneer zij trouwt, maar is nog amper vertegenwoordigd in leidende functies én verdient voor hetzelfde werk nog steeds minder dan de man.

Opmerkelijk is ook, dat er beroepen zijn, die vooral door vrouwen uitgeoefend werden zoals bijv. verpleegster, en dat deze, wanneer er meer mannen het beroep uitoefenen, de naam van dit beroep vermannelijkt wordt (in dit geval is het een “verpleegkundige” geworden) én die mannen versneld de chef-functies overnemen. Een hoofdzuster in het Elisabeth-Ziekenhuis in Tilburg voelde dat op haar klompen al aan en weigerde daarom om een man op haar afdeling te laten werken.

Zij had, zoals elke hoofdzuster in die tijd, het verplegen in de praktijk geleerd en niet eerst een theoretische HBO-opleiding gevolgd om vervolgens meteen als “hoofdverpleegkundige” aan de slag te gaan.

De kosten van de “zorg” zijn al jarenlang een thema waarover gesproken wordt. Het systeem is veranderd, waardoor de kleine man relatief een veel hogere premie betaalt dan de modaal verdiener, want de premie is niet langer een aantal procenten van het salaris, maar een vast bedrag, waarvoor minder “zorg” verkregen kan worden dan vroeger.

De fysiotherapie is aan banden gelegd, maar vervangingsoperaties worden wél vergoed, want niemand lijkt zich bewust te zijn van de waarde van fysiotherapie waardoor er op den duur geen operatie, die complicaties met zich mee kan brengen, nodig is.

Het blijft natuurlijk de vraag, waarom wie wanneer welke “zorg” nodig heeft en vergoed krijgt en hoeveel procent van de huidige verstrekte “zorg” (vroeger gezondheidszorg) zinloos en of misschien zelfs schadelijk is.

Het commerciële denken heeft ervoor gezorgd, dat het ziekenhuis niet meer voor een bed, dat door een patiënt gebruikt wordt, betaald wordt, maar per verrichting, wat tot gevolg heeft, dat de patiënt voor de nabehandeling niet in het ziekenhuis verzorgd en in de gaten gehouden wordt, maar liefst op de dag van de operatie naar huis wordt gestuurd, wat de oorzaak geweest kan zijn dat de patiënte, die aan een dubbele nekhernia geopereerd en na een dag weer naar huis gestuurd werd, 's nachts een bloeding kreeg, waardoor zij met spoed weer in het ziekenhuis moest worden opgenomen.

Er is een tijd geweest, dat een herniaoperatie een heel groot risico was en dus vermeden werd en de patiënt eerst maar eens zes weken plat ging, waarbij hij of zij ook werkelijk niet opstond en volledige verzorging nodig had. Menig patiënt heeft in deze tijd uitgedacht wat hij of zij in de toekomst anders zou doen om deze toestand te voorkomen, want er was weinig anders te doen.

De man met eigen zaak, waarin zwart geld rondging, wilde absoluut zijn zaak niet alleen laten en heeft zich laten opereren, ondanks het advies van zijn arts om dat niet te doen. Het is geen wonder, als die ingreep niet het door hem gewenste resultaat heeft gehad.

Het fysieke lichaam waarschuwt de mens als er iets aan de hand is en dat aandacht nodig heeft. En dat, wat aan de hand is, is meestal niet in eerste instantie iets fysieks. Het kan een gedachtengang zijn of een emotie. Bijvoorbeeld de angst om niet voldoende te verdienen om de eigen uitgaven te kunnen blijven betalen of dat het systeem van zwart geld ontdekt wordt. Of dat er thuis in de relatie iets helemaal niet in orde is en roept om aandacht en verandering van gedrag.

Nu wordt het leven beïnvloed door de ontdekking van covid-19, waardoor de druk op de ziekenhuizen en met name de intensive care afdelingen zeer verhoogd is en daarom het normale leven door de overheid verboden is. De medewerkers, die bij de overheid in dienst zijn en thuis kunnen werken, mogen zich gelukkig prijzen, want zij krijgen nog steeds hun normale salaris. Vele anderen hebben dat geluk niet en zitten zonder betaald werk en menigeen heeft daardoor geen inkomen meer.

Als het spaarpotje leeg is, moet een beroep gedaan worden op de sociale dienst, maar met een lege spaarpot en afhankelijk van de sociale dienst, is de burger aan handen en voeten gebonden en is de kans groot dat het initiatief, dat hij of zij had, in de kiem gesmoord wordt. Hoe het zij, het is goed, dat er in Nederland überhaupt een sociale uitkering bestaat, maar waarom is er geen basis-inkomen?

Dan zou een ieder, die daarvan afhankelijk is, níet aan handen en voeten gebonden zijn, waardoor hij of zij braaf thuis achter de geraniums gaat zitten wachten tot iemand een beroep op hem doet in het beroep, dat hij geleerd heeft, maar dat hij bijv. niet uit mag oefenen omdat er zo nodig een BIG-register ingesteld moest worden.

Het is natuurlijk zo, dat het kaf van het koren gescheiden moet worden, maar de arts of therapeut, die in Nederland een verbod heeft gekregen, kan naar het buitenland gaan en daar proberen aan het werk te komen zoals de Zweed, die in Noorwegen als arts aan de slag ging, ondanks dat hij een drank- en drugsprobleem had.

Maar als we eerlijk zijn, moeten we dan niet vaststellen, dat slechts van een klein gedeelte van de mensen met problemen ontdekt wordt dat zij een probleem hebben? Wie heeft er nog nooit een joint gerookt, alcohol gedronken of een ander mogelijk verslavingsmiddel genuttigd?

Als we de media en de films moeten geloven, is het gebruik van drugs groter dan ooit en niet zozeer door de junk in de straat, maar, zoals uit het rioolwater blijkt, vooral door de huis- en tuintje- of appartementsburger, die een betaalde baan heeft en voldoende geld om de drugs aan huis te laten bezorgen (niet alleen in corona-tijd).

Dankzij corona zijn er universiteiten en scholen gesloten, maar toch wordt er nagedacht over hoe aldaar er een vergrote diversiteit bevorderd kan worden en een van de mogelijkheden is het inzetten van “diversiteitsofficieren”, een naam, die aan de KMA doet denken, waar in vroeger tijden officieren opgeleid werden, die o.a. naar Indië gestuurd werden.

Doch deze “diversiteitsofficieren” moeten geen oorlog voeren, maar bevorderen dat vrouwen, mensen met een niet blanke huidskleur of andere “opvallendheid” of “afwijking” dezelfde mogelijkheden krijgen als “de blanke man”.

Ergens lijkt de beschrijving van de diversiteitsofficier op die van de decaan, die vroeger op school rondliep, maar dan een, die actiever en bekender is en van wie bekend is, dat je met deze persoon kunt spreken als je dat wilt en dat deze decaan actief een gesprek aangaat met de leerlingen, die een dergelijk gesprek nodig hebben om beter te presteren en door een dergelijk gesprek een beter zelfvertrouwen en zelfbeeld krijgen, waardoor zij inderdaad dezelfde mogelijkheden krijgen als de “blanke man vol zelfvertrouwen”.

  Naar boven  


Zondag 22.11. 2020

Nederland woestijn of waterland

Op de radio is te horen, dat er mensen in Friesland zijn, van wie het huis langzaam maar zeker een ruïne wordt, dankzij de verlaging van de grondwaterstand. De grondwaterstand, die al vele jaren door het Waterschap wordt gereguleerd, is altijd met de grootste verantwoordelijkheid in stand gehouden, zodat het waterland Nederland voor een ieder bewoonbaar zou zijn, maar is in de laatste jaren meer en meer verlaagd om het de boeren mogelijk te maken om met zware machines het land te bewerken. Een meter lager staat zij nu dan ca. 50 jaar geleden.

De moderne mens vraagt zich af, waarom de boer een zware machine gebruikt. Vroeger bestonden er geen zware machines maar werkpaarden, waarover ook wel als "knol" gesproken werd of stieren, die voor de ploeg gezet werden. De koe was geen melkmachine, maar een rund, dat melk gaf, zoals ook de geit melk gaf, terwijl het paard een rund was, dat gebruikt werd om het land te bewerken of om afstanden te overbruggen. Niet alleen door rijders, maar ook door rijtuigen en boten, die door paarden werden voortgetrokken.

De Partij voor de Dieren vindt misschien dat dat dierenmishandeling is, maar is dit werkelijk zo? Zoals je een husky geen groter plezier kunt doen dan met hem op stap te gaan met de slede, die hij met de rest van zijn groep trekt, zijn er ook paarden die niets liever doen dan lekker heen en weer te lopen over de akker.

En de boer, die milieuvriendelijk wil boeren, gebruikt dus paarden om de akker of het weiland om te ploegen. Het kost hem wat meer tijd, maar daardoor wordt de grond niet zo verdicht zoals gebeurt door het zware gewicht van machines, en, tot grote vreugde van de boer, blijkt de opbrengst van het land zeer veel groter te zijn dan toen met zware machines het land bewerkt werd.

Doordat het land niet zo verdicht wordt, hoeven de wortels niet zoveel energie te gebruiken om plaats te maken in de aarde om te groeien, waardoor er meer energie is om in volume te groeien. De boer, die heel natte grond heeft, kan zijn vee daarop uitkiezen, wanneer hij beslist vee wil houden en dus niet een hele dikke koe maar een wat fijner ras houden. Of toch liever een gemengd bedrijf?

Of wil de maatschappij dat de grondwaterspiegel blijft dalen, zodat de boer met zijn zware machines het land kan bewerken totdat ook zíjn boerderij op een gegeven moment onbewoonbaar is, omdat ook de palen onder zíjn huis verrot zijn terwijl ook de wegen meer en meer schade ondervinden door de lage grondwaterspiegel, omdat ook zij berekend zijn op een hogere grondwaterspiegel.

Wanneer we naar de tuinen van de huizen in dorp en stad kijken, lijkt het er op, dat de burger geen interesse heeft voor het waterland Nederland, want meer en meer groene tuintjes hebben plaats gemaakt voor keienplekken, waar geen water door planten wordt vastgehouden, wanneer het met bakken uit de hemel komt. Moet er een subsidie komen voor het inrichten van een groene tuin of moet er een belasting komen voor het inrichten van een stenen tuin, die geen water vasthoudt, waardoor de hemelwaterafvoer / het riool in korte tijd veel meer water moet kunnen vervoeren wanneer er veel water uit de hemel komt, dan wanneer om het huis een grasmat met vele planten het oog, de insekten, vogels en andere levende wezens verblijden?

  Naar boven  


Vrijdag 2 oktober 2020

Kritiek op het overheidsbeleid masker op of niet

De journaliste probeert de wetenschapper (infectiepreventie) te verleiden om iemand aan te wijzen, die schuld zou hebben aan het feit, dat er nu meer mensen zijn, die met covid-19/corona virus besmet zijn. Doch hij is daar duidelijk in: dat kan hij niet. Het is niet zeker, dat inzet van Duitse laboratoria om testen te waarderen, een positieve invloed op het verminderen van besmetting met het covid-19 virus tot gevolg zou hebben gehad. In tegendeel, er zijn berichten, dat er fout-positieve uitslagen zijn van laboratoria. Dat is misschien goed voor de maatschappij, maar misschien ook niet. Deze mensen krijgen de opdracht om in quarantaine te gaan en hun huisgenoten ook Een paar dagen extra vakantie, maar niet iedereen is daar blij mee. Per slot van rekening kan dat je je baan kosten.

Hoe komt het toch, dat er zo’n moeite gedaan wordt om een schuldige aan te wijzen? Waarom wordt er niet meer aandacht besteed aan het feit, dat een ieder, die ziek wordt, daar een goede reden voor heeft. We weten niet, wat die reden is, maar er moet een reden zijn. Er moet een reden zijn, want er is geen reden, waarom we het slachtoffer van ons leven zouden zijn.

Wanneer we er van uitgaan, dat we slachtoffer van ons leven zouden zijn, heeft het totaal geen zin om überhaupt iets wel of niet te doen om te voorkomen, dat we met het covid-19/corona virus besmet worden, want dan worden we het wel of niet, al naar gelang we als slachtoffer door het virus uitgekozen worden.

Wanneer we er echter van uitgaan, dat we de schepper van ons leven zijn en verantwoordelijk zijn voor het lichaam waarin we geboren zijn, zullen we ons anders gedragen. Schepper van je leven zijn is een kunst, die we allemaal graag zouden beheersen, maar die we ergens verleerd zijn. Slechts heel weinig heeft de gemiddelde mens deze kunst "onder de knie" of "in zijn vingers".

Menigeen doet zijn uiterste best om zijn leven onder controle te krijgen, maar dat is moeilijk, omdat we niet alleen op de wereld zijn, maar onderdeel van vele, vele groepen. De eerste groep, waar we niet onderuit kunnen, is het gezin, waarin we geboren zijn, waaraan gekoppeld een heleboel andere gezinnen en voorouders, waaraan we onbewust solidair zijn.

De een reageert door precies hetzelfde te doen als zijn voorouders, bijvoorbeeld door ook verslaafd te raken aan alcohol, tabac of iets anders, terwijl een ander uit precies hetzelfde gezin precies omgekeerd kan reageren, door aan niets verslaafd te zijn en juist al dat te doen, wat de voorouders graag wilden, maar waarin zij niet geslaagd zijn.

Er zijn mensen, die altijd griep krijgen en andere mensen, die nooit griep krijgen, en voor "griep" kun je elke andere ziekte invullen. Het is als met andere dingen in het leven: je krijgt de kans en je neemt die of je neemt hem niet, je onderzoekt hem en besluit dan of je hem aanneemt of niet of je ziet de kans niet en realiseert je misschien achteraf, dat je de kans had.

En die kans is nu covid-19/corona virus. De een ziet zijn kans om een poosje extra vakantie te krijgen, een ander besluit zichzelf zo goed mogelijk te beschermen tegen de kans om met het virus in aanraking te komen en weer anderen zijn zich niet bewust van het feit, dat zij ooit in hun levensplan opgenomen hebben, dat het nu tijd is om te overlijden?

Hoeveel afstand houdt de mens waarom wanneer tot wie? Wat zijn daadkrachtige maatregelen en waarom? In Israel mag men niets, maar toch gaat het daar niet goed. Ligt het aan de manier waarop wij ons voeden en met elkaar omgaan? Wat wil de ziekte ons zeggen over ons leven?

We reizen minder, de economie staat op zijn kop en de economische crisis, die afgewend leek, steekt meer zijn kop op dan iemand heeft voorzien. De spaarpot, die de regering opgebouwd had, wordt in grote vaart meer dan geleegd. Het leven doet denken aan het leven in de oorlog. Er is geen postcensuur, maar het uitgaan wordt aan banden gelegd en er gelden regels voor het verblijf in openbare gebouwen. Een avondklok zit er mogelijk aan te komen, wanneer het virus zich blijft verspreiden.

Het lijkt dat de hoop op een vaccin de maatschappij op de been houdt, maar is dat werkelijk zo? Er mogen geen supporters meer naar de sportwedstrijden, de toegestane groepsgrootte is verkleind en verse lucht lijkt belangrijk te zijn, maar de burger wordt opgeroepen thuis te blijven?

Hoe zou het zijn wanneer een ieder zich op gezondheid zou richten.? Op de eigen gezondheid wel te verstaan en bij alles, wat hij of zij nuttigt, zich afvraagt, of het verstandig en goed voor het fysieke lichaam is om dat voedingsmiddel nu tot zich te nemen? Zou men dan nog elke dag dat wijntje drinken, vlees eten, chocolade of andere zoetigheid tot zich nemen? Een sigaret roken of een jointje? De medicijnen nemen, die zo lang geleden voorgeschreven werden en waarvan men denkt, dat men niet zonder kan?

En als een ieder werkelijk gezond zou eten en drinken, in hoeverre is het dan nog mogelijk om de economie draaiend te houden? Per slot van rekening leven we in een maatschappij vol van overbodige artikelen.

Het idee, dat we in oorlog zijn met een virus, waar komt dat vandaan? Hoe komt het dat men zo panisch doet over een dodelijk virus, terwijl er dagelijks mensen overlijden aan kanker, tbc, hersenbloedingen en andere ziekten? Mist men "oorlog"? Het is 102 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog is afgelopen en toen was er aan alles gebrek. Elke schil werd tot een smakelijke maaltijd bereid en met vurig verlangen werd naar het einde van de oorlog uitgekeken. Mensen werden ziek, vooral jonge mensen, door wat later de naam "Spaanse griep" kreeg en daar overleden meer mensen aan dan door de Eerste Wereldoorlog waren overleden (volgens internet).

Wanneer een ieder het zekere voor het onzekere neemt, blijven we dan allemaal ieder op ons eilandje en gaan we dan allemaal dood door gebrek aan aai?

  Naar boven  


Maandag 3 augustus 2020

CORRUPTIE OF GERECHTIGHEID

Wat zou je doen, wanneer je gearresteerd wordt voor iets, wat je niet gedaan hebt? Nou ja, je zat op een brommer die door de politie aangehouden werd en waarin drugs gevonden werd, maar jij was niet de bestuurder.

Een vriend was de bestuurder. De politie was blij drugs te vinden en arresteerde jullie beide en je werd beide getest. Daardoor was duidelijk, dat alleen de bestuurder drugs had gebruikt, maar jij moest ook de cel in. Je werd vertwijfeld. Je had net geld uit het Westen gekregen om eten voor jezelf te kopen en een kamer te huren voor de komende drie of vier maanden en je wilde niet in de cel zitten, waar je je niet kunt verroeren.

Ik weer hoe dat is. Ik was aangehouden toen ik op Amsterdam Airport Schiphol was aangekomen na een reis naar Indonesie. De marechaussee vertelde me, dat ik gezocht werd. Ze vertelden me niet waarom, maar na lang bidden en smeken, werd me toevertrouwd, dat ik gezocht werd omdat ik betrokken was geweest bij een aanrijding, en daarvoor veroordeeld was tot drie dagen cel of een boete van € 150.-. Na deze mededeling kreeg ik de kans om een bezwaarschrift in te dienen en dat deed ik.

Veel later werd ik gearresteerd. Ik had niet zoveel geld, maar bijna € 90.- en bood aan om al dat geld te betalen, zodat ik eerder vrij gelaten zou worden, zodat ik de 60e verjaardag van de vrouw, die dood zou gaan, kon bezoeken. Helaas, dat was onmogelijk. Ik moest het hele bedrag van € 150.- betalen of drie dagen in de cel doorbrengen.

Ik deed een laatste poging, want ik had bezwaar ingediend tegen de beslissing van de rechter uit Leeuwarden, die de veroordeling had uitgesproken. Hij vond, dat ik de brommer, die in het donker onderweg was, had moeten zien, terwijl deze onzichtbaar was, omdat hij geen licht voerde en dus niet als weggebruiker zichtbaar was. Ik kon hem dus niet zien en was dus niet schuldig aan het mij ten laste gelegde, maar de bestuurder van de brommer, die zich niet zichtbaar had gemaakt als medeweggebruiker. Ik vroeg, bad, smeekte de agent, die de uiteindelijke beslissing moest nemen om mij wel of niet in de cel te stoppen, om het paleis van justitie te bellen en te vragen wat er met mijn bezwaar was gebeurd. De agent dacht na, dacht na, en dacht nog eens na, hij keek mij diep in de ogen en vertelde me toen, dat hij het paleis van justitie niet zou bellen, maar stuurde me de cel in.

Drie dagen verbleef ik dus in een politiecel, zonder dat iemand het wist, want de telefoon van degene, die ik belde om te zeggen, dat ik in de cel zat, was kapot en gooide de hoorn weer op de haak. Toen bleek, dat ik geen voedsel tot mij nam, werd na twee dagen een dokter naar me gestuurd. Deze wist niet, waarom ik daar zat, dus ik heb haar verteld dat dat kwam, omdat de agenten niet het paleis van justitie wilden bellen en ook, dat ik niet at omdat ik een erg sensibele maag heb en niet ziek wilde worden van het voedsel.

Omdat ik de volgende dag weer zou worden vrijgelaten, werd niets gedaan, want zelfs de dokter wist, dat ik drie dagen zonder voedsel zou overleven. Een paar maanden later bleek bij navraag, dat ik op de dag dat ik in de cel gestopt werd, vrijgesproken was voor het mij ten laste gelegde. Ik hoefde dus geen € 150.- boete te betalen of drie dagen in de cel te zitten. Misschien wel jammer, want de ontstane schade is niet in geld uit te drukken. Het vertrouwen in justitie is WEG.

De cel in Nederland, waarin ik werd opgesloten, bevond zich in het politiebureau in Den Haag. Ik was daar om na te vragen wat er gebeurd was met de brief, die ik een maand eerder aangeboden had aan personeel bij een moeder van een patiënt in coma. Dit personeel had mij verzekerd, dat de ontvangst van de brief schriftelijk bevestigd zou worden, maar dat is nooit gebeurd. Bij de afgifte van de brief werd ik niet gearresteerd, omdat ik naar een begrafenis ging, maar het bezoeken van de laatste verjaardag van iemand, die nog leeft, is voor agenten niet een geldige reden om iemand, die ten onrechte in de computer als "op te pakken persoon" staat aangegeven, naar die laatste verjaardag te laten gaan.

Al met al ben ik blij, dat het slechts drie dagen waren die ik in de cel zat en niet drie weken moest wachten voordat een rechter zich over mijn geval zou buigen en vervolgens minstens twee maanden zou moeten wachten totdat een rechter een uitspraak zou doen, zoals de passagier, die de toekomstige kamer zou gaan betalen en waarvan de bestuurder drugs bleek te hebben gebruikt en bij zich te hebben, dit van de agenten te horen kreeg.

De gedachte om drie maanden in de cel door te moeten brengen was absoluut meer dan deze passagier, die al een poos amper gegeten had, kon verdragen. Covid-19 heeft de hele wereld veranderd en banen zijn moeilijk te krijgen. In het Westen krijgt men meestal sociaalgeld wanneer men geen werk heeft, maar in het Oosten is dat nog niet het geval: geen werk betekent geen geld betekent geen eten en geen dak boven het hoofd.

Familie, vrienden of een ander wonder moeten dan ervoor zorgen, dat men te eten heeft, te drinken of een dak boven het hoofd.

Is het dan een wonder, wanneer de politie een reden heeft om je van de straat te plukken (bijv. omdat je bestuurder drugs heeft en gebruikt) en je geld wil hebben als je niet in de cel wilt zitten. Dan biedt de politie je aan om je te laten gaan, maar alleen maar als je hen al het geld geeft dat je hebt. En je krijgt er geen bonnetje voor!

Dus in je wanhoop betaal je en ben je weer in dezelfde situatie als vóór de rit met de bestuurder die drugs gebruikt: je hebt geen penny, cent of rupiah en bent totaal afhankelijk van familie, vrienden of onbekenden voor eten, drinken en een dak boven je hoofd.

Geld is niet belangrijk, behalve als je het niet hebt of als je er slechts heel weinig van hebt. Dan draai je elke cent, stuiver of dubbeltje meermaals om voordat je het uitgeeft, je stopt met eten als dat er voor zorgt, dat je schulden niet meer worden en je bent dan heel erg gelukkig wanneer je betaald werk krijgt. Bijvoorbeeld als AMBTENAAR.

Zal er ooit een tijd komen waarin iedereen voorzien is van de basisbehoeften zonder dat hij angst moet hebben voor de politie of de manier waarop justitie werkt?

  Naar boven  


Maandag 28 juni 2020

Duikbotenoorlog

Ik lees nu brieven uit 1917, mei. De eerste wereldoorlog is nog in volle gang en de Spaanse Griep is nog niet vastgesteld. Kinderen en families in Indië krijgen kinkhoest en sterven er aan. De familie, die gezond blijft, dankt God daarvoor en vraagt zich af, waarom zij gespaard blijft voor deze ziekte.

Door de oorlog wordt het verlof naar Nederland, dat een half jaar zou duren, uitgesteld, in de hoop, dat de oorlog binnen afzienbare tijd ten einde zal zijn en de reis naar Nederland veilig gemaakt kan worden. Omdat in het contract van de vader staat, dat hij in ieder geval nog 2 jaar na het verlof voor zijn werkgever zal werken, wordt het einde van de oorlog met ongeduld tegemoet gezien.

En ik voel mij heel rijk, dat ik, 103 jaar nadat de brieven zijn geschreven, deze mag lezen en in de computer mag stoppen. Ik weet niet waarom, maar ik voel mij, in deze Coronatijd, gelukkig wanneer ik deze brieven lees en in de computer stop.

En realiseer me, dat ik geen brieven heb, die aan mij geschreven zijn. Ik ben opgegroeid in een tijd, dat de telefoon gebruikt werd. Elke zondag om half 12 belde mijn moeder me op om met me te spreken, want dan was mijn vader naar de kerk en kon hij dus niet haar lastig vallen en zeuren dat het gesprek te duur werd.

Zoals haar moeder naar haar moeder schreef over het dagelijkse reilen en zeilen, zo sprak ik met mijn moeder over mijn dagelijkse reilen en zeilen. Geen hoogdravende gebeurtenissen, maar het simpele algemeen dagelijks leven van slapen, opstaan, ontbijten, werken, avondeten, televisie kijken en weer naar bed.

Nu is het schema anders. Geen werk buitenshuis waarvoor betaald wordt en geen televisie kijken, want de NPO zendt niet meer uit naar het "kastje", dat ik ca. drie jaar geleden met afgedankte televisie gekregen heb. De moderne mens kijkt via internet of schotel en beide kan ik nog niet tot mijn inboedel rekenen.

Toen de NPO nog wel naar het "kastje" uitzond, keek ik elke avond, want er was altijd wel iets interessants voor mij, waarover ik me eventueel op kon winden, maar nu ik geen televisie heb die het doet, mis ik het televisie kijken niet. Mijn Compu is mijn beste vriend en heel geduldig als ik er informatie in stop.

Bij het lezen van de 103 jaar oude brieven, waarin geschreven wordt over de duikbotenoorlog en het feit, dat er in Nederland voedsel tekort is en dus minder gegeten kan worden dan men zou willen, komt een gevoel van dankbaarheid op, omdat er anno 2020 geen voedseltekort is en ook andere artikelen in het algemeen in overvloed aanwezig zijn.

Dankzij de stilstand van fabrieken en het overige algemene leven zijn er stagnaties in leveringen, maar van een wezenlijk tekort op alle gebied is nog geen sprake. Het weer was prachtig in de begintijd van de Corona epidemie, waarin "thuisblijven!!!" de opdracht was en heeft de aarde wellicht de mogelijkheid gegeven zich wat te herstellen van de versnelde veranderingen, die optreden door het jachtige leven, dat gemeengoed lijkt te zijn geworden.

Tuinen zijn veranderd in stenen vlakken, die onderhoudsvrij geacht worden, waardoor de waterhuishouding verandert en de warmte van de zon vastgehouden wordt. De bomen, struiken, bloemen en het gras, die vroeger voor en achter de huizen de bijen, wespen en andere diertjes tot huis en voedselvoorziening dienden, zijn verdwenen, waardoor ook de zuurstofvoorziening veranderd is.

Het is zoals het is? Of worden de versteende tuinen weer levende biotopen? Met planten, die vruchten dragen of salade, die niet bespoten is?

 

De gemeente en woningbouwvereniging willen, dat bewoners meedoen aan de enquete van Move2030.nl naar aanleiding van het voornemen gasgebruik onmogelijk te maken. Aan het eind van de enquete komt de hamvraag: Bent U een man of een vrouw? Waar zou deze vraag goed voor zijn?

  Naar boven  


Woensdag 27 mei 2020

Bezoek het verpleeghuis

Corona bepaalt nog steeds hoe dicht we bij elkaar mogen zijn, als we de minister-president van Nederland mogen geloven. Hij vindt nog steeds, dat we onze handen stuk moeten wassen en afstand moeten houden. Niet alleen de oudjes en zieken, die afhankelijk zijn van anderen voor hun algemeen dagelijks leven en niemand meer de hand mogen schudden, laat staan zich door geliefden mogen laten knuffelen, zijn er de dupe van.

Ook de zelfstandigen, die door omstandigheden alleen wonen, krijgen steeds meer stress, omdat niemand ze meer een schouderklap geeft of een hartelijke omarming. Niet alleen de ouderen, die in instellingen verblijven, zijn door de regel, dat er geen bezoekers meer naar binnen mogen, getroffen.

Ook de jonge vrouw, die een ongeluk gehad heeft, waardoor zij na coma dusdanige neurologische problemen heeft dat zij in een instelling is ondergebracht, wordt door de genomen maatregelen niet beschermd tegen infectie met het corona / covid-19 virus, maar is in nog meer levensgevaar, omdat de familie, die haar dagelijks in beweging hield, niet meer mag komen.

Een van hen heeft ontslag genomen om voor de jonge vrouw te zorgen zodat zij weer in beweging kan komen en aangeboden om niet meer weg te gaan. Dus in de instelling te gaan wonen zolang er geen bezoek meer mag komen, maar dit is door de instelling niet toegestaan.

En dus zit de familie al ruim 2 maanden in angst en probeert hemel en aarde te bewegen, zodat zij weer hun jonge patiënte mogen verzorgen en in beweging mogen brengen, maar zij hebben te horen gekregen, dat zij nog 10 weken moeten wachten tot zij op bezoek mogen komen.

Vanuit therapeutische zicht is dit een gigantische fout, vooral ook omdat de familie van de patiënte de twee maanden voordat de instelling de deuren sloot, met haar in een revalidatieinstelling was. Datgene, wat daar geleerd werd en de verbetering in de toestand van de patiënte is door het weren van de familie teniet gedaan.

In hoeverre worden dergelijke toestanden door het crisis management team in de regels, die worden opgesteld, ingepast? Niet, neem ik aan. Wat is wel het uitgangspunt? Waar gaat het om? Gaat het er om om minder mensen te laten overlijden? Gaat het er om om de intensive care afdelingen van de ziekenhuizen te ontlasten? Wat is de reden, dat de maatregelen, die getroffen worden (en waardoor je een strafblad kunt krijgen en failliet kunt gaan als je ze (al dan niet bewust) niet volgt) getroffen worden en dat er geen mensen zijn, die en groupe burgerlijk ongehoorzaam zijn en daardoor de aandacht gericht wordt op de dodelijke gevolgen van de getroffen maatregelen?

Ook de 90-plusser, die elke dag bezoek kreeg van kinderen en kleinkinderen en aan een ieder kon vertellen hoe het de anderen ging, is niet aan het covid-19 virus gestorven, maar aan het alleen gelaten worden, dankzij de regels, die de regering heeft opgelegd nadat in de voorgaande jaren dusdanig bezuinigd is in de gezondheidszorg, dat er geen personeel beschikbaar is om de ontbrekende hulp van het bezoek van de patiënten en bewoners van instellingen, te vervangen.

Er wordt van uitgegaan, dat het corona / covid-19 virus onder controle gehouden wordt door het Nieuwe Normaal, waarbij o.a. hoort, dat een ieder zijn handen stuk wast en minstens anderhalve meter afstand houdt en dat het nodig is om verstandig te handelen en zelf na te denken. Maar als je werkelijk zelf na gaat denken en samen in het park, op het strand of in de duinen uit gaat waaien, loop je kans om een strafblad op te lopen terwijl je alleen maar wat voor je gezondheid doet.

En we zullen nooit weten, wat er gebeurd zou zijn, wanneer er geen lock down geweest zou zijn...

  Naar boven  


Dinsdag 26 mei 2020

30 toeschouwers in Carré

"Iedereen moet in coma en wakker worden gemaakt als het weer kan", wordt op de radio gezegd bij een gesprek over cultuur in corona tijd. Er is verteld, dat het aantal van 30 mensen, die in het theater mogen wanneer het theater weer open mag, voortkomt uit het idee dat het openbaar vervoer niet overbelast mag worden....

Tachtigduizend werklozen staan straks voor de deur, wanneer zij niet meer in het theater terecht kunnen om te werken en geld te verdienen, wordt gezegd. Eenderde van de werknemers in die sector is ZZP’er, terwijl dat in andere sectoren een op de zeven is.

Hoe zou het zijn, wanneer het openbaar vervoer stil gelegd zou worden als er een voorstelling in het theater is en er weer gefietst zou worden? Iedereen met de fiets naar het theater, waar een bewaakte fietsenstalling is, waar je gratis je fiets veilig kunt achterlaten en weer terugkrijgt, als de voorstelling afgelopen is.

Of met de eigen auto naar de rand van de stad, waar fietsen klaar staan om ermee naar het theater te fietsen. Dit bevordert het fysieke welzijn van de toeschouwers, die nu zoveel bewegingsarm thuis zitten en achter de computer hun werk doen.

Driehonderddertigduizend mensen werken in de cultuursector en "zij moeten weerbaar en wendbaar worden" en "woorden vervangen door echte daden" en "kunst is mooi, maar kost veel werk" en "zolang er pijn is, is er hoop" vinden de sprekers bij het gesprek over cultuur in corona tijd.

Het hele land staat op zijn kop. Er zijn noodloketten, maar als je nog spaargeld hebt, moet je dat eerst maar opmaken, voordat je een beroep kunt doen op bijstand, niet alleen in corona tijd maar altijd, wanneer je nog geen AOW krijgt. Er zijn ouderen, die een goed pensioen krijgen én AOW en een goede daad gedaan hebben door hun vakantiegeld naar een steunfonds voor de cultuursector over te maken, hetgeen € 700 000,- heeft opgebracht.

Zou het zin hebben om iedere inwoner van Nederland een basisinkomen te geven? Door een aantal procenten van de overige inkomsten dan als inkomensbelasting te betalen, hoeft niemand zonder inkomen te zijn? Dat wordt de vraag, want hoe is het dan met de illegaal? Per slot van rekening is geld eindig, behalve natuurlijk als je het elke dag drukt, maar dan wordt het ook elke dag minder waard.

Het blijft een heen en weer denken en bangen. Of vertrouwen dat na deze financiële crisis, die begonnen is dankzij het stilleggen van alle activiteiten uit angst voor de gevolgen van de inwerking van het corona virus en die voorlopig nog niet ten einde is, weer een betere tijd komt.

  Naar boven  


Woensdag 20 mei 2020

Aardgas terug dringen

De overheid wil het gebruik van aardgas terugdringen en de gemeenten hebben hierin de regie gekregen en vragen de burgers om ideeën te leveren om deze verandering in energievoorziening te ondersteunen.

Hoe zou het zijn, wanneer op elk huis (waarvan de televisieantennes verdwenen zijn) een klein windmolentje zou staan, dat het huis van energie zou voorzien, misschien net genoeg om de computer mee op te laden en een ergometer in het huis, waarmee elke mobiel telefoon door mensenkracht kan worden opgeladen?

De bewoner hoeft dan niet meer naar de sportschool om aldaar op de ergometer te gaan zitten om zijn conditie op peil te houden en dus snijdt het mes aan twee kanten, want die ergometer levert in de regel geen energie, maar kost energie door de meetinstrumenten die er op zitten, waardoor de gebruiker weet hoeveel Watt hij opwekt en hoeveel kilometer hij zou hebben afgelegd, als hij met een normale fiets de weg op was gegaan en de inspanning had geleverd, die hij op de ergometer geleverd heeft.

In Brunssum-Noord staan een paar flats, die 12 etages hoog zijn. Aan de kop, die op het zuid-westen ligt, kunnen zonnepanelen aangebracht worden en aan beide kanten waar de balkons zijn resp. de galerij, kunnen ook zonnepanelen aangebracht worden, waardoor in deze nieuwe, droge en warme tijd, heel veel energie opgewekt zou worden.

De zonnepanelen aan de galerijkant zouden net zo hoog kunnen zijn als de balustrade, aan de balkonkant half zo hoog, zodat de bewoner nog wat uitzicht heeft. Als alternatief zouden de panelen ook onder de grote ramen geplaatst kunnen worden, dan heeft de bewoner geen verlies van uitzicht. Op die plaats is de zon echter wat eerder weg en de opbrengst dus geringer.

Bovendien heeft de flat aan de buitenkant asbestplaten, die vervangen zouden kunnen worden door zonnepanelen en op het grote dak kunnen ook zonnepanelen geplaatst worden en wat kleine windmolentjes, zodat zowel op zonnige dagen als ook op winderige dagen energie wordt opgewekt.

Het is echter het beste wanneer alle burgers weer meer met de hand gaan doen. Slagroom of eiwit kloppen met een mechanische


handmixer of garde,

tanden poetsen met een

tandenborstel, die geen elektriciteit nodig heeft,

Aan de muur

een mechanische klok,

die de tijd aangeeft als hij opgewonden wordt, en zo kan een ieder het eigen huis eens bekijken en kijken wat onnodig elektrische energie kost.

  Naar boven  


Maandag 18 mei 2020

Chronische moeheid

kan een overblijfsel zijn van de infectie met het covid-19/corona virus. De ene dag is men amper in staat uit bed te komen, de andere dag voelt men zich heel wat, maar als men wat onderneemt, blijkt dat men geen conditie heeft. Deze moet weer opgebouwd worden, zoals ook na een antibioticakuur en kost tijd.

Tegenwoordig is tijd iets, wat er nog steeds is, een dag heeft nog steeds 24 uur, maar deze uren worden heel anders gebruikt dan vroeger. Het is niet zo, dat vroeger alles beter was, maar het was wel anders. Er was eens een tijd, dat er nog geen elektriciteit was. Iets wat de huidige mens zich amper voorstellen kan, nu zelfs fietsen en auto’s gepromoot worden, die elektriciteit nodig hebben om te kunnen functioneren.

De corona crisis heeft de maatschappij volledig ontwricht. Werd er eerst ruzie gemaakt over stikstof, nu is iedereen lam geslagen door het idee, dat er een anderhalvemetersamenleving moet komen, omdat dat het beste zou zijn voor de gezondheid.

Deze gedachte lijkt te worden ingegeven voor de angst om dood te gaan? In ieder geval ben ik iemand, die het een onmogelijke opgave vind. De mens is niet geschapen om geen fysiek contact te hebben met andere mensen. Dat weet ook het RIVM en de regering, maar het lijkt erop, dat deze wetenschap niet maatgevend is voor het behoud van de gezondheid van de burger.

Opa en oma mogen niet meer geknuffeld worden en niet meer knuffelen. Voor menig oudere is het fijn, dat er niemand meer op bezoek komt en daardoor de dagelijkse routine in de war schopt. De dagelijkse routine is voor deze oudere belangrijk, want het enige houvast in het nog korte leven.

Voor anderen is de dagelijkse routine echter een sleur, waardoor zij in het coma van alledag gaan, waarin zij geen activiteiten meer ontplooien en langzaam maar zeker alleen nog maar doen, wat de omgeving van ze wil: eten als er gegeten moet worden, wachten in een stoel als ze moeten wachten en braaf naar bed gaan en slapen als de verzorging dat wil.

De ene keer is dat direct na het avondeten, dat om 17.00 uur geserveerd wordt, een andere keer is er een verzorgster, die het belangrijk vindt, dat de bewoners nog wat meekrijgen van het leven buiten het huis en ze daarom ‘s avonds nog televisie laat kijken.

Soms staat de televisie echter zo zacht, dat het inderdaad alleen maar kijken kan zijn, omdat datgene, wat gezegd wordt, niet te verstaan is.

Van niets doen wordt de mens moe, daarom gaat hij sporten, vissen of oefent hij of zij een andere hobby uit. Voor de mens met een chronische moeheid is het de moeite waard om ook aan het bewegen te gaan. Op de pagina CHRONISCHE MOEHEID zijn wat oefeningen aangegeven, die het proberen waard zijn.

Meteen bij het wakker worden, nog in bed liggend, kunnen de eerste oefeningen gedaan worden.

  Naar boven  


Donderdag, 30 april 2020

Corona slacht offer

Intelligente lockdown opheffen om mensenlevens te redden.

Mensen moeten thuisblijven in totale lock-down of moeten alle winkels weer open, inclusief de horeca? Dat is nog steeds de vraag en waarom? Wat kost meer mensenlevens?

In de ziekenhuizen is alles ingericht op het opvangen van patiënten met het covid-19 virus en de zestiger, die met prostaatkanker komt, wordt onbehandeld naar huis gestuurd. Het is nog een goedaardig gezwel, maar als het niet behandeld wordt, wordt het kwaadaardig of komen er uitzaaiingen, die de dood tot gevolg zullen hebben. Dat is dan een vroegere dood waarschijnlijk dan wanneer meteen geopereerd zou zijn.

De arts in opleiding, van wie door de corona maatregelen de studie stil ligt en die daarom tijdelijk weer haar oude beroep van verpleegster heeft opgepakt, heeft dit nog nooit meegemaakt en is er kapot van. Er is dus al sinds het begin van de corona crisis sprake van keuze wie er wel en wie er niet behandeld gaat worden en dat kost mensenlevens.

Wanneer iemand nu door het covid-19 virus sterft, wordt dat vermeld, maar al die mensen, die later jonger sterven, omdat ze nu niet behandeld worden, worden niet als slachtoffer van de corona crisis meegeteld, maar zijn het eigenlijk wel.

  Naar boven  


Donderdag, 30 april 2020

Spraakmakers

Er wordt weer gesproken over de maatschappelijke gevolgen van wat de Corona-crisis genoemd wordt. Na zes weken "intelligente lock-down" opent Ikea haar deuren weer en staan er 300 mensen voor de deur om eindelijk weer eens met de hele familie erop uit te kunnen gaan.

Spraakmakers laat mensen bellen en het valt op, dat er geen vrouw maar vier mannen aan het woord komen en het valt op, dat deze mannen van mening zijn, dat de anderen de vrijheid niet aan kunnen en te weinig afstand houden. Een man, die zijn hond uit moet laten met zijn rolstoel, heeft een stok van een meter gekocht zodat hij fietsers die langs rijden, daarmee kan dwingen om anderhalve meter afstand tot hem te houden.

De fietser, die stopte om hem daarop aan te spreken en hem vroeg, of hij wel goed bij zijn hoofd is, werd door de man uitgenodigd om dichterbij te komen dan de, door de overheid "geadviseerde" afstand van anderhalve meter. Dan zou hij de fietser laten voelen, hoe hij voor zijn eigen gezondheid, hem op afstand zou slaan.

Het klonk niet echt saamhorig, vredelievend of vol vertrouwen. Hoe komt het toch, dat mensen zo bang worden van? Het is toch zo, dat mensen sterven, als het hun tijd is? De een sterft op 60-jarige leeftijd aan kanker, de ander overleeft meerdere ernstige autoongelukken en wordt 65 zonder AOW te krijgen, omdat de AOW leeftijd verhoogd is.

Dankzij de economische gevolgen van de "intelligente lock-down", die tot doel had om de te verwachten aanstorm van patiënten op de Intensive Care afdelingen te vertragen, is het de vraag, of er over twee jaar nog wel geld is voor het uitkeren van AOW. En voor degenen, die nu nog geen 65 zijn, is het nog meer de vraag, of er tegen de tijd dat zij 67 zijn, nog geld in het potje zit waaruit de AOW betaald wordt.

Er wordt gezegd, dat er twee jaar lang deze Corona uitzonderingstoestand zal bestaan en het is de vraag, of het zinvol is om een "anderhalve meter samenleving" in te richten. Opa’s blijven weg bij hun kleinkinderen en hebben het skypen of facetimen zat. Zij willen die heerlijke hummels weer in hun armen sluiten en samen naar Drenthe of Overijssel gaan om gezellig samen in een recreatiewoning een paar dagen door te brengen.

Ze weten, dat de dood dichterbij is dan dertig jaar geleden en willen dus elke dag zoveel mogelijk genieten. En dat kunnen ze nu niet, want er zijn mensen, die klikken. Daartoe wordt zelfs opgeroepen. Er moet geklikt worden als er meer dan drie mensen bij elkaar komen. Met meer dan drie op straat op twee meter afstand een goed gesprek voeren en je hart luchten over het moeten betalen van veel geld als je, volgens de regels van de overheid, te dicht bij elkaar bent en gesnapt wordt, mag niet.

Wie klikt en waarom? Is die persoon jaloers, dat die andere mensen, die met vier of meer bij elkaar staan, dit durven? En waarom is de boete voor het bij elkaar komen zo hoog? Voor mensen, die, zoals de volksvertegenwoordigers, een hoog maandelijks inkomen hebben, is het weinig, maar voor de uitkeringsafhankelijke is het net zoveel als het geld, dat hij krijgt om een maand van rond te komen. Hij moet niet alleen zijn eten en drinken daarvan betalen, maar ook zijn telefoon en internet, transport (bv. bus of trein, want een eigen auto kan hij niet betalen), en ook kleren, schoenen, tandpasta, vuilniszakken enzovoort.

Wanneer het om geld gaat, moet een ieder zijn eigen broek ophouden, maar nu het om de volksgezondheid gaat, wordt er over een leeftijdsdiscriminatie gesproken. De ouderen, waarvan gezegd wordt, dat zij de risicogroep zijn, moeten dan thuis blijven en de jongeren weer aan het werk?

En dan wordt het de vraag, wanneer iemand een oudere is en wanneer iemand jong is. En of het BMI ook van belang is? Is het werkelijk zo, dat vooral dikke mensen het slachtoffer geworden zijn van het Covid-19 Virus? Dan zou het logisch zijn om de niet dikke oudere wel op stap te laten gaan.

  Naar boven  


Maandag, 27 april 2020

Statiegeld

Wat is de bedoeling van het heffen van statiegeld? Is het om vervuiling van de aarde tegen te gaan?

Het is toch wel bijzonder, dat in deze Corona Tijd in de krant te lezen is, dat het statiegeld voor plastic flesjes slechts 15 cent gaat bedragen. Wanneer mensen te dicht bij elkaar staan, moeten zij € 390,- boete betalen, terwijl zij de aarde niet vervuilen.

In Duitsland wordt al jaren voor zowel het blikje als het plastic flesje en de grote plastic frisdrankfles € 0,25 statiegeld betaald. Voor glazen bierflesjes wordt slechts € 0,08 statiegeld betaald en deze zijn voor de uitkeringsafhankelijke, die blij is met een extraatje en daarom lege flessen, flesjes en blikjes verzamelt, beduidend minder interessant, want het zware flesje brengt weinig geld op. Ook het kind, dat het statiegeld van de flessen die het terug brengt naar de winkel, mag houden, brengt liever de lichte blikjes en plastic flessen weg dan de zware glazen flessen.

Waarom wordt niet meteen € 1,- per fles of blikje statiegeld verlangd? Dan wordt het voor de uitkeringsafhankelijke of het kind nog aantrekkelijker om weggegooide flesjes op te rapen en terug te brengen naar de winkel. Is men bang, dat dan alle flessen terug gebracht worden naar de winkel?

  Naar boven  


Zaterdag, 25 april 2020

Het nieuwe normaal

Er is een brief gekomen van de Belastingdienst, afdeling Centrale administratieve processen. Het betreft uitstel aangifte inkomstenbelasting 2019. Er is uitstel verleend tot 1 september 2020. Het uitstel is telefonisch aangevraagd, nadat de sociale dienst, die zou helpen bij het invullen van het aangifteformulier en dat nu niet kan vanwege de bewegingsbeperkende maatregelen van de overheid in verband met de aanwezigheid van het covid-19 virus, daartoe het telefoonnummer van de belastingtelefoon verstrekt heeft.

Op de brief van de Belastingdienst is geen telefoonnummer te bekennen, maar staat: “Hebt u nog vragen? Kijk dan op www.belastingdienst.nl.”, waaruit geconcludeerd wordt, dat er van uitgegaan wordt, dat een ieder thuis toegang heeft tot het internet. Uit eigen ervaring weet ik, dat dat niet zo is, want als je op de kleintjes moet letten, heb je per week ca. € 10,- meer voor brood, kaas en groente ter beschikking als je geen internetabonnement hebt. Een aanzienlijk bedrag voor iemand, die slechts € 100,- per week ter beschikking heeft, wat het geval is, als men een beroep heeft moeten doen op de bijstand.

Wat voor de een een heerlijk levendig kind is, is voor een ander een hyperactief kind. Zo kan iemand die 65 is, voor de een te oud zijn om in dienst te nemen, terwijl deze persoon geknipt is voor de functie, waarvoor iemand gezocht wordt. Niet alleen, omdat het een “late puber” is, die alles in zijn of haar leven veel later ervaren heeft omdat hij zo verstijfd was, maar omdat hij of zij zoveel jaren de tijd heeft gehad om te ervaren, wat hij of zij heeft ervaren en deze ervaring voor de functie, waarvoor die iemand gezocht wordt, het verschil maakt.

Medewerkers van de Belastingdienst waren een paar jaar geleden nog heel trots, dat zij vier miljoen telefoontjes in een jaar hadden gehad, maar zij wisten niet, dat vele mensen meer dan vier maal moesten bellen om een bevredigend antwoord op hun vraag te krijgen.

Er is twaalf jaar geleden een financiële crisis geweest en daarna veel bezuinigd. Vooral in de publieke sector zoals de gezondheidszorg, wat in de huidige tijd waarin een covid-19 virus ook Europa bezoekt, tot veel angst leidt. Want als er teveel mensen tegelijkertijd ziek worden en intensieve specialistische IC hulp nodig hebben, zijn er niet genoeg bedden.

Was vroeger de regel, dat er niet geopereerd mocht worden wanneer de specialist geen bedden had, is het tegenwoordig regel, dat de patiënt zo snel mogelijk weer ontslagen wordt, met het gevolg, dat hij of zij dan na een of een paar dagen weer met spoed moet worden opgenomen, omdat er complicaties zijn.

Waarom wordt er zoveel meer geopereerd dan vroeger? Niemand lijkt daar een ingang te zien om te voorkomen dat de kosten van de gezondheidszorg in de komende twintig jaar verdubbelen. Uit eigen ervaring weet ik, dat er artsen zijn, die een keurig gebroken pols, die precies in lijn staat, willen opereren.

Een keurig gebroken pols werd vroeger “conservatief” behandeld, wat betekent, dat er gips om gedaan werd, dat zes weken bleef zitten. In de meeste gevallen groeide het gebroken bot weer netjes aan elkaar en kon de patiënt, eventueel met behulp van de fysiotherapeut, weer langzaam beginnen met bewegen.

Helaas is de fysiotherapeut uit het basispakket verdwenen en de operatie van de arts wordt wel betaald, waarvoor de patiënt een eigen bijdrage moet betalen. Hoeveel zou het minder kosten, wanneer dit soort breuken weer zonder operatie behandeld zouden worden? Verdient de arts dan minder en de fysiotherapeut meer?

Zijn er wel genoeg fysiotherapeuten of komt er binnenkort een groot tekort aan, zoals nu in Duitsland al het geval is? Tot 30 jaar geleden zijn er extra veel fysiotherapeuten opgeleid in Nederland, omdat er een groot tekort aan was en deze therapeuten zijn nu ca. 55 jaar en moeten nog 12 jaar mee? Een deel is natuurlijk al afgesprongen, een ander deel heeft de 55 niet gehaald en de rest?

Springt de rest binnenkort af, omdat ze te weinig verdienen en teveel probleemgevallen krijgen, die door artsen geopereerd zijn, zonder dat er eerst fysiotherapie gegeven is, waardoor de toen aanwezige klachten opgeheven werden?

Een vrouw, die met gigantische rugpijn kwam en een flinke scoliose bleek te hebben, had intensieve therapie nodig om de pijn op te heffen. Gezien het feit, dat zij die scoliose had en op basis daarvan de verwachtig was, dat de pijn weer terug zou komen, werd besloten, dat de fysiotherapie langzaam verminderd zou worden.

Uiteindelijk bleek, dat wanneer de vrouw 1x / 4 weken therapie kreeg, de pijn voor haar draaglijk was. Deze maandelijkse behandeling (13 per jaar) gaf de vrouw een dusdanige verbetering van levenskwaliteit, dat zij haar werk beter kon doen en veel meer levensvreugde had. Zij had het geluk dat er een dokter kwam, die haar naar de fysiotherapeut stuurde.

Volgens ambtenaren kan het eigen risico in de zorgverzekering fors omhoog of moet er een eigen bijdrage per medische behandeling komen, lees ik in de Volkskrant. Zij opperen ook, dat de burger voortaan maar zelf hulpmiddelen moet betalen, evenals de thuiszorg, en vrije artsenkeuze moet ook maar geschrapt worden.

Hoe komt het toch, dat ambtenaren over een eigen risico verhogen denken in plaats van een premie, die inkomensafhankelijk is, zoals in Noorwegen het geval is? Tot mijn grote verbazing en vreugde bleek je daar niets te hoeven betalen voor de ziektenkosten verzekering, wanneer je geen inkomen had! Een ieder, die ingeschreven is in het bevolkingsregister is bij het Trygdekontor verzekerd. Voor de daklozen, die nergens ingeschreven zijn, moet dan nog een oplossing (?) gevonden worden.

Wanneer er sprake moet zijn van een eigen bijdrage, zou het goed zijn om ook daar een percentage van het inkomen als grens te stellen. Want als niets verdiend wordt, kan niets betaald worden.

De Kamer heeft besloten, dat een ieder, die niet duidelijk via het internet aangeeft, dat zijn lichaam niet voor donordoeleinden gebruikt mag worden, gebruikt mag worden voor donordoeleinden en er lijkt niemand te zijn, die de kosten van een transplantatie leidend laat zijn. Aan de andere kant wordt er ook alles aan gedaan om mensen, die niet gelukkig zijn met het leven dat zij leiden, het gemakkelijk te maken om er een eind aan te maken.

En nu er een virus is, waar mensen ziek van worden en mogelijk ook door sterven...... Er wordt nu gesproken over al die mensen, die op de Intensive Care afdeling lagen en weer in beweging gekomen zijn en hoe deze mensen weer geholpen moeten worden om weer naar huis te kunnen. Het is in Nederland niet gebruikelijk om min of meer regelmatig een Kur te doen, zoals in Duitsland, waar een deel van de Nederlandse patiënten op een Intensive Care afdeling ligt, om de Nederlandse afdelingen te ontlasten.

Veel bejaardenhuizen en verpleeghuizen en zelfs ziekenhuizen zijn gesloten, omdat er “bezuinigd”moest worden, zonder in de gaten te hebben wat voor gevolgen deze maatregelen zouden hebben.

Want sluiten betekent werkloos en uitkering nodig hebben. Bovendien betekent het in tijden van nood, bijvoorbeeld door een virus waarvan de naam en samenstelling nog niet bekend was maar waarvan men wist dat het er aan zat te komen (wordt nu gezegd), te weinig capaciteit om het werk dat er dan gedaan moet worden, te doen.

Vroeger waren de ziekenhuizen vol met witte jurken en jassen, tegenwoordig moeten patiënten zoveel mogelijk zelf doen, wat kan resulteren in het niet verwijderen van een elastiekje in het haar van de patiënte, die met haar arm in het gips zit en het daardoor niet zelf kan verwijderen, waardoor zij pijn op haar achterhoofd heeft, alsmaar scheef ligt met haar hoofd om die pijn te ontgaan en daardoor de wervel, die gebroken is, scheeft aangroeit.

Ook met een scheve wervel kan de patiënte leven, maar krijgt er wel een andere kijk op het gezondheidszorg systeem door. Wie is er verantwoordelijk voor dit systeem? De RIVM, de specialisten, die gaag opereren en dat ook openlijk bekennen aan een groep fysiotherapeuten? Een specialist had de praktijk van een collega overgenomen en had alle plaatselijke fysiotherapeuten uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Vijftig mensen waren gekomen.

De arts vertelde over de arthroscopie (kijkoperatie) en dat hij van plan was om het grootste deel van zijn tijd daarmee te vullen. Het duurde niet lang of hij had dat voor elkaar. Elke patiënt, die iets aan zijn knie had, werd op de tafel gelegd voor een kijkoperatie.

Zoals ook menig patiënt met een hernia in de scan gestopt wordt en vervolgens vastgesteld wordt, dat de patiënt een hernia heeft, wat ook met de simpele Lasèque test al vastgesteld was. Tegenwoordig wordt vaak geopereerd, waarna de therapie bemoeilijkt is, omdat de originele toestand niet meer bestaat.

Vroeger, toen er nog niet geopereerd kon worden, kreeg de patiënt met een hernia de opdracht 6 weken plat te gaan en dan weer langzaam te bewegen. Menigeen kan uit die tijd berichten, dat het goed heeft geholpen en dat het plat gaan nog steeds helpt, wanneer de klachten weer de kop op dreigen te steken.

De tijd om plat te gaan wordt niet meer gegeven? Of wil de patiënt die niet hebben, omdat hij dan tot rust komt en zijn leven aan zich voorbij ziet gaan en zich dan herinnert welke 'fouten' hij gemaakt heeft? Welke beslissingen hij liever niet had genomen en wat hij liever niet had ervaren?

Dankzij het covid-19 virus staat de wereld niet stil, maar de aarde beweegt langzamer. De lucht is zuiverder, niet alleen omdat er minder auto gereden wordt, maar ook omdat fabrieken stil gelegd zijn en het hele leven langzamer gaat. Mensen werken thuis, waardoor zij op elkaars lip zitten (behalve natuurlijk als zij alleen wonen, dan zijn zij meer alleen dan normaal) en de relatie op de proef gesteld wordt.

In het artikel van de Volkskrant van donderdag 23 april 2020 “Rigoureus snijden in zorgkosten” wordt geschreven, dat de ambtenaren de noodklok luiden over de uitgaven aan zorg. Het is de vraag, wat de knelpunten zijn.

Zijn de knelpunten het inzetten van personeel of het gebruiken van mechanische hulpmiddelen? De verantwoordelijke van de ziektekostenverzekering, die weigert om een elektrische rolstoel met stafunctie te verstrekken aan een patiënt in coma, is zich niet bewust van het feit, dat deze weigering tot gevolg heeft, dat de patiënt niet in beweging zal komen en dus zijn hele leven lang (hopelijk wordt dat niet beëindigd door iemand, die van mening is, dat dit leven de kosten en moeite van het instand houden niet waard is...) volledig afhankelijk zal zijn van verzorging van anderen.

De weigering van het verstrekken van een elektrische rolstoel komt voort uit het idee, dat daardoor kosten gespaard worden en dat een mechanische rolstoel, die ca. 10% kost van de elektrische, voldoet voor deze patiënt, die de elektrische rolstoel niet zelf kan bedienen, hetgeen als reden gebruikt wordt om de rolstoel niet te verstrekken. Doch het is duidelijk, dat dat niet de reden kan zijn, want de mechanische rolstoel kan de patiënt al helemaal niet zelf bedienen.

De elektrische rolstoel met stafunctie wordt niet verstrekt om kosten te sparen, maar dan wordt alleen gekeken naar de direkte kosten en niet naar de kosten, die op den lange duur gemaakt worden. Wanneer de elektrische rolstoel met stafunctie op de juiste wijze ingesteld is en gebruikt wordt, zal deze helpen om de patiënt in beweging te laten komen en wanneer de patiënt in beweging komt, zal hij wellicht op een gegeven moment in het geheel geen rolstoel meer nodig hebben en kan de elektrische rolstoel aangepast worden voor een andere patiënt.

Soms lijkt het wel, alsof alles nieuw moet zijn. Plastik heeft de wereld veroverd en zorgt er voor, dat de wereld ten onder gaat? Voor alsnog draait de aarde nog en leeft de mens nog, maar hoe lang nog? Van alles en nog wat is elektrisch geworden. Het broodmes, de slagroomklopper, de tandenborstel, de fiets en nog heel veel andere dingen, die ik niet ken en wat betekent dat?

Dat betekent, dat er heel veel meer elektriciteit nodig is dan er nodig zou zijn, wanneer wij de mechanische variant van al deze hulpmiddelen zouden gebruiken. En bovendien zouden we dan fysiek in betere gezondheid zijn, niet naar de sportschool hoeven om op de loopband te rennen of op de elektrische hometrainer te fietsen.

Als alternatief zou de sportschool natuurlijk al zijn apparaten dusdanig kunnen aanpassen, dat in plaats van energie nodig te hebben, de door de sporters opgewekte energie gebruikt wordt om de computer te laten lopen, het mobieltje op te laden of de lampen te laten branden.

Kortom om kosten te drukken moeten niet alleen toekomstige kabinetten opnieuw naar het zorgstelsel kijken, maar een ieder samenwerken zodat in elk afzonderlijk geval de best mogelijke en meest gezonde oplossing gevonden wordt.

En dus niet standaard aan een patiënt pijnstillers verstrekt worden, want niet elke patiënt heeft pijnstillers nodig. Gezien het feit, dat deze pijnstillers wel standaard verstrekt worden, rijst de verdenking, dat dit gebeurt, zodat deze op de rekening gezet kunnen worden. Zoals ook de voorgestelde operatie van de gebroken pols, die meteen afgeblazen werd, toen de patiënt vroeg of het ook mogelijk was om de breuk “conservatief” te behandelen.

Welke patiënt durft een dergelijk voorstel te doen of heeft de kennis om een dergelijke vraag te stellen? Veel patiënten berichten, dat zij zich liever niet hadden laten opereren, maar zoals het toen ging, ging het niet verder en de dokter vragen of zij naar de therapeut mochten, dat durfden zij niet of de dokter weigerde dit.

Misschien zou het helpen om een goed overzicht te krijgen over de kosten in de gezondheidszorg, wanneer er een Gezondheidskantoor opgericht zou worden, waar alle inwoners van Nederland verzekerd zijn voor ziektekosten en dus de premie van ..% van het inkomen naar toe gaat (de veelverdiener betaalt dus meer dan degene, die niets verdient, maar hij houdt ook meer over om van te genieten) en waar alle uitgaven van de gezondheidszorg geregeld worden.

Er zijn dan geen 50 ziektekostenverzekeringen meer nodig, die allemaal hun eigen IT mensen in dienst hebben voor de webpagina, eigen administratieve krachten en andere medewerkers, maar slechts één organisatie, die centraal, met overal voor de burger bereikbare kantoren, alles regelt. Er zijn dan geen verschillende prijzen voor dezelfde operaties of medicijnen en iedereen kan een beroep doen op dezelfde faciliteiten.

Bovendien is dan gemakkelijk vast te stellen, waar welke zorg nodig is en hoe een ieder het beste geholpen kan worden om zo lang mogelijk of zo snel mogelijk zelfstandig te zijn. Geld kan maar een keer worden uitgegeven en het is de vraag, hoeveel mensen je daarvan wilt laten genieten. Een arts of meerdere therapeuten of verpleegsters (mannen hoeven zich niet niet aangesproken te voelen), medicamenten of diëtisten, bewegings- en andere therapeuten, operaties of weken plat liggen of gips of …..?

Het eigen risico verhogen betekent wellicht, dat de burger nog later naar de dokter gaat en in plaats van een paar behandelingen fysiotherapie, ergotherapie, psychotherapie of andere therapie dan operatie nodig heeft of langdurige opname.

Geld speelt geen rol, behalve als je het niet hebt of als je er slechts weinig van hebt. Dan draai je elk dubbeltje om of elke 20 cent, stop je met eten als dat de enige methode is om je schulden te betalen en ben je blij als je betaald werk krijgt. Bijvoorbeeld als ambtenaar.

  Naar boven  


Zondag, 19 april 2020

OUDEREN MOETEN BEWEGEN IN CORONA CRISIS

HELP !

Ik ben 65 jaar en wil me bewegen!!! Ik wil niet dat ik ziek word door een "intelligente lock-down", die bedacht is in de hoop, dat de intensive care afdelingen van de ziekenhuizen niet overbelast worden nu er een covid-19 virus ontdekt is, dat voor menigeen de dood tot gevolg heeft. Niet zoals de griep de dood tot gevolg heeft, maar veel naarder, omdat de patiënt stikt.

Iedereen mag meedenken en meepraten, maar als puntje bij paaltje komt, moet je daarvoor wel toegang hebben tot het internet en dat heeft niet iedereen. Vooral de ouderen, die als risicogroep gezien worden, hebben niet altijd internet thuis en uitkeringsafhankelijken ook niet, evenals degene, die van zijn spaargeld moet zien rond te komen, omdat hij teveel gespaard heeft om vooreerst recht te hebben op bijstand.

Er zijn vele ideeën over hoe de "intelligente lock-down" omgekeerd kan worden tot een "intelligente opening", o.a. dat de gezonde mensen tot 45 jaar weer normaal aan het werk gaan. En dat zou dan betekenen, dat ik thuis moet blijven? Ik ben gezond en zou graag op weerstand tegen het covid-19 virus getest willen worden, want ik kan me niet heugen ooit griep te hebben gehad, maar heb me eind vorig jaar / begin dit jaar beroerd gevoeld, in de tijd dat er nog geen sprake was van een covid-19 virus.

En ik ken vele mensen om mij heen, die hetzelfde vertellen. Voordat het eerste covid-19 / corona virus geval na carnaval 2020 in Tilburg werd vastgesteld, hebben mensen zich knap beroerd gevoeld met klachten, die nu wijzen op het covid 19 / corona virus. En ja, de meesten zijn leeftijdsgenoten, die normaal ook geen griep krijgen, maar dit jaar dus wel ziek of ziekig zijn geweest.

We zullen nooit weten, hoe alles zou zijn gegaan, als de hele wereld door was gegaan met doen alsof er geen covid-19 virus slachtoffers zou maken. Een feit is, dat nu alle ketens, die er waren, verstoord zijn. Een fabriek is niet zonder meer weer te starten, want het is de vraag, of de grondstoffen of benodigde onderdelen te verkrijgen zijn en het is de vraag of er nog wel vraag is naar het produkt, dat de fabriek maakte.

Hoe gaat het de mensen, die als corona-patiënt op de ic hebben gelegen en de ziekte overwonnen hebben? Zijn zij blij, dat zij de ziekte overwonnen hebben of hadden zij liever willen sterven? Soms lijkt het wel alsof de mens niet meer mag sterven. En soms lijkt het wel alsof de mens niet meer mag leven. Vooral, als hij zich niet zichtbaar kan bewegen. Wanneer hij of zij de diagnose "patiënt met onklaar bewustzijn" heeft gekregen. Dan wordt vaak niet meer gedaan dan "pappen en nathouden", wat betekent, dat de behandeling erop gericht is om de toestand van de patiënt in stand te houden.

  Naar boven  


Zaterdag, 18 april 2020

Covid-19 Virus Test

Nederland en de rest van de wereld heeft zich de afgelopen weken rustig gehouden. Wie kon, werkte vanaf thuis, terwijl de kinderen ook thuis waren, omdat de scholen gesloten waren.

Het RIVM vond dat niet nodig, maar ouders en artsen vertrouwden wat dat betreft de wetenschap niet en onder de maatschappelijke druk werden de scholen gesloten.

Wat zullen de gevolgen zijn van het crisismangagment dat ertoe leidt, dat mensen bijna € 400 moeten betalen als zij elkaar dichter dan anderhalve meter naderen en vele mensen zich houden aan de raad van de overheid die is: "BLIJF BINNEN !" ?

Ondanks het mooie weer zetten zij geen voet op hun balkon, de balkondeur en ramen blijven dicht en het lijkt erop, dat er niemand thuis is. Is de bewoner net op tijd naar familie vertrokken om daar opgevangen te worden nu de dagopvang dicht is?

Nee, na vier weken komt er bezoek en heeft de buurvrouw kans om met de bewoner te praten. Hij blijkt al die tijd thuis te zijn geweest. Maakt puzzels en hoopt, dat de anderhalve meter samenleving, waarover intussen gesproken wordt, snel afgeschaft wordt.

Een ieder sterft, dat is iets, wat voor de geboorte al vaststaat. De een voordat hij geboren wordt, een ander zelfs niet op 107-jarige leeftijd door de ziekte, die veroorzaakt is door het Covid-19 virus.

En dus moeten we vaststellen, dat het virus niet de oorzaak van de dood is, maar wat dan wel. Het is waarschijnlijk het moment waarop het virus langskomt en de manier waarop de mens erop reageert.

Helaas wordt nog steeds niet onderzocht, hoeveel mensen daadwerkelijk al het Coronavirus/Covid-19 virus overwonnen hebben. Velen berichten, dat zij nooit griep krijgen, maar dit jaar wel een week of drie zich super beroerd gevoeld hebben en ziek thuis waren of zich wel wat beroerd voelden en toch maar naar het werk gegaan zijn, voordat er überhaupt over een C-virus gesproken werd, laat staan van een Corona-crisis.

Is de economische schade net zo groot als die van een oorlog of zelfs groter? Er wordt niet gesport, alle culturele aktiviteiten zijn afgelast en zelfs Konningsdag mag niet gevierd worden. De grenzen zijn dicht en er lijkt nauwelijks samenspraak tussen de diverse regeringen plaats te vinden, terwijl er tijdens een vogelgriep of mondenklauwzeer epidemie wel internationale samenwerking is, zegt men.

Dankzij bijzondere maatregelen worden ineens extra Intensive Care Bedden, die in de afgelopen jaren wegbezuinigd zijn, weer ingericht om de mogelijke patienten op te vangen.

Wat gebeurt er met patienten, die zich niet meer zichtbaar kunnen bewegen? Hoe lang en hoe worden zij geholpen om in beweging te komen?

  Naar boven  


Dinsdag, 10 maart 2020

Corona Virus Pest

Op de radio wordt gesproken over “sociale onthouding”, waarmee bedoeld wordt, dat je er voor zorgt zo weinig mogelijk fysiek contact met anderen te hebben. Dat moet er voor zorgen, dat het Corona Virus zich zo langzaam mogelijk verspreidt.

In de Verenigde Staten is het Corona Virus ook al aangekomen wordt verteld en, dankzij de besparingen van de afgelopen jaren op o.a. het gezondheidssysteem en wetenschappelijk ondersteunende instanties, bestaat de angst dat het Corona Virus zich zeer snel zal verspreiden.

Er wordt gezegd, dat een oorzaak voor de snelle verspreiding is, dat de Obama Health Care voorziening door President Trump afgeschaft is. Daardoor hebben veel mensen geen ziektekostenverzekering en zijn ook niet verzekerd voor hun inkomen wanneer zij ziek worden. En dus gaan zij, als zij ziek zijn en het enigszins mogelijk is, naar hun werk.

In Nederland zijn er goede sociale voorzieningen, maar veel slechter dan vroeger? Veel mensen zijn gedwongen om ZZP-er te worden en vooral die mensen, die dat niet vrijwillig zijn, zijn er de dupe van. Zij verdienen vaak weinig en worden er nog meer de dupe van als de verplichting om je als ZZP-er te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, wet wordt zoals voorgesteld is.

Want dan zal het niet zo zijn, dat de sterkste schouders de zwakke schouders ondersteunen en een ieder 0,5 % of 1 % of een ander percentage van het inkomen afdraagt voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar er wordt dan een bedrag vastgesteld, dat door elke ZZP-er maandelijks betaald moet worden. En dat is voor iemand, die € 85,- per week verdient, dan een weekloon of zelfs meer dan een weekloon.

Aangezien een ieder ook al verplicht is om een ziektekostenverzekering af te sluiten, waar ook een vast bedrag voor betaald moet worden, minimaal € 85,-, terwijl er dan ook nog een bedrag per jaar als eigen bijdrage geldt, is de minimum verdiener al 2 weeklonen per maand kwijt aan deze twee verzekeringen.

Het is duidelijk, dat hij of zij niet genoeg overhoudt om de eigen broek op te houden en dus moet de staat bijspringen. Hoe komt het toch, dat er niet per wet geregeld wordt, dat een ieder een bepaald percentage van het inkomen aan de arbeidsongeschiktheidsverzekering en aan de ziektekostenverzekering betaalt (en als er niets verdiend wordt, men dus niets betaalt en toch voor ziektekosten verzekerd is, zoals in Noorwegen)?

Ooit was dat wel het geval, in ieder geval voor verdieners tot een bepaald bedrag, en met weemoed wordt aan deze tijd terug gedacht. Een derde van het loon ging op aan de sociale voorzieningen en de loonbelasting, maar de rest was ruim genoeg voor huur, gas, licht en water, riool en afval en er bleef ook nog wat over om het leven te veraangenamen.

De minimum verdienende kan niet sparen, want zij/hij moet tegenwoordig ca. € 15,- per maand vast bedrag aan afvalstoffenheffing betalen, als watersysteemheffing komt er nog ca. € 5,- per maand bij en als zuiveringsheffing moet de alleenstaande ca. € 4,40 per maand betalen. De netbeheerkosten voor gas en stroom bedragen bijna € 30,- per maand. Dus van de 2 weeklonen, die over waren in het voorbeeld boven, moet nog eens 65 % van het weekloon aan deze heffingen betaald worden. Voor een volksvertegenwoordiger, die deze bedragen vastgesteld heeft, geldt dit natuurlijk niet, want die krijgt ca. 100x zoveel per maand en voor deze volksvertegenwoordiger is € 224,- een schijntje?

Nu wordt er nagedacht over hoe de verspreiding van het Corona Virus vertraagd kan worden. Het is duidelijk, dat met onze mondiale verbindingen, ook het Corona Virus zich makkelijk kan verspreiden. De angst zit er goed in en maakt, dat mensen onbeweeglijk worden. En andere mensen profiteren van de lege straten en de contacten met de mensen, die net als zij, doorgaan met doen waarmee ze bezig zijn.

We kunnen niet zonder elkaar. De taal wordt gebruikt om, tegenwoordig vaak zonder stem dankzij het internet en de mail, met elkaar in contact te zijn en helaas wordt de grammatica van de Nederlandse taal steeds minder toegepast. Een paar voorbeelden uit een brief van een Consulair voorlichter (vind de fouten):

“U dient rekening te houden dat er bepaalde eisen zijn waar u vriendin aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een Schengenvisum”

“Dit kan u als uitnodigende referent zijn maar ook een willekeurige derde persoon.”

“Aan de hand van de documenten dat uw vriendin indient voor haar visumaanvraag”

of is de Nederlandse spelling zo aangepast, dat er in de bovenstaande zinnen geen fouten staan?

Rond 1953 was er een nieuwe spelling van de Nederlandse taal en werd zoo zo, wasch werd was en moesten vele boeken opnieuw gedrukt worden. Ondertussen is er weer een nieuwe spelling van de Nederlandse taal ingevoerd en maakt, dat de oudere niet meer weet wat juist is.

Voor het Corona Virus geen probleem. Dat heeft geen taalvoorschriften nodig, maar misschien zou het helpen, als een ieder zich 's ochtends, direct na het opstaan, zelf zou behandelen, en 's avonds tijdens het televisie kijken of slapeloos in bed liggend.

Eerst de rechterhand boven op het hoofd en de linker op het voorhoofd. Als beide pulseren gaat de linkerhand naar de punt van de neus. Als beide pulseren, gaat de linkerhand naar de bovenkant van het borstbeen, idem pulseren en linkerhand naar midden borstbeen tot pulseren en linkerhand naar onderste punt borstbeen (maagkuil) tot pulseren en dan linkerhand net boven navel tot pulseren en dan linkerhand op bovenkant schaambeen tot pulseren. En dan is het tijd om, met de linkerhand op de bovenkant van het schaambeen de rechterhand onder het stuitje/staartbeen te leggen totdat beide pulseren.

De eerste keer dat dit gedaan wordt, kan het een tijd duren voordat beide pulseren, maar hoe vaker, hoe sneller de puls komt en dan kan een tweede oefening gedaan worden.

De linkerhand op het stuitje/staartbeen, terwijl de rechterhand onder de binnenknokkel rechts (of wanneer dat te moeilijk is, de binnenkant rechter knie of bovenkant schaambeen) vasthoudt. Wanneer beide punten pulseren, rechterhand op onderkant borstkas links, als puls dan verhuist de linkerhand naar de derde rib rechts, waarbij de rechterhand op de onderkant borstkas links blijft, als beide pulseren, gaat de linkerhand naar midden onder sleutelbeen links.

Deze zelfde reeks ook omgekeerd, waarbij rechts links wordt en omgekeerd.

Een andere oefening

Linker hand onder rechter jukbeen, rechterhand eerst onder midden sleutelbeen rechts, dan (na puls, wat steeds geldt) op voorkant borstkas onderkant ribben links, dan op rug onderkant borstkas links, dan voorkant borstkas onderkant ribben rechts, dan linker lies, dan linker bovenbeen, dan linker kuit, dan linker middelste teen.

Hetzelfde maar dan met rechterhand onder linker jukbeen, en alles omgekeerd, waarbij rechts links wordt en omgekeerd.

middenstroom schouder-lies schouder-lies

Nog een

Linkerhand op midden nek rechts, rechterhand op stuitje/staartbeen, dan na puls, op midden knieholte rechts, dan onder buitenknokkel rechts, dan kleine teen rechts.

Hetzelfde, maar dan rechts = links en links = rechts.

Of

Linkerhand op rechter schouder/nek en rechterhand op rechter lies of omgekeerd.

Linkerhand onder bips en rechterhand op linker schouder/nek of omgekeerd.

Handen om enkel.

stuitje-nek schouder-lies schouder-lies schouder-bil malleoli bds

Als je je verveelt en je handen vrij hebt, kun je elke vinger met de andere hand vasthouden (lichtjes, omsluiten is voldoende) totdat hij pulseert en dan een andere vinger nemen. Als je niet weet welke vinger eerst, knijp dan in het eerste stukje vinger. De vinger, die het meest pijn doet, verheugt zich het meest over aandacht van de andere hand.

vinger I vinger II nederlandse vlag drapeau francais nederlandse vlag

Knijpen in de “zwemvlies” tussen duim en wijsvinger kan goed doen, evenals het vasthouden van de pols of de armen over elkaar met de handen in de oksels.

lever fe2 pols 17 li oksels

Zomaar wat tips, die de moeite van het proberen waard zijn. “Niet geschoten is altijd mis.” Bij deze methode gaat het er om om eventueel de pijnplek op te sporen en dan daar licht de hand (of handen) op te leggen en deze te laten liggen tot er een prettige warmte en pulseren of bewegen ontstaat. “Kortsluiting” met jezelf maken doet wonderen!

Contact: Isabelle Brandenburg M. 0031 617 366 520 of: hpiheiltherapie@googlemail.com

  Naar boven  


Zaterdag, 4 januari 2020

VUURWERK EN VRIJHEID

Oud en Nieuw is weer voorbij, maar de discussie of het afsteken van vuurwerk in de oudejaarsnacht verboden moet worden, is nog niet ten einde. Velen willen het niet verbieden, waarbij het feit, dat het een traditie zou betreffen, vaak als reden wordt genoemd.

Anderen willen het vuurwerk afsteken door burgers laten verbieden, ervan uitgaande, dat er dan niet 17 miljoen Euro aan de koop van het vuurwerk uitgegeven wordt (waardoor menig verkoper zijn eindejaarstoeslag mist en de belastingdienst dus ook) en dat de schade, die door het afsteken van vuurwerk aan mensen en goederen ontstaat, dan ook niet ontstaat.

Dit jaar is weer voor meer mensen met narigheid begonnen door vuurwerk, dat onverwacht te dichtbij kwam en schade veroorzaakte. Oogletsel ontstond vooral bij toeschouwers, die geen vuurwerkbril op hadden.

Ik had geen vuurwerk nodig om oogletsel op te lopen. Aan het rechteroog ontstond schade, toen ik langs een huis liep waar renovatiewerkzaamheden uitgevoerd werden. Er werd staal geslepen en een staalsplinter vloog in mijn oog.

Het deed pijn, veel pijn en na het werk werd dus het oogziekenhuis (gelukkig woonde ik in Den Haag, waar er een was) bezocht. Daar kreeg ik te horen, dat ik geluk gehad had, want het was een staalsplinter, die er met een magneet heel gemakkelijk uit kwam. Een bloedvaatje was geraakt, maar het zicht bleef goed.

Vele jaren later was mijn linkeroog aan de beurt. Niet met oud en nieuw, maar als gevolg van. Na een ongeluk, waarbij onder andere de linker onderarm gebroken werd, werd het gips door de gipser niet voldoende ingesneden toen het verwijderd moest worden. De gipser, die het gips eerder te strak aangelegd had en toen weigerde om het meteen door een wijder gips te vervangen waardoor bewegingsschade is ontstaan, had gezegd, dat ik goed aan mijn arm moest trekken om het uit het gips te krijgen en toen ik dat deed, bleek dat het gips niet goed was ingesneden en mijn arm er dus niet uit kon. Mijn arm vloog naar boven met het gips, dat mijn linker oog beschadigde.

Au, maar het gips moest er eerst maar af. Twee dagen later naar de oogarts, omdat er een zwarte vlek in mijn (tot dat moment beste) oog zat, waar de diagnose gesteld werd, dat de zwarte vlek zou blijven.

Ik prijs mij gelukkig, dat ik slechts deze lichte schade aan mijn ogen heb opgelopen, maar moet eigenlijk niet elke renovatie waarbij staal geslepen verboden worden en geen gips meer gebruikt worden? Nee, het heeft geen zin om van alles en nog wat te verbieden om schade te voorkomen.

Toen er nog geen auto's door de straten reden, kwamen er ook mensen om in het verkeer. Veel ongelukken gebeuren in en om het huis. Alleen maar huizen zonder trap bouwen, zodat de mensen niet meer van de trap kunnen vallen? Het ziet er naar uit, dat als iets je moet overkomen, je het zult beleven.

Waartoe leven wij? Om ons aan verboden te houden of om ervaringen op te doen?

  Naar boven  


Vrijdag, 6 november 2019

reactie op: In leven, maar geen leven (gepubliceerd in de Volkskrant, geschreven door Ellen de Visser met foto's van Manon van der Zwaal)

'A fate worse than death' wordt de toestand genoemd van de patiënt, die zich niet zichtbaar kan bewegen en waarvan gezegd wordt dat de reacties van ademen, slikken, geeuwen, ogen open en dicht doen alleen dankzij reflexen plaatsvinden.

Welke patiënten verblijven in niemandsland of vallen waarom tussen wal en schip? Waarom wordt welke therapie bij welke patiënt toegepast? Welke diagnose is waarom aanleiding om welke therapie wel of niet toe te passen? En waarom wordt welke therapie wel of niet betaald?

Vragen, die opkomen na het lezen van het artikel 'In leven, maar geen leven', dat zaterdag 2 november 2019 in de Volkskrant stond. Eind 2011 was er een groot artikel in de Volkskrant te lezen over de Coma Science Group, die een methode had ontdekt, waarmee de activiteit van de hersenen in relatie tot bewustzijn kon worden gemeten.

Daardoor werd duidelijk, dat patiënten, van wie voorheen werd gedacht, dat zij volledig onbewust waren en daarom als 'vegetatief' gediagnosticeerd werden, meer bewustzijn hadden dan op basis van de voorhandene tests verondersteld werd.

Er zijn nog steeds tests in gebruik, die van de patiënt een beweging (van oog, stem of lichaam) verwachten terwijl het kenmerkende van de patiënt is, dat er geen zichtbare beweging is.

Door de patiënt in de handen te nemen en met de patiënt te bewegen, zal ontdekt worden in hoeverre de patiënt mee kan bewegen. Het kan zelfs zijn, dat een bepaalde beweging niet mogelijk is, omdat de patiënt teveel tegenkracht geeft, terwijl er andere bewegingen zijn, die erg weinig inspanning kosten, omdat de patiënt een deel van de benodigde kracht als spierkracht levert.

Ik heb ervaren, dat een patiënt, die duidelijk pijn vertoonde bij het doorbewegen, waarbij de therapeut enorme krachten aanwendde om de door hem gewenste beweging tot stand te kunnen brengen, weinig hulp nodig had bij diezelfde bewegingen, mits deze met heel weinig kracht voorzichtig begeleid werden.

Aan het eind van het artikel is te lezen, dat er soms besloten wordt om het voedingssysteem los te koppelen om de patiënt te laten sterven. Dat wordt met veel overleg gedaan, maar het is de vraag, welke voorwaarden daaraan gesteld worden.

Sterft elke patiënt, bij wie de levenonderhoudende maatregelen gestopt worden binnen 24 uur of zijn er patiënten, die langer in leven blijven, ondanks het feit, dat zij geen (sonde)voeding meer krijgen? Wanneer een patiënt werkelijk dood wil, zal hij de kans om te sterven grijpen en binnen het uur overlijden, maar een patiënt, die wil leven, zal zo lang mogelijk in leven blijven en er alles aan doen om te overleven.

Wanneer de patiënt niet binnen 24 uur overlijdt, is het mijns inziens logisch om het deze patiënt mogelijk te maken om te leven door hem of haar voedsel aan te bieden (de slikreflex is een van de oudste reflexen en in de regel intact, waardoor ook opgehoest sputum ingeslikt wordt), en door hem of haar te helpen zich te bewegen.

En dit zou dus elke patiënt, die zich niet zichtbaar kan bewegen, aangeboden moeten worden. Het is heel wonderlijk, dat er autisten zijn, die een persoonlijke assistent krijgen, die 24/7 bij hen is om er voor te zorgen, dat zij niets vernielen, terwijl iemand, die zich zichtbaar niet kan bewegen (wat een levensgevaar is voor deze persoon), niet een persoonlijke assistent krijgt, die 24/7 met hem beweegt.

  Naar boven  


Vrijdag, 1 november 2019

Maximale aandacht voor minimaal herstel

Enkele jaren lang is onderzocht, of mensen, die heel heel erg hersenletsel hebben en daardoor totaal afhankelijk zijn, in beweging gebracht kunnen worden. Er was al ontdekt, dat er jongeren zijn, die door het gebruik van de VIN methode weer in beweging kwamen en deze methode werd daarom voor mensen tot 25 jaar ook vergoed.

Wanneer de methode gebruikt werd voor mensen, die ouder waren dan 25 jaar, werd daar geen extra vergoeding voor betaald, zoals dat ook geldt voor alle behandelmethoden, die mensen zich eigen gemaakt hebben en toepassen tijdens hun werk en die niet onderzocht zijn en waarvoor niemand zich ingezet heeft om een extra vergoeding te krijgen van de verzekeraars.

Kennelijk is nu een onderzoek afgerond, op basis waarvan besloten is om de VIN methode, wanneer die toegepast wordt bij de behandeling van mensen met een minimaal bewustzijn of in vegetatieve toestand, met een extra vergoeding te belonen.

Volgens wetenschappelijk onderzoek moet er in 2 jaar tijd succes zijn, want in deze tijd vindt herstel plaats. Volgens mijn ervaring kun je zelfs na 30 jaar een wezenlijk verschil maken in de toestand van de patiënt.

Een patiënt, die 30 jaar geleden in coma geraakte na een aanrijding, is volledig afhankelijk van verzorging. Hij kon zelf eten en drinken, maar na een ziekenhuisverblijf, werd hij met een sonde weer naar huis gestuurd, zonder dat over de plaatsing van de sonde met de ouders vooraf contact geweest was.

De patiënt had een linker lichaamshelft, die zeer spastisch was en een rechter lichaamshelft, die slap was. Hij reageerde met lachen of somber kijken en zijn linker arm heeft een geringe functie. De patiënt wordt elke dag behandeld en nadat o.a. ik hem twee jaar behandeld heb, is waar te nemen, dat de rechter arm meer spanning krijgt en de linker arm minder. Ook schiet de patiënt niet meer in een halve cirkel naar links, wanneer hij moet hoesten.

Zijn hoofd zakt nog steeds naar links, maar hij kan nu dat hoofd langer recht houden wanneer het ondersteund wordt. De veranderingen zijn amper waarneembaar, maar ze zijn er wel!

Er wordt gezegd, dat veel patiënten een verkeerde diagnose krijgen en het is de vraag, of die diagnose het belangrijkst is. Wanneer er vastgesteld wordt, dat de patiënt zich niet zelfstandig kan bewegen, wat wordt er dan gedaan? Wat wordt dan het doel van de behandeling?

Wordt het doel de toestand van de patiënt niet te verslechteren maar te behouden, of is het doel de toestand van de patiënt te verbeteren en op zoek te gaan naar de bewegingsmogelijkheid van de patiënt?

Menig mens verstijft als hij luide muziek hoort, een voor hem afschuwelijke geur ruikt, fel licht ziet of .... De patiënt in coma, na coma, met minimaal bewustzijn of …. heeft waarschijnlijk alle zintuigen maximaal geopend, omdat hij zich niet actief kan bewegen, wat een levensgevaar is.

Hoe weet je eigenlijk zeker, dat de patiënt een minimaal bewustzijn heeft? Wat is een minimaal bewustzijn? Van een patiënt, die een half jaar in coma was, hoorde ik, dat hij alles mee heeft gekregen in die tijd. De artsen zagen geen teken van bewustzijn en dachten, dat hij zich in een vegetatieve toestand bevond. Hij vertelde dat hij als een groot oog boven aan het plafond hing en waarnam, hoe er over zijn lichaam gesproken werd.

Als ontdekt wordt, dat de patiënt zich niet zelfstandig kan bewegen, is dan het doel van de behandeling de patiënt weer in beweging te helpen of is het doel het behouden van de bestaande toestand?

Gezien de behandeling van doorbewegen, waarbij vooral de ledematen in een rap tempo gestrekt en gebogen worden, ondanks de zichtbare pijn die de patiënt daarbij heeft en toont, moet geconcludeerd worden, dat het middel niet het doel 'het de patiënt mogelijk maken zich te bewegen' dient.

Dit doel kan bereikt worden door zeer langzaam met de patiënt te bewegen. De patiënt is zijn vaart verloren. Hij stond in de startblokken om te bewegen en is gestart, maar vervolgens is de start afgebroken. Het is, alsof hij in de lucht hangt op weg naar het neerkomen en dat neerkomen gebeurt niet.

Om hem te laten herinneren hoe te bewegen moeten bewegingen heel langzaam meermaals gemaakt worden. Hij zal daarbij zeer geconcentreerd zijn en er zal een gevoel van vreugde optreden.

Om te bewijzen, dat deze methode van heling door verbinden van polariteit en integratie van eigen mogelijkheden de onbeweeglijke patiënt weer in beweging brengt, zou ik graag in contact komen met een patiënt, die niet door andere therapie in beweging gekomen is en op deze manier in beweging gebracht wil worden.

Contact: Isabelle Brandenburg M. 0031 617 366 520 of: hpiheiltherapie@googlemail.com

  Naar boven  


Woensdag, 30 oktober 2019

STIK STOF

Stik, stof van de wandplaten, die aan de buitenkant van de flat zitten, dwarrelt naar binnen. Volgens de woningbouwvereniging is alle asbest in de flat verwijderd en de flat wat dat betreft dus gezondheidsveilig, maar aan de buitenkant zitten nog steeds asbestplaten.

Volgens de informatie, die de burger krijgt, zijn asbestplaten alleen gevaarlijk voor de gezondheid wanneer zij verplaatst worden en dat is niet het geval. Ze zitten al ruim 60 jaar aan de buitenkant van de flat en de wind heeft vrij spel. Het zijn golfplaten, die zowel aan de voorkant als aan de achterkant van de flat zitten. De wrijving van de wind veroorzaakt vast, dat de platen afgeschuurd worden.

Kennelijk is dat nooit gemeten?

 

GROND VERZET

Grond in verzet is een gevolg van de wet, waarin stikstof regels zijn vastgelegd. Die zijn opgesteld om het milieu te ontlasten, maar het gevolg lijkt, dat er geen grond meer verzet kan worden en niets meer gebouwd kan worden.

Het is bijzonder, dat er wetten gemaakt worden, die een dusdanige invloed hebben, dat mogelijk 50000 mensen werkloos worden omdat het werk, dat zij doen, niet meer gedaan mag worden.

En vervolgens lijkt het er op, dat de Kamer, die wetten voorstelt en wel of niet aanneemt, bezig is om een wet te maken om met behulp van matrix-borden op de snelweg continu de toegestane maximum snelheid te vermelden.

Kennelijk zitten in de kamer alleen maar mensen, die continu in een coma staat verkeren en daardoor niet kunnen onthouden welke snelheid toegestaan is op de weg, waarop zij rijden? Dankzij de kilometerbordjes aan de kant van de weg, waarop ook staat, dat de maximum snelheid 100 km per uur is, is het niet nodig om ook nog matrix-borden te hebben.

Wanneer het niet duidelijk is of de maximum snelheid 130 of 120 km/uur is, is het veilig om je aan de maximum snelheid van 100 km/uur te houden. Dat spaart energie en het geeft een veel rustiger beeld op de snelweg. Of de maximum snelheid wordt gewoon overal 100 km/uur.

Degene, die zich niet aan de maximum snelheid houdt, doet dat sowieso niet en rijdt 160 km/uur tussen Groningen en Assen, daar waar geen snelheidsmeter staat. Omdat hij deze weg dagelijks rijdt, weet hij waar de camera's staan en aldaar trapt hij even op zijn rem.

Matrix-borden, die hem eraan zouden herinneren, dat hij slechts 120 km/uur mag rijden, zouden deze weggebruiker niet tot een ander gedrag bewegen.

Het overvloedig gebruik van matrix-borden roept de vraag op, hoeveel stikstof het gebruik van dergelijke borden oplevert en wat de kosten zijn van dergelijke borden? Zijn deze borden energieneutraal of kosten zij energie tijdens het gebruik?

Hoe meer borden er komen, hoe minder effect zij hebben. Het gaat er niet om om de verkeersveiligheid te verbeteren door coma maatregelen, maar door de burger zover te krijgen, dat hij inzicht krijgt in hoe hij zich moet gedragen om het verkeer veilig te laten zijn.

Voor degene, die in Indonesië geweest is en gezien heeft, hoe chaotisch daar het verkeer is en hoe weinig ongelukken er gebeuren, is het duidelijk, dat de gemiddelde weggebruiker in West-Europa en Nederland zich in coma van A naar B beweegt. De nieuwe regel, dat de wegbestuurder voor de voetganger, die misschien wel het zebrapad wil gebruiken, moet stoppen, laat zien, hoe menig voetganger volledig in coma, geconcentreerd op zijn smartphone kijkend, oversteekt of op de rand van de stoep blijft staan.

Coma wordt hier gebruikt in de betekenis "niet reagerend op sterke prikkels".

  Naar boven  


Donderdag 24 oktober 2019

SPRAAKMAKERS ZORG PREMIE VERVANGEN DOOR ZORG BETAALBAAR TE MAKEN

Op de radio NPO 1 wordt gesproken over het plan van de SP om de zorgverzekering te veranderen. In plaats van de huidige regeling zou een ieder een bepaald percentage van zijn inkomen aan zorgpremie betalen.

Er is grote weerstand tegen dit plan, waarbij het idee, dat Nederland het beste zorgsysteem van de wereld heeft, mede de grondslag is. Maar heeft Nederland wel het beste zorgsysteem van de wereld?

De luisteraar wordt opgeroepen om zijn mening te geven en 0800 1101 daartoe te bellen, dus dat doe ik, want ik ben van mening, dat Nederland niet het beste zorgsysteem van de wereld heeft.

Eind vorige eeuw heb ik vier jaar in Noorwegen gewoond en bleek, dat iemand, die geen inkomen heeft, ook geen premie hoeft te betalen! Een privé verzekering bestond daar niet, maar iedere ingeschreven burger was bij het Trygdekontor verzekerd onder dezelfde voorwaarden. Van genoten inkomsten werd een bepaald percentage voor de zorgverzekering afgedragen, zoals vroeger in Nederland wanneer je minder verdiende dan de ziekenfondsgrens.

Het systeem is veranderd. Er is een wettelijke plicht gekomen dat een ieder een ziektekostenverzekering moet hebben, zonder rekening te houden met het feit, dat er mensen zijn, die geen geld hebben voor de premie, die de verzekeringen daarvoor verlangen.

Er wordt dan gezegd, dat er niemand hoeft te zijn, die de premie niet kan betalen, want dan kan subsidie (die nu zorgtoeslag heeft) aangevraagd worden, maar is het wel de bedoeling, dat de staat de verzekeringen op die manier sponsort?

En is het eerlijk, dat de kleine man net zoveel premie betaalt als de minister-president? Voor de kleine man is € 385,- eigen bijdrage het bedrag dat hij per maand te besteden heeft. In Noorwegen werd een kleine eigen bijdrage betaald, zoals op het ogenblik in Duitsland ook, waarvan men bevrijd wordt, wanneer in totaal een bepaald bedrag betaald is.

In Duitsland kan het zijn, dat je als zelfstandige failliet gaat op de bijdrage voor de ziektekostenverzekering, want, ondanks dat je een negatief belastbaar inkomen hebt, moet er ruim € 300,- per maand betaald worden, wat berekend is op een inkomen van + € 17 000,-.

Mijn ervaring is het, dat het systeem in Noorwegen, waar de staat via het Trygdekontor het grootste deel van de medische zorg in handen heeft, het beste en eerlijkste is. Per slot van rekening houdt iemand, die € 100 000,- verdient, veel meer over wanneer hij 3 % zorgpremie betaalt dan iemand, die slechts € 12 000,- per jaar verdient en hoeft iemand, die geen inkomen heeft, geen premie te betalen.

En dit had ik graag aan de luisteraars van NPO radio 1 willen vertellen, maar daar komt het niet van. Het nummer 0800 1101 blijkt niet de telefoon aan te nemen. Tien minuten later wordt ik gebeld door een "privé nummer". Tot mijn grote schrik lukt het me niet om op te nemen. Ik druk als een gek op het telefoontje, dat op het scherm verschijnt, maar de telefoon blijft bellen en ik krijg geen contact.

Aangezien ik de telefoon nooit gebruik (waardoor ik ook niet weet, hoe ik hem op moet nemen), bel ik met mijn gebruikelijke telefoon nog eens het nummer 0800 1101. Er wordt weer niet opgenomen, maar ik wacht vol verwachting op het terugbellen. Helaas. Niemand belt terug en dus kan ik mijn ervaringen niet via NPO radio 1 landelijk bekend maken.

Dus zet ik deze ervaring maar op mijn webpagina. Misschien dat de SP deze ervaringen in de verdediging van hun plan kan gebruiken?

  Naar boven  


20 oktober 2017

PGB Robot in de gezondheid zorg liever voor menselijk contact

ROBOTIZERING

De techniek is in de afgelopen 100 jaar enorm veranderd. De robot, die eerst alleen in sciencefiction voorkwam, is tot werkelijkheid geworden.

Het is niet alleen de drone, een van afstand bestuurbaar soort helicoptertje, die toegepast kan worden om de plaats van landmijnen vast te stellen en deze vervolgens vanaf afstand onschadelijk te maken, maar er zijn ook al robots, die op mensen lijken en gebruikt kunnen worden om mee te knuffelen, die thee of koffie op bed brengen of iemand helpen zich om te keren in bed.

En dat wordt gezien als een kans of als een bedreiging.

Voor de IT-specialist, die de robot programmeert en het onderhoud van de robot voor zijn rekening neemt, is het een kans om een goed inkomen te hebben, voor de ziekenverzorgster is het de kans om nog minder werk te hebben en van een uitkering te moeten rondkomen, mits deze nog verstrekt wordt.

Voor de patiënt, waar het om gaat, is het geen vermeerdering van menselijk contact, maar de kans geen mens meer te zien te krijgen. Vroeger waren de gangen in de verpleeghuizen en ziekenhuizen gevuld met witte jassen en jurken van artsen, therapeuten en verplegend personeel. Helaas is dat niet meer het geval.

Veel verplegend personeel is ontslagen en op therapie wordt bezuinigd, en er wordt niet meer gekeken naar wat de patiënt nodig heeft, maar er zijn lijsten opgesteld, waarop staat, hoe lang het aankleden, uitkleden, wassen, douchen enz. mag duren, waarbij in het geheel geen rekening wordt gehouden met de aandoening, die de patiënt heeft.

Een normaal mens kleedt zich wellicht in 6 minuten aan, maar een patiënt met Parkinson heeft daar soms 60 minuten voor nodig. Hij KAN gewoon niet sneller bewegen en het is zeer onwaarschijnlijk,dat de inzet van een robot voor deze patiënt een vermeerdering van menselijk contact tot stand brengt.

Ook voor de gezonde mens zal de inzet van robotten zelden een vermeerdering van menselijk contact tot gevolg hebben. Zo heeft de invoering van de computer een enorme vermindering van menselijk contact tot gevolg gehad. De aardige dames achter de balie van het postkantoor, waar je elke week geld opnam, zijn verdwenen. Er zijn zelfs amper postkantoren meer te vinden..

Hetzelfde geldt voor de baliemedewerksters van de NS, die verdwenen zijn en vervangen door robotten, die biljetten niet als geld herkennen.

Ging menigeen vroeger naar de winkel, omdat daar zo'n leuke caissière bij de kassa zat, blijkt ook deze ontslagen, omdat zij voor de winkel te oud werd en vervangen door een zelfscankassa, die niet op vakantie gaat en dus niet vertelt over haar ervaringen tijdens die vakantie.

In bus, trein en café is ook goed te zien, hoe het menselijk contact vermindert door het gebruik van robotten. In plaats van gezellig met de klant aan een ander tafeltje te praten, zit een ieder op zijn eigen mobieltje te staren.

Door de behoefte aan meer controle en overzicht op “papier” en het feit, dat veel mensen niet meer kunnen tellen, wordt het contante geld steeds minder gebruikt, waardoor banken oneindige macht krijgen. Banken geven geen rente meer op het tegoed van de burger, zoals vijftig jaar geleden normaal was, maar laten de klant nu betalen voor de bankrekening, die ze nodig hebben, omdat overheid en andere instanties geen contant geld meer gebruiken.

Onder het mom, dat geld via de bank veiliger is, laat de burger zich in deze stroom meenemen, maar de veiligheid blijkt niet aanwezig te zijn. Omdat er minder contant geld in omloop is, zijn er meer en meer criminelen, die zich richten op het geld, dat op de bank staat.

De banken en de overheid zijn niet in staat om de veiligheid van het geld, dat de burger op de bank heeft staan, te garanderen, zoals ook de burger het geld, dat hij in zijn zak heeft, kwijt kan raken wanneer hij overvallen wordt.

Er zijn nog steeds mensen, die gek zijn op contant geld. Zo zocht iemand uit Duitsland eens een manier om zijn geld makkelijk te vermeerderen. Hij zag een advertentie over een partij mobieltjes, die opvallend goedkoop waren. Hij legde contact en de deal werd gesloten.

Hij zou de mobieltjes krijgen in Rotterdam, waar hij het hele bedrag contant moest betalen. Met jeugdig optimisme reed hij naar het opgegeven adres in Rotterdam, maar hij kon het niet vinden. Hij was ruim een uur te vroeg en vroeg aan verschillende voorbijgangers, of zij wisten, waar het opgegeven adres was.

Geen van hen kende het adres, maar een van de voorbijgangers vertelde hem, dat er vaker mensen naar dat adres vroegen en dat er al verschillende keren op de plaats, waar je dat adres zou verwachten, mensen overvallen waren.

De verteller wist genoeg, liep weer naar zijn auto en maakte, dat hij weg kwam. Het geld, dat hij van zijn eigen rekening had genomen en dat hij door hard werken had verdiend, had hij in zijn auto verstopt.

Tot zijn grote schrik werd hij aan de grens aangehouden en werd zijn auto doorzocht, waarbij het geld gevonden werd. Hij heeft toen moeten uitleggen, waarom hij zoveel geld bij zich had. Hij heeft niet verteld, dat hij in Rotterdam was om een partij mobieltjes te kopen. Hij realiseerde zich, dat hij geluk gehad had.

Patiënten, die afhankelijk zijn van anderen en daarvoor een PGB (persoons-gebonden budget) hebben gekregen, moeten ook geluk hebben. Het blijkt, dat plaatsvervangend verantwoordelijken niet altijd dit PGB naar behoren beheren.

Het invoeren van een robot als maatje of hulpje, lijkt aantrekkelijk voor de luie mens, die dan niet meer op hoeft te staan voor zijn kopje thee, zijn krant of zijn tom pouce, die door de robot uit de koelkast gehaald wordt, maar de aai, die hij van de robot krijgt of die hij de robot geeft, zal toch niet zo aanvoelen als de aai van de kat of hond of van de thuishulp, die uit zichzelf van alles doet en de mens stimuleert en helpt om zoveel mogelijk zelf te doen.

Iets, wat voor een patiënt in coma, die zich niet of amper zichtbaar kan bewegen, noodzakelijk is om weer in beweging te komen. Een robot in de vorm van een elektrische rolstoel met stafunktie kan voor deze patiënt wel een vermeerdering van menselijk contact zijn, omdat hij met een dergelijke rolstoel, naar de mensen toe kan bewegen, mits hij daarmee ook de deuren kan openen, die hem scheiden van die andere mensen.

Dankzij de behoefte aan privacy van de moderne mens, hebben patiënten in coma vaak een kamer voor zich alleen, waardoor zij amper menselijk contact hebben, omdat zij niet de behandeling krijgen, die nodig is om weer in beweging te komen, maar alleen de noodzakelijke handelingen verricht worden om hem niet te laten sterven.

En soms worden zelfs die handelingen niet meer verricht, maar wordt de patiënt aan zijn lot overgelaten in de hoop, dat hij komt te overlijden, wat dan gebeurt door verhongeren en verdorsten. Hiervan is sprake, wanneer de patiënt niet binnen 24 uur na het staken van de levenstimulerende handelingen.

  Naar boven  


Woensdag 25 september 2019

NS CONTACT

"Stel hieronder je vraag aan een van onze medewerkers. Momenteel is het erg druk en kan het tot wel een uur duren voordat je een reactie van ons krijgt. Onze excuses, we proberen zo snel mogelijk te reageren op je vraag!", krijg je te zien, als je wilt chatten met de NS, omdat je al geprobeerd hebt te bellen en toen te horen kreeg, dat het heel erg druk is en het heel lang kan duren voordat je een medewerker aan de lijn krijgt, nadat je twee weken eerder geprobeerd hebt om via de mail antwoord te krijgen op de vraag, hoe je het kaartje, dat je gekocht hebt om naar Schiphol te komen, op papier krijgt, zodat je een bewijs hebt, dat je dat kaartje gekocht hebt.

Vroeger ging je naar het loket en kocht je daar een kaartje, maar dat is vaak niet meer mogelijk. Als er al een station is, betekent dat nog niet, dat er een loket is of een andere methode om een kaartje te kopen. Als er een automaat is, betekent dat niet dat je er met je geld een kaartje kunt kopen, want de kans is groot, dat de automaat alleen maar munten aanneemt, geen papiergeld en ook niet alle munten. Een kleine beschadiging aan een munt kan genoeg zijn om geen geldig kaartje te kunnen kopen.

Op de webpagina staan dus verschillende methodes tot contact, maar deze zijn meer dan ingewikkeld dan wel tijdrovend. De loketmedewerker, die je kan helpen, is wegbezuinigd en de automaat of het internet geeft dus nog geen bruikbaar antwoord.

Het lijkt wel de belastingdienst, waarvan de medewerker vol trots vertelt, dat de belastingtelefoon in een grote behoefte voorziet, want er worden jaarlijks miljoenen telefoontjes gepleegd. Dat die gepleegd worden om dat er vele malen gebeld moet worden, omdat alsmaar niet de juiste informatie verstrekt wordt, is de medewerker zich niet bewust.

Hoe moet dat nu verder met de NS Chat? Het kan wel een uur duren voordat er een reactie komt, vermeldt de tekst op het chatvenster en ik vraag me af, wat ik in deze tijd kan doen. Ik kan niet internetten, denk ik, want dan moet ik in een ander venster en zie ik het NS-chatvenster niet en merk dus niet, wanneer er een antwoord komt? Ik heb mijn telefoonnummer opgegeven en hoop, dat ik gebeld word, want de bibliotheek gaat zo dicht en dan heb ik dus geen internetaansluiting meer. Het is nu een uur later en er is nog geen contact met de NS.

Velen zijn continu in het internet met hun mobiele computer, waarmee ook gebeld kan worden, maar er zijn ook mensen, die geen internet hebben. Spaarmaatregelen of andere redenen en zij kunnen dus geen kaartje kopen voor het museum, dat alleen via internet kaartjes verkoopt. Is dit discriminatie?

  Naar boven  


Zaterdag 7 september 2019

UIT RUIL INWISSELEN

Op het NPO-nieuws is te horen, dat Oekraïne en Rusland beide 35 gevangenen vrijlaten om naar het andere land te verhuizen. Er wordt gezegd, dat de uitruil van de gevangenen vandaag plaatsvindt en het is de vraag wanneer het woord “uitruil” in de Nederlandse taal geïntroduceerd werd.

In het woordenboek is het woord “ruil” te vinden en “uitwisselen”, maar niet het woord “uitruil”. Is het een woord, dat uit het Engels komt, waar men over “exchange” spreekt of komt het uit het Duits, waar over “Austausch” of “(Um)Tausch” gesproken wordt?

Of is de “uitruil”, waarover nu in Nederland gesproken wordt een gevolg van het samentrekken van het “uitwisselen” en “ruilen” van gevangenen?

  Naar boven  


Donderdag 5 september 2019

STOP BOUW EN BAGGER

Er wordt gesproken over de bouwstop en baggerstop, die door de rechter bevolen worden vanwege stikstof en giftige deeltjes is het slib.

Wanneer komt er een autorijdenstop of een medicamentenstop, omdat deze activiteiten lucht, water en bodem zeer verontreinigen?

  Naar boven  


Zondag 21 juli 2019

ZWITSERSE VERPLEEGSTER IN NEDERLAND

"Herinneringen uit onze hollandse tijd, zomer 1955" zijn reden om aan het werk te gaan. Foto's, die keurig in een klein fotoboekje zijn ingeplakt met een kort commentaar, geven een inkijkje in deze Hollandse tijd van een Zwitserse verpleegster, die in Nederland met open armen werd ontvangen.

Zij was net afgestudeerd en in Nederland werden verpleegsters gezocht. Zij wilde graag haar horizon verbreden en wilde graag de bergen inruilen voor het land aan de zee.

Zij werd aangenomen op de kinderafdeling van het Diaconessenhuis in Utrecht en reisde samen met een vriendin naar Nederland. Daar heeft zij de foto's gemaakt, die HIER op de pagina te vinden zijn.

Zoals te zien is, werden de wiegjes van de baby's bij zomerweer buiten in de tuin gezet en kregen de baby's daar ook hun voeding. Ook de meisjes werden met bed en al buiten op de veranda gezet zodat zij van het mooie weer konden genieten en licht tanken voor hun genezing.

Pap werd door de zusters zelf in de Papkeuken voor de kinderen bereid en de dagelijkse weg naar het ziekenhuis ging, zoals te zien is op de foto, door tamelijk lege straten. De bakker bezorgde nog met de bakkersbakfiets het brood aan huis.

De jonge dames waren ondergebracht op een gezellige zolderkamer, vanwaar zij uitzicht over de stad hadden. Zij hebben hun vrije tijd gebruikt om molens te bezoeken en natuurlijk het Wilhelminapark in Utrecht. Ook de Noordzee werd bezocht en als Nordzee in het fotoboek vereeuwigd. Het strandleven en de Duinen zijn, evenals het zonnebaden, weinig veranderd, maar de zwemkleding is wel erg veranderd.

Ook werd een bezoek gebracht aan het IJsselmeer, dat IJzelmeer genoemd wordt in de beschrijving. Zestig jaar na dato heeft de verpleegster nog goede herinneringen aan haar korte Nederlandse tijd. Na een paar maanden werd zij weer terug geroepen naar Zwitserland en is daar gebleven.

De tijd bij de Diaconessen was niet gemakkelijk. De Diaconessen deden goed werk, maar waren streng en werden door de verpleegster als ongevoelig ervaren. Een ervaring, die haar zestig jaar later nog duidelijk voor ogen staat, was de opdracht, die zij al snel na haar aankomst in het ziekenhuis kreeg.

Zij moest naar een kamer gaan en daar het kind ophalen, dat zij daar zou aantreffen. Nadat zij de kamer gevonden had, schrok zij zich een hoedje, want het kind bleek niet meer ze leven. Dat had men haar niet verteld.

Het was een hele koude douche, die zij daar kreeg en die haar in shock bracht, een schok, die zij nooit helemaal te boven is gekomen.

  Naar boven  


Zaterdag 27 april 2019 - Koningsdag

GULLE GEVERS

Er wordt veel geld weggegeven, niet alleen door Bill Gates en niet iedereen vindt het goed om dat geld te gebruiken. De Rotaryclub is al heel lang bekend als een Gulle Gevers Club, van wie het geld met vreugde wordt aangenomen.

In Zwitserland staat 2 miljoen op een rekening, verdiend door drugshandel en degene, die dat geld daarmee verdiend heeft, heeft daar spijt van gekregen en wil dat geld niet meer gebruiken. In Zwitserland staat ook 2 miljoen op een andere rekening, verdiend door een kroegbaas uit Frankrijk, die dat geld nergens voor kan gebruiken, omdat hij het nooit aangemeld heeft als inkomen.

Zou die 4 miljoen genoeg zijn om in Wenen een therapiecentrum voor patiënten in coma op te richten waar deze patiënten, ongeacht leeftijd, opgenomen worden en op de been en in beweging geholpen worden?

Moet elke gift, die groter is dan € 15000,- publiek gemaakt worden? Niet iedereen wil aan de grote klok hangen, dat hij rijker is dan de buurman verwacht.

Wat is 'fout geld'? Moet dat geld opgepot worden, in de bank bij oma bewaard worden of gebruikt worden om in het buitenland als God in Frankrijk te leven?

Schaft Europa het geld af? Velen hebben geen geld meer in de zak en kunnen de bedelaar dus geen cent geven.

  Naar boven  


Zondag 24 februari 2019

ENERGIETRANSITIE

Er wordt veel gerekend en daarbij worden fouten gemaakt en daarvan wordt gebaald. De regering laat van alles en nog wat doorrekenen en besluit op basis daarvan bijvoorbeeld, hoeveel energiebelasting er betaald moet worden.

Het maandelijks energierapport is in de bus gevallen, met de te verwachten kosten. Een eenpersoons huishouden verbruikt gemiddeld jaarlijks 1920 kWh aan stroom en 860 m³ gas in een flat. Mijn verbruik is deze maand hoog: 2 m³ gas volgens de rekening (in december werd 0 m³ berekend, dus waarschijnlijk was het verbruik van toen minder dan 1 m³ en is dat bij het verbruik van januari opgeteld) en 119 kWh stroom.

Er hoeft in deze flat niet gestookt te worden, want dat doet de woningbouwvereniging. Voor het warme water is er een elektrische boiler en de kamers worden verwarmd door de blokverwarming met op elke radiator een metertje en vele dikke pijpen, die het warme water door het gebouw sturen.

Vier pijpen met warm water in de woonkamer, twee in de slaapkamers en geen in de gang, open keuken en douche. Dankzij deze pijpen wordt het in de kamers niet kouder dan ca. 20 °C. Slapen in een lekker koele kamer is hier dus niet mogelijk.

Hoeveel stookkosten zouden gespaard worden, wanneer de warme pijpen geïsoleerd zouden worden? Gaat het om de kosten of gaat het om het verbruik van energie?

 

Volgens het maandelijks energierapport zijn de vaste kosten voor de afgelopen maand: netbeheerkosten € 19,15 voor stroom en € 10,32 voor gas, in totaal dus € 29,47. De vaste leveringskosten bedragen € 3,96 voor stroom en € 3,96 voor gas, totaal dus € 7,92. De verbruikskosten voor deze maand zijn € 28,18 voor stroom en € 1,70 voor het gas.

De verbruikskosten voor stroom zijn deze maand maximaal. Meestal liggen ze rond de 90 kWh. Overal zitten spaarlampen in en er branden in de regel maximaal 3 lampen tegelijk. De televisie en computers en mobiel telefoons verbruiken waarschijnlijk de meeste stroom, evenals de koelkast.

Dat is een oudje, gekregen van een sympathieke medeburger, die hem van zijn moeder kreeg, waar hij als frisdrankenkoelkast in de zomer dienst deed, tot hij hoorde, dat ik geen koelkast in huis had.

Het is duidelijk: zelfs in deze maand zijn de vaste kosten voor gas en stroom hoger dan de verbruikskosten en daar kan niet op gespaard worden. Degene, die een kleine beurs heeft, betaalt relatief meer dan degene, die een volle beurs heeft?

 

Nederland moet van het gas af en Brunssum-Noord is een wijk, die gesubsidieerd dat tot stand mag brengen. Daarom is er tussen de hoge flats een diep gat in de bodem geboord om te kijken, of de aardwarmte te gebruiken is.

Dat is indertijd in Staufen im Breisgau ook gebeurd. Het gemeentehuis was te klein geworden en er moest dus flink verbouwd worden. Vooruitziend heeft het gemeentebestuur besloten om gebruikt te gaan maken van de aardwarmte en jaren later waren ze er nog druk mee.

Het is niet geheel volgens plan verlopen, waardoor geen gebruik kon worden gemaakt van de aardwarmte maar alle huizen in het centrum zijn gaan scheuren. Handbrede scheuren hier en daar maakten van Staufen im Breisgau een gebroken stad.

De historische binnenstad bleek op een diep in de grond aanwezige kalklaag te staan, die zich uitzette toen er door de boring water in kwam. De hele stad kwam dus omhoog en jaren later meten landmeters nog steeds wekelijks de stad om de hoogteveranderingen vast te stellen.

 

Het liefste zou ik van zowel gas als stroom af gaan. Zonder daar dan een vermogen voor te moeten betalen. Een paar zonnepanelen als balustrade op het balkon en onder de ramen aan de voor- en achterkant van de flat leveren wellicht voldoende energie om in mijn stroombehoefte te voorzien?

Om mijn mobiele telefoon en laptop op te laden heb ik dan een trimfiets nodig, die deze apparaten oplaadt, wanneer je erop fiets en ze aangesloten zijn. Op het vliegveld in Toronto (als ik me niet vergis) stonden die voor de passagiers in de wachtruimten en gangen.

Met een sleutel kan ik mijn woning in, maar na middernacht, kan ik niet door de achterdeur van de flat naar binnen. Daar is geen sleutelgat meer, maar een knop waar op gedrukt moet worden, waardoor de deur dan vanzelf open gaat en deze knop is tussen middernacht en 6 uur buiten dienst. Vele mensen wonen in de 12 etages hoge flat en er wordt dus veel gebruik gemaakt van de deur. Hoeveel kWh zou het schelen, wanneer de blauwe fiches, die nu nodig zijn om de ingangsdeur van het flatgebouw te openen, weer afgeschaft zouden worden?

Het zijn de kleine dingen die het doen. Als dan ook nog de radio niet meer aangezet wordt in de ingangshal, kan een ieder daar zijn eigen gedachten beter horen.

Dat is iets, wat vele winkeliers en supermarkten niet meer willen. De hele dag schalt geluid uit de luidsprekers, soms zelfs buiten in de winkelstraat, zoals in het centrum van Brunssum. Zou dat de reden zijn, dat daar zo weinig mensen op straat te vinden zijn?

Er is veel 'onzichtbaar' geluid, mede dankzij alle elektronische Wifi apparatuur. Sommige mensen zijn hypergevoelig daarvoor en moeten dus een hutje op de heide vinden, dat in een zendgat ligt om geen allergische reactie te krijgen.

Zoals op de televisie te horen was, zijn veel mensen zich niet bewust, hoe gevaarlijk een allergie kan zijn. Een vriendin, die een hartaanval gehad had en in reha ging, had een gesprek gehad met de diëtiste. Daar hadden zij besproken, dat de patiënte allergisch was voor iets en de diëtiste had dat op het voedingsblad genoteerd.

De volgende dag voelde de patiënte zich uiterst beroerd en na onderzoek bleek, dat de keuken het dessert niet zelf had klaargemaakt en daar de stof in zat, waarvoor de patiënte allergisch was. Geen unicum, volgens het televisieprogramma.

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, dat is onvermijdelijk, maar welke fouten zijn te vermijden?

 

De energietransitie, waarover zoveel gesproken wordt, lijkt een deel van de oplossing buiten te sluiten. Hoe zou het zijn, wanneer de burger (die altijd de rekening moet betalen, want hij betaalt uiteindelijk ook het product, dat door een bedrijf wordt gemaakt) werkelijk minder energie zou gebruiken. Hoeveel energietransitie zou er gemeten worden, wanneer de burger in plaats van een elektrische mixer weer een handmixer zou gebruiken, wanneer hij een handtandenborstel in plaats van een elektrische zou gebruiken, wanneer in huizen alle ruimtes een raam zouden hebben, wanneer in elk huis een trimfiets zou staan, waarmee mobiel telefoons opgeladen kunnen worden of een accu, waardoor de computer of televisie gebruikt kan worden, wanneer de ligfiets gesubsidieerd zou worden, wanneer de twike gesubsidieerd zou worden in plaats van de peperdure elektrische auto's, die tot nog toe gesubsidieerd werden, wanneer meer sleutels en lichtknoppen in plaats van bewegingsmelders gebruikt zouden worden, wanneer in openbare ruimtes, supermarkten, winkels en terrassen geen muziek gedraaid zou worden, wanneer iedereen een kleine windmolen in zijn tuin of op zijn balkon zou hebben (zoals vroeger tv antenne bijvoorbeeld), enzovoort enzovoort, enzovoort...?

Kortom, wanneer de mens meer zou bewegen en daardoor minder vervuilen. Minder medicamenten zou gebruiken en meer gebruik gemaakt zou worden van de kennis, die niet allopathisch is, maar wel genezing stimulerend?

 

In hoeverre zijn de politici nog in staat om de gevolgen van de maatregelen, die zij treffen, te overzien? Voor een Tweede Kamerlid of voor de premier is € 335,- op jaarbasis een druppel op een gloeiende plaat, maar voor de gemiddelde burger kan dat een maand huur betekenen, waar hij een hele week (of langer) voor moet werken.

Men zegt, dat de koopkracht gelijk blijft, maar dat is zeer onwaarschijnlijk, want de prijzen van de goederen zijn, mede dankzij de BTW die verhoogd werd, in januari ook weer gestegen.

  Naar boven  


Zaterdag 26 januari 2019

40000 medische missers op jaarbasis...

Elf jaar wordt geprocedeerd omdat het ziekenhuis tegenspreekt, dat er fouten zijn gemaakt bij een operatie, die hij als baby onderging. In de documenten, die verstrekt worden, wordt beschreven, dat er vele fouten gemaakt zijn en de ouders hebben het ziekenhuis aangeklaagd.

Zij zijn van mening, dat die fouten de oorzaak zijn, dat de hersenen van Jelle niet meer normaal funktioneren.

Na elf jaar procederen hebben de ouders, op aanraden van de rechter, een aanbod van het ziekenhuis wat betreft financiële vergoeding, aangenomen, want zij zijn zich bewust, dat het ziekenhuis nog heel lang tijd kan rekken door steeds weer tegen de uitspraak in beroep te gaan en dat zou betekenen, dat zij in deze tijd dan aandacht daaraan zouden moeten besteden, die zij dan niet aan hun kinderen kunnen geven.

De buitenstaander vraagt zich af, waarom er over dergelijke gevallen zo lang geprocedeerd wordt. Er wordt vermeld, dat het om gemeenschapsgeld gaat en dat zou, vindt de buitenstaander, een extra reden moeten zijn om niet te procederen.

Integendeel, wanneer uit de stukken duidelijk blijkt, dat er medische fouten zijn gemaakt, zou er meteen een overeenkomst gesloten moeten worden, waarbij wordt bepaald, wie de kosten van degene bij wie de medische fouten gemaakt zijn, in de toekomst voor zijn rekening neemt.

Deze kosten kan geen normaal mens voor eigen rekening nemen en zullen dus sowieso door de gemeenschap betaald moeten worden.

Uiteindelijk gaat het er dus om, uit welke pot deze kosten betaald gaan worden en de ziekenhuizen doen kennelijk hun best om te voorkomen, dat de kosten uit hun (verzekerings)pot betaald moeten worden. Daardoor wordt veel gemeenschapsgeld uitgegeven aan juristen en administratieve krachten.

  Naar boven  


Zaterdag 26 januari 2019

Sociale media en de Nederlandse taal

Een onderzoek heeft plaats gehad om te kunnen promoveren en daaruit wordt geconcludeerd, dat het gebruik van sociale media door jongeren geen negatieve, maar eerder een positieve invloed heeft op hun gebruik van de Nederlandse taal.

Dat was namelijk de vraag, die door het onderzoek beantwoord moest worden.

En dit onderzoek en de uitslag daarvan werpt de vraag op, of het zo is, dat vooral jongeren, die van huis uit al taalvaardig zijn, gebruik maken van sociale media en jongeren, die niet taalvaardig zijn, sociale media mijden?

Moet niet eerst onderzocht worden, waarom iemand sociale media wel of niet gebruikt? Het kan ook zijn, dat iemand doordat hij of zij geen eenvoudige toegang heeft tot internet, geen gebruik daarvan en van sociale media gebruikt.

  Naar boven  


Woensdag 16 januari 2019

BR exit of alternatieve therapie

Het Britse parlement heeft gestemd. De stemming was eind vorig jaar verschoven naar januari 2019 in de hoop, dat er tegenstanders van het plan, dat met de EU gemaakt werd om het verlaten van de EU tot een voor beide partijen aanvaardbare toestand te maken, in die tijd overgehaald konden worden tot een ander inzicht en "ja" zouden stemmen.

Het tegenovergestelte lijkt gebeurd te zijn, want slechts eenderde van de stemmen, die uitgebracht zijn, zijn voorstemmen en tweederde van de parlementariers is door de "nee-deur" gelopen.

De Britten staan er om bekend, dat zij conservatief zijn en dat laat een stemming in het parlement goed zien. Er wordt geen hand opgestoken, er wordt geen computer gebruikt, nee de parlementariers lopen naar links of naar rechts, door een deur en een kamer, waar zij geteld worden.

Een ieder vraagt zich nu af, wat voor gevolgen deze stemming zal hebben. Komt er misschien een tweede referendum waar alle tegenstanders van de Brexit naar toe zullen gaan en waaruit blijkt, dat nu meer mensen in de EU willen blijven of blijft het Verenigd Koninkrijk bij de beslissing, dat zij geen deel meer wil uitmaken van de EU?

Uit het geharrewar blijkt vooral de angst, dat de economie grote gevolgen zal ondervinden van de Brexit, wat het idee, dat de EU een Economische Unie is in plaats van een Europese Unie, lijkt te rechtvaardigen.

De EEG, de Europese Economische Gemeenschap, die ontstond nadat de BeNeLux uitbreidde en die EU werd toen nog meer uitgebreid werd, maakt wetten, die voor vele burgers de sleutel tot de bedelstaf zijn.

In plaats van een EU ziektekostendrager, waarbij een ieder verzekerd is, die in de EU woont en die gevoed wordt door een aantal procenten van het verdiende inkomen, is er besloten, dat een ieder een ziektekostenverzekering moet hebben. En als iemand die niet kan betalen, krijgt hij een financiele boete.

En als iemand dan patiënt wordt, bijvoorbeeld door een hersenbloeding en halfzijdig verlamd is, zichzelf amper in beweging kan brengen door de halfzijdige verlamming en bovendien de ziekenhuisbacterie MRSA oploopt, kan het zijn, dat hij in het verpleeghuis waar hij opgenomen is, niet meer uit bed geholpen wordt.

Bovendien kan het zijn, dat de dokter geen fysiotherapie meer voorschrijft met als reden, dat de patiënt eerst MRSA-vrij moet zijn en de patiënt, die zichzelf in bed niet kan draaien, ligt dan 24/24 in bed en is volledig afhankelijk van het verplegende personeel, dat alleen contact met hem heeft wanneer hij gedraaid moet worden in bed of eten moet krijgen.

De ziekenfondsen/ziektekostenverzekeringen lijken hun aandacht vooral te richten op het innen van premie en wanneer de verzekerde iets nodig heeft, zoals een elektrische rolstoel met stafunktie, zodat hij zichzelf in beweging kan brengen, of fysiotherapie zodat hij dusdanig gemobiliseerd wordt, dat hij kan functioneren met de pijn, die hij heeft, wordt vaak tegengas gegeven.

Wanneer de patiënt een dag te laat naar de therapeut gaat, worden de kosten van de behandeling niet vergoed en moet de patiënt weer naar de dokter voor een nieuwe verwijzing of de ziektekostenverzekeraar besluit, dat de patiënt de elektrische rolstoel niet zelf bedienen kan en verstrekt daarom een mechanische rolstoel.

Elk normaal denkend mens begrijpt dan, dat de verzekeraar niet handelt in het welzijn van de patiënt, maar een poging doet om minder geld uit te geven. Het blijft bij een poging, die laat zien, dat de verkeerde mens op de juiste plek zit, want als er een expert op die plek had gezeten, had hij of zij elke patiënt met een dergelijke aandoening (bijvoorbeeld patiënt in coma of neurologische patiënt) meteen een elektrische rolstoel met stafunktie laten bezorgen, zodat zij sneller in beweging komen en dus minder lang volledige verzorging door vakkundig personeel nodig hebben, iets wat alsmaar duurder wordt.

  Naar boven  


Woensdag 28 november 2018

CZ Aanvullende verzekering ziektekosten alternatieve therapie

CZ gooit alternatieve therapieën uit de aanvullende verzekering. Ze hebben klanten gevraagd welke alternatieve verzekeringen zij in hun aanvullende verzekering willen hebben en er wordt gezegd, dat er klanten zijn, die bepaalde alternatieve verzekeringen absoluut niet in hun pakket willen hebben en daarom worden o.a. craniosacraal therapie en regressietherapie uit de alternatieve verzekering gegooid, want daar willen de klanten niet voor betalen.

Dat zijn klanten, die deze therapieën (nog) niet kennen? Wat is het gevolg van het niet meer vergoeden van deze therapievormen? Hoeveel kosten worden door de verzekering nu voor deze therapieën gemaakt en hoeveel inkomsten heeft de verzekering nu voor het aanvullende pakket?

Hoeveel procent van de nu van deze therapieën gebruik makende patiënten heeft geen geld om deze therapie uit eigen beurs te betalen? Betekent dit, dat deze patiënten niet meer naar de alternatieve therapeut gaan, hun aanvullende verzekering opzeggen en de aanwezige klacht daardoor dusdanig verergert, dat zij een operatie nodig hebben of chronische patiënt worden, die voor de verzekering veel meer kost dan wanneer de alternatieve therapie voor de patiënt vergoed zou zijn geweest?

De vragenlijsten, die door CZ gebruikt zijn om een zicht te krijgen op de behoeften van de verzekerden, worden hier misbruikt.

De klant, die invult, dat hij niet voor de regressietherapie wil betalen, doet dat ook niet, wanneer hij de keuze heeft om 5, 7, 9 of een ander aantal alternatieve therapieën te kiezen uit de mogelijk te vergoeden therapieën.

Er is een tijd geweest, dat acupunctuur niet vergoed werd, totdat bewezen geacht werd, dat acupunctuur wel degelijk mensen kan helen, die geen baat hebben bij andere therapieën. Er zijn echter ook mensen, die geen baat hebben bij acupunctuur.

Er zijn mensen (bijvoorbeeld zij, die in Nederland wonen en in het buitenland werken), die verplicht via CZ verzekerd zijn en zij hebben dus geen vrije keuze wat betreft ziektekostenaanbieder.

Om deze rechtsongelijkheid te verminderen, is het het beste om één ziektekostenverzekering in het leven te roepen, waarbij elke inwoner van Nederland, die geregistreerd is verzekerd is en een bepaald aantal % van zijn inkomen als premie betaalt (en dus niets betaalt als hij geen inkomen heeft en toch verzekerd is – de zorgsubsudie/toelage kan dan verdwijnen) en een aanvullende verzekering mogelijk is waarbij alle alternatieve therapiemethoden in het keuzepakket van de aanvullende verzekering kunnen worden opgenomen. Daar kan een aanvullend basispakket zelf samengesteld worden en eventueel met bijkomende kosten uitgebreid.

Het is de vraag, of operaties van implantatie opgenomen moeten worden in de ziektekostenverzekering, gezien de complicaties, die nu aan het licht komen. Hetzelfde geldt voor gewichtverminderende operaties, geslachtveranderende operaties of het doorsnijden van hersenbanen, wat bij autisten gebeurd is, in de hoop, dat deze persoon minder agressief zou zijn.

Er werd niet geluisterd naar begeleiders en therapeuten, die deze persoon nooit agressief beleefden, wat mogelijk is omdat zij zelf niet agressief waren. De persoon, die spiegelt, spiegelt en reageert agressief als iemand agressief is en lief wanneer iemand lief is.

In de tweede wereldoorlog werden op mensen medische ingrepen uitgevoerd, die niet medisch noodzakelijk waren en het lijkt er op, dat dit nog steeds gebeurt en wellicht steeds meer gebeurt.

In het ziekenhuis, waar de automobilist, die over de kop was gegaan, onderzocht werd, bleek, dat de pols gebroken was (radius). Er was een open wond van ca. 2 cm, die gehecht moest worden en de behandelend arts vertelde de patiënt, dat de pols geopereerd zou worden.

Dit vond de patiënt niet goed en hij uitte zijn angst hiervoor en vroeg, of de breuk ook conservatief behandeld kon worden. Hij vond het beter om het woord conservatief te gebruiken om te tonen, dat hij wist wat er mogelijk was.

De arts erkende, dat het ook mogelijk was om de breuk conservatief te behandelen en dus werd er een gips om de arm en pols aangebracht, waardoor het bij een breuk en een hechting van de wond en gips bleef.

Wanneer de arts zijn zin had gekregen, had hij minstens twee keer kunnen opereren (eenmaal voor het aanbrengen van bevestigend metaal en eenmaal voor het verwijderen daarvan) en daarvoor rekeningen kunnen uitschrijven. Nu kon hij slechts het dichtnaaien van de wonde en het aanleggen van het gips berekenen. Een gezonde spaaractie voor de ziektekostenverzekering, die de gemiddelde patiënt niet kan uitvoeren, omdat hij niet weet wat er wel of niet goed is.

Zo worden patiënten bang gemaakt voor hartritmestoornissen, waarna zij toestemming geven voor het inbouwen van een Herzschrittmacher, ondanks dat zij daar inwendig een gigantische weerstand tegen hebben. Angst is ook hier een slechte raadgever en craniosacraal therapie, elektro acupunctuur of misschien hypnotherapie of energetische healing zouden wellicht de hartritmestoornissen op natuurlijke wijze hebben laten verdwijnen.

In ieder geval heeft de inbouw van het medische hulpmiddel veel meer geld gekost en is de oorzaak van de hartritmestoornissen niet opgeheven, maar eerder vergroot, want de patiënt vertrouwt zijn eigen lichaam niet meer.

Zo is het ook de vraag, hoeveel minder kosten er gemaakt zouden zijn, wanneer er geen knieën voorzien zouden worden van wigvormige delen om te voorkomen, dat de jongeling X-benen krijgt. Wanneer de jongeling bij het ontdekken van de neiging tot X-benen naar de fysiotherapeut gestuurd zou zijn, zou de lage tonus, die de jongeling heeft, genormaliseerd kunnen worden en geen operatie meer nodig zijn.

Na de operatie is het veel moeilijker om de tonus te normaliseren, omdat de stand van de benen anders is. Alle spieren moeten zich eerst aanpassen en dat kost tijd, terwijl de jongeling ook nog in de groei is.

De man, die als jongeling een ongeluk had en daardoor zich amper kan bewegen, werd door zijn ouders zeer goed verzorgd, maar zij konden toch niet voorkomen, dat hij naar het ziekenhuis moest. Tot hun grote schrik kwam hij terug met een sonde. In het ziekenhuis had men, zonder overleg met de ouders, besloten dat bij de patiënt een sonde werd ingebouwd.

Door deze sonde zijn de verzorgingskosten van de patiënt enorm gestegen en er is niemand, die zich voor deze kosten verantwoordelijk lijkt te voelen en dus een poging doet om het spijsverteringssysteem van de patiënt weer normaal te laten functioneren.

Zo zijn er ook patiënten, die (soms tegen hun wil) een katheter ingebouwd krijgen, waardoor extra complicaties mogelijk zijn. Voor de verpleging gaat het sneller om een katheterzak te legen dan om steeds weer natte luiers te moeten vervangen.

Wie bepaalt waarom wat voor wie wel of niet vergoed wordt? Wie heeft een totaal overzicht over welke kosten waaraan besteed worden in de gezondheidszorg? Voor wie is het goed om wijn te drinken of om met pijnprikkels te werken om in beweging te komen en waarom wordt wel of niet vergoed, wanneer niet bewezen is dat een therapiemethode mensen in beweging brengt omdat die therapiemethode niet onderzocht werd?

Wie valt er waarom waar waardoor tussen wal en schip?

Waarom krijgt een sprekende patiënt sneller een elektrische rolstoel dan een patiënt, die een hemiplegie heeft en met een dergelijke rolstoel, wanneer hij ook nog een stafunktie zou hebben, zichzelf in beweging zou kunnen brengen waardoor op den duur veel verpleegkosten gespaard zouden worden?

Hoeveel geld kan beter aan therapie besteed worden dan aan pijnstillers, giftige implantaten, standaard verstrekte en onnodige medicijnen bijv. trombose voorkomende of pijnstiller, of onnodige operaties?

Hebben daardoor meer of minder mensen betaald werk? Leven meer of minder mensen daardoor langer? Is het levensgenot van de mensen daardoor groter of minder groot?

Kan de premie van de ziekenkostenverzekering daardoor omlaag en het eigen risico opgeheven worden?

  Naar boven  


Woensdag 21 november 2018

BROOD NODIG

Eigenlijk heb ik helemaal geen zin om brood te gaan kopen, maar ik doe het toch maar. Ik heb geen zin in brood, noch in iets anders en eet dus liever niet, maar of dat werkelijk goed is voor mijn fysieke lichaam? Ik weet het niet en volg dus toch maar de gedachte om nu brood te gaan kopen.

Het is ongeveer 13.00 uur en, gewapend met een katoenen tasje, ga ik naar het winkelcentrum. Eerst ga ik naar de Aldi, waar minder keuze is dan ik verwacht, dus ga ik voor een tweede kans naar Albert Heijn, die op de kleintjes let, wat je vooral merkt, wanneer je maar één artikel nodig hebt.

Wanneer je met geld betaalt, krijg je geen cent terug. Daarin is Nederland voorloper. De cent wordt gebruikt als lokkertje, maar niet als fysiek wisselgeld. Hij wordt zelfs niet meer geaccepteerd als betaalmiddel. Dat kan gunstig zijn voor de klant, maar dan moet hij wel 3 artikelen tegelijk kopen.

In Albert Heijn is brood voor 0,79 € te koop volgens de prijsaanduiding en een van de broden, die daar boven liggen, wordt meegenomen naar de kassa. Daar gaat net de kassa bij de informatie open, dus wordt snel van kassa gewisseld, omdat daar de rij nog niet zo lang is.

Een lange man komt langsgelopen en verlaat de zaak zonder iets af te rekenen. Het enige wat opvalt op dat moment is, dat hij niets afrekent, lang is en langsloopt. Verder wordt niets geregistreerd. Hopelijk zijn er camera’s op de kassa’s gericht, mocht een nader signalement nodig zijn.

Het brood, dat bij het prijskaartje 0,79 € lag, blijkt bij de kassa 1,19 € te kosten. Dat brood is me te duur en ik neem het voor die prijs niet mee. Ik laat het bij de cassière achter en merk, dat ik er boos van word. Het is toch normaal, dat het artikel, dat bij het prijskaartje ligt, voor die prijs verkocht wordt?

Niet bij de broodafdeling van Albert Heijn kennelijk. Ik loop weer terug naar de broodafdeling en vraag de man, die daar dienst heeft, of hij me kan helpen. Ik kan kleine lettertjes niet zonder bril lezen en de prijskaartjes van de onderste rij ook niet met bril.

Hij wijst mij er op, dat de goedkope broden op de onderste plank liggen en dus niet op ooghoogte, waar het prijskaartje van het 0,79 € brood hangt. Er is daar geen prijskaartje met 0,79 €, maar een met 0,99 €, dus nog steeds onder de € 1,-, dus neem ik dat brood mee.

Snel loop ik naar de kassa, want ik word alsmaar agressiever, mede dankzij de muziek, die door de winkel schalt. Het volume is niet hoog, maar hoog genoeg om mijn stemming in de verkeerde richting te pushen. Tot mijn grote schrik zie ik bij een pilaar een beurs liggen.

Hij heeft een vierkant metalen aanhanger en ik pak hem daarbij op, maar dat blijkt niet zo slim te zijn, want er valt geld uit. Ik pak het brood onder mijn arm om het geld, dat uit de beurs viel, op te kunnen rapen en ga eerst naar de kassa bij de informatie.

Daar blijkt intussen een flinke rij te staan. Ik roep de dame, die bij de informatie staat en tot mijn grote opluchting, komt zij meteen naar mij toe. Ik zeg haar, dat ik een beurs heb gevonden en zij wil deze van mij aanpakken door hem uit mijn hand te nemen.

Ik wil dat niet en zeg haar, dat zij haar hand moet omdraaien, zodat ik het geld, dat ik los in mijn hand heb en dat zij niet kan zien, eerst in haar hand kan leggen, voordat ik haar de beurs geef. Wanneer zij haar hand omgedraaid heeft en ik het losse geld er in laat vallen, begrijpt zij, waarom ik niet meteen de beurs gaf.

Wanneer ik met het brood, dat ondertussen enigszins samengedrukt is, weer bij de kassa kom, blijkt deze van mening te zijn, dat ook voor dit brood € 1,19 betaald moet worden. Dat maakt, dat ik nog nijdiger word. Ik laat het brood weer achter en snel weer naar de broodafdeling, waar ik de man vertel, dat het brood, dat op de onderste plank lag, ook € 1,19 kostte.

Hij veronschuldigt zich nogmaals, dat het brood zo neergelegd is. Dat heeft hij niet gedaan... Tot mijn grote vreugde zie ik dan een brood, dat helemaal links in de hoek ligt, waar in rode letters 0,99 op staat. Dat neem ik mee en dat blijkt bij de kassa inderdaad € 0,99 te kosten.

Het zou toch wel fijn zijn, als op elk brood de prijs, die door de kassa berekend wordt, zou staan.

  Naar boven  


Woensdag 14 november 2018

SNEL WEG

De ANWB voorziet, dat de automobilist in 2022 bijna anderhalf zoveel tijd nodig heeft om van A naar B te komen dan in 2018, ondanks de ruim 1000 km snelwegverbetering, die in die tijd zal hebben plaatsgevonden als de huidige plannen uitgevoerd worden.

Er wordt naarstig gezocht naar een vermindering van de dagelijkse files, die in 2018 de 1000 km meermaals overschreden hebben, ondanks dat men zich bewust is, dat het onmogelijk is om geen files meer te hebben.

Nou ja, onmogelijk? De oliecrisis in 1973/1974 maakte, dat er autoloze dagen ingevoerd werden, waardoor de burger creatief werd. Het was verboden om op zondag auto te rijden en op de (snel)wegen werd gevierd, dat er geen auto's reden.

De fiets en de benenwagen werden door mensen gebruikt, die deze transportmethoden zelden gebruikten. Feest op straat was een ervaring voor het leven.

Om de CO2 uitstoot te verminderen, wordt de elektrische auto gepromoot. Over de waterstof auto wordt niets gezegd. En de Twike, de naast elkaar zittende fiets, die een autonummerplaat krijgt, omdat hij zich als een auto kan gedragen, is nog minder in de aandacht van de mensen, die beslissen wat wanneer waar gepromoot wordt.

Bij alle hulpmiddelen gebruikende middelen zoals elektrische auto, elektrische fiets, waterstof auto of Twike met accu's is het de vraag, hoeveel CO2 deze middelen uitstoten, niet alleen tijdens het gebruik, maar ook tijdens de productie van alle onderdelen én hoe milieubelastend die productie is, waarbij niet alleen de hoeveelheid geproduceerde CO2 belangrijk is, maar ook de winning van de benodigde grondstoffen en de daarbij ontstane milieuschade.

Er wordt gesproken over rekeningrijden of spitstax of over "de vervuiler betaalt", wat zou betekenen, dat elke kilometer, die gereden wordt, extra belast wordt, wat door middel van een verhoogde accijns zou kunnen gebeuren.

En dan zou het autorijden weer alleen voor de rijken mogelijk zijn?

  Naar boven  


Woensdag 14 november 2018

VERSPILLING MILIEU VERONTREINIGING

100 miljoen euro wordt jaarlijks besteed aan medicamenten, die door de patiënt niet gebruikt worden. Daarvan kan 40 miljoen bespaard worden door een ander regime, bijvoorbeeld door niet standaard herhaalrecepten te verstrekken.

Het lijkt erop, dat de kosten reden zijn om het medicamentengebruik onder de loep te nemen in plaats van het feit, dat een groot deel van deze uitgegeven en niet gebruikte medicamenten in de vuilnisbak terecht komt of doorgespoeld wordt in de wc.

Ook lijkt er weinig aandacht te zijn voor de invloed op de natuur van het gebruik van medicamenten. In het ziekenhuis zijn er speciale wc's die de patiënt, die een chemokuur ondergaat, moet gebruiken, maar als hij weer thuis is, is daar geen speciale wc waar urine en uitwerpselen opgevangen worden om vakkundig onschadelijk gemaakt te worden.

De afvalwaterzuivering krijgt door het enorme gebruik van medicijnen een grote hoeveelheid chemie te verwerken, die niet altijd bekend is, want wanneer een patiënt meedoet aan een proef voor een nieuw medicament, is de samenstelling daarvan nog niet wereldkundig gemaakt en de waterzuivering kan er dus niet gericht naar zoeken.

Het milieu wordt door alle medicamentengebruik enorm belast en een vermindering van het medicamentengebruik is het enige, wat die belasting kan verminderen. Menig patiënt kan daarvan ook fysiek voordeel hebben, zoals ook een patiënt, die doodziek in het ziekenhuis werd opgenomen, ondervond. Het was een 70-plusser, die dagelijks een hele "batterij" aan medicamenten tot zich nam.

Hij was werkelijk doodziek en de behandelend arts vond het zonde van het geld om de patiënt nog medicamenten te geven. Hij was er van overtuigd, dat de patiënt binnen een week zou sterven en bepaalde, dat er geen medicamenten aan de patiënt verstrekt zouden worden.

Dit was de juiste geneeswijze voor de man, die elke dag meer opknapte, tot verbazing van artsen en verpleegkundigen en een week later verliet hij inderdaad het ziekenhuis, niet horizontaal in een kist, zoals de arts verwacht hat, maar op eigen kracht.

Bij nader onderzoek bleekt, dat de patiënt een medicamentenvergiftiging had.

  Naar boven  


Woensdag 7 november 2018

KERNENERGIE

Menigeen is bereid om meer kernenergie te gaan gebruiken in verband met de vermindering van CO2, die nagestreefd wordt in het kader van de opwarming van de aarde. Men is ervan overtuigd, dat de hoeveelheid CO2, die uitgestoten wordt, verminderd moet worden om de verwarming van de aarde te verminderen.

Een groot deel van de politici schijnt intussen weer vóór de bouw en het gebruik van kerncentrale en energie te zijn, ervan uitgaande, dat het afval, dat daarbij veroorzaakt wordt, veiliger is dan de uitstoot van CO2, ondanks de rampen in Tsjernobyl en Japan.

In de hele discussie is niets te horen over het verminderen van de behoefte aan op te wekken energie. Er worden biodynamische protheses ontwikkeld, waardoor degene, die een prothese nodig heeft, veel natuurlijker kan lopen. De prothese wordt niet meer als prothese ervaren, maar als het verloren lichaamsdeel.

Deze prothese heeft een motortje en de accu daarvan moet elke 4 uur of, de modernere, elke dag, opgeladen worden. Zoals ook de accu van de fiets opgeladen moet worden, de accu van de elektrische auto opgeladen moet worden, de accu van de tandenborstel, de radio enzovoort.

Hoe komt het toch, dat er geen aandacht wordt besteed aan het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, die geen op te wekken energie nodig hebben? Vroeger kon de radio ontvangen worden met een transistor systeem, dat geen energie nodig had.

De computer is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven, zoals ook de smartphone en moet steeds weer opgeladen worden. Er bestaan trimfietsen, waarmee je je smartphone op kunt laden, maar die worden niet gepromoot of gesubsidieerd door de politici. Zouden de debatten er anders uitzien, wanneer alle politici tijdens die debatten op een fiets zouden zitten, waarmee zij energie opwekken?

Er bestaan ook al vloeren, waarmee energie opgewekt wordt en misschien is het goed om deze meer te gebruiken waar mensen zich bewegen? Er zijn meer alternatieven voor zonnepanelen en windmolens dan kernenergie.

De Nederlandse kerncentrale schijnt 2,5 % van de nodige energie op te wekken en een nieuwe zou dus 10x zo groot moeten zijn om 25 % van de nodige energie op te wekken, maar waar komt die overige 75 % dan vandaan en is tegen die tijd nog steeds de hoeveelheid energie nodig, waar op gerekend is, of is dan dubbel zoveel energie nodig en kan dus maar 12,5 % van de totale energiebehoefte door de grote kerncentrale opgewekt worden?

Zou het niet veel beter zijn om veel kleiner te denken? Iedereen bewust te maken van de hoeveelheid energie, die gebruikt wordt. Is het nodig om het licht in de wc aan te doen of kan er een raampje gemaakt worden in de deur zodat er daglicht in kan komen?

Is het nodig om met de auto te reizen of is het mogelijk om met een twike te gaan? Wat is een twike vraagt U zich misschien af? Dat is een ligfiets, die niet gesubsidieerd wordt, ondanks het feit, dat hij geen benzine nodig heeft om te rijden, 80 km per uur kan en ja, hij heeft ook een accu, die opgeladen wordt door te rijden of door de stekker in het stopcontact ze steken.

Het zou goed zijn deze gemotoriseerde fiets, waarin je droog zit en een passagier kunt meenemen, die ook trapt en dus tijdens het ritje niet zijn broek ophoudt, maar zijn steentje bijdraagt en geënergetiseerd uitstapt, omdat hij zich fysiek bewogen heeft, te promoten en te subsidiëren. Het lijkt wel, alsof niemand in de gaten heeft, dat het fysiek bewegen meer en meer verdwijnt dankzij alle batterij en elektrisch gevoede apparaten, die meer en meer terrein winnen.

Zelfs het spreken wordt nauwelijks meer gedaan dankzij de smartphone, die apps heeft, waarmee mensen continu met elkaar in contact zijn en elkaar berichtjes sturen. Overal zijn piepjes, melodietjes en andere geluiden te horen van smartphones van mensen, die in de buurt zijn.

Deze mensen reageren vaak meteen daarop, pakken hun phone en kijken, wie wat te melden heeft en of zij daarop moeten reageren. Vroeger ging je het huis uit en dan was je niet meer te bereiken. Er kwam een antwoordapparaat, waarop je een boodschap kon achterlaten. Tegenwoordig heeft iedereen zijn telefoon bij zich en is daardoor continu te bereiken.

Behalve als hij de tegenwoordigheid van geest heeft om het ding thuis te laten liggen, zodat hij ongestoord weg is of het ding uit zet, bijvoorbeeld omdat hij een belangrijke vergadering of gesprek heeft, waarbij hij niet gestoord wil worden.

En niemand lijkt zich druk te maken over de straling van al die miljarden phones, die continu met het internet verbonden zijn. Dat is geen CO2, die meetbaar is, maar misschien bevordert deze straling ook het broeikaseffect?

  Naar boven  


Woensdag 24 oktober 2018

HET NIEUWS VAN VANDAAG

De deurwaarder heeft een hond in beslag genomen als laatste poging om de bestaande schulden van de hondenbezitter in te vorderen. De betalingsregeling, die opgesteld werd, zou betekenen, dat de man ruim twee jaar moet betalen en dan pas zijn nu 6 jaar oude hond, terug krijgt.
Wanhopig is de man, want het is een hond, die normaal gesproken slechts 8 jaar oud wordt. De publiciteit helpt. Een anonieme gift wordt gedaan, waardoor de schulden van de man opgeheven zijn en hij zijn hond terug krijgt.

O.a. een Amerikaans-Hongaars filantroop, die de oorlog overleefd heeft en na de oorlog naar Groot Brittanië en vervolgens Amerika verhuisd is en die op de beurs rijk geworden is en al jaren veel geld geeft aan instellingen, die een open wereld waar een ieder in vrede en vreugde kan leven, stimuleert, heeft een bombrief ontvangen, die op tijd onschadelijk gemaakt kon worden.
Hij heeft vijanden, die "rechts" zijn en vijanden, die "links" zijn, waardoor het idee opkomt, dat hij iets heel goed doet. Kennelijk staat hij in het midden en toont hij hoe het anders kan. In hoeverre is degene, die "links" aanhangt, bereid om verantwoordig te nemen voor zijn eigen leven en in hoeverre is degene, die "rechts" aanhangt, bereid om de medemens te helpen verantwoordelijk om te gaan met zijn eigen leven?
Er wordt geroepen, dat een ieder de eigen broek moet ophouden, maar hoe moet iemand dat doen, die dat nooit geleerd heeft? Die alleen maar geleerd heeft, dat hij veilig is of in zijn eigen onderhoud kan voorzien, wanneer hij zijn broek uittrekt? En wellicht de broek van een ander aantrekt?

Een journalist is een consulaat binnen gegaan en er niet meer uit gekomen, maar het lijkt erop, dat een andere man in de kleding van de journalist uit het consulaat is gekomen. Wat is er gebeurd? Wie van de aanwezigen zal ooit datgene, wat hij daar ervaren heeft, aan de grote klok hangen en daardoor zijn hart luchten en opgelucht adem kunnen halen? Zal hij het overleven?

Is er een patiënt in coma, die niet langer wil overleven, maar een kansje wil wagen om in beweging gebracht te worden? Neem CONTACT op.

  Naar boven  Zaterdag 6 oktober 2018

KER MIS

Het is weer kermis in Brunssum en daar staat, zoals eerder ook in Hengelo Ov., de Cake Walk. Een ouderwetse attractie, die meer aandacht verdient.

Niet alleen voor de hyperaktieve kinderen en volwassenen is de Cake Walk een uitstekende attractie. Zij kunnen daar hun evenwicht testen, terwijl zij in beweging zijn.

Voor een ieder, die graag in beweging is of die in beweging wil komen en daar een uitdaging voor nodig heeft, is de Cake Walk zeer geschikt.

Voor degene, die bang is en niet zo stevig op de benen staat, is er altijd hulp, die de moeilijkste hellingbanen helpt te nemen. De Cake Walk geeft de mogelijkheid om een beter evenwicht te verkrijgen door de verschillende bewegende componenten, die in het dagelijks leven niet zo geconcentreerd aanwezig zijn.

Voor kinderen, die veel achter de computer zitten of met de smartphone spelen, is de Cake Walk een zeer bijzondere ervaring. Wellicht is een bezoek aan de Cake Walk voor hen het begin van buiten spelen?

 

  Naar boven  


Woensdag 26 september 2018

HEEFT UW KIND EEN BRIL NODIG?

Heeft uw kind een bril nodig of moet het minder op een elektronisch scherm kijken, zoals de telefoon, computer en tegenwoordig ook het klaslokaal hebben om goed te kunnen zien?

Het vooruitstrevende hoofd van de school verplicht alle leraren om met een elektronisch schoolbord te werken, zonder zich bewust te zijn van de gevolgen. Het eerste wat de leraar vertelt is, dat het bord vertraagd reageert. Wanneer hij op het bord schrijft, is niet meteen het resultaat te zien, maar pas een fractie van seconden later, wat echter dusdanig zichtbaar is, dat het afkijken hoe je moet schrijven, lastig is.

Het kind moet in staat zijn om de vertraging ongedaan te maken om zelf te kunnen schrijven. Bovendien moet het in staat zijn om de niet vloeiende lijn, die het schoolbord laat zien, vloeiend te maken. Voor de leraar is het duidelijk: het elektronische schoolbord heeft geen meerwaarde en hoe vaker de stroom uitvalt, hoe liever hij het heeft.

Vooral de dreiging, dat de kinderen in de toekomst ook geen boeken en schriften, maar allemaal een tablet of computer krijgen, waarmee zij alles moeten lezen en schrijven, laat hem de toekomst duister tegemoet zien.

Hij merkt heel duidelijk, welke kinderen in het weekeinde buiten gespeeld hebben en zich niet met de computer bezig gehouden hebben en welke kinderen hun tijd vooral met de computer doorbrachten. Deze kinderen zijn hyperaktief en niet geconcentreerd en hebben minstens een dag nodig om zich op school weer enigszins te kunnen concentreren.

Het is onbegrijpelijk in deze tijd van energiebewustzijn, dat er steeds meer apparaten ingevoerd worden, die energie kosten om te kunnen werken. Hoe zal het kind, dat alleen met behulp van de computer leert schrijven, boven op een berg, in het oerwoud of op een andere plaats, waar geen elektriciteit voorhanden is, zijn dagboek bijhouden?

Nederland moet van het gas af en ondertussen wordt er toenemend reclame gemaakt voor vervangende apparaten, die elektriciteit nodig hebben. Waar die energie vandaan moet komen? De kerncentrales leveren meer dan men zich bewust is.

In plaats van het gebruik van mechanische hulpmiddelen zoals de handmixer, de trimfiets, waarmee je je mobieltje op kunt laden (en die dus handig is daar boven op de berg als hij ook de laptop op kan laden), de normale tandenborstel, de twike en dergelijke te stimuleren, wil zelfs de overheid het gebruik van hulpmiddelen met een stekker promoten.

Er wordt extra geld beloofd aan het onderwijs, maar waar gaat dat geld naar toe? Worden daarvan de twee elektronische schoolborden gekocht, die nog ontbreken op de school of worden er weer ouderwetse borden met krijt voor gekocht, zodat er minder elektriciteit per maand nodig is en daardoor meer geld overblijft voor boeken of het salaris van leraren of hun hulpen?

 

  Naar boven  


Dinsdag 18 september 2018

DERDE DINSDAG IN SEPTEMBER – PRINSJESDAG

Geen wonder, dat de politici rare beslissingen nemen. Zij slapen niet genoeg !

De miljoenennota is uit en zou ondertussen wel miljardennota genoemd kunnen worden.

De dividendbelasting wordt opgeheven, dat wordt door het kabinet met klem vermeld.

Er wordt aan gewerkt om de schatkist op orde te brengen, vertelt de minister van financiën, wat natuurlijk moeilijk blijft, want het is niet duidelijk wat de gevolgen zijn van Brexit of van een handelsoorlog.

Het kabinet heeft besloten, dat hard werken en meer werken loont dankzij de maatregelen, die zij van plan zijn te nemen. Een ieder gaat er 1,85% op vooruit, is berekend.

En dat betekent, dat de premier, ministers, staatssecretarissen en kamerleden maandelijks een extra toelage krijgen, waarvan de afhankelijke, die geen betaald werk heeft (om wat voor reden dan ook) maar gelukkig wel een uitkering krijgt, langer dan een maand moet rondkomen?

Waarom is het nog steeds niet zo, dat het te verdelen geld per kop verdeeld wordt en dus iedereen bijvoorbeeld € 100,- erbij krijgt per maand? Ook de volwassenen, die geen recht hebben op een uitkering of geen uitkering aanvragen.

Zou er dan genoeg geld overblijven om een potje te maken, waaruit eventuele onverwachte kosten betaald kunnen worden?

Er wordt veel geld aan o.a. de gezondheidszorg (die tot "zorg" gedegradeerd is) toegezegd, maar waar zal dat geld voor gebruikt worden? Voor technische hulpmiddelen, die patiënten in beweging helpen, of zal het gebruikt worden voor het oprichten van instellingen, waar met zo weinig mogelijk mankracht, zoveel mogelijk verdiend wordt aan de patiënten, die alleen de allernoodzakelijkste verzorging en verpleging krijgen zodat ze niet doodgaan?

De patiënt, die de 70 gepasseerd is en een hemiplegie heeft, waardoor hij zijn linker lichaamshelft nauwelijks kan gebruiken en voor wie een elektrische rolstoel met stafunctie is aangevraagd, wordt door de medewerker van het hulpmiddelenbedrijf beoordeeld als niet geschikt om een elektrische rolstoel te bedienen, ondanks dat de man, die het hoofd niet recht kan houden, de proefstoel waar hij in gezet is zonder oefening vooraf, bijna feilloos naar hem toe rijdt.

Dankzij de privacy wil de verantwoordelijke verzekering de fysiotherapeut, die navraag doet, waarom een mechanische rolstoel geleverd wordt in plaats van de, door de dokter voorgeschreven, elektrische rolstoel, geen inlichtingen geven.

Waarom is er een Europese privacywet, die er voor zorgt, dat mensen, die zich daaraan houden, een normaal functioneren van de maatschappij onmogelijk maken? Slapen de Europese politici misschien nog minder?

Ook de Europese ziektekostenverzekeringsverplichtende wet blijkt geen weldaad. Patiënten krijgen niet de hulpmiddelen, die zij nodig hebben om in beweging te komen, omdat de verzekering besluit, dat de patiënt niet geschikt is voor het door de dokter voorgeschreven hulpmiddel, zonder dat de medewerker van de verzekering de patiënt samen met de dokter en/of therapeut bezoekt.

De heer Mark Rutte is ervan overtuigd, dat de mensen meer moeten gaan werken, zodat zij meer geld in hun zak zullen krijgen, maar wie gaat deze mensen dat betaalde werk geven?

Hij? Een van de ministers?

Is het hem ontgaan, dat er geen portiers meer zijn bij de ziekenhuizen, die daar dag en nacht een ieder, die binnen komt, vragen, wat zij daar komen doen? Op zaterdag is er niemand in de hal te vinden, die je wegwijs kan maken en vertellen, waar de patiënt, die je wilt bezoeken, ligt.

In menig ziekenhuis zorgen ruim driehonderd onbetaalde vrijwilligers er anno 2018 voor dat het werk gedaan kan worden.

Er was een tijd, dat de patiënt fysiotherapie kreeg wanneer hij dat nodig had. Dat is niet meer het geval. Nu moet de patiënt zich extra verzekeren, terwijl een hele dure operatie zonder extra kosten vergoed wordt? Een behandeling fysiotherapie kost ca. € 40,- en wanneer elke vier weken één behandeling voldoende is om voor de patiënt het leven draaglijk te laten zijn, kost dat € 520,- per jaar. Een fractie van wat een operatie kost en het geeft meer uren werk aan iemand.

 

  Naar boven  


Zaterdag 8 september 2018

ASIEL RECHT of KROM

Kringlooplandbouw lijkt het nieuwe woord voor het gemengde bedrijf. In plaats van alle koeien in de stal te stapelen, maar minder koeien per hectare op de boerderij te verzorgen, wordt het idee uitgesproken, dat boeren het voedsel voor hun vee zelf moeten gaan verbouwen. Dat zal het klimaat ten goede komen.

Nadat bekend is geworden, dat de twee kinderen, die vandaag uitgezet zullen worden naar het land waar hun moeder al een jaar verblijft, ondergedoken zijn, blijkt dat deze actie beloond wordt en zij toch in Nederland een verblijfsvergunning krijgen.

In de media is veel gediscussieerd over het wel en wee van deze kinderen, waarvan beweerd wordt, dat zij hun moeder erg missen, wat de vraag doet opkomen, waarom zij het gratis ticket dat de overheid hen biedt om naar hun moeder te reizen, niet aannemen?

Deze vraag is in de media niet ter sprake gekomen. Waarom niet? Er is de nadruk gelegd op het feit, dat de kinderen de taal van hun geboorteland, dat zij op twee en driejarige leeftijd verlieten, niet spreken. Spreekt de moeder die taal ook niet? Waarom is zij dan naar dat land uitgezet?

Zomaar een paar vragen, die opkomen na alle media aandacht tijdens het zomerreces.

 

  Naar boven  


Vrijdag 31 augustus 2018

DIVIDEND BELAStING

Er is veel te doen over de dividendbelasting, die afgeschaft gaat worden, want wie gaat die verminderde belastinginkomsten voor zijn rekening nemen?

Uiteindelijk is de burger natuurlijk het Kind van de Rekening. Het geld, dat niet meer als dividendbelasting in de staatskas vloeit, kan door de overheid niet uitgegeven worden.

  Naar boven  


Donderdag 30 augustus 2018

WEES HUIS

Kinderen, die met hun moeder als vluchteling gekomen zijn en niet mogen blijven, willen niet naar het weeshuis. Het land, waar zij naar toe gestuurd worden, is niet zo rijk als Nederland en hun toekomst zal er dus heel anders uitzien dan wanneer zij in Nederland hadden mogen blijven.

Zij hebben een unieke ervaring in hun korte leven, die anders is dan van de kinderen, die in het buitenland geboren zijn, aldaar opgegroeid zijn en na de basisschool naar kostschool of een kosthuis gestuurd worden in het land, waar hun ouders geboren zijn of de kinderen, die met hun ouders van land tot land verhuizen vanwege het werk. Niet alleen de kinderen van expats overkomt dit vaak, maar ook de kinderen van mensen die zich in het buitenland inzetten voor de ontwikkeling en ondersteuning van de mensen aldaar.

Dat kunnen artsen zijn, maar ook piloten, boeren of technische specialisten, die hulpmiddelen, die in ons rijke westen afgeschreven zijn en op de schroothoop belanden, een tweede leven geven. Met kunst en vliegwerk en de minimale middelen, die zij tot hun beschikking hebben, worden ouderwetse rolstoelen, rollators, protheses en andere hulpmiddelen weer tot bruikbare hulpmiddelen omgetoverd.

Het plezier aan dit werk en de vreugde en dankbaarheid van degene, voor wie door dergelijke hulpmiddelen de leefwereld duidelijk vergroot wordt en mogelijkheden ontstaan zelfstandiger te functioneren, zijn de drijfveer om dit werk te doen.

Rijk wordt men er niet van. En de kinderen groeien op in een zeer bijzondere situatie en zijn vaak de reden om het geliefde werk en de geliefde mensen vaarwel te zeggen en naar het "thuisland" terug te keren, zodat de kinderen de opleiding kunnen krijgen, die aldaar mogelijk is, terwijl hun ouders in de buurt zijn.

  Naar boven  


Woensdag 29 augustus 2018

EEN OP EEN: POLITIEKE PARTIJ – OMROEPVERENIGING

De vraag is, of de VVD voor een versoepeling van de korting op de bijdrage aan de publieke omroep gaat stemmen of niet. Het VVD kamerlid, dat voor de media verantwoordelijk is, heeft een duidelijk antwoord: zij verlangt transparantie.

De transparantie, die zij geeft, is dat zij probeert uit te leggen, wat zij doet en dit doet de publieke omroep ook, maar deze uitleg is voor haar niet dusdanig, dat zij voor de vermindering van de verlaging van de bijdrage aan de publieke omroep gaat stemmen. Een "ja" of "nee" wenst zij echter nu niet daarover uit te spreken.

Zij laat zich niet onder druk zetten, zegt de politica en dit betekent, dat wanneer de publieke omroep niet dat doet, wat zij wil, de publieke omroep niet het geld krijgt dat zij nodig heeft om haar werk goed uit te voeren! Er is een omroepwet waardoor de publieke omroep aan voorwaarden gebonden is, die er o.a. de oorzaak van zijn, dat de programma’s van de publieke omroep anders zijn dan die van de commerciële omroepen.

Voor de burger, die naar de publieke omroep luistert en kijkt, is een van de grote verschillen het feit, dat een film in zijn geheel getoond wordt en niet door reclame onderbroken wordt. Daardoor is de film sneller afgelopen. Bovendien zijn er meer en meer interessante programma’s waarin algemene kennis opgedaan kan worden.

Voor het VVD kamerlid lijkt de publieke omroep geen meerwaarde te hebben. Geen wonder, want zij heeft internet overal waar zij zich beweegt (mits er ontvangst is) en gaat er van uit, dat dat voor een ieder geldt. Zij is zich niet bewust van het feit, dat er mensen zijn, die van een uitkering moeten leven of zo weinig verdienen, dat zij elke cent (die in Nederland niet meer gebruikt wordt) moeten omdraaien en dus geen internet abonnement hebben.

Zij moeten naar de bibliotheek om de contacten, waar zij internet voor nodig hebben, te onderhouden. De politica, die zelf mede bepaalt, hoeveel de maandelijkse toelage is, die zij krijgt en hoe hoog de maaltijdvergoeding is, die daar nog bovenop komt, toont geen medeleven met de medeburger, die slechts een televisie heeft, waarop NPO1, NPO2, NPO3 en de plaatselijke regionale zender te ontvangen is.

Integendeel, het lijkt er op, dat zij er voorstander van is dat de publieke omroep opgeheven wordt, want er is een koppeling gemaakt van de reclameinkomsten met de rijkstoelage, niet zoals je zou verwachten om de publieke omroep in leven te houden. Want dan zou de regeling zijn, dat de rijkstoelage verhoogd wordt, wanneer de reclameinkomsten lager zijn, zodat het totaal te besteden bedrag relatief gelijk blijft.

De interviewer vraagt de politica, hoe het eigenlijk zit met de ondersteuning van burgers? Hoeveel leden hebben de politieke partijen eigenlijk? En hoeveel leden hebben de omroepen? Daar blijkt een wezenlijk verschil in te zijn. Gezien het feit, dat de politieke parteien uiteindelijk bepalen, waar hoeveel geld voor gebruikt wordt, is het wel heel bijzonder, dat deze slechts een fractie van het aantal leden hebben van de omroepen.

De politica vermeldt met trots, dat minder partijen meer duidelijkheid scheppen en dat mede daarom er een aantal jaren geleden omroepen zijn gaan samenwerken. En sindsdien wordt niet meer over de KRO of NCRV gesproken maar deze twee worden nu in een adem genoemd. De variatie is dus een beetje uit de omroepwereld verdwenen.

En dat, terwijl er veeeeel meeeer politieke partijen zijn dan een paar jaar geleden. En elke politieke partij krijgt van de overheid een financiële bijdrage en is deze groter dan de bijdrage, die de publieke omroep krijgt om programma’s voor de burger tot stand te brengen, waardoor inburgering bevorderd wordt en voorlichting gegeven wordt en zoveel mogelijk variatie in het aanbod is, zodat degene, die ‘boer zoekt vrouw’ niet wil zien, toch een fijna avond met de NPO heeft?

De interviewer oppert, dat zowel hij als het kamerlid als zakkenvullers gezien worden, wat zij beaamt. Kennelijk is zij zich toch bewust, dat de financiële vergoeding, die een kamerlid krijgt, aan de zeer hoge kant is? Als elke politieke partij een eigen omroep sponsort, hoe ziet het programma op radio of televisie er dan uit?

  Naar boven  


Dinsdag 28 augustus 2018

DISCRIMI NATIE

Er is een onderzoek gedaan waarvan de uitslag is, dat mensen met een ‘niet-Nederlandse’ naam meer moeite moeten doen om een stageplek te krijgen dan mensen met een ‘Nederlandse’ naam. Dat is niets nieuws, maar eeuwenoud.

En nu moet er wat aan gedaan worden, vindt men. Moet daar werkelijk wat aan gedaan worden? Het is lang geleden, maar toen de vrouwelijke weg- en waterbouwkundig ingenieur solliciteerde op een baan als opzichter op een baggerschuit, werd zij opgeroepen voor een sollicitatiegesprek.

Vol blijde verwachting werd de twee uur durende reis ondernomen. Het gesprek met de verantwoordelijke man was kort en zijn antwoord op de vraag, waarom zij uitgenodigd was, eerlijk: hij wilde weten wat dat voor vrouw was, die op deze toch zo mannelijke baan solliciteerde.

Hij had een grote, potige vrouw verwacht, maar het bleek een fijn gebouwde vrouw te zijn, die erg onzeker was en in zijn ogen dus niet geschikt voor de functie. Zou het zo zijn, dat de personeelschef van tegenwoordig eerst in internet gaat zoeken naar degene, die solliciteert en op basis daarvan iemand wel of niet uitnodigt?

Er zijn bedrijven, waar iemand met tatoeages van harte welkom is en er zijn bedrijven, waar geen tatoeages toegestaan zijn. Is dit een inbreuk op de privacy van de werknemer? Zijn er bedrijven, waar een hoofddoek verplicht is? Is dit een inbreuk op de privacy van de werknemer? Er zijn bedrijven, waar een hoofdbescherming wettelijk verplicht is. Is dit een inbreuk op de privacy van de werknemer?

We zijn met vele mensen en we hebben allemaal onze eigen behoeften en, dankzij ervaringen, zijn er wettelijke of bedrijfsmatige voorwaarden en als werknemer moet je je aanpassen aan die voorwaarden. Als je in een bank wilt werken, geldt daarvoor een andere kledingcode dan in de melk- of broodfabriek.

In de zestiger jaren kreeg de gekleurde medeburger van de bankdirecteur te horen, dat hij niet aangenomen werd, ondanks zijn diploma met lof, omdat hij geen ‘witte Nederlander’ was. De directeur was bang, dat het de bank clientele zou kosten en dat was niet in het belang van de bank.

  Naar boven  


Zaterdag, 21 juli 2018

HET ZOMERFEEST

Het is alweer een hele tijd zomer, met temperaturen boven de 30 °C. Menigeen klaagt over de warmte en anderen blijven thuis in hun vakantie omdat het weer zo heerlijk is.

Het is bijna de langste dag in het jaar en in de middag klinkt luide muziek buiten. Na een uurtje, wordt naar de oorzaak van deze luide muziek gezocht. Op de markt in het centrum was een podium te zien met biertap standjes, toen aldaar boodschappen gedaan werd. Zou de muziek daar vandaan komen?

Met een kopje thee in de hand ga ik op onderzoek uit. Door de bomen lijkt een tent te zien bij de buurflat, die wat kleiner en lager is dan het gigantische 12 verdiepingen hoge flatgebouw waarin ik woon.

Ik hoef niet ver te lopen, want de muziek blijkt inderdaad uit de tent te komen, die naast de ingang van de buurflat staat. In de tent zitten ouderen aan volle tafels. De meesten hebben een glas pils voor zich en een paar deinen mee op de muziek. De drie statafels zijn alle leeg en ik ga, met mijn kopje thee, aan een van de tafels staan.

Het duurt even, tot een man naar me toe komt. Hij wil weten, waarom ik daar sta en ik vertel hem, dat ik me afvraag, hoe lang de herrie gaat duren. Het is net 15.00 u en hij vertelt me, dat het tot ca. half 8 gaat duren. Het bevalt hem niet, dat ik vraag of de muziek minder hard kan.

Nee, hij wordt kwaad en ik moet weg gaan en op mijn balkon mijn thee gaan drinken, vindt hij. Daar hoor ik de muziek minstens zo hard als de mensen in de tent. Ik opper, dat die allemaal al doof zijn en dat daarom de muziek zo hard moet?

Nee, de man is er van overtuigd, dat de mensen niet doof zijn. Bij minstens één man zie ik, dat aan zijn bril ook een gehoorapparaat zit. Volgens de man is er een vergunning en ik moet verdwijnen, ander neemt hij maatregelen.

Zal hij de politie roepen of wat sterke mannen, die mij met fysieke overtuiging van het toneel zullen laten verdwijnen? Ik wacht het niet af, maar ben heel teleurgesteld, dat hij niet toezegt om door te geven aan de bewonerscommissie van deze flat die dit zomerfeest heeft georganiseerd, dat het een goed idee zou zijn om bij de bewoners in de omgeving een paar dagen van te voren een briefje in de bus te stoppen om te waarschuwen voor het zomerfeest en de mogelijke geluidsoverlast.

Alle bezoekers van het zomerfeest bleven op hun plaats zitten, keken nieuwsgierig, wat ik wilde, maar niemand van hen kwam naar me toe om te vragen, wat ik daar kwam doen. Dat is in Indonesië anders.

Toen ik daar op feesten kwam, waarvoor ik geen officiële uitnodiging had gekregen, werd ik niet weggestuurd, maar met open armen ontvangen en opgenomen als extra en speciale gast. Een van de grote verschillen tussen Nederland en een van haar vroegere Colonies.

Een ander verschil is de manier, waarop Nederland omgaat met de bewoners van haar vroegere kolonie. De Nederlanders kunnen bij binnenkomst in Indonesië een visum krijgen voor ca. € 35,-, terwijl de Indonesiërs een visum moeten hebben, voordat zij de reis ondernemen.

Een visum voor Indonesiërs kost ca. € 90,- en kan niet per internet worden aangevraagd, maar moet persoonlijk bij de ambassade aangevraagd worden. Een reis van dagen voor menigeen, die honderden Euro's kost en ook voor de rijke Indonesiër, die ca. € 400,- per maand verdient, een gigantisch vermogen, dat hij niet bij elkaar kan sparen, want de prijzen gaan steeds omhoog en het loon niet.

Bovendien moet de Indonesiër aantonen, dat hij in ieder geval voor elke dag, die hij Nederland of Europa wil bezoeken, € 35,- op een spaarrekening heeft staan, die minstens 3 maanden oud is. Daar komt ook nog bij, dat er een retour ticket moet zijn en een bewijs van het hotel, dat geboekt is.

Een retour ticket alleen is niet voldoende, terwijl de rijke Nederlander (en de Nederlander, die al zijn spaargeld heeft gebruikt om een retour ticket naar Indonesië te kopen) alleen maar ca. € 35,- mee hoeft te nemen voor het visum, dat hij op het vliegveld koopt.

Wanneer hij van licht en liefde kan leven, heeft hij verder geen geld nodig, want de Indonesiërs zijn uiterst gastvrij en willen niets aannemen voor al het eten, drinken en de overnachtingen, die zij liefdevol aan de couchsurfer aanbieden.

Gezien het feit, dat de Nederlander de reis naar Indonesië kan betalen, zou het fijn zijn, wanneer de Nederlandse overheid de regels voor vakantiegangers zou veranderen en in evenwicht zou brengen met de regels, die in omgekeerde richting gelden.

Met andere woorden: de Indonesische staatsburger, die Nederland wil leren kennen in zijn vakantie en eventueel daarvoor uitgenodigd wordt door een Nederlandse staatsburger, die bij hem als couchsurfer verwend werd, zou, met een retourticket in zijn hand, aan de grens van de EU een visum moeten kunnen kopen voor de tijd, die hij in de EU wil doorbrengen.

De grenzen zijn geopend nadat de EEG (Europese Economische Gemeenschap) EU (Economische Unie – blijkt uit hoe de EU werkt) werd en er wordt geprobeerd om ze weer te sluiten voor de mensen, die via water, lucht of land zonder geldige papieren de EU binnen komen, terwijl de grenzen gesloten zijn voor mensen, die alleen maar in de EU op vakantie willen komen en voor wie EU-burgers bereid zijn de reis- en verblijfkosten te betalen.

Moet de Indonesiër zich met een schip in de Europese wateren laten afzetten om zijn couchsurfing vrienden illegaal te bezoeken?

  Naar boven  


20 juli 2018

AOW?

Een half miljoen werklozen zit niet thuis op de bank, maar verlangt naar betaald werk, zodat zij een paar dagen weg mogen als zij daar zin in hebben en meer geld te besteden hebben.

Wie bepaalt, wanneer wie hoeveel AOW krijgt? De wijze mannen en de dame, die zich daar nu over buigen, hebben geen behoefte aan AOW. Hun salaris is hoog genoeg om veel te sparen voor later.

Ook veel hoger opgeleiden hebben geen behoefte aan vervroegd pensioen. Zij werken graag, het werk geeft hen energie en hun fysieke lichaam kan het makkelijk aan. Het werk is fysiek niet zwaar en goed betaald. Veel beter betaald dan het werk van de automonteur, de staalarbeider, de verpleegster en anderen, die hun werk ook met plezier doen, maar aan hun lichaam merken, dat zij ouder worden; dat het niet meer zo wil als toen zij jong waren.

De techniek heeft de laatste decennia niet stil gestaan, waardoor er veel hulpmiddelen ontstaan zijn die veel zwaar werk overnemen, maar toch is er nog veel zwaar werk dat door de mens gedaan moet worden.

De heer van Agt, die al jaren AOW krijgt, vertelde, dat hij ooit zijn chauffeur een glas wijn heeft laten drinken, wat resulteerde in dronkenschap van de goede man, die nooit alcohol dronk. Hij kon dus niet meer rijden en de heer van Agt moest zelf achter het stuur van zijn dienstauto stappen. Wellicht een welkome afleiding voor hem?

Er wordt veel gesproken over de AOW-leeftijd, die niet meer vast ligt. De mensen, die vóór 1950 geboren zijn, genieten vanaf hun 65e van een AOW-uitkering, terwijl de mensen, die daarna geboren zijn, maar moeten afwachten, wanneer zij AOW krijgen. Vooral de mensen, die na 1959 geboren zijn, hebben grote kans nooit AOW te krijgen, aangezien de leeftijd alsmaar verhoogd wordt.

De mensen, die de AOW ingevoerd hebben, hebben er volledig van geprofiteerd. Vervroegd pensioen werd op een gegeven moment ook mogelijk en nu? Nu is er een half miljoen mensen geregistreerd werkloos, er zijn mensen, die niet geregistreerd werkloos zijn, maar geen betaald werk hebben en van een uitkering moeten leven of van goede gaven van anderen en er zijn veel vrijwilligers, die niet betaald worden voor het werk dat zij doen, werk, dat vroeger gedaan werd door medewerkers, die daarvoor betaald werden.

Het financiële systeem is dus enorm veranderd. Er is misschien niet minder werk, maar de verhouding betaald – niet betaald werk is erg veranderd. Hoe zou het zijn, wanneer al het vrijwilligerswerk afgeschaft zou worden en de ambtenaar weer na 40 jaar met pensioen gestuurd wordt?

Zou dat werk betekenen voor die miljoenen mensen (oud en jong), die nu geen betaald werk hebben en gesubsidieerd moeten worden om hun huur en premie van de verplichte ziektekostenverzekering te kunnen betalen? Zou er daardoor zoveel meer AOW-premie betaald worden, dat de normale AOW-leeftijd verlaagd kan worden naar 60 voor mensen, die een fysiek zwaar beroep doen?

Er zijn ook bedrijven, waar veel mensen werken, die vaak overwerken om hun werk binnen de daarvoor toegestane tijd af te krijgen en vervolgens een burn-out krijgen. Hoe kunnen deze burn-outs voorkomen worden?

Er wordt gesproken over een bedrag van 20 miljoen euro per jaar wat het plan, dat de SP voorstelt, zou kosten. Wat zijn kosten? Is dat het geld, dat de burger verdient en waar hij belasting over betaalt of is het het geld, dat niet stroomt, omdat er onbetaald vrijwilligerswerk gedaan wordt of omdat er een beroep gedaan wordt op vrienden, omdat er te weinig inkomen is om een vakman te betalen voor zijn hulp?

  Naar boven  14 juli 2018

Copy right?

De Engelse natuurfotograaf David Slater is aangeklaagd, omdat hij de auteursrechten claimt van de foto's, die een aap van zichzelf gemaakt heeft met de camera, die de fotograaf daarvoor in de jungle van Sulawesi had geinstalleerd, is in de volkskrant te lezen.

De foto's waren niet allemaal een succes, maar een paar waren toonbaar en zijn in de hele wereld bekekenen, maar hebben de fotograaf tot de bedelstaf gebracht, is in het artikel in de rubriek "Vandaag" te lezen. Een dierenbeschermingsorganisatie heeft, namens de aap, in de Verenigde Staten een proces tegen de fotograaf aangespannen. Een dure grap voor de fotograaf.

Hij moet zich verdedigen, wat kosten met zich meebrengt. Als klap op de vuurpijl is er twijfel over of het werkelijk de aap, die Naruto genoemd wordt, is, die op de foto staat en door de dierenbeschermingsorganisatie gebruikt is om het proces aan te spannen, of een vrouwtje, dat Elle genoemd wordt.

Is dit een geval van doorgeslagen idioterie, ontstaan door mensen, die het alleen maar om het verkrijgen van geld gaat?

  Naar boven  25 juni 2018

Inenten of niet?

Een moeder maakt zich druk. “Stel je voor, dan zit ik straks met een ziek kind thuis, omdat hier in de crèche een kind niet is ingeënt”, zegt zij.

Hoe kan dat nou? Als zij haar kind laat inenten is dat toch om ervoor te zorgen, dat het niet ziek wordt? Vertrouwt zij niet op de goede werking van de inenting?

  Naar boven  


21 februari 2018

Verliezen om te winnen

SPORT

De olympische winterspelen zijn weer bijna afgelopen. De short trackers hebben een record gereden en zijn daarmee op het podium beland, maar niet voor de gouden plak.

Het was de B-finale, waar zij aan mee mochten doen, omdat zij in de halve finale niet goed genoeg waren voor een plaats in de A-finale. Omdat in de A-finale twee van de vier deelnemende groepen een penalty kregen en daardoor onder aan de lijst van het totale deelnemersveld gezet werden, schoof de Nederlandse vrouwenploeg door naar de derde plaats.

Een unicum in de sport, dat voor de reservedeelneemster van de Nederlandse ploeg een bittere pil was, omdat zij aan geen van de ritten heeft mogen deelnemen en daarom geen medaille krijgt.

Er wordt meer geld in sport gestoken, wat positieve gevolgen kan hebben voor vele mensen, die geinspireerd worden door de gouden, zilveren of bronzen plakken, die de Nederlandse sporters tijdens de Olympische Spelen in Korea veroverden om ook te gaan sporten en die tijd dan in ieder geval niet achter de computer zitten.

De computer heeft de wereld veroverd en verlicht voor vele mensen het werk. De stratenmaker hoeft niet meer elke steen in de hand te nemen om het wegdek te leggen, want menig steen wordt door een computergestuurde machine op zijn plaats gelegd, maar het is de vraag, of dat werkelijk winst is?

Per slot van rekening kosten al die machines, die werk overnemen, vele mensen banen. In de zestiger jaren werden textielfabrieken gesloten, nadat er machines waren geintrodudeerd, die minder menselijk handelen nodig hadden en verhuisd werden naar landen, waar arbeidskracht minder betaald wordt.

De kranten en tijdschriften, alsook boeken, verdwijnen meer en meer dankzij de mensen, die alleen nog via de computer lezen. Zij nemen geen boek, krant of tijdschrift meer in de hand, waarin je kunt bladeren, dat een gewicht, kleur en geur heeft en gevoel in de vingers geeft wanneer je een bladzijde omslaat.

Komt er een tijd, waarin het boek, de krant en het tijdschrift geheel en al verdwenen zijn en de mens alleen nog in internet peperdure informatie kan vinden, die hem in een bepaalde richting stuurt?

De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan en de landelijke partijen doen hun best de plaatselijke afdelingen te ondersteunen, zoals ook de plaatselijke partijen hun best doen om stemmen voor zich te winnen.

Tegelijkertijd zijn er berichten, dat de vele kleine plaatselijke partijen ervoor zorgen, dat het moeilijk is om de gemeenten te besturen.

Winnen kan dan een probleem zijn, als er zoveel stemmen uitgebracht zijn op de partij dat er meer zetels beschikbaar zijn dan er kandidaten op de kieslijst staan, maar dat zal wel nergens gebeuren?

Het is te hopen, dat in de volgende jaren meer aandacht komt voor het voorkomen van geldverslindende wetten en operaties, die niet werkelijk nodig zijn, zoals de referendum-wet, die na één uitvoering, weer opgeheven wordt. Menigeen springt een gat in de lucht, als dat ook met de donorwet gebeurt, die de handel in organen stimuleert.

  Naar boven  


20 oktober 2017

PGB Robot in de gezondheid zorg liever voor menselijk contact

ROBOTIZERING

De techniek is in de afgelopen 100 jaar enorm veranderd. De robot, die eerst alleen in sciencefiction voorkwam, is tot werkelijkheid geworden.

Het is niet alleen de drone, een van afstand bestuurbaar soort helicoptertje, die toegepast kan worden om de plaats van landmijnen vast te stellen om deze vervolgens vanaf afstand onschadelijk te maken, maar er zijn ook al robots, die op mensen lijken en gebruikt kunnen worden om mee te knuffelen, die thee of koffie op bed brengen of iemand helpen zich om te keren in bed.

En dat wordt gezien als een kans of als een bedreiging.

Voor de IT-specialist, die de robot programmeert en het onderhoud van de robot voor zijn rekening neemt, is het een kans om een goed inkomen te hebben, voor de ziekenverzorgster is het de kans om nog minder werk te hebben en van een uitkering te moeten rondkomen, mits deze nog verstrekt wordt.

Voor de patiënt, waar het om gaat, is het geen vermeerdering van menselijk contact, maar de kans geen mens meer te zien te krijgen. Vroeger waren de gangen in de verpleeghuizen en ziekenhuizen gevuld met witte jassen en jurken van artsen, therapeuten en verplegend personeel. Helaas is dat niet meer het geval.

Veel verplegend personeel is ontslagen en op therapie wordt bezuinigd, en er wordt niet meer gekeken naar wat de patiënt nodig heeft, maar er zijn lijsten opgesteld, waarop staat, hoe lang het aankleden, uitkleden, wassen, douchen enz. mag duren, waarbij in het geheel geen rekening wordt gehouden met de aandoening, die de patiënt heeft.

Een normaal mens kleedt zich wellicht in 6 minuten aan, maar een patiënt met Parkinson heeft daar soms 60 minuten voor nodig. Hij KAN gewoon niet sneller bewegen en het is zeer onwaarschijnlijk,dat de inzet van een robot voor deze patiënt een vermeerdering van menselijk contact tot stand brengt.

Ook voor de gezonde mens zal de inzet van robotten zelden een vermeerdering van menselijk contact tot gevolg hebben. Zo heeft de invoering van de computer een enorme vermindering van menselijk contact tot gevolg gehad. De aardige dames achter de balie van het postkantoor, waar je elke week geld opnam, zijn verdwenen. Er zijn zelfs amper postkantoren meer te vinden..

Hetzelfde geldt voor de baliemedewerksters van de NS, die verdwenen zijn en vervangen door robotten, die biljetten niet als geld herkennen.

Ging menigeen vroeger naar de winkel, omdat daar zo'n leuke caissière bij de kassa zat, blijkt ook deze ontslagen, omdat zij voor de winkel te oud werd en vervangen door een zelfscankassa, die niet op vakantie gaat en dus niet vertelt over haar ervaringen tijdens die vakantie.

In bus, trein en café is ook goed te zien, hoe het menselijk contact vermindert door het gebruik van robotten. In plaats van gezellig met de klant aan een ander tafeltje te praten, zit een ieder op zijn eigen mobieltje te staren.

Door de behoefte aan meer controle en overzicht op “papier” en het feit, dat veel mensen niet meer kunnen tellen, wordt het contante geld steeds minder gebruikt, waardoor banken oneindige macht krijgen. Banken geven geen rente meer op het tegoed van de burger, zoals vijftig jaar geleden normaal was, maar laten de klant nu betalen voor de bankrekening, die ze nodig hebben, omdat overheid en andere instanties geen contant geld meer gebruiken.

Onder het mom, dat geld via de bank veiliger is, laat de burger zich in deze stroom meenemen, maar de veiligheid blijkt niet aanwezig te zijn. Omdat er minder contant geld in omloop is, zijn er meer en meer criminelen, die zich richten op het geld, dat op de bank staat.

De banken en de overheid zijn niet in staat om de veiligheid van het geld, dat de burger op de bank heeft staan, te garanderen, zoals ook de burger het geld, dat hij in zijn zak heeft, kwijt kan raken wanneer hij overvallen wordt.

Er zijn nog steeds mensen, die gek zijn op contant geld. Zo zocht iemand uit Duitsland eens een manier om zijn geld makkelijk te vermeerderen. Hij zag een advertentie over een partij mobieltjes, die opvallend goedkoop waren. Hij legde contact en de deal werd gesloten.

Hij zou de mobieltjes krijgen in Rotterdam, waar hij het hele bedrag contant moest betalen. Met jeugdig optimisme reed hij naar het opgegeven adres in Rotterdam, maar hij kon het niet vinden. Hij was ruim een uur te vroeg en vroeg aan verschillende voorbijgangers, of zij wisten, waar het opgegeven adres was.

Geen van hen kende het adres, maar een van de voorbijgangers vertelde hem, dat er vaker mensen naar dat adres vroegen en dat er al verschillende keren op de plaats, waar je dat adres zou verwachten, mensen overvallen waren.

De verteller wist genoeg, liep weer naar zijn auto en maakte, dat hij weg kwam. Het geld, dat hij van zijn eigen rekening had genomen en dat hij door hard werken had verdiend, had hij in zijn auto verstopt.

Tot zijn grote schrik werd hij aan de grens aangehouden en werd zijn auto doorzocht, waarbij het geld gevonden werd. Hij heeft toen moeten uitleggen, waarom hij zoveel geld bij zich had. Hij heeft niet verteld, dat hij in Rotterdam was om een partij mobieltjes te kopen. Hij realiseerde zich, dat hij geluk gehad had.

Patiënten, die afhankelijk zijn van anderen en daarvoor een PGB (persoons-gebonden budget) hebben gekregen, moeten ook geluk hebben. Het blijkt, dat plaatsvervangend verantwoordelijken niet altijd dit PGB naar behoren beheren.

Het invoeren van een robot als maatje of hulpje, lijkt aantrekkelijk voor de luie mens, die dan niet meer op hoeft te staan voor zijn kopje thee, zijn krant of zijn tom pouce, die door de robot uit de koelkast gehaald wordt, maar de aai, die hij van de robot krijgt of die hij de robot geeft, zal toch niet zo aanvoelen als de aai van de kat of hond of van de thuishulp, die uit zichzelf van alles doet en de mens stimuleert en helpt om zoveel mogelijk zelf te doen.

Iets, wat voor een patiënt in coma, die zich niet of amper zichtbaar kan bewegen, noodzakelijk is om weer in beweging te komen. Een robot in de vorm van een elektrische rolstoel met stafunktie kan voor deze patiënt wel een vermeerdering van menselijk contact zijn, omdat hij met een dergelijke rolstoel, naar de mensen toe kan bewegen, mits hij daarmee ook de deuren kan openen, die hem scheiden van die andere mensen.

Dankzij de behoefte aan privacy van de moderne mens, hebben patiënten in coma vaak een kamer voor zich alleen, waardoor zij amper menselijk contact hebben, omdat zij niet de behandeling krijgen, die nodig is om weer in beweging te komen, maar alleen de noodzakelijke handelingen verricht worden om hem niet te laten sterven.

En soms worden zelfs die handelingen niet meer verricht, maar wordt de patiënt aan zijn lot overgelaten in de hoop, dat hij komt te overlijden, wat dan gebeurt door verhongeren en verdorsten. Hiervan is sprake, wanneer de patiënt niet binnen 24 uur na het staken van de levenstimulerende handelingen.

  Naar boven  


21 July 2017

AOW?

Een half miljoen werklozen zit niet thuis op de bank, maar verlangt naar betaald werk, zodat zij een paar dagen weg mogen als zij daar zin in hebben en meer geld te besteden hebben.

Wie bepaalt, wanneer wie hoeveel AOW krijgt? De wijze mannen en de dame, die zich daar nu over buigen, hebben geen behoefte aan AOW. Hun salaris is hoog genoeg om veel te sparen voor later.

Ook veel hoger opgeleiden hebben geen behoefte aan vervroegd pensioen. Zij werken graag, het werk geeft hen energie en hun fysieke lichaam kan het makkelijk aan. Het werk is fysiek niet zwaar en goed betaald. Veel beter betaald dan het werk van de automonteur, de staalarbeider, de verpleegster en anderen, die hun werk ook met plezier doen, maar aan hun lichaam merken, dat zij ouder worden; dat het niet meer zo wil als toen zij jong waren.

De techniek heeft de laatste decennia niet stil gestaan, waardoor er veel hulpmiddelen ontstaan zijn die veel zwaar werk overnemen, maar toch er nog veel zwaar werk dat door de mens gedaan moet worden.

De heer van Agt, die al jaren AOW krijgt, vertelde, dat hij ooit zijn chauffeur een glas wijn heeft laten drinken, wat resulteerde in dronkenschap van de goede man, die nooit alcohol dronk. Hij kon dus niet meer rijden en de heer van Agt moest zelf achter het stuur van zijn dienstauto stappen. Wellicht een welkome afleiding voor hem?

Er wordt veel gesproken over de AOW-leeftijd, die niet meer vast ligt. De mensen, die vóór 1950 geboren zijn, genieten vanaf hun 65e van een AOW-uitkering, terwijl de mensen, die daarna geboren zijn, maar moeten afwachten, wanneer zij AOW krijgen. Vooral de mensen, die na 1959 geboren zijn, hebben grote kans nooit AOW te krijgen, aangezien de leeftijd alsmaar later gelegd wordt.

De mensen, die de AOW ingevoerd hebben, hebben er volledig van geprofiteerd. Vervroegd pensioen werd op een gegeven moment ook mogelijk en nu? Nu is er een half miljoen mensen geregistreerd werkloos, er zijn mensen, die niet geregistreerd werkloos zijn, maar geen betaald werk hebben en van een uitkering moeten leven of van goede gaven van anderen en er zijn veel vrijwilligers, die niet betaald worden voor het werk dat zij doen, werk, dat vroeger gedaan werd door medewerkers, die daarvoor betaald werden.

Het financiele systeem is dus enorm veranderd. Er is misschien niet minder werk, maar de verhouding betaald – niet betaald werk is erg veranderd. Hoe zou het zijn, wanneer al het vrijwilligerswerk afgeschaft zou worden en de ambtenaar weer na 40 jaar met pensioen gestuurd wordt?

Zou dat werk betekenen voor die miljoenen mensen (oud en jong), die nu geen betaald werk hebben en gesubsidieerd moeten worden om hun huur en premie van de verplichte ziektekostenverzekering te kunnen betalen? Zou er daardoor zoveel meer AOW-premie betaald worden, dat de normale AOW-leeftijd verlaagd kan worden naar 60 voor mensen, die een fysiek zwaar beroep doen?

Er zijn ook bedrijven, waar veel mensen werken, die vaak overwerken om hun werk binnen de daarvoor toegestane tijd af te krijgen en vervolgens een burn-out krijgen. Hoe kunnen deze burn-outs voorkomen worden?

Er wordt gesproken over een bedrag van 20 miljoen euro per jaar wat het plan, dat de SP voorstelt, zou kosten. Wat zijn kosten? Is dat het geld, dat de burger verdient en waar hij belasting over betaalt of is het het geld, dat niet stroomt, omdat er onbetaald vrijwilligerswerk gedaan wordt of omdat er een beroep gedaan wordt op vrienden, omdat er te weinig inkomen is om een vakman te betalen voor zijn hulp?

  Naar boven  


14 July 2017

Copy right?

De Engelse natuurfotograaf David Slater is aangeklaagd, omdat hij de auteursrechten claimt van de foto's, die een aap van zichzelf gemaakt heeft met de camera, die de fotograaf daarvoor in de jungle van Sulawesi had geinstalleerd, is in de volkskrant te lezen.

De foto's waren niet allemaal een succes, maar een paar waren toonbaar en zijn in de hele wereld bekekenen, maar hebben de fotograaf tot de bedelstaf gebracht, is in het artikel in de rubriek "Vandaag" te lezen. Een dierenbeschermingsorganisatie heeft, namens de aap, in de Verenigde Staten een proces tegen de fotograaf aangespannen. Een dure grap voor de fotograaf.

Hij moet zich verdedigen, wat kosten met zich meebrengt. Als klap op de vuurpijl is er twijfel over of het werkelijk de aap, die Naruto genoemd wordt, is, die op de foto staat en door de dierenbeschermingsorganisatie gebruikt is om het proces aan te spannen, of een vrouwtje, dat Elle genoemd wordt.

Is dit een geval van doorgeslagen idioterie, ontstaan door mensen, die het alleen maar om het verkrijgen van geld gaat?

  Naar boven  


12 juli 2017

INKOMEN

Moet tweede Pinksterdag ingeruild worden voor een vrije dag op de dag van het offerfeest, zoals wordt geopperd op de televisie? Dan lijkt het niet meer dan rechtvaardig, dat van elke religie één feestdag tot nationale feestdag verheven wordt, dat is fijn voor alle kinderen en volwassenen, die dan niet naar school of werk moeten (behalve als zij ZZP-er zijn), want als elke religie een feestdag inbrengt, worden het er vast meer dan het er nu zijn.

Wanneer is iets discriminatie en wanneer getuigt iets van een gebrek aan integratie in de maatschappij? Moet iedereen vrij krijgen op zijn verjaardag? De weg naar de rechter gaat gepaard met hoge kosten, die voor de rechterlijke macht (rechter en zijn hulpen, advocaten en diens hulpen, internetkosten ivm contacten of noodlijdende post (dankzij o.a. de blauwe enveloppen, die niet meer verstuurd worden) ivm uitwisselen van stukken) inkomsten zijn en het is de vraag, wie deze kosten betaalt.

Leraren staken, omdat zij van mening zijn, dat zij niet genoeg verdienen en er zijn presentatoren, die het niet nodig vinden, dat zij een basisinkomen krijgen, want zij verdienen, net als de volksvertegenwoordigers die over zulke zaken beslissen, meer dan genoeg, maar dat is geen reden om het inkomen-uitgaven systeem niet onder de loep te nemen.

Door een ieder een basis-inkomen te geven, is de administratie daarvoor gemakkelijk. Door de belasting te verhogen voor mensen met een hoog inkomen, zou dit basis-inkomen gefinancieerd moeten worden. Onbegrijpelijkerwijs heeft de regering besloten, dat de AOW-leeftijd omhoog moet, terwijl er nog steeds miljoenen mensen zonder betaald werk zijn, jongeren niet aan de bak komen en ouderen in zware beroepen daardoor meer arbeidsongeschikt worden en op latere leeftijd hogere ziektekosten ontstaan. Wanneer de pensioenleeftijd lager zou zijn en alle mensen een basisinkomen zouden krijgen, zou er veel minder uitkerings-administratie zijn?

In ieder geval zou de mens met een basisinkomen, die zich vrij mag bewegen en zonder beperking ook in het buitenland mag vertoeven, meer met zijn talenten kunnen doen? Of is het het beste om gewoon het geld af te schaffen, zoals in de supermarkt en het café zo nu en dan al is gebeurd. Ook bij de bibliotheek en woningbouwvereniging kan niet meer met geld betaald worden. De macht van de bank is groter aan het worden dan die van de klant, die vroeger koning was.

De SNS-bank heeft wel automaten in winkels staan, waar je geld kunt opnemen, maar je kunt er geen geld op je rekening storten, zoals in Duitsland het geval is. Om geld op je rekening te kunnen zetten, moet je een andere rekening hebben of je moet een Grenswisselkantoor of zo vinden, waar je contant geld op je rekening kunt laten bijschrijven, want in het bankfilliaal kan dat ook niet.

  Naar boven  


11 juli 2017

STIEREN RACE

Is een stierenrace door Pamplona achterlijk? Het is een gebruik, dat al heel wat jaartjes steeds weer georganiseerd wordt en waar jongemannen hun moed en snelheid tonen en meten.

Niet iedereen is er blij mee en er wordt gedemonstreerd door mensen, die vinden, dat deze traditie afgeschaft moet worden. De beelden van de rennende stieren door de smalle straten, waar de jongemannen voor rennen, zijn prachtig maar tonen ook welke risico's de jongemannen nemen.

Als ze niet op tijd weg zijn, kan het zijn dat zij door een stier op de hoorns genomen worden en als ze vallen, rennen de stieren over hen heen. De stieren, die aan de race meegedaan hebben, worden daarna om het leven gebracht, wat voor de tegenstanders reden is om de race af te keuren.

Het feest duurt ruim een week en elke dag vindt een race plaats, wat dus meer dan 50 stieren het leven kost, wat niets is in vergelijking met de dieren, die dagelijks gedood worden om aan de vraag naar vlees als voedsel voor de mens te voldoen.

  Naar boven  


11 juli 2017

DE KLASSE FOTO

De klassefoto, die naderhand gemaakt is, is aan alle ouders gratis ter beschikking gesteld, is te lezen in de Volkskrant, maar hij hangt niet in de klas, waar het dochtertje van 5 in zit, dat elke dag bij binnenkomst naar de foto kijkt. Zij vraagt haar moeder: "mama, waarom sta ik hier niet op?", is ook in de krant te lezen.

De moeder zegt, dat het niet valt uit te leggen, dat het meisje niet op de klassefoto staat, maar is dat waar? Ze kan toch naar waarheid zeggen dat het kind niet op de foto staat omdat het het offerfeest vierde met de familie.

Volgens de krant was de moeder woedend, dat haar kinderen niet op de klassefoto stonden en het is de vraag, op wie zij woedend was. Wanneer zij naar het werkelijke antwoord op deze vraag op zoek zou gaan, zou zij tot de ontdekking kunnen komen, dat zij woedend op zichzelf is, dat zij het offerfeest belangrijker vond voor haar kinderen dan de klassefoto, waarvan zij wist, dat die op school genomen zou worden.

De moeder heeft een proces aangespannen met discriminatie als klacht en gelijk gekregen van de rechter, maar is er werkelijk sprake van discriminatie? Zou de moeder de school ook aangeklaagd hebben vanwege discriminatie, wanneer de school geen vrij had gegeven voor het offerfeest?

Het hele geval doet me denken aan de moeder van de patiënt in coma, die naast het bed van de patiënt de koran zit te lezen, wat zij ook doet, wanneer haar kind in de stoel zit. Terwijl het kind dan haar hulp nodig heeft om het hoofd opgericht te houden en in beweging te zijn.

Wanneer zij erop gewezen wordt, dat haar kind nu haar hulp nodig heeft om het hoofd op te kunnen richten en te kunnen bewegen, verdedigt zij zich met het feit, dat zij op deze tijd de koran moet lezen.

Is het lezen van de koran of het gaan naar de moskee, het lezen van de bijbel of het gaan naar de kerk belangrijker dan het kind, dat je aandacht nodig heeft, ongeacht, of dat bewegingshulp is zoals de hierboven beschreven patiënt in coma of naar school gaan om niets te missen van de lesstof en de activiteiten daar?

Er wordt gezegd, dat het nederlands is om juridische wegen te bewandelen, maar is dat werkelijk zo, of is het een leefstijl, die overgewaaid is uit de USA en opgepikt door advocaten, die hun eigen werk daarmee schiepen zoals Letselschade advocatuur?

Het valt op, dat de eis een hoog geldbedrag is in plaats van een klassefoto waarop alle kinderen staan, die op school opgehangen wordt in plaats van de klassefoto, die daar nu hangt.

  Naar boven  


10 juli 2017

DIS CRIMI NATIE

Op de radio is te horen, dat de rechter besloten heeft, dat er sprake is van discriminatie, omdat twee kinderen, die vrij gekregen hadden voor het offerfeest, niet op de klassefoto staan, die op die dag gemaakt is. De school, waar zij op zitten, is veroordeeld tot een boete van € 500,- voor de twee kinderen.

De klassefoto, die naderhand op school gemaakt is, hangt niet in de gang of de klas, waardoor de kinderen zich gediscrimineerd zouden voelen. Wat zou het oordeel van de rechter geweest zijn, wanneer de kinderen geen vrij hadden gekregen voor het offerfeest?

Hoe komt het, dat een kind vrij krijgt voor een dergelijk feest, terwijl de rest van de klas wel naar school moet? Ik zou me danig gediscrimineerd voelen, wanneer ik met de rest van de klas wel naar school zou moeten, ook als ik leraar zou zijn of zou ik dan ook vrij krijgen voor het offerfeest?

Zijn de kinderen niet in staat gesteld bij de klassefoto te zijn? De fotosessie is van te voren bekend en er was een alternatieve tijd voor de kinderen, die naar het offerfeest wilden. Zijn dit soort problemen voor scholen binnenkort reden om alleen nog kinderen met een bepaald geloof aan te nemen?

Wie moet met wie wanneer waarom hoe rekening houden? De school alleen met de kinderen of de ouders ook met de school?

  Naar boven  


22 juni 2017

SERVICE ETEN

Mensen in een serviceflat krijgen het eten van het huis. Er waren hoge eisen toen het gebouw tot stand kwam en de flats verkocht werden. De koopprijzen van de appartementen waren niet zo hoog, maar de servicekosten des te hoger.

Erwas niet alleen een 24-uurs bemanning van de receptie met een verpleegster, die in geval van nood de eerste hulp kon leveren, maar er was ook een keuken in het complex, waar door twee koks, waarvan een meesterkok, eerste klas maaltijden toebereid werden.

In overleg met de bewoners werd bepaald, welke eisen aan de maaltijden gesteld werden. Alleen verse producten werden gebruikt en de bewoners bleven er graag voor thuis.

De servicekosten liepen tegen de € 1000,- per maand en na verloop van tijd vond de directie, dat de koks en hun maaltijden te duur waren. Eerst werden zij verplicht om diepvriesmaaltijden te gaan produceren en na verloop van tijd besloot de directie om de inpandige keuken te sluiten en de maaltijden door een cateraar te laten verzorgen.

20% van de bewoners blijkt deze maaltijden niet te eten te vinden en besluit om bij een andere cateraar de maaltijd te bestellen. Tot groot ongenoegen van de directie, die een kort geding aanspant.

Kennelijk heeft de directie een volledig ander idee over de service, die in de serviceflat aan de bewoners verleend moet worden?

  Naar boven  


15 juni 2017

BIJSTANDSMOEDER

Mensen in de bijstand kosten de maatschappij geld en daarom krijgen zij in Rotterdam geen extra eenmalige uitkering van € 50,-, maar alleen de mensen, die een minimaal inkomen hebben, waarvoor zij werken, krijgen deze uitkering.

De bijstandsafhankelijke, die dankzij de toeslagen € 500,- heeft vaak meer te besteden dan iemand, die full-time werkt en daarvoor minimaal betaald wordt.

 

Zou het niet het beste zijn, om iedereen een basisinkomen te geven?

 

Dat moet nog eens goed doorgerekend worden, want dan hebben een heleboel ambtenaren geen werk meer, die dan ook afhankelijk worden van een bijstandsuitkering?

  Naar boven  


13 juni 2017

GELD MAAKT NIET GELUKKIG

wordt gezegd, maar het kan de eenzaamheid wel een poosje opheffen. Met een goed gevulde bankrekening kun je bij het Amstel Hotel feestjes geven met je vriendjes, die allemaal komen opdagen, omdat jij betaalt. De man, die geen vrouw ambieert, kan in het klooster treden of priester worden, maar het is de vraag, of hij daar aan zijn trekken komt en als dat niet het geval is, kan het zijn, dat hij naar feesten gaat, waar hij zich thuis voelt.

En als hij geld heeft, kan hij zelf die feesten organiseren en kan niemand hem weg sturen en om dat geld te krijgen, kan hij op zoek gaan naar vrouwen, die al dan niet oud zijn en die hem zo zielig vinden en daarom veel geld naar hem overmaken.....

  Naar boven  


13 juni 2017

RAMADAN

De jongeren, die vasten en overlast veroorzaken op straat, moeten aangepakt worden, wordt op de radio verkondigd en je kunt je afvragen, of niet alle mensen, die vasten en overlast veroorzaken, aangepakt moeten worden.

Het is juni en 17 uur lang licht in Nederland en er wordt geopperd, dat het volgen van de ramadan en dus alleen tijdens de nacht voedsel en drinken tot zich nemen o.a. de oorzaak is van korte lontjes en geweldplegingen.

Jammer, dat daar, waar men de ramadan heeft bedacht, men het vasten niet gekoppeld heeft aan de tijd.

Is het probleem het vasten of is er een probleem, dat tijdens het vasten ontstaat of meer optreedt? Gaat het om de problemen op straat of gaat het ook om de invloed op de kinderen, die op school zitten en vasten? Is het nodig om te onderzoeken, welke invloed het vasten heeft op de mensen, die vasten tijdens de ramadan en dus niet voedsel en drinken tot zich nemen, wanneer het buiten licht is?

Waar is de ramadan waarom ontstaan? Geen idee, maar ik kan me niet voorstellen, dat de ramadan ontstaan is in het gebied tussen de Noordpool en de Poolcirkel, want daar gaat lange tijd de zon niet onder en zou dus 24 uur geen voedsel en drank tot zich genomen mogen worden?

Is de ramadan ontstaan in gebieden, waar de zon slechts 12 uur aan de hemel zijn licht laat schijnen? In Nederland is de zon ca. 17 uur per 24 uur aanwezig, waardoor de etende ramadan volgende burger, die alleen eet wanneer de zon ondergegaan is, slechts ca. 7 uur heeft om te eten en drinken én te slapen.

Vasten op de dag maakt, dat het geregelde patroon van eten en drinken verandert en het fysieke lichaam moet zich daaraan aanpassen. Suiker wordt menigmaal gebruikt om emoties te onderdrukken en als die suiker niet meer genuttigd wordt wanneer die emoties optreden (bijvoorbeeld angst of woede), kan een "kort lontje" ontstaan. Dat is bekend dankzij mensen met diabetes, die, wanneer zij niet op tijd eten, snel geprikkeld zijn.

De mensen, die altijd precies op dezelfde tijd "moeten" eten, omdat zij zich anders niet prettig voelen, zullen, wanneer zij tijdens de ramadan gaan vasten, een kort lontje hebben, dat wellicht weer verdwijnt, wanneer zij weer gaan eten. Maar zou het misschien ook de oorzaak kunnen zijn van nieuwe diabetes patiënten?

  Naar boven  


25 mei 2017

MAZELEN

Op de radio is te horen, dat er een mazelen-epidemie aan de hand is en dus wordt er weer gesproken over het risico van niet-inenten. Voor de zestigjarige, die geen mensen kent, die nadelen ondervonden hebben van het krijgen van de mazelen als kind, onbegrijpelijk.

DKTP was de prik, die deze zestigjarige kreeg. Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Polio waren zeer gevreesde ziekten, terwijl tuberculose bestrijd werd door jaarlijkse "krasjes". Twee krasjes kreeg elk kind op de onderarm gegriefd en twee weken later kwam de zuster weer om te meten, hoe het kind op de krasjes gereageerd had.

Ze streek met haar duim zachtjes over de krasjes en gaf dan die krasjes een cijfer. Hoe hoger de zwelling was, des te hoger was ook het cijfer, dat zij de reactie gaf. Een twee was geen reden voor verdere actie. In Noorwegen doen ze het omgekeerd.

Daar wordt een ieder ingeënd en moeten nieuwe inwoners positief reageren op de tuberculose-test. Als dat niet het geval is, moet de nieuwe inwoner zich laten ineneten en alsnog positief reageren. De een reageert inderdaad met een heftige reactie, die voor de overheid reden is om deze nieuwe inwoner zonder verdere actie toe te laten, terwijl er ook mensen zijn, die geen reactie geven.

Dan kan het zijn, dat deze persoon zich nog eens moet laten inenten, behalve, wanneer hij de plaatstelijke verantwoordelijke ervan kan overtuigen, dat hij nooit positief gaat worden, omdat in zijn familie een natuurlijke weerstand tegen deze ziekte doorgegeven wordt.

Zoals er ook families zijn, die geen mazelen krijgen of waarin de dochters geen mazelen krijgen, ondanks de poging van de moeder om er in een keer van af te zijn en daarom alle meiden op het bed van de zieke zoon zette. Gezien het feit, dat zij zelf in het ziekenhuis gewerkt heeft, is het voorstelbaar, dat zij tegen vele ziekten een natuurlijke weerstand heeft opgebouwd, die zij doorgegeven heeft aan haar kinderen.

Dergelijke dingen worden niet onderzocht. Er wordt ook gesproken over de namaak grasmatten, die echte grasmatten vervangen hebben en waarvan beweerd wordt, dat zij niet giftig zijn. Het RIVM heeft dat, na nieuwe onderzoeken, weer vastgesteld, maar in hoeverre is die conclusie te vertrouwen?

Wanneer nieuwe producten op de markt komen, wordt daarbij altijd vermeld, dat deze producten ongevaarlijk zijn, maar na vele jaren kan ontdekt worden, dat deze bewering niet juist was. De werking van de gebruikte stoffen wordt onderzocht, maar alleen in de combinatie met stoffen, waarvan men een mogelijk gevaar verwacht.

De combinatie met stoffen, die plaatsvindt, is vaak (nog) niet bekend en reacties veranderen, zoals blijkt door het toenemen van allergie. De wetenschap ondezoekt datgene, wat het wil weten. En soms ook niet. Dan wordt alleen dat onderzocht, wat aangetoond wil worden en worden neveneffecten niet geregistreerd.

Zoals tijdens het gesprek n.a.v. de mazelen-epidemie verteld wordt, is een wetenschappelijk inzicht wat anders dan een mening. Het wetenschappelijk inzicht is namelijk een resultaat van een mening, want de mening bepaalt, wat hoe onderzocht gaat worden.

De onderzoekers van genezende methodes voor comapatiënten zijn niet bereid gebleken om de invloed van de HPI-METHODE te onderzoeken. Als reden daarvoor werd opgegeven, dat eerst door wetenschappelijke publicaties bewezen moest worden dat de behandelmethode voor patiënten in coma een positief effect had.

Dat doet denken aan de na-oorlogse tijd, waarin veel patiënten met neurologische aandoeningen ontstaan waren en de fysiotherapeute Bobath een methode ontwikkelde, die voor deze patiënten een positief effect hadden. Dankzij het feit, dat haar man arts was, is deze methode bekend geworden.

In het gesprek over de mazelen en de kunststof "grasmat" wordt gesproken over de behoefte om te onderzoeken, waarom de mens meer en meer geneigd lijkt te zijn om naar zijn "onderbuikgevoel" te luisteren. Dankzij internet is "alles" te vinden en "alles" spreekt elkaar tegen.

En dat komt, omdat een ieder zijn eigen standpunt heeft. Niemand kan op hetzelfde moment op dezelfde plek staan! Daardoor ziet een ieder hetzelfde anders. Als het een statische toestand betreft, zou je plaats kunnen verwisselen, maar zelfs dan zie je de situatie niet zoals de ander hem zag, omdat een ieder kijkt vanuit zijn eigen ervaringen en met zijn eigen mogelijkheden. Daartoe behoort o.a. het eigen lichaam, dat bijvoorbeeld de plaats van de ogen bepaalt en de verwerking van datgene, wat dankzij die ogen, wordt waargenomen.

"Alles" is te vinden en wordt door degene, die het vindt, op zijn specifieke manier, verwerkt. Dat kan leiden tot een complottheorie of tot een "ver van mijn bed show gedrag", waardoor bijvoorbeeld niet onderzocht wordt, wat er met de patiënt in coma gebeurt, wanneer deze dag en nacht geholpen wordt zich te bewegen, maar in plaats daarvan onderzocht wordt, wat er gebeurt, wanneer deze patiënt chemische spierverslappende middelen krijgt.

In deze moderne maatschappij lijkt "het apparaat", "de chemie" en "de techniek" belangrijker dan de bewegende mens en is de economie niet gericht op het vervullen van behoeftes maar op het creëren van behoeftes, zoals de vervanging van mechanische hulpmiddelen zoals mixer of elektrische fiets, die elektrische energie nodig heeft om optimaal te functioneren en waarvan niemand zich bewust lijkt, dat deze elektriciteit opgewekt moet worden door een kolencentrale of kernenergie, want wind- en zonneënergie leveren nog altijd onvoldoende energie om zelfs in de basisbehoeften te voorzien.

Er bestaan al trimfietsen, waarmee je je mobieltje op kunt laden, maar dergelijke fietsen worden nog niet door supermarkten verkocht en een trimfiets, waarmee je, tijdens het televisiekijken je computer kunt opladen, zou niet alleen het milieu ten goede komen, maar ook de mens, die daardoor meer beweegt, waardoor zijn fysieke lichaam beter kan functioneren.

Het wetenschappelijk onderzoek van de Coma Science Group, waaruit gebleken is, dat patiënten in coma mentale activiteit hebben, blijkt niet meteen voor die patiënten een positief effect te hebben gehad en zoveel jaar later is het nog steeds de vraag, welke verandering van behandeling van comapatiënten dit algemeen aanvaard nieuwe inzicht tot gevolg heeft gehad?

  Naar boven  


12 mei 2017

ERFRECHTSYSTEEM

"Wat word je later?", is een vraag, die soms aan een kind gesteld wordt en soms geeft een kind daar een heel beslist antwoord op. Er zijn ook mensen, die door erfrecht al weten, wat zij gaan worden, mits zij de functie, waarvoor zij geboren zijn, aanvaarden.

Dit geldt bijvoorbeeld voor de Koning en het is de vraag, waarom er mensen zijn, die anti-koninkrijk zijn. De Koningskinderen worden hun hele leven opgeleid om Koning-In te worden, waardoor zij al vroeg ingewijd worden in politiek, communicatie met politici en andere noodzakelijke vaardigheden voor deze bijzondere functie.

Wanneer een lid van een Koningshuis het staatshoofd is, is er een continuiteit, die er niet is, wanneer er elke paar jaar een president gekozen moet worden.

En het blijkt, dat veel mensen in de voetsporen van hun voorouders treden. Zelfs wanneer zij dat in het geheel niet weten, of juist daarom? De vrouw van de bakker raadde haar zoons aan om geen bakker te worden, zodat zij niet 's nachts om 3 uur zouden hoeven te beginnen met werken, maar haar goede raad bleek niet opgevolgd te worden.

De vader deed zijn werk met veel plezier en alle zoons traden vrijwillig in zijn voetsporen en zo zijn er families, die al eeuwen hetzelfde beroep uitoefenen. Met natuurlijk de uitzonderingen, die de regel, dat het kind hetzelfde beroep gaat uitoefenen als de vader, bevestigen.

Waarbij de verandering van de maatschappij ook een verandering van tradities met zich mee brengt. Niet alleen de mijnbouw en visserij is veranderd, maar in alle beroepen is er veel veranderd ten opzichte van 100 jaar of eeuwen geleden.

Veel fysiek werk is overgenomen door machines, waardoor veel mensen geen fysiek werk meer doen. In plaats daarvan moeten de machines aan de praat gehouden worden, wat andere vaardigheden vereist. De IT-branche is gigantisch gegroeid en de afhankelijkheid ervan is zo groot, dat een grote gijzelactie (hacken), waarbij computers vanaf afstand onklaar gemaakt worden tot gevolg heeft dat ziekenhuizen geen toegang meer hebben tot patiëntengegevens en patiënten naar andere ziekenhuizen gestuurd worden.

Komt er een tijd, waarin naast de computer ook een ouderwetse kaartenbak gebruikt wordt om de gegevens van patiënten te bewaren, zodat ze ook bij uitval van electriciteit of computersysteem toegankelijk zijn?

  Naar boven  


 

maandag,
1 mei 2017, 12.00 uur


NAOORLOGSE VRIJHEID

 

De kerkklok slaat
de sirenes loeien
ik ben blij
met dit teken van vrede

 

 

 

  Naar boven  


11 april 2017

ELEKTRISCHE BESTELBUS

"Bah, die vieze bestelbusjes, die door de kleine ondernemer gebruikt worden, moeten meteen weg!", dat is, wat je hoort hier en daar. Die moeten vervangen worden door elektrische, want die zijn veel schoner....

Is dat werkelijk waar? Is een elektrische auto schoner dan een gas- of benzineauto? Om te bevorderen, dat elektrische auto's verkocht worden, moet de prijs omlaag, vindt de promotor van de elektrische auto.

Maar hoe komt er genoeg elektriciteit om al die elektrische auto's te kunnen laten rijden? Moet er dan een extra of moeten er misschien zelfs twee kerncentrales extra in gebruik genomen worden?

Hoe komt het, dat het verminderen van het gebruik van energie amper gepromoot wordt? De elektrische tandenborstel, de mixer, de keukenmachine, de stofzuiger, de koffiebonenmaler, de koffiemachine, de espressomachine, de grasmaaier, de fiets, de fietslamp, de zonwering, de gordijnen, de telefoon, de smartphone, de computer, de drukker, de radio en televisie, de boor, en dan nog al die andere machines, en hebbe-dingetjes, die op elektriciteit of batterijen werken, veroveren nog steeds meer en meer huizen en er worden ook nog steeds dingen uitgevonden, die vroeger mechanisch waren en dus geen elektriciteit of andere opgewekte energie nodig hadden.

Een mechanisch horloge of mechanische klok, die altijd lopen, zolang je er aan denkt om ze op te winden, zijn amper meer te koop en ook een mechanische drukmachine heeft niet de prioriteit, terwijl er heeeeel veel mensen geen betaald werk meer hebben en dus heel blij zouden zijn met apparaten, waardoor ze een zinvolle daginvulling hebben en minder elektrische energie nodig hebben, want die wordt alsmaar duurder.

En wanneer er meer en meer auto's elektriciteit nodig hebben en er een elektriciteitstekort komt, wordt de elektriciteit nog veel extra duurder en dan? Er wordt subsidie gegeven voor van alles en nog wat, maar het is nog niet zo, dat de overheid op elk dak zoveel mogelijk zonnepanelen legt, zodat er overal elektriciteit opgewekt wordt, waardoor een ieder minder afhankelijk wordt van de grote bedrijven.

Zonne-energie is elke dag aanwezig en is een van de methoden om energie te leveren. Om deze energie in voor de mens bruikbare elektriciteit om te zetten, zijn er echter bijzondere metalen nodig, waarvan de winning schadelijk voor de natuur is, waardoor de vraag opkomt, of zonne-energie werkelijk schone energie is.

Een ander deel van het energie-evenwicht is de hoeveelheid energie, die verbruikt wordt. De mens beweegt zich veel en sportscholen zijn als paddenstoelen uit de grond geschoten waar energie gebruikt wordt voor de meting van de prestaties in plaats van dat de energie van de sporter gebruikt wordt om omgezet te worden in elektrische energie, waardoor de lampen in het pand branden of de sporter ter plekke zijn mobieltelefoon of smartphone kan opladen door zijn eigen bewegingen.

Hoe ver moet je 'uit de doos' denken om de optimale oplossing van het wereldwijde energieprobleem te vinden?

Hoe zou het zijn, als er een railsysteem in Nederland neergelegd zou worden, waarover treinen rijden, waarvan een ieder gratis gebruik mag maken, in plaats van de vierbaanswegen, waarop dagelijks files staan?

Zouden we dan socialer worden omdat we meer contact met elkaar hebben en als we dan eens een keer auto rijden, altijd stoppen voor iemand, die aan de kant van de weg staat te liften, om te vragen, waar hij of zij naar toe wil en deze persoon een stukje op weg helpen?

  Naar boven  


22 maart 2017

DUURZAME ENERGIE

Er wordt subsidie gegeven om hout als grondstof te gebruiken in kolencentrales, met het idee om op deze manier een lagere CO2-belasting te krijgen. Hoe is het idee ontstaan, dat het gebruik van hout als energieleverancier CO2-neutraal is en dat hout duurzame energie levert?

In de documentaire die de VARA bij ZEMBLA op de televisie laat zien, wordt de kringloop getoond, die bedacht is om het gebruik van hout als brandstof te rechtvaardigen. Een boom neemt CO2 op en verandert dit tijdens zijn leven in O2 en als hij verbrand wordt, geeft hij weer CO2 af en deze hoeveelheid CO2 wordt dan weggestreept tegen de CO2, die de boom opneemt tijdens zijn leven.

Maar de boom leeft dan niet meer! En als er een nieuwe boom geplant wordt om de gekapte boom te vervangen, duurt het heel, heel, heeeeel erg lang voordat die nieuwe boom weer zo groot is als de oude. Bovendien is het maar de vraag, of die nieuwe boom dezelfde transformatiequaliteit heeft als de oude boom.

In het begin van de twintigste eeuw werden tropische regenwouden gekapt omdat het hout ontzettend sterk is en vooral ook in natte omstandigheden duurzaam. Het heeft lang geduurd, voordat de mens ontdekte, dat het kappen van tropische regenwouden een onverwacht groot neveneffect had.

Niet alleen verdween een unieke natuurlijke energie- en transformatiebron, die lucht en water reinigt en die ook een bron van voedsel is, maar de aarde veranderde. De plantages met o.a. bananen, kokospalmen, koffie, cacao e.d. blijken op den duur geen lang leven beschoren. Winst aan het begin wordt door anderen met lede ogen bekeken en nagestreefd, waardoor er een overproductie komt en de prijs van het product daalt. De monocultuur put de aarde uit en de opbrengst wordt minder.

Het lijkt wel, alsof er niet nagedacht wordt over het gebruik van energie, wanneer er over duurzame energie gesproken wordt. Gelukkig zijn er ondertussen spaarlampen, die de meter niet meer tot hoogtoeren drijft, maar helaas zijn het niet meer alleen de koelkast en de lampen, waarvoor we elektriciteit nodig hebben.

De radio en televisie begeleiden ons vaak de hele dag of avond, de koffiemachine en de snelkoker en wasmachine zijn geen luxeproducten meer en ook de mixer, keukenmachine, tandenborstel, computer, telefoon, strijkbout, klok enz. veroveren meer en meer het algemeen dagelijks leven en kosten elektriciteit.

Langzaam maar zeker wordt toch duidelijk, dat we anders met energie om moeten gaan, maar hoe? Duurzame energie is in aller mond en dan wordt getoond, hoe de nonnen van een klooster door de elektriciteitsleverancier overgehaald zijn om een palletverbrandingsoven te laten installeren, waarbij het teveel aan geproduceerde elektrische energie in het elektriciteitsnet geleid wordt, waarbij de nonnen voor afgenomen elektriciteit meer moeten betalen dan wat zij voor dezelfde afgegeven hoeveelheid van het energiebedrijf betaald krijgen.

Het betreft een rijk klooster, dat een flink stuk bos heeft in het Zwarte Woud, dat ook gebruikt wordt om geld te verdienen. Per slot van rekening zijn er steeds minder nonnen, die buitenshuis geld verdienen, dat nodig is om het klooster te onderhouden, omdat zij oud en alsmaar hulpbehoevender worden en er amper jonge vrouwen zijn, die een kloosterleven ambieren.

Als er één boom per dag nodig is om het hele klooster van voldoende energie te voorzien, hoe groot zou dan het bos moeten zijn om duurzaam te zijn? Als een boom 20 jaar nodig heeft om groot genoeg te zijn om voldoende energie op te leveren, dat hij het hele klooster één dag van voldoende energie kan voorzien, dan moet het bos 366x20=7320 bomen groot zijn.

Stel dat een boom 10 m2 oppervlak nodig heeft om te kunnen groeien. Dan moet het bos dus 73200 m2 groot zijn.

Nederland is ongeveer 40844 km2 groot en zou dus ca. 558 van dergelijke bossen kunnen bevatten? Het idee, dat het klooster met zijn 80 nonnen aan 1 boom per dag voldoende zou hebben om alle nodige elektrische energie te leveren is een heel optimistisch idee. Waarschijnlijk is één boom niet voldoende en dus is het onmogelijk om met hout duurzame energie te leveren.

In de Verenigde Staten worden bossen gekapt en worden er in monocultuur weer nieuwe bomen geplant, zonder dat het vervangende bos in afzienbare tijd de werking van de gekapte bomen kan overnemen. Het gekapte hout wordt als snippers naar Europa verscheept, o.a. om als bijstook in de kolencentrales te verdwijen en niet om de zalm in de rivieren van voedsel te voorzien.

De zalm in de rivieren wordt door de mens als voedingsbron gezien en ook hier heeft de mens wonderlijke gedachten. Wanneer ontdekt wordt, dat de zalm, die elk jaar de verre reis naar de oceaan onderneemt om aldaar te paren, ziek is, worden niet alle zieke zalmen uit de rivier gevist en gekeken, hoe deze weer gezond gemaakt kunnen worden, maar de hele rivier wordt vergiftigd, waardoor niet alleen de daarin aanwezige zalmen om het leven komen en eruit gevist moeten worden, maar ook al het andere leven in de rivier daardoor wordt beëindigd.

De drie jaar oude zalmen keren normaal gesproken terug naar de rivier waar hun ouders vandaan kwamen, om te paren, nadat zij in de oceaan groot genoeg geworden zijn om de lange reis te ondernemen, maar zouden de zalmen dat werkelijk nog doen, wanneer zij merken, dat hun ouders en al die andere ouders, die terug gegaan zijn naar de rivier, niet meer terug komen?

  Naar boven  


18 maart 2017

DE BEWINDVOERDER

De bewindvoerder is aangesteld om de schuldige te helpen weer schuldenvrij te worden en doet goed zijn best. Als eerste maakt hij € 150,- van de rekening van de hulpbehoevende over naar zijn eigen rekening.

De bewindvoerder heeft het beste voor met de hulpbehoevende en heeft hem daarom beloofd, dat hij recht heeft op 1 gesprek, niet per maand, zoals wellicht verwacht wordt, maar 1 gesprek per jaar... De overige communicatie moet per mail plaatsvinden.

De bewindvoerder heeft de opdracht om de hulpbehoevende te helpen zo snel mogelijk weer schuldenvrij te laten zijn, maar zijn beslissingen wijzen daar niet op. Niet alleen zijn eigen honorarium veroorzaakt, dat de aflossing van de schulden veel meer tijd kost dan toen een vriend van de schuldige zijn zaken waarnam, maar ook de inzichten, die hij heeft.

De bewindvoerder is geen ervaringsdeskundige zoals de vriend, maar iemand, die uit ervaring weet, dat hij zelf elk weekeinde voor minstens € 50,- boodschappen doet en elke week voor minstens € 50,- benzine in zijn auto gooit. De sportclub en het avondje uit kost ook geld en bij een bezoekje aan vrienden kan hij ook niet met lege handen komen.

De schuldige kreeg wekelijks € 45,- om zelf te besteden, wat voor hem voldoende was. Hij rookte er stukken minder door en ook had hij beduidend minder behoefte aan bier of wijn. Doch helaas, de nieuwe bewindvoerder heeft besloten, dat de schuldige per week € 60,- krijgt en dat maakt, dat deze geld tekort komt.

Door deze beslissing wordt dus € 15,- per week minder voor afbetaling gebruikt én de schuldige krijgt geen voedsel meer van de voedselbank, want daar geldt een maximum besteedbaar inkomen van € 46,15. Hij moet dus alles wat hij nodig heeft nu zelf betalen. Niet alleen het brood en de kaas, maar ook het waspoeder, afwasmiddel, wc-papier.

  Naar boven  


28 februari 2017

VOORKEUR GE LACHT

Voel je je als meisje niet veilig of wil je als jongen liever creatief bezig zijn in plaats van in het bos bomen te kappen en boomhutten te bouwen? Is dat reden voor je om je geslacht te willen veranderen?

Hoe komt het, dat de welpen niet hetzelfde programma aanbieden als de kabouters en omgekeerd? Waarom worden aan jongens en meisjes niet dezelfde uitdagingen geboden, zodat zij een goed zelfvertrouwen op kunnen bouwen en werkelijk hun eigen bijzondere vaardigheden kunnen leren kennen en verder ontwikkelen?

  Naar boven  


26 februari 2017

SEXUEEL MISBRUIK IN DE SPORT

Een druppel zweet valt op je rug. Ik zweet als een otter en ben je aan het masseren. Ik ben doodsbang, dat je merkt, dat ik zo aan het zweten ben en dan ineens, valt er een druppel zweet op je rug. Ik kan er niets aan doen. Het is gebeurd en is niet meer te veranderen.

Je reageert niet. Pas na de behandeling reageer je. Dan vertel je me, dat het je herinnerde aan je jeugd. Je was kampioen kick-boxen, had je me verteld en was plotseling gestopt toen je op je 14e op je hoogtepunt was. Toen ik vroeg, waarom je gestopt was, kon je me dat niet vertellen.

Nu komt het hoge woord er uit. Het is 15 jaar geleden, maar je weet het nog als de dag van gisteren. Eerst was er de angst en toen het moment van vernedering. De coach, die jou en je teamgenoten tot grote hoogte wist te brengen en geregeld trainingskampen organiseerde, waarbij een paar jonge mannen mee gingen om jullie te beschermen, had eerst al je teamgenoten met brute kracht misbruikt, waarbij niemand van de jonge mannen het waagde om voor jullie in de bres te springen, want dan kregen zij klappen, die hen buiten gevecht stelden en werden jullie alsnog bruut overmand en verkracht.

Je was altijd blij, dat jij de dans ontsprong, maar toen je de kampioenswedstrijd gewonnen had, was jij de klos. Je was niet opgewassen tegen de volwassen sterke man, die jou te grazen nam en die liet voelen, dat je jezelf niet eens kon verdedigen.

De kampioenswedstrijd werd daarom je laatste wedstrijd, want je wist geen andere methode om aan deze coach te ontsnappen en aan zijn overmacht. Je vertelde je zus, wat er gebeurd was, maar er gebeurde niets mee. Ook zij was kennelijk niet in staat om met jou de juiste stap te ondernemen, waardoor de coach nooit meer coach zou kunnen zijn.

En ik, als therapeut, 15 jaar later, voel me totaal machteloos en vraag je, wat er gebeurd is met de coach en jij vertelt me, dat hij door is gegaan met coach zijn en drie dochters heeft en dat je hoopt, dat hij van zijn dochters af blijft.

En als je als therapeut iets dergelijks vermoedt, zonder dat het kind je vermoeden bevestigt, wat moet je dan?

  Naar boven  


25 februari 2017

B N N

De maand van de beweging is niet januari, maart, mei, juli, augustus, oktober of december, maar FEBRUARI. De kortste maand van het jaar en dit jaar 3 dagen korter dan de andere maanden.

Al jaren wordt de mens gestimuleerd om minder te bewegen. Het pokomon-go circus werd door menigeen verwelkomd, omdat het een reden was om de deur uit te gaan. De woningbouw heeft de trap uit de woning verbannen, waardoor menigeen geen reden heeft om trap te lopen.

Buiten de deur beweegt de burger ook niet zo veel meer als vroeger, toen de fiets populair was. Nu is de elektrische fiets populair.

Niet alleen degene, die niet genoeg energie meer heeft om op de gewone fiets zijn doel te bereiken, gebruikt de elektrische fiets, maar ook mensen, die liever wat sneller op de plaats van bestemming zijn.

Dankzij het bewustzijn, dat een elektrische fiets gratis training is, zijn er ook mensen, die de auto laten staan en op de elektrische fiets naar hun werk gaan, waardoor ze even lang onderweg zijn of sneller op hun werk zijn, omdat ze niet in de file staan.

  Naar boven  


20 februari 2017

HET ADEMSLOT

621 dodelijke verkeersslachtoffers per jaar zijn reden om maatregelen te bedenken het verkeer veiliger te maken. Daarvoor wordt er nagedacht over het wegenstelsel, wat door de lifter goed te merken is.

In plaats van een liftersplaats aan het begin van elke oprit van de snelweg, wordt het liften bij voorkeur onmogelijk gemaakt door de plaatsing van de borden. Terwijl liften mensen, die geen geld over hebben voor het vervoer, de mogelijkheid geeft om te reizen en mensen, die iemand graag een dienst bewijzen en niet graag alleen auto rijden, in de gelegenheid stellen om iemand een stukje op weg te helpen.

Wanneer aan het begin van elke oprit van de snelweg en aan alle uitvalswegen van woonplaatsen een liftersplaats ingericht zou worden, zou dat de veiligheid ten goede komen. Iedereen zou een lifter kunnen verwachten op de liftplek waardoor het liften ook weer een positiever beeld zou kunnen krijgen.

Het lijkt wel, alsof alleen over de negatieve ervaringen bericht wordt, terwijl er veel meer positieve ontmoetingen zijn. Bijvoorbeeld de lift, die door de man wordt aangeboden, die een lifter ziet staan in het holst van de nacht.

Hij komt van zijn werk en ziet de lifter aan de kant van een stuk snelweg staan. Hij raast langs, maar reageert razendsnel en stop zo snel hij kan. Opent de deur en nodigt de lifter uit om in te stappen. Het is koud buiten, donker en weinig verkeer op de weg.

Tijdens het rijden blijkt, dat de lifter nog vele honderden kilometers voor zich heeft, waardoor de man het onverantwoord vindt, om de lifter ergens achter te laten. Hij nodigt de lifter uit om de nacht bij hem thuis door te brengen.

Aldaar krijgt de dochter opdracht om iets te eten maken voor de lifter, die blij is de nacht niet in de donkere koude door te moeten brengen. De volgende ochtend brengt de man de lifter naar de oprit van de snelweg en beide zijn weer een ervaring rijker.

Vertrouwen was de basis van deze ontmoeting. Tijdens de rit naar huis had de man met zijn telefoon naar huis gebeld om te melden, dat hij een bezoeker meebracht. Niet handsfree, maar al rijdend werd de telefoon in de hand gehouden.

Het ging goed, zoals het zo vaak goed gaat. De mens leert en wordt vaardig. Men vermoedt, dat veel ongevallen het gevolg zijn van afleiding, waar het gebruik van de smartphone bij hoort en dus zijn er stemmen, die dat gebruik onmogelijk willen maken.

Maar de radio in de auto, de overige inzittenden en alle reclameborden aan de kant van de weg of tegenliggers leiden ook af. Er gaan stemmen op om een ademslot verplicht te stellen in de auto, waar de bestuurder in moet blazen zodat de auto start, mits er 0 % alcohol gemeten wordt.

Het is de vraag, in hoeverre een dergelijk systeem sjoemelvrij is of dat de auto ook start, als de bijrijder er in blaast of niet start ondanks dat de bestuurder geen alcohol gedronken heeft, maar wellicht wel een luxe bonbon gegeten heeft.

Het gelijkheidsbeginsel als basis van het deelnemen aan het verkeer houdt dan in, dat elke deelnemer aan het verkeer een alcoholblaastest/ademslot ook wel alcoholslot genoemd, zou moeten gebruiken. Dus ook de motorrijder, de brommerrijder, de fietser en ook de voetgangers.

De hoop, dat het aantal verkeersslachtoffers alsmaar naar beneden zou gaan, lijkt een lastige doelstelling. Is er een maatschappelijke noodzaak? 20000 zwaar gewonde verkeersslachtoffers worden in rehabilitatiecentra behandeld.

Waarom is er het idee, dat de dood of gewond raken uit de maatschappij gebannen zouden moeten worden? Is het niet zo, dat de meeste gewonden in huis ontstaan?

Is het verkeer kan de bestuurder ook indutten en dat is ook levensgevaarlijk. Een puntenrijbewijs, waarbij je punten krijgt voor overtredingen, wat in Duitsland al vele jaren gebruikt wordt en waar de bestuurder zijn rijbewijs kwijt is als hij een bepaald aantal punten heeft verzameld, is een manier om de bestuurder her op te voeden.

De 71-jarige, die nog één punt nodig had om zijn rijbewijs kwijt te raken, besloot zijn gedrag te veranderen. Hij ging zich precies aan de regels houden, tot groot ongenoegen van medeweggebruikers.

De punten blijven drie jaar staan en een week voor het beëindigen van deze drie jaar, vertelde hij beretrots, dat hij nog één week verwijderd was van een schone lei. Op de vraag, of hij daarna weer zijn oude rijgedrag, waarbij hij de verkeersregels vaak aan zijn laars lapte, weer zou gaan tonen, vertelde hij, dat het rustige, zich aan de verkeersregels houdende rijden, hem wel beviel, mede ook, omdat hij geen angst hoefde te hebben een bon te krijgen of dat laatste punt, waardoor hij zijn rijbewijs kwijt zou zijn.

  Naar boven  


18 februari 2017

SLAPEN OF SCHERMEN TERREUR?

Vele mensen slapen slecht. Ze liggen uren wakker en maken zich druk over het wakker liggen. Waarom liggen zij wakker? Zijn zij niet moe genoeg? Kunnen zij nog wel bewegen of hebben zij zich volledig geïmmobiliseerd en kunnen daardoor amper meer bewegen?

Het is bekend, dat het lichaam zich aanpast aan de functie, die er van gevraagd wordt, wat betekent, dat wanneer er weinig fysieke beweging aan het lichaam gevraagd wordt, het lichaam zodanig veranderen zal, dat bewegen moeilijk wordt.

Een van de kwalen is het dik worden, waarbij de dikte in eerste instantie niet vet is, maar vastgehouden vocht, dat opgeslagen wordt, omdat de persoon in kwestie niet op tijd naar de wc gaat, vaak in combinatie met te weinig bewegen.

Dankzij de computer, die uitnodigt tot een minimaal bewegen en de televisie, die ook de mens aan zich weet te binden, krijgt de gebruiker veel input, die verwerkt moet worden. Niet alleen de inhoudelijke informatie moet dan verwerkt wordt, maar ook de beelden, die opgenomen zijn en de hersenen geactiveerd hebben.

Door een uur voor het naar bed gaan de televisie uit te zetten en nog wat te gaan bewegen door bijvoorbeeld de handwas te doen, stofzuigen of de ramen te lappen of een ronde om de kerk te rennen of lopen, wordt het lichaam gestimuleerd om te verwerken, wat verwerkt moet worden.

Als je er van uitgaat, dat het fysieke lichaam rust nodig heeft, maar het mentale gedeelte van de mens altijd actief is, kun je je afvragen, of we werkelijk slaap nodig hebben of dat het niet nodig is om te slapen. Dat zou dan betekenen, dat liggen het fysieke lichaam rust kan geven en door te mediteren, krijgt de persoon dan optimale rust.

Moeilijk slapen is geen ziekte, maar een symptoom, dat bijvoorbeeld op kan treden na het eten van chips of andere dingen nuttigen, waarin bepaalde toevoegingen zitten, die hyperactief maken. Ook kunnen zorgen, die men zich maakt en waarover men gaat 'malen' als men rustig in bed ligt en door niets wordt afgeleid, tot slapeloosheid leiden.

Afleiding zoals muziek kan dan helpen om in slaap te komen, maar acceptatie van het feit, dat men aan het 'malen' is over datgene, waarover men zich zorgen maakt, kan dan ook tot gevolg hebben, dat men in slaap valt en een lekkere douche voor het naar bed gaan, kan ontspannend werken.

  Naar boven  


17 februari 2017

ZORG VOOR PATIENTEN IN COMA

Wie krijgt van wie waarom het vertrouwen om wat te doen? Het is verkiezingstijd en dat is veel gedoe, een woord, dat in ieders mond is. PGB en bonnetjes zijn inzet van....?

De man, die hoog van de toren blaast, krijgt een scootmobiel, waarmee hij 50 km per accu kan rijden, terwijl een ander het moet doen met een scootmobiel, die slechts 20 km per gevulde accu toelaat. Een bezoek aan de vriendin in het volgende dorp, dat 11 km verderop ligt, is dus niet op een accu mogelijk.

De patiënt in coma, die geen scootmobiel of elektrische rolstoel met stamogelijkheid krijgt, kan niet protesteren tegen de mechanische rolstoel, die ter beschikking gesteld wordt en die hij niet zelf kan bedienen, terwijl een elektrische rolstoel aan zijn vaardigheden aangepast zou kunnen worden, waardoor hij zichzelf in beweging zou kunnen brengen.

Gelukkig maar, want dat houdt de werkgelegenheid in stand?

  Naar boven  


13 februari 2017

VRIJHEID OM VAN HET OPENBAAR VERVOER GEBRUIK TE KUNNEN MAKEN

Er is een verdrag bij de Verenigde Naties daarover afgesloten. En dan komt de vraag op: als iemand een uitstaphulp nodig heeft, wie moet deze hulp dan hoe leveren?

Er zijn bussen, die een uitschuifbare plank hebben, die door rolstoelrijders als in- of uitstaphulp gebruikt kan worden en bij het spoor zijn er speciaal ontwikkelde loopbruggen ontworpen, die echter slechts bij ca. 25% van de stations in Nederland aanwezig zijn.

Er zijn dus veel stations en ook bussen, waar geen uitstaphulp aanwezig is en de rolstoelrijder daar dus geen gebruik van kan maken. Hij moet dan op zoek naar een alternatief en afhankelijk van zijn behoefte aan onafhankelijkheid, zal zijn zoektocht zijn.

Met andere woorden, wat zou er gebeuren, als iedereen, die een rolstoel nodig heeft om zich buitenshuis te bewegen, geen radar, maar een uitstaphulp op zijn rolstoel zou bevestigen, zodat een ontbreken van de uitstaphulp in ieder geval niet de reden is om een baan niet aan te nemen, vrienden niet te bezoeken, de kroeg of het restaurant niet binnen te kunnen of om in Rotterdam-Noord niet uit te kunnen stappen.

  Naar boven  


12 februari 2017

HMC WERK AAN DE WINKEL

Na de Tweede Wereldoorlog was er veel te herstellen, wat betekende, dat er veel werk was. Bovendien was de industriële revolutie nog vol aan de gang en kwamen er gastarbeiders om het werk te doen, waarvoor geen personeel gevonden werd, omdat er in de oorlog zoveel mensen gestorven waren.

De opbouw is gelukt, de overvloed werd gedeeld door AOW en sociale voorzieningen en de kindergolf gedempt. De kerk kreeg minder invloed en de mogelijkheden om geen kinderen te krijgen werden groter.

Er werden minder kinderen geboren en de gezondheidszorg ontwikkelde zich zodanig, dat de mensen ouder werden. De nieuwe eeuw begon ook weer met een crisisperiode en er werd besloten, dat de AOW leeftijd omhoog moest.

Ondanks dat vele jongeren geen werk vonden, omdat er geen werk was, werden ouderen, die van de AOW afhankelijk werden, verplicht om langer door te werken, waardoor de jongeren pas later de vrijgekomen banen in konden vullen.

Dankzij de alsmaar voortschrijdende technische ontwikkelingen en het algemene idee, dat er te weinig geld was om uit te geven en geprobeerd werd om met zo weinig mogelijk mankracht hetzelfde werk te doen, verdwenen er banen, waar in de naoorlogse periode mensen geld mee verdienden.

Meer en meer werd een beroep gedaan op vrijwilligers, die onbetaald het werk deden, dat vroeger door betaalde medewerkers gedaan werd. Ouderen werden, wanneer zij onverhoopt door faillissement, ziekte of door een andere reden zonder werk kwamen, zelden nog aangenomen, uit angst voor ziekte en het hogere salaris, dat gebruikelijk was op basis van de ervaring, die de oudere meebracht.

In tijden van verkiezingen werden miljarden beloofd of toegezegd bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg, die tot zorg gedegradeerd was. Een ieder moest maar zorgen, dat hij de zorgen, die hij had om zijn eigen broek te kunnen ophouden, weer kwijt raakte. De overheid dwong mensen tot het verlenen van onbetaalde diensten, zoals ook in de oorlog de bezetter tot 'Arbeitseinsatz' dwong.

Menig medewerker kreeg jaar- na jaarcontract in tegenstelling tot in de twintigste eeuw, toen een vaste aanstelling na een proefperiode van twee maanden normaal was. In plaats van bedrijfsloyaliteit ontstond er een bedrijfsangst of het bedrijf het volgende jaar wel zou halen of zou moeten inkrimpen en men op straat zou staan.

Menig bedrijf ging failliet om meteen weer op te staan, maar niet nadat alle oudere werknemers ontslagen waren en niet meer aangenomen werden. In de twintigste eeuw werden eerst de nieuw aangetrokken werknemers ontslagen, in de eenentwintigste eeuw worden bij voorkeur jongeren in dienst genomen, die een lager salaris krijgen dan de werknemers met meer ervaring.

De techniek staat niet stil en ontwikkelt robots. De machines, die in de fabrieken het werk van medewerkers hebben overgenomen en in de vorige eeuw het begin waren van de grote ontslaggolven, gevolgd door sluitingen van fabrieken door het verleggen van de productie naar het goedkopere buitenland, waren voorlopers van de robotten, die ontwikkeld worden om het werk van de mens, bijvoorbeeld aan de receptie of als chauffeur, te doen.

Er zijn al treinen, die zonder treinmachinist rondrijden en hotels, waar niet continu een receptionist(e) dienst doet, maar waar de bezoeker een kaart krijgt, waarmee hij het hotel binnen kan komen en zijn kamer binnen kan gaan.

Een robotreceptioniste is al ontwikkeld en het is de vraag, waar deze ingezet gaat worden. In het vijfsterrenhotel? Waarschijnlijk niet, want een van de behoeften van de mens is menselijk contact. Dat merken vooral mensen, die geen geld hebben om leuke dingen te doen.

Zij gaan dan een extra keer naar de winkel voor een pakje boter, een brood of een liter melk om even contact te hebben met een kassière, maar hoe lang is dat nog mogelijk? Bij de NS zijn amper meer baliemedewerksters en ook bij de supermarkt wordt er aan gewerkt om de mens als medewerker niet meer nodig te hebben.

En wat dan? Als niemand meer betaald werk heeft, wat gaan we dan allemaal doen? Elkaar de hersens in slaan om in beweging te zijn? Of gaan we bij elkaar stilzitten op theevisite, een bakkie doen of samen een rondje om de kerk lopen?

Duizenden mensen lopen de vierdaagse van Nijmegen en is het eigenlijk niet een schande, dat zoveel mensen daar tijd voor hebben? Of zijn dat alleen maar mensen, die goed betaald werk hebben en het zich daarom kunnen veroorloven om naar Nijmegen te reizen en daar mee te lopen in de vierdaagse?

De technische ontwikkelingen in de medische wereld hebben ook niet stil gestaan. Geslachtsveranderingen zijn geen uitzondering meer en als je pech hebt, wordt je lichaam gebruikt om anderen misschien een langer leven mogelijk te maken. Tegelijkertijd wordt wettelijk geregeld, dat je als oudere recht op hulp hebt om uit het leven te stappen, als je de zin er niet meer van inziet.

Of moet gezegd worden, 'als je geen zin meer hebt om de zin, die je leven heeft, nog langer te maken'? Want wie heeft er nou eigenlijk echt 'zin in het leven'?

We worden geboren en we gaan dood, dat is wat we denken, dat we zeker weten. Alles andere weten we niet zeker, behalve natuurlijk als we in de toekomst kijken en alles precies zo doen, zoals we het moeten doen om die toekomst zo tot stand te brengen.

'In de toekomst kijken kan niet', denk je nu? Heb je het wel eens heel bewust geprobeerd? Nou, daar hoeven we dus niet over te vechten, de een doet het bewust, de ander onbewust en ontmoet dan op straat, op een walk en talk of tijdens een concert, in de bieb, noem maar op, iemand, waardoor zijn leven verandert.

Hoe zou het zijn, als we werkelijk alles bewust zouden doen? Zou dat mogelijk zijn? Is het mogelijk om dat hele grote deel 'onderbewustzijn' langzaam maar zeker naar het 'bewustzijn' te verplaatsen? Verplaatsen is niet het goede woord, maar 'openen' is waarschijnlijk beter.

Zouden we dan anders denken en anders doen? Zouden we dan nog zo bezig zijn met het uitvinden van hulpmiddelen, waardoor we alsmaar minder hoeven te bewegen? Zou de politiek zich dan zoveel bezig houden met hoe we elkaar in leven moeten houden of hulp moeten geven om dood te gaan?

Of zou de politiek zich dan gaan inzetten voor mogelijkheden om elkaar te helpen zin in het leven te krijgen, om de eigen mogelijkheden verder te ontwikkelen, op zoek gaan naar hoe wij allen elkaar kunnen helpen om open te kunnen staan voor veranderingen, voor het delen met elkaar en zou de politiek dan zo verdeeld zijn als zij nu is?

Zouden de politici elkaar dan verder bestrijden of nog vaker water in de wijn doen, waardoor precies het omgekeerde effect optreedt, van wat beoogd was, en waardoor geen tevreden burgers ontstaan. Verplichten tot verzekeringen, zonder oog te hebben voor de kosten, die door de burger niet opgebracht kunnen worden, veroorzaakt levensbedreigende schade.

Faillissement door bijvoorbeeld de premie van de ziektekostenverzekering, de eigen bijdrage of door woonkosten, die meer dan verdubbelen door een aanpassing van het erfpacht, kan leiden tot de dood, dat heeft de crisis aan het begin van deze eeuw, niet alleen in de USA laten zien.

Hoe zou het zijn, als het geld niet alleen fysiek, zoals bij vele (overheids)organisaties al het geval is, afgeschaft zou worden, maar ook digitaal? Wanneer een ieder dat zou krijgen, waaraan hij behoefte heeft? Zouden er dan nog criminelen bestaan?

Waarschijnlijk wel, want de mens wil ervaren. Hij moet ervaren om zich als ervaringsdeskundige een mening te kunnen vormen. En meestal is het zo, dat het geen ervaringsdeskundigen zijn, die bepalen, hoe of wat. De hulpmiddelentoewijzing is naar de gemeenten gegaan en als je van gemeente wisselt, moet je je hulpmiddel achterlaten (dat kan ook je uitkering zijn) en in je nieuwe woonplaats alles weer opnieuw aanvragen.

Een enorme werkverschaffing voor ambtenaren. De hulpbehoevende heeft er stress door en soms geen hulpmiddel. Voor de fysieke hulpmiddelen zoals rolstoel, rollator, scootmobiel, kruk, postoel, zou een landelijk werkende hulpmiddelcentrale een groot goed kunnen zijn.

Door alles centraal te regelen, kunnen hulpmiddelen mee verhuizen en kan de kennis uitgewisseld worden, die binnen de hulpmiddelcentrale opgedaan wordt. Bovendien is de kans, dat met vele maten gemeten wordt, geringer en kan er snel gehandeld worden.

  Naar boven  


8 februari 2017

BINNENSCHILDERWERK

De gang wordt geschilderd. Helaas niet in de oorspronkelijke lichte kleuren zoals hij was, maar een diep donkerbruin wordt op deuren en pilaren geschilderd. Zelfs de ombouw van de lift wordt diep donkerbruin en ik voel me door deze duistere kleur bedreigd.

Mijn woongenot is gedaald daardoor en mijn wens om te verhuizen versterkt. Ik woon hier nog niet lang en ik ben blij, dat ik deze woning heb kunnen huren. Het is mijn opstapje geweest om terug naar Nederland te verhuizen na 22 jaar in het buitenland gewoond te hebben.

De entree van het gebouw, waarin mijn seniorenwoning ligt, is ruim en was uitnodigend licht, maar daar komt nu dus verandering in. De mannen, die moesten beslissen, welke kleuren er gebruikt zouden worden, vonden het jammer, dat er geen bewonerscommissie is, die zij, wat dat betreft, om raad konden vragen en de raad, die zij in de wandelgangen kregen van de bewoners, die met hen over de kleurkeuze spraken, volgden zij niet op.

De bewoners zouden liever de bestaande lichte kleuren behouden, maar de mannen wilden wat anders. Tjsa, zij wonen per slot van rekening ook niet in dit gebouw en hoeven zich dus niet elke dag te ergeren aan de donkere pilaren, die in de gang staan of aan de enorm donkere en daardoor dominante ombouw van de lift, die voorheen zo uitnodigend licht van kleur was.

Een medebewoonster legt uit, dat de woningbouwvereniging nou eenmaal zo werkt.

  Naar boven  


30 januari 2017

NIKAB - NIQAB

Is het wind- en zanddichte kleding, die je draagt en die in de woestijn goede diensten zou doen? Je bent nu niet in de woestijn, maar in een televisiestudio en je krijgt de kans om je te uiten over deze kleding.

Volgens jou word je, omdat je deze kleding draagt, buiten de maatschappij gezet, maar is dat werkelijk waar, of gebruik jij deze kleding om op te vallen en te provoceren en je buiten de maatschappij te stellen? Per slot van rekening is in dit land, waarin wij wonen, geen woestijn, waarin je verrast kunt worden door een zandstorm.

Het is hier gebruikelijk om je gezicht te tonen, iets wat voor veel mensen een noodzaak is om anderen te kunnen verstaan, omdat zij een "hoorstoring" hebben, waarvan de meeste mensen zich niet bewust zijn.

Zij luisteren niet naar de woorden, maar kijken naar de mond van de spreker en zien wat de spreker zegt en reageren daar op. Jouw mond is door je alles-behalve-de-ogen-bedekkende kleding niet te zien en voor de liplezer ben je dus moeilijk te begrijpen.

Bovendien valt op, dat je, zodra je het woord krijgt, agressief reageert. Je toont geen begrip voor al die mensen, die graag willen zien of degene, die tegenover hen staat of in de straat loopt, een man of een vrouw is, wat meestal zichtbaar is aan de kin, aangezien de vrouw normaal gesproken daar geen haargroei heeft en de man wel.

  Naar boven  


18 januari 2017

VER SLAAF SPEL

Vier computers in de bibliotheek zijn bezet met vier jongeren van een jaar of dertien. Zij spelen een spel met elkaar.

Luid en duidelijk vragen zij elkaar om hulp:

"Floris mag ik. Justin help mij. Nee, pak die groene, die is heel vervelend. Split mij. Ik had hem opgegeten. Ik zie jou. Andreas ik geef je feeds. Eet die rooie op Jus."

- Willen jullie wat zachter doen? vraagt een andere bezoeker. -

"Dat is al de zevende keer! Justin geef me heel veel. Ik heb even nodig voor Ruben. Ja ik heb nu hier. Eet maar op. Geef mij, geef mij. Pak hem, pak hem. Geef mij, geef mij, geef ons. Ik moet hem eerst effe killen. O die ander heeft hem al. Mag ik? Geef mij feed ik ben heel erg klein! Kijk uit voor oker. We moeten teams vormen. Nee ik wil bij Mees. O Floris ik wil die ussr. Ik moet in elkaar. Help, Ruben eet me op. Nee, ik ben dood. Mees ik ben dit. Ik ben dood. Shit. Jongens ik zit dik in de problemen. Ik moet in elkaar."

- even stilte -

"Waar zijn jullie? Justin ik heb je alles van mij gegeven. Ik heb alles wat ik kon aan jou gegeven. Geef me wat van jou. Jongens wanneer ga ik eens in elkaar. Justin ik zie jou. Ik ben dood. Ik ga ook dood. Dat is echt niets meer van mij dit. Justin laat me jou opeten. Ik ben blauw. Laat me je opeten Just. Jongens ik ben blauw. Justin geef me alles. Ik kom op een of andere manier niet in elkaar. Justin, geef mij dan. Oh Justin als ik bij je ben, houd ik je tegen. Justin is maar heel klein. Pak het, pak het. O, mijn god. Eet me eerst op en geef me daarna heel veel, laat me die blauwe opeten. O mijn god, ik lek! Als jij groot genoeg bent. Jij bent groot genoeg. Kan ik splitten. Nee, ik houd dat tegen. Ik kan splitten als ik wil. Ga maar splitten. Andreas ik heb een heel goed idee. Pak mijn kleintjes. Dat ben ik. Nee ik ben die grote rode daar. Ik ben team pls. Okay dan ga ik met Andreas teamen. Ik moet al die blauwen hebben."

- op het scherm zijn ronde bollen te zien, waarin Andreas, Vavj, Team pls, Razar, te lezen valt -

"Ik kan niet goed splitsen. Shit! Hoeft niet hoeft niet. Ik zie hem Justin ik ben bij jou. Andreas geef mij. Ja, pak dan. Andreas! Andreas, je hebt ons hele team verklooid. Panter heeft me opgegeten."

De overige bezoekers van de bibliotheek laten ze, totdat het ze te lang duurt. Dan wordt de jongeren nog eens gevraagd wat stiller te zijn.

Heel even is het wat stiller, dan barst het weer los. Pas als een van de deelnemers tegen de anderen zegt, dat zij niet moeten zeuren, wordt het even echt stil, omdat een van de andere bezoekers dit luid en duidelijk beaamt.

Een van de vier vraagt steeds of Floris mee gaat, want dat had hij beloofd, maar Floris kan niet stoppen met spelen.

Nee, verslaafd is hij niet, beweert hij, maar hij houdt zich niet aan de afspraak om om half vier te stoppen.

  Naar boven  


11 januari 2017

ROOK

Er wordt actie gevoerd waarbij het aantal verkooppunten voor sigaretten vergeleken wordt met het aantal verkooppunten voor brood of groenten en blijken sigaretten meer verkooppunten te hebben dan het brood of groenten en er zijn mensen, die van mening zijn dat er een actiever beleid gevoerd moet worden om het roken te ontmoedigen, waarbij zij het alsmaar duurder maken van het product als enig werkzame maatregel zien.

Er wordt veel ophef over gemaakt, dat roken viermaal zoveel geld kost dan dat het oplevert, maar is dat werkelijk zo? Naar welke kosten worden gekeken en wat wordt als opgeleverd geld gezien?

Voor iemand, die in de gezondheidszorg werkt, zijn de kosten, die het roken tot gevolg hebben, geen kosten, maar baten. Stel je voor, dat er geen gezondheidszorg meer nodig zou zijn, wat moeten dan al die mensen gaan doen, die nu in die gezondheidszorg werken? Dan zouden dus alle artsen, plegen, therapeuten, maar ook de ondersteunende werknemers zoals de poetsers, de secretaresses, de assistentes, de voedselvoorzieners, de technische dienst, de bouwvakkers, de electriciens, de vervoersbedrijven enzovoort enzovoort, werkloos zijn!

Dan zou het geld, dat nu betaald wordt om de mensen, die patiënt zijn geworden, niet daaraan uitgegeven worden en slechts een gedeelte besteed worden aan uitkeringen?Gaan we dan niet voorbij aan het feit, dat mensen leven om te ervaren en dat een van de ervaringen, die de mens kan maken 'het verslaafd zijn' is. In Noorwegen waren er weinig verkooppunten voor alcoholische dranken en bovendien waren die dranken ontzettend duur en toch waren er mensen, die het voor elkaar kregen om verslaafd te zijn, ondanks het feit, dat zij twee uur moesten reizen om bij de winkel te komen.

  Naar boven  


7 december 2016

OUDE WIJN IN NIEUWE ZAKEN

Een kopje koffie, thee, wijn of water? Ligt dat aan je leeftijd, je inkomen of je behoefte om gezond oud te worden? Elke dag een glaasje wijn kan meewerken om de honderd te halen, jongeren mogen niet meer voor hun 18e alcohol kopen en bij de kapper wordt niet meer een kopje koffie of thee, maar een glas wijn van de slijter aangeboden?

  Naar boven  


24 november 2016

WINTERDAGEN

De dagen worden korten en kouder en de behoefte om het zichzelf gezellig te maken groeit.

Sinterklaas is met zijn Pieten aangekomen en zowel de ouders als de kinderen verheugen zich over de goede gaven, die de zwarte Pieten rijkelijk verdelen.

Zelfs de volwassene, die bang is voor Zwarte Piet, ervaart, dat Zwarte Piet niet meer zo bedreigend is als vroeger. Hij dreigt niet meer met meenemen in de jute zak, maar geeft ook de vragende volwassene met veel vreugde van het lekkers, dat in overmaat aanwezig is.

De kinderen, die langs de kant staan, weten dit kennelijk van te voren en hebben een grote zak meegebracht, die door de vele Pieten langzaam maar zeker gevuld wordt.

Het stormachtige weer wordt niet als belemmering gezien om de kleurrijke stoet van zielepieten, sportieve fietspieten, motorpieten en anderen, die aan dit jaarlijkse spektakel zoveel energie besteden, met gejuich te begroeten.

Na de optocht wordt nog ouderwets met snoepgoed gestrooid en dan gaat een ieder weer zijns wegs.

  Naar boven  


4 november 2016

VERKEERSVEILIGHEID

De mensen worden ouder en blijven auto rijden. Of in ieder geval hun rijbewijs verlengen, want je weet maar nooit, of je je rijbewijs nog nodig hebt.

Er wordt voorgesteld om alle ouderen, die hun rijbewijs willen behouden, extra te controleren door een rijtest en dat zou dan een verhoging van de vekeersveiligheid opleveren?

De dag na de test krijgt de chauffeur een TIA-tje en dan kruipt hij zonder controle weer achter het stuur?

  Naar boven  


1 november 2016

VAKANTIE

Een vriendin belt me in paniek op. Zij heeft een zwaar jaar achter de rug met operaties en revalidatie en is toe aan vakantie. Dankzij een vriendin, die op haar huis en honden wil passen, kan zij dat. Samen bepalen zij, wanneer het de beste periode is voor de vriendin en over drie weken is het zo ver.

Zij maken om half tien 's ochtends een afspraak om alles nog eens goed door te spreken en dan barst de bom: de vriendin vertelt, dat haar relatie op de klippen gelopen is en dat zij zich daarom niet in staat voelt om vier weken voor huis en honden te zorgen.

Mijn vriendin is met stomheid geslagen en als zij weer kan spreken, komt er een vloed met verwijten, want zij is wanhopig. Zij heeft haar hele vakantie naar haar vriendins idee gepland en nu vertelt die, dat zij de verantwoording voor de beide honden niet op zich wil nemen. Mijn vriendin voelt zich weer eens gigantisch in de steek gelaten.

's Avonds belt ze mij in haar wanhoop. Per slot van rekening ken ik haar honden want ik heb eens een paar dagen bij haar gelogeerd, en ik heb geen betaald werk, dat mij aan de plaats waar ik woon, bindt. Ik vertel haar, dat ik best op haar huis en honden wil passen, maar ik ben afhankelijk van een uitkering en dat betekent, dat ik met handen en voeten onzichtbaar gebonden ben aan de plaats, waar ik woon.

Op aandringen van mijn vriendin bel ik met de sociale dienst en ik word bevestigd in mijn idee, dat het mij een heleboel geld zou kosten, namelijk bijna de hele maandtoelage, wanneer ik op haar huis en honden zou gaan passen. Ik ben al 25 dagen op 'vakantie' geweest. Zo worden dagen, waarop een uitkeringsafhankelijke niet thuis is, genoemd.

Een uitkeringsafhankelijk mag maximaal 28 dagen afwezig zijn uit zijn woonplaats, mits dat van te voren met de sociale dienst is afgesproken. Ik houd me graag aan de regels, zodat ik achteraf geen narigheid krijg. Maar daarvoor moet je dan wel de regels kennen en dat is moeilijk.

In Duitsland was het echter ook zo, dat men slechts een beperkt aantal dagen Ortsabwesend mocht zijn en de mensen, die in de stad wonen en daar hun familie en vrienden hebben, beperkt dat wellicht niet in hun gevoel van vrijheid, maar als buitenlander met vrienden, die in het buitenland wonen of 200 kilometer verderop, word je wel enorm in je vrijheid beperkt.

En als je dan door iemand, die niet in dezelfde streek woont, gevraagd wordt om hem een paar dagen te helpen, moet je verstek laten gaan, wanneer de sociale dienst deze hulp zou belonen met het intrekken van de uitkering, die nodig is om huur, gaslichtwater en ziektekostenverzekering te betalen.

Ik had in Duitsland geluk. Door omstandigheden was ik met een 'Denkstörung' bestempeld en kreeg ik van de sociale dienst toestemming om maximaal 2 maanden aan een stuk van huis te zijn, zonder dat ik me moest af- of weer aanmelden. Wanneer ik langer dan 2 maanden van huis wilde, moest ik wel toestemming vragen.

Deze regeling gaf niet alleen mij veel rust, maar ook de sociale dienst. Ik kon dus elke hulpvraag die korter dan 2 maanden duurde, beantwoorden, ongeacht, waar die vandaan kwam. Ik woonde niet in Berlijn, waar alles te vinden is, maar in een ca. 6000 zielen dorp, waar niemand een beroep op mij deed.

De tijden zijn veranderd. Er is geen werk meer voor elke volwassene in Nederland. Daar is iedereen het over eens, maar toch gaat de overheid ervan uit, dat een ieder moet kunnen werken. Nee, dat is niet juist, dat een ieder betaald werk moet kunnen krijgen en als dat niet lukt?

Dan is er vrijwilligerswerk, dat gecoördineerd wordt en niet elk vrijwilligerswerk blijkt vrijwilligerswerk te zijn voor de overheid, die zo weinig mogelijk overlevingsgeld aan de uitkeringsafhankelijken wil (of moet het zijn 'kan'?) betalen. Er wordt in Nederland niet gesproken over een basisinkomen voor een ieder, maar over een verhoging van 5% voor een ieder, waardoor de Heer Mark Rutte nog rijker wordt dan hij al is en de vrouw, die afhankelijk is van het salaris van de man, niets méér te spenderen heeft en haar man dus eigenlijk maar 2,5% meer gaat verdienen.

Behalve natuurlijk, als hij zelfstandige is.

Waarom is het zo moeilijk om een basisinkomen in te stellen, dat geldt voor elke Nederlander of voor elke ingeschreven inwoner van Nederland of voor …..? Ondanks dat het goed gaat met het land en dus een paar procent salarisverhoging mogelijk is, wordt de AOW-leeftijd weer verhoogd. Het zou goed zijn, om nu al een maximum AOW-leeftijd te bepalen, bijvoorbeeld 85 jaar, zodat alle jongeren van nu zich daar vast op kunnen instellen.

Ik had me ingesteld op 65 en dat is 67 geworden, als ik het goed begrepen heb. Dat duurt nog 5 jaar en tot die tijd krijg ik een uitkering? Zou het niet makkelijker zijn om een ieder een basisinkomen te geven, dat zo hoog is, dat daarvan de huur en gaslichtwater betaald kan worden, terwijl er één ziektekosteninstituut is, waar elke geregistreerde inwoner van Nederland vanzelf ook geregistreerd is en dat verantwoordelijk is voor de gezondheidszorg, die tegenwoordig 'zorg' heet.

Geen 54 verzekeringsmaatschappijen zijn nodig om goede zorg te leveren. In tegendeel. Deze maatschappijen hebben niet de gezondheid van de burger als prioriteit, maar het verdienen van geld en laten dus de burger zoveel mogelijk betalen, terwijl zij voor de medische en paramedische handelingen/behandelingen zo weinig mogelijk betalen.

In Duitsland was het zo, dat een kruisje verkeerd of een letter verkeerd op de verwijzing van de dokter, voor menig verzekeringsmaatschappij reden was om de gegeven behandeling niet aan de therapeut te vergoeden. En daar verdienen dan deurwaarders aan?

In plaats van 12 behandelingen mocht de arts slechts 6 behandelingen voorschrijven en dus was er meer dan dubbele administratie nodig, want niet alleen de arts had een dubbele administratie, maar ook de therapeut en dus de verzekering meer dan dubbel.

Door dergelijke maatregelen, die bedoeld zijn om geld te sparen, wordt er veel meer geld uitgegeven aan administratie. Iets, wat bij de banken ook goed te zien is, want die geven geen rente meer op het geld dat in een jaar op de rekening stond, maar berekenen maandelijks administratiekosten.

  Naar boven  


31 oktober 2016

SLAVEN ARBEID

Formele excuses gaan verder dan spijt?

Discriminatie en racisme nemen toe of zijn het alleen de meldingen?

Als je de cijfers naast elkaar legt, is er een stijgende tendens, zegt men. Zijn misschien de lontjes van alle mensen korter, omdat zij zo leven, zoals zij leven?

Altijd een mobiele computer in de zak, zijn ze nooit meer alleen en altijd op hun qui vive. Weet de Nederlander, wie de heer Coen was, die de naamgever is voor de Coentunnel? Is dit een verheerlijking van helden?

Wat is de goede manier om racisme te lijf te gaan? Is dat denken erover of is het een verhaaltje schrijven over de discriminatie? Zijn we teveel gewend aan het idee 'ach laat maar gaan'? Worden daardoor de grenzen verlegd?

Welke kant op? Komen mensen op ideeën door de publicaties over alle narigheid, die op de wereld is? Gedraagt de gekleurde persoon zich op een blank feestje anders dan op een gekleurd feestje en gedraagt de blanke persoon zich op een gekleurd feestje anders dan op een 'wit' feestje?

Moet iemand zich verdiepen in de dominante maatschappij? Moet iemand zich continu bewust zijn hoe hij ontvangen wordt en zich mag manifesteren? Verdrijft iemand, die meer tegenwerking krijgt dan medewerking zichzelf?

Gaat het om de slavernij van vroeger of om de afhankelijkheid van nu? De afhankelijkheid van alcohol, sigaretten, een financiele uitkering, een vriend, vriendin of ......?

  Naar boven  


26 oktober 2016

DISCRIMINATIE

In de flyer van IntervOcaal uit Enschede is te lezen 'IntervOcaal heeft altijd plaats voor nieuwe leden die het leuk vinden om wereldmuziek te zingen, vooral mensen uit andere culturen zijn van harte welkom'. Het is een koor, dat meerstemmige liederen uit de hele wereld zingt en na een paar jaar in een kerkkoor gezongen te hebben, wil ik niets liever dan met dit koor meezingen, want zij hebben ook enkele Indonesische liederen in hun repertoire, uit het land, waarin mijn moeder geboren is.

Wanneer ik mij aanmeld om lid van het koor te worden, word ik heel boos, want het koor wil mij niet toelaten als lid, wanneer ik geen gekleurde man, eventueel vrouw, meebreng. Ik voel mij dubbel gediscrimineerd. Ik ben een tamelijk blanke vrouw met een Nederlands paspoort en daarom ben ik niet van harte welkom.

Het koor heeft een dirigente en een tekort aan mannen, iets, wat bij de andere koren, waar ik meegezongen heb en waar een vrouw de leiding had, ook het geval was. Daar waar een sopraan het koor leidde, was een tekort aan alten en daar, waar een alt de dirigentenstok zwaaide, was een tekort aan sopranen en beide koren hadden minder mannen dan ze hadden willen hebben.

Bij IntervOcaal worden mannen met open armen hartelijk welkom geheten, ondanks hun kleur en ik als 'witte Nederlandse vrouw' word geweerd. Had ik me maar laten ombouwen tot man.......

  Naar boven  


17 oktober 2016

DE HOOFDPRIJS

Een stratenmaker heeft 168 miljoen Euro gewonnen in de loterij en is sindsdien verdwenen, is te horen op de radio. Had hij van te voren een goed plan gemaakt, wat hij zou doen, wanneer hij de hoofdprijs zou winnen?

Of is hij het slachtoffer geworden van mensen, die het op zijn winnende lot voorzien hadden? Zo lang hij zich niet meldt, blijft het gissen, behalve voor de opsporingsdiensten, die beschikken over zijn mobiele daten zoals identiteitsnummer van zijn computer, smartphone of pinpas. Of zou hij zich het geld contant hebben laten uitbetalen?

Veel mensen in de wereld hebben nog geen toegang tot een bankrekening en gebruiken dus contant geld, een gegeven, wat voor Nederland niet of nauwelijks geldt. Daar is de cent al lang afgeschaft als betaalmiddel en vaak is het niet mogelijk om met contant geld te betalen.

En als je geen bankrekening hebt, dan is het dus moeilijk om het inschrijvingsgeld voor de woningbouwvereniging te betalen of belasting terug te krijgen. Bovendien ben je, wanneer je wel een bankrekening hebt, de klos, want de bank geeft zelden meer rente voor het geld, dat op je rekening staat, maar berekent administratiekosten.

Vooral wanneer er weinig plaatsvindt op de rekening, wordt er maandelijks een bedrag afgeschreven, waardoor de rekening in het negatieve kan komen. De kleine man, die te weinig inkomen heeft om boven de grens, die de bank stelt om geen administratiekosten af te trekken, komt op deze manier in de verleiding om zijn rekening maar op te zeggen en voortaan alles contant te betalen.

Dat wordt echter door de overheid niet mogelijk gemaakt, in het kader van het bestrijden van de misdaad. Er wordt van uitgegaan, dat contant geld verkeer gevoeliger is voor misdadige activiteiten, maar is dat werkelijk zo?

De man, die via internet een aantrekkelijk aanbod van telefoons zag, ging daarop in. Hij had wel zin om zijn spaargeld op een redelijk makkelijke manier te vergroten en maakte een afspraak voor de overgave van het geld en het verkrijgen van de telefoons op een adres in Rotterdam.

Hij had een lange weg te rijden en nam dus ruim te tijd, waardoor hij een uur te vroeg was. Hij parkeerde zijn auto en ging op zoek naar het opgegeven adres, maar dat kon hij niet vinden.

Hij moest op nummer 202 zijn, maar in de straat was het hoogste, even nummer 88. Hij vroeg een vrouw, die haar hond aan het uitlaten was, of zij wist, waar nummer 202 was, maar dat was niet het geval.

Ook een man, die op de fiets op pad was, kon hem niet vertellen, waar nummer 202 was, maar wel, dat in deze straat al meermaals voorbij nummer 88 mensen overvallen waren en het geld, dat zij bij zich hadden, op deze manier kwijt geraakt waren.

De man, die € 15000,- bij zich had, hoefde niet meer te weten, verstopte zijn geld weer in zijn auto en reed naar huis. Hij heeft niet de politie gewaarschuwd, want de handel, die hij wilde doen, was niet helemaal legaal.

  Naar boven  


28 september 2016

WEEK VAN DE PIJN

Er is iets gebeurd en ik weet niet wat. Het resultaat is, dat alles, wat op het het kaartje opgeslagen is, "schreibgeschützt" is en dus niet meer te bewerken. Daar is wel wat op te vinden, want de computer kan wel de tekst kopiëren, maar dat is lastig en kost weer extra tijd.

Wat heb ik nu weer verkeerd gedaan? Op de radio hadden ze het over aanvallen van computercriminelen, die computers onklaar maken door de inhoud te "kapen", waardoor de gebruiker hem niet meer kan gebruiken en pas na het betalen van losgeld weer toegang krijgt.

Zou dit met mijn kaartje gebeurd zijn? Er stond ineens een drietal symbolen op, nadat ik ermee bezig was geweest en achter die symbolen staat een datum van de tachtiger jaren. Ik vond het al zo gek en heb geprobeerd om het te wissen, maar dat lukte niet. Ik heb dus een computerdokter nodig.

Ik hoop maar, dat ik een geschikte dokter vind, want op het kaartje staat veel, wat ik in de afgelopen jaren geschreven heb. Niet, dat ik weet, wat er allemaal op het kaartje staat, want ik heb zoveel geschreven, dat ik niet meer weet, wat dat allemaal is, maar het zou toch vervelend zijn, als alles onbruikbaar zou zijn of worden.

Vroeger zou ik een kreet geuit hebben, woedend geworden zijn op die "stomme machine" en keihard gegild hebben. Dat doe ik niet meer. Ik ben week van de pijn geworden en heb ontdekt, dat ik verder leef, ook als (in dit geval) de computer geheel uit zou vallen en al mijn teksten, foto's en overige informatie, die ik op het kaartje heb staan, verloren zouden gaan.

Ik zou er niet minder om hoeven te slapen, eten, drinken of bewegen. Integendeel. Ik zou wellicht meer gaan bewegen om weer nieuwe teksten te schrijven, maar misschien ook niet en stoppen met schrijven, omdat ik daar ook niet wijzer van word.

Waarom leven we eigenlijk? Een vraag, die ik me al heel mijn leven stel en waar ik nog steeds geen ander antwoord op heb gevonden dan: om dood te gaan. De manier waarop we leven is zo verschillend, dat dat de reden niet kan zijn.

We zijn ook zo ontzettend tegenstrijdig, want aan de ene kant willen we niet, dat mensen dood gaan en doen we al het mogelijke om ze in leven te houden, bijvoorbeeld door ze organen van anderen, die daardoor dood gaan, te geven, terwijl we aan de andere kant mensen, die tegen de toekomst op zien, een euthanasiepil willen geven.

Wordt euthanasie in de toekomst de enige zekere methode om ervoor te zorgen, dat je organen in je lichaam blijven tot je dood of komt er een register van mensen, die euthanasie willen plegen en dat doen op een moment, dat hun organen aan iemand gedoneerd kunnen worden?

  Naar boven  

13 september 2016

Patiënt in coma wordt orgaandonor dankzij de coma toestand van de wetgever?

Hoera, in de klas zitten 31 kinderen. Het lijkt wel de zestiger jaren. Toen was dat normaal. Nu is het normaal om wetten aan te nemen, waarin het zelfbeslissingsrecht verdwijnt.

De medische wereld staat voor niets meer. Vrouwen worden mannen en mannen worden vrouwen en zoeken dan een partner, maar dat is moeilijk want zij hebben een deel van hun leven in een ander lichaam geleefd en zijn dus anders behandeld dan de mannen en vrouwen, die in een fysiek lichaam geboren zijn, dat hoort bij dat geslacht.

De hersenen van autisten worden geopereerd in de hoop, dat deze dan minder afwijkend gedrag vertonen. Zij hebben zelf niets in te brengen, want zij kunnen niet spreken en uiten zich door emotioneel gedrag, dat als afwijkend en ongewenst wordt gezien.

Patiënten in coma kunnen ook niet spreken, want om te kunnen spreken, moet je je kunnen bewegen en dat kan de patiënt in coma onvoldoende. Wetenschappelijk is ondertussen aangetoond, dat patiënten in coma mentale aktiviteit hebben, maar deze kennis wordt niet gebruikt om PATIENTEN IN COMA EEN LEVEN IN BEWEGING mogelijk te maken.

Mevrouw Pia Dijkstra liet in 2012 noteren, dat patiënten in coma in Nederland niet in leven gehouden zouden worden, omdat dat een te grote belasting is op de uitgaven van de medische zorg. In plaats daarvan heeft zij zich sindsdien extra ingezet om er voor te zorgen, dat er een wet komt, waarin bepaald wordt, dat de Nederlandse burger (of is het elke inwoner van Nederland?) vanzelf als potentiële donor in de centrale donorregistratie wordt opgenomen.

In plaats van het tot nog toe geldende 'wil niet dat mijn organen gebruikt worden voor transplantatie', wanneer de Nederlander zich niet laat registreren, zal hij, wanneer hij zich in de toekomst (wanneer de wet in werking gesteld wordt) niet laat registreren, als 'heb geen bezwaar tegen het gebruik van mijn organen voor transplantatie' te boek staan.

En hoe gaat dat dan met iemand, die denkt, dat registreren doe ik wel tegen de tijd, dat ik voel dat ik dood ga en die voor die tijd onverwacht patiënt in coma wordt? Worden dan van de patiënt/e alle gegevens onderzocht, gekeken of er iemand is met wie hij/zij matcht, die een orgaan nodig heeft en wordt dan alles in het werk gesteld om alle bruikbare organen van de patiënt/e te gebruiken voor transplantatie?

Is een ieder zich bewust, dat een patiënt in coma wel degelijk voelt? Dat hij in narcose gebracht moet worden om zijn organen te kunnen ontnemen, omdat hij anders teveel beweegt om de organen bruikbaar te kunnen ontnemen?

Met andere woorden, orgaantransplantatie is een andere manier om de patiënt/e in coma te doden dan hem of haar geen levensnoodzakelijk voedsel meer te geven, waardoor de patiënt/e door honger en dorst sterft.

Het systeem 'als je niets doet, ben je het eens met de voorgestelde verandering' is indertijd uitgevonden door banken, als ik me niet vergis. In plaats van rente te geven op het tegoed dat op de rekening staat, berekent de bank tegenwoordig administratiekosten voor de rekening. En de burger? Die heeft geen keus, want de woningbouwvereniging, de sociale dienst en de belastingdienst weigeren om nog met contant geld te werken.

Mevrouw Pia Dijkstra zou er goed aan doen om zich te realiseren dat het wetsvoorstel, dat in de Tweede Kamer met 1 stem verschil aangenomen werd, volkomen overbodig zou zijn als de publiciteit om je aan te melden als donor meer effect gehad zou hebben.

Wat is waarom prioriteit voor wie? Als therapeute van patiënten in coma en daarbij ervaren, dat patiënten in coma niet de moeite van het genezing ondersteunend behandelen waard gevonden worden of uitgegaan wordt van de overtuiging, dat patiënten in coma niet bewust waarnemen en geen pijn voelen, vind ik het extra ongelofelijk, dat er een wet wordt aangenomen, waarbij veel geld wordt besteed aan het verplaatsen van organen, terwijl zoveel mensen niet de basis medische steun krijgen, die zij nodig hebben om in beweging te blijven.

Dankzij de wet, waarin het minimale eigen risico € 385,- is, worden mensen ervan afgehouden om medische zorg te zoeken, totdat het probleem zo groot geworden is, dat ze er echt niet meer omheen kunnen en dan zijn de kosten van de noodzakelijke behandeling stukken hoger dan wanneer zij meteen naar de dokter waren gegaan?

Of zouden zij wellicht dan in leven zijn gebleven in plaats van gestorven, omdat zij te laat medische hulp ingeroepen hebben? Het eigen risico van € 385,- is voor een Tweede Kamerlid waarschijnlijk minder dan de maandelijkse maaltijdvergoeding, maar voor iemand, die van een uitkering rond moet komen, is het ongeveer het overlevingsgeld van een maand, na aftrek van huur, energie en water en de premie van de zorgverzekering.

Een zorgverzekering, die bedoeld is om de burger de nodige medische zorg en hulpmiddelen te geven, blijkt voor menig patiënt deze verzekering niet te bieden, maar alleen maar een zekerheid van inkomsten voor de verzekering, dankzij de wet, dat je als burger in Europa een zorgverzekering moet hebben.

Als je die niet hebt, word je niet niet behandeld, als dat nodig zou zijn, maar je krijgt een enorme financiële straf, terwijl de meeste mensen, die geen zorgverzekering hebben, die niet hebben, omdat zij de premie niet kunnen betalen of niet willen betalen, omdat zij ervaren hebben, dat zij in geval van ziekte, van de verzekering niet de nodige hulpmiddelen of medische zorg vergoed krijgen.

  Naar boven  


Standpunt zomer

Standpunt zomer heeft vandaag als stelling: "Alternatieve geneeswijzen hebben een te negatief imago" en de heer Van Dam, secretaris van de "Vereniging tegen de kwakzalverij", is op bezoek om daarover te praten.

De presentator vraagt hem, nadat de heer Van Dam uitgelegd heeft dat homeopathie niet kan werken, of de homeopathie dan verboden zou moeten worden, welke vraag de heer Van Dam bevestigend beantwoordt, wat niet goed te begrijpen is, want waarom zou je iets verbieden, wat sowieso niet werkt?

Het gesprek vindt plaats, nadat 3 patiënten zijn overleden in een Duitse kliniek, waar een Heilpraktiker behandeling aanbiedt aan patiënten met kanker, die van de reguliere geneeskunde te horen hebben gekregen dat zij niets meer voor de patiënt kunnen doen. Wat deze behandelingen precies inhouden, weet ik niet, maar op het nieuws was te horen, dat meer dan 40 patiënten contact hadden opgenomen, nadat er een oproep was gedaan aan ex-patiënten van deze kliniek, om zich te melden.

Kennelijk zijn er meer patiënten, die niet tijdens de behandeling in de kliniek gestorven zijn. En hoe zou het de drie patiënten gegaan zijn, wiens overlijden reden is tot al deze media-aandacht, als zij niet het risico genomen hadden om zich in deze kliniek te laten behandelen? Als er patiënten door een chemokuur sneller overlijden is er dan iemand, die daarop wijst en komt dat dan groots in de media?

Volgens de media heeft de Heilpraktiker de patiënten geen genezing beloofd, maar een poging tot verbetering van de toestand. Dat doet elke arts, die met kankerpatienten te maken heeft, want hij weet niet, of de bestraling of de chemokuur aanslaat, laat staan, of de patiënt de chemokuur overleeft.

Door de chemo wordt niet alleen de kankercel om zeep gebracht, maar worden ook gezonde cellen gedood en daardoor verzwakt de patiënt en kan van een simpele verkoudheid zo ziek worden, dat hij eraan sterft. Ook wordt niet aan de grote klok gehangen, dat er patiënten zijn, die door de arts een vitaminekuur aangeboden krijgen, waarvan zij alsmaar beroerder worden.

Elke dag moeten zij even komen voor een prik en als ze na de helft van de kuur de assistente, die deze spuiten toedient, vragen, wat voor vitaminen zij krijgen en blijkt, dat zij meedoen aan een proef voor een nog niet toegelaten chemokuur voor kankerpatienten, is de schade al te groot om nog in leven te blijven.

We zullen nooit weten, hoe lang deze patiënt nog geleefd zou hebben, als de nieuwe dokter hem niet om de tuin had geleid en overgehaald had om mee te doen aan een proef voor een chemokuur onder het mom van een opbouwende vitaminekuur en het is de vraag, of de dokter voor deze praktijk heeft gekozen, omdat hij voor elke patiënt die meedoet, betaald wordt?

De psycholoog Van Dam, die tegen kwakzalverij is en van mening is, dat A.Vogel en andere alternatieve of complementaire zorg alleen ontwikkeld is als lucratieve winkel en deze goede oplichters zijn en dat die alternatieven alleen maar bullshit zijn, gelooft, dat geloof in het middel helpt tot de werking van het middel.

Als het allemaal zo makkelijk zou zijn, zouden we dus alleen maar hoeven te geloven in het middel, ongeacht, of het door de dokter met witte jas of door de "kwakzalver" zonder witte jas of door de psycholoog, psychiater of neuroloog gegeven of voorgeschreven wordt en we genezen.

Doch helaas, zo simpel is het niet. Louise L. Hay heeft haar eigen ervaringen opgeschreven, doorgegeven en onderwezen en dat heeft vele mensen geholpen en anderen niet. Die doen een helende reis naar Brandon Bays, laten zich met Reiki of andere Energetic Healing methode behandelen, zij laten zich met acupunctuur behandelen of gaan op voettocht naar Santiago de Compostella en vertellen dat twee jaar na vertrek op de Nederlandse televisie, terwijl de doktoren gedacht hadden, dat hij binnen drie maanden zou sterven.

Of een van de vele, vele andere alternatieve geneeswijzen, die er zijn, en velen veranderen alleen maar hun leven door van baan te veranderen, ontslagen te worden, te scheiden, kinderen te krijgen, te emigreren of remigreren, noem maar op en hebben niet eens in de gaten, dat zij doodziek zijn.

Zij voelen zich wel eens beroerd en gaan dan vroeg naar bed of slaan een maaltijd over, gaan naar een vrolijke film, maken met een vriendin een fikse wandeling of stoppen met televisiekijken en radioluisteren en komen daardoor op vele gedachten, die hen een hoger zelfwaardegevoel geven. Zij ontdekken, dat er overal een kern van waarheid in zit en dat zij het beste alles zelf kunnen onderzoeken om zich een mening te vormen.

En, omdat de hele familie zo overtuigd is, dat de dokter met de witte jas alles beter weet, terwijl daardoor familieleden vroegtijdig zijn overleden omdat de dokter niet ver genoeg keek, gaan zij op zoek naar een andere doktor, die ook "over het randje" kijkt en niet alleen maar op het computerscherm of naar de gegevens van het bloedonderzoek wanneer zij op bezoek zijn, maar die nog de tong laat uitsteken, de pols voelt en luistert, vragen stelt, die een aha-gevoel geven en die niet meteen met chemie op de proppen komt om de klachten de kop in te drukken.

Al die opvliegers, die vrouwen hebben, zijn misschien wel energie, die vrijkomt, omdat de vrouw die energie niet meer verliest door het bloeden. Het is dus een positief gebeuren, want het is energie, die over is en als de vrouw een manier vindt om deze energie voor iets opbouwends te gebruiken, wordt zij ouder? Is dat misschien de reden dat vrouwen meestal ouder worden dan mannen?

Uitersten trekken elkaar aan en stoten elkaar af, zegt men en het is de vraag, hoe het komt, dat iemand zoveel energie steekt in het tegen-kwakzalverij-zijn. Zou het niet veel meer energie opleveren, wanneer ook deze mensen zich zouden verdiepen in datgene, wat zij als kwakzalverij zien, zodat zij kunnen ontdekken dat de kwakzalverij de basis is van de reguliere geneeskunde.

De basis van de reguliere geneeskunde is niet de chemie, want de processen, die tegenwoordig in het laboratorium kunnen worden uitgevoerd, konden 100 jaar geleden nog niet worden uitgevoerd. Toen ging het om kennis van de invloed van digitalis, bieslook of bloembollen. Mijn moeder wist te vertellen, vlak voordat zij stierf, dat die op een heel bijzondere wijze toebereid moesten worden in de oorlog, anders waren zij giftig.

In China weet men van alles wat leeft, wat voor werking het heeft, of het giftig is, dodelijk of een andere werking heeft. Door het proefondervindelijk gebruik. En wetenschappelijk onderzoek is dat niet? Hoe denkt de anti-kwakzalver, dat een wetenschappelijk onderzoek eruit ziet, naar de giftigheid voor mensen van bijvoorbeeld medicamenten?

Eerst wordt het potentiele medicijn op dieren geprobeerd en dan op mensen, die al dan niet levensmoe zijn of geen ander alternatief hebben. Aan hen wordt gevraagd of zij mee willen doen aan een proef voor een nieuw chemisch medicament en als zij daaraan meedoen, wordt de werking "wetenschappelijk" gemeten o.a. door de patiënt te vragen, hoe hij of zij zich voelt.

Vaak betaalt de patiënt voor het nog niet toegelaten medicament en de afvalstoffen verdwijnen gewoon in de wc, zonder dat de waterzuiveringsinstallatie daarvan op de hoogte wordt gesteld. En dus? Komen die chemische stoffen, die niet herkend worden omdat er niet naar gezocht wordt door de waterzuiveringsinstallatie, in het afgevoerde water en in zee terecht.

Een onoverzichtelijk gebeuren, maar misschien hebben deze nieuwe chemische stoffen wel een homeopatische werking op het leven in de zee, omdat zij daar zo verdund worden. De apotheker, die aan de patiënt zegt, dat hij rustig homeopatische middelen kan nemen, omdat er toch niets in zit, toont, dat hij de middelen het voordeel van de twijfel geeft.

Het is zoals overal: als je iets verbiedt, is dat geen reden voor mensen om het niet te doen of niet te gebruiken. In de dertiger jaren was alcohol verboden in de Verenigde Staten en werd daar dus heel veel geld aan verdiend door het criminele circuit. In Skandinavië heeft men alcoholische dranken extra duur gemaakt en waren deze alleen te koop in speciale winkels, die niet in elk dorp waren, maar dat weerhield menigeen er niet van om alcoholiker te worden.

De dochter van een alcoholiker was er voorstander van, dat er nergens meer alcohol verkocht zou worden, maar dat is geen oplossing, dat kun je zien aan de drugs, die verboden zijn, die niet in winkels te koop zijn, maar toch door mensen gebruikt worden, die ze gebruiken, terwijl er andere mensen zijn, die dergelijke middelen nog nooit gezien hebben.

Kennelijk zijn er (onzichtbare) groepen, die elkaar vinden, omdat ze een gemeenschappelijk belang hebben. De ene keer gebeurt dat in de voetbalclub, een andere keer in de studentensocieteit of in de kroeg, de achterkamer van het luxe restaurant, de boksschool, heel modern: het internet, tijdens het hond uitlaten of…...

Gods wegen of de wegen van het leven zijn ondoorgrondelijk en de dokter in de witte jas is net zo’n kwakzalver als de alternatief genezer als de patiënt komt te overlijden? Of is het normaal, dat de patiënt door het handelen van de dokter en overige personeel (al dan niet in witte jas) komt te overlijden en abnormaal, als de patiënt niet komt te overlijden als hij door een alternatief genezer weer op de been komt?

De tachtigjarige, die doodziek in het ziekenhuis werd gebracht, had geluk, dat de arts, die voor hem verantwoordelijk werd, het zonde van het geld vond om de man de vele pillen, die hij dagelijks slikte, nog te geven en de man kreeg dus geen medicament meer, omdat de dokter ervan overtuigd was, dat de man binnen een week het ziekenhuis horizontaal zou verlaten. Hij had gelijk, maar het ging anders dan hij dacht.

De man knapte met de dag meer op en bij nader onderzoek bleek, dat hij een medicamentenvergiftiging had. Hij ging een week later inderdaad het ziekenhuis weer uit, maar niet horizontaal maar verticaal liep hij, zonder hulp, de deur van het ziekenhuis uit, in goede gezondheid.

 

  Naar boven  


6 augustus 2016

HEILPRAKTIKER OF ARTS EN KANKER

Er is een hoop opschudding. Drie mensen met kanker zijn overleden. Dat is iets, wat heel veel voorkomt. Per slot van rekening moeten we ergens aan dood gaan en kanker is een van de ziekten, die veel voorkomt.

Een Duitse Heilpraktiker is begaan met patiënten met kanker en opent een kliniek voor hen. Er zijn patiënten, die te horen kregen van de artsen, dat zij hen niet meer verder kunnen helpen en verwachten, dat de patiënt binnen afzienbare tijd zal overlijden.

Niet elke patiënt gaat dan zitten wachten tot de dood hem haalt, maar gaat op zoek naar een alternatief. Vooral als je je realiseert, dat de medische wereld begonnen is met kruidengeneeskunde, handopleggen en dergelijke, kun je daar je heil zoeken en wellicht zelfs verlenging van je leven daardoor vinden.

Er is geen opschudding over alle patiënten met kanker, die overlijden na de behandeling, die door de allopathische geneeskunde gegeven werd. Voor de nieuwe chemische medicijnen worden eerst proeven met dieren gedaan en dan proeven met mensen. Patiënten met kanker, die niet kankervrij worden door de reeds toegelaten medicijnen, krijgen het aanbod om mee te doen aan de test voor een nieuw toe te laten medicijn.

Wanneer dat niet werkt en de patiënt dus dood gaat, is daar geen aandacht voor. Het is een vooraf bekend risico, dat genomen wordt door de patiënt, omdat hij verwacht om sowieso te sterven, wanneer hij dat risico niet neemt.

Er is ook geen opschudding over de patiënten, die sterven, nadat zij zich door de dokter hebben laten overhalen om een vitaminekuur te ondergaan. Zij moeten daarvoor elke dag even naar de praktijk komen voor een prikje. Een man van in de zeventig, deed dit, toen de dokter, die de praktijk van zijn huisarts had overgenomen, hem dit met klem aanraadde.

De man had zijn huisarts als betrouwbaar ervaren en nam aan, dat diens opvolger dat ook zou zijn. De schok was dus groot, toen hij na zes dagen de assistente vroeg, wat hij daar voor vitaminen kreeg toegediend. Hij begon zich namelijk met de dag beroerder te voelen.

De assistente, die met de praktijk van de oude huisarts was overgenomen, bekende hem, dat hij proefpersoon was voor een nieuw chemisch middel tegen kanker. Zij begreep al niet, dat de man meedeed aan deze proef, want hij leefde al jaren met zijn prostaatkanker, zonder dat het noemenswaardig erger werd.

De man stopte meteen met de “vitaminekuur”, maar het was al te laat. De chemie had al teveel schade aangericht in zijn lichaam en binnen enkele weken stierf hij. De beslissing over de klacht, die door hem werd ingediend vanwege misleiding door de dokter, werd pas na zijn dood genomen en het feit, dat de patiënt dood was, werd als reden gegeven, dat er geen financiële genoegdoening verstrekt werd.

 

  Naar boven  


5 augustus 2016

DE OLYMPISCHE SPELEN

Passend bij de Olympische Spelen, die in Rio de Janeiro plaatsvinden, is in de bibliotheek in Hengelo de tentoonstelling geopend met SCHILDERIJEN VAN SHYH-YI, die haar schilderijen met “Ygreck” signeert. Deze schilderijen zijn groot en tonen atleten tijdens of na de race tegen de klok.

De kinderen, die op de bovenste verdieping van de bibliotheek zich over de computers ontfermd hebben, lijken niet geïnteresseerd te zijn in een dergelijke race tegen de klok. Zij spelen een computerspel, waarbij het om punten gaat, die gekregen worden door bolletjes af te geven of op te nemen. De ene keer vragen zij de ander om ze op te eten, de andere keer vragen zij om energie en als zij onverhoeds dood gaan, treuren zij niet lang, maar staan meteen op uit den dode met het voornemen om wraak te nemen.

Buiten lonken de zon en de regen, maar zij zitten liever binnen met een computer voor de neus. Zij zien dus niet, dat een van hen alsmaar zijn tong beweegt en zo nu en dan zelfs uitsteekt als uiting van de inspanning die het computerspelletje hem kost. De ouders zien het ook niet.

Zij zijn verdiept in hun eigen appeltje, dat van vele apps voorzien is en waarmee zij in continue verbinding met de hele familie en verschillende vriendenscharen staan. Ook als zij tijdens hun vakantie op een terrasje zitten, houden zij contact met al die vrienden en zitten de kinderen er verloren bij.

Want zij hebben geen computer bij zich en geen vriendjes, met wie zij een spelletje kunnen doen. Zij hebben niet meer geleerd om zichzelf zonder computer te vermaken, zoals ook de volwassene, die om de haverklap op zijn appeltje kijkt wat zijn verre vriend of vriendin schrijft, zich verveelt als deze niet schrijft.

In hart en ziel is hij allang verhuisd naar het land van de geliefde en blijft alleen nog in het land van herkomst, omdat hij niet rijk genoeg is om te verdwijnen naar het land van de geliefde, terwijl de geliefde in het lage-lonen-land waar hij of zij geboren is, ondanks de miljoenen die daar verdiend worden, niet genoeg heeft om zelf een ticket te kopen.

Hoe zou het zijn, als er een basisinkomen voor elke Nederlander (of Europeaan) zou zijn? Zouden dan al die mensen, die nu van een uitkering afhankelijk zijn en die zich daarom niet vrij mogen bewegen, allemaal naar een lage-lonen-land gaan, waar ze met een halve uitkering kunnen leven als God in Frankrijk en zou dit dan het aantal uitkeringsafhankelijken dusdanig doen dalen, dat de ambtenaren weer na 40 jaren trouwe dienst met verdiend pensioen kunnen, wanneer zij dat wensen?

 

  Naar boven  


22 juli 2016

DE HITTEGOLF

Eindelijk is het lekker warm weer buiten met temperaturen boven 25 °C, heerlijk na al die frisse dagen. Menigeen puft en klaagt, dat het zo warm is, maar ik houd van tropische warmte en geniet deze heerlijke tijd.

Vooral ook het feit, dat deze warmte tijdelijk is en niet elke dag en nacht de temperatuur zo hoog is, maakt deze dagen tot een genot. Waarbij vermeld, dat ik niet de hele dag buiten hoef te zijn en ook niet ben.

Ik zit binnen, waar de temperatuur opgelopen is tot 23 °C, dankzij het feit dat de woning op het westen ligt en de zon pas vanaf een uur of 15.00 binnen kan schijnen. Er is een zonnewering aan de buitenkant, maar die gebruik ik niet.

Ik ben blij, dat de zon wat binnenkomt en de temperatuur in huis langzaam maar zeker hoger wordt. Het liefste zou ik woonruimte hebben, waar zowel morgen- als middag- als avondzon komt, maar de seniorenwoning, waarin ik woon, is niet als doorzonwoning gebouwd.

Een binnengang verbindt de woningen en de mensen aan de andere kant van de gang hebben dus de morgen- en middagzon en krijgen dus veel meer zonne-energie dan ik. Helaas heb ik nog geen zonneschotel gevonden, waarmee je energie kunt opwekken, waarop de koelkast of het vrieskastje kan werken, je je mobieltje kunt opladen of de computer of de radio werkt.

Voor de kijker zijn schotelantennes ontwikkeld en bij bosjes verkocht, totdat de kabelantenne kwam, maar het zonnepaneel, dat de burger van energie verzekert, is nog niet ontwikkeld. Heel jammer voor al die mensen, die van de regen in de drup geraakt zijn en dus geen gas en licht meer kunnen betalen en afgesloten worden van het elektriciteitsnet.

Zonder gas en elektra gaat nog wel, maar zonder water is heel erg onaangenaam. Een koude douche is ook een douche en went, en is heerlijk wanneer het zulk tropisch weer is, maar geen elektra hebben en afhankelijk zijn van voedsel van de voedselbank is super onaangenaam.

Want het voedsel van de voedselbank wordt voornamelijk diepgevroren geleverd. Bovendien zitten er veel melkprodukten bij en vleeswaren, die ook koeling nodig hebben om niet in twee dagen te bederven.

Het is een goed uitgedacht systeem, dat afhankelijk is van de aanlevering van het voedsel en de beschikbaarheid van de vrijwilligers en de ruimten, maar zonder koelkast met vriesvak is het lastig. Vooral ook, omdat slechts een keer per week de produkten uitgegeven worden.

Elke voedselbank heeft zijn eigen systeem en met enige weemoed kijk ik terug naar de Duitse Tafelladen, zoals hij daar heet, waar iets betaald moest worden voor de produkten, waar vooral verse groente en 'oude' verse broodjes voorradig waren.

Deze winkel was elke middag een uurtje open en maakte, dat ik een reden had om uit huis te gaan. Die reden ontbreekt als je niet eet. Dan hoef je geen boodschappen te doen en als je geen geld hebt, kún je geen boodschappen doen en verleer je het eten.

Dan houd je een enorme hoeveelheid tijd over, want je hoeft dus ook niet te koken of af te wassen en alles weer op zijn plek te zetten. Je systeem gaat ook anders werken en de kans, dat je agressief wordt, omdat je niets te eten hebt, kan verdwijnen.

Maar niet, nadat je eerst de opkomende agressie eruit hebt gelaten. En hopelijk vind je een weg, die constructief is. De man, die geen elektra heeft, omdat hij die niet meer kon betalen, en die geholpen wordt om zijn schulden af te lossen, verheugt zich op het aansluiten van de koel-vriescombinatie, die hij gekregen heeft van een vriendin.

Doch de tien dagen, die de energieleverancier nodig heeft om hem weer aan te sluiten, duren veel langer dan de tien dagen, die de kalender aangeeft. Na dertig dagen belt hij om een afspraak te maken, nadat hij een toezegging gekregen heeft, dat het elektra weer aangesloten wordt en treft iemand, die hem vertelt, dat het tien dagen duurt.

De klant schiet uit zijn slof, want hij staat op scherp. Hij wacht al dertig dagen en het is heet buiten en het voedsel van de voedselbank is na twee dagen bedorven en dan heeft hij vijf dagen niets te eten tot hij weer eten kan gaan halen en daarvan wordt hij agressief.

Hij zou het liefste de medewerker vermoorden, zo kwaad is hij, dat niet meteen een afspraak met hem gemaakt wordt. De medewerker reageert namelijk ook agressief op de klant, die zijn onvrede kenbaar maakt en de klant herinnert zich met weemoed dat er de vorige keer een aardige dame was, die hem telefonisch te woord stond.

Jammer, dat er nog steeds geen 'schotel' is, die genoeg energie levert voor de koelkast, die nu in zijn keuken staat, want dan zou ik die op stel en sprong voor hem kopen, zodat hij weer wat blijer zou kunnen zijn.

Ook een hometrainer, die in een kwartier fietsen voldoende energie voor de koel-vriescombinatie zou leveren, zou een goed ding zijn. Op het vliegveld in Canada waren hometrainers, waarmee je je mobieltje op kon laden en ik begrijp niet, waarom dergelijke fietsen nog geen gemeengoed zijn.

Per slot van rekening zijn er massa's mensen, die op de hometrainer gaan zitten om hun dagelijkse fietsbeweging te hebben. De MS-patiënte, die buiten van een elektrische rolstoel afhankelijk is of van een ligfiets, gaat altijd op de hometrainer zitten als zij aan het telefoneren is.

Daardoor blijft zij in beweging en het zou natuurlijk heerlijk zijn, als die beweging en passant nog omgezet zou worden in elektrische energie, die gebruikt kan worden voor de koelkast, het elektrische fornuis, oplading van het mobieltje, de computer of....

 

  Naar boven  


29 juni 2016

DE TAFEL VAN 1

De tafel van 1 is een projekt van overheid en vrouwen.
De tafel van één, bijvoorbeeld in Enschede, zijn tafelgesprekken tussen vrouwen die geen betaald werk hebben, maar wel (weer) iets willen gaan doen. Je komt bij elkaar aan een gezellige tafel bij jou in de buurt.

Meedoen met De tafel van één levert je altijd wat op. Je doet mee aan 5 bijzondere gesprekken. Je zit met meerdere vrouwen aan tafel en krijgt 7 vragen, waar je om de beurt antwoord op geeft terwijl de anderen luisteren. Je komt er misschien zo achter wat je nu eigenlijk wilt en hoe je dat kunt bereiken. Het mooie is, je doet het helemaal zelf.
Jij bepaalt welke vervolgstap je na de tafel wilt zetten. Misschien wil je weer gaan werken, vrijwilligerswerk doen of een cursus volgen.


Een resultaat van de tafel van 1:

 

CADEAU


Welk cadeau neem je mee
van deze ochtend met zijn twee
en begeleiding nog daarbij
waardoor wij dan ontzettend blij

herinneringen hoog gekomen
herkenning van gelijke dromen
geld en goed samen gedeeld
zich geen moment verveeld

het leven dwong tot werkeloos
te leven en uit de doos
of de kast te komen die
bescherming bood voor wie

angst had zich bloot te geven
te tonen te vragen wat voor het leven
nodig blijkt om zich te voelen
de moeite waard en de eigen doelen

eerlijk en oprecht te benoemen
de eigen mening niet onder stoelen
noch onder banken te steken maar
zich te uiten zodat voorwaar

het leven verandert
van moeten in willen
hulp op komt dagen
in plaats van lullen

te vroeg en te laat
verdwijnen zodat je gaat
vertrouwen in de tijd
en in je eigen vlijt

plezier hebt aan je leven
pluimpjes aanvaardt en kunt geven
gedachten versterken je succes
dankzij het leren van de les

welke je juist hebt geleerd
verwerkt de pijn die zo zeer
je leven stuurde door angst
te tonen dat je allang

los hebt gelaten wat 'MEN' zo vindt
en daarom nu leeft als een kind
spontaan creatief de eigen dag vullend
met hulp geven en vragen en niet meer lullen

over 'ZIJ' en denken beter te weten
open hart en open oren en meteen vergeten
wat werd verteld gewenst gedaan
steeds meer op eigen benen staan

als man én vrouw in eigen lijf
dag en nacht flexibel en niet stijf
vasthoudend aan oude ideeën
van goed en slecht en de weeën

als je jezelf bent of laat zien
hoe goed het leven is als je de tien
geboden reduceert tot 1:

      heb jezelf lief !

 

 

 

  Naar boven  


27 juni 2016

HET LAATSTE NIEUWS - ELEKTRISCHE FIETSEN GESTOLEN !

Met een koevoet is de deur van de fietsenkelder geforceerd en zijn alle ELEKTRISCHE FIETSEN GESTOLEN!
Dus: zorg ervoor, dat je de accu uit je fiets haalt én hem aan de ketting legt in je stalling. Niet alleen een ketting, maar met de ketting aan een vast voorwerp, zodat de fiets niet al te makkelijk verwijderd kan worden!

 

  Naar boven  


27 juni 2016

DE NIET WITTE NEDERLANDER

De niet witte Nederlander is de beste van de klas. Hij gaat, met zijn diploma van de middelbare school met de aantekening 'cum laude' in de hand, naar de plaatselijke bank, van wie hij de directeur kent. Deze directeur wil hem graag aannemen, want hij weet, dat deze jonge landgenoot zeer geschikt is als bankmedewerker, gezien zijn eerlijkheid en zijn verantwoordelijkheidsgevoel.

Doch helaas, hij durft deze niet witte Nederlander niet aan te nemen. Hij is bang, dat de klanten van de bank dan wegblijven, omdat zij niet witte Nederlanders als minderwaardig zien en niet willen, dat een dergelijke landgenoot toegang heeft tot hun financiële gegevens.

De tweelingbroer van de beste van de klas is de spraakmaker van het stadje. Hij is al vroeg rijp en is steeds met de hakken over de sloot overgegaan. Hij is mede verantwoordelijk voor de goede cijfers van zijn broer, dankzij hun overeenkomsten.

Alleen hun ouders kunnen hen altijd uit elkaar houden, zozeer lijken zij uiterlijk op elkaar en zijn zij in hun manier van doen verschillend. De tweelingbroer zit achter de meisjes aan en komt met zijn vrienden vaak zodanig in de kijker, dat hij door de politie wordt opgepakt en een weekend celarrest krijgt.

In het gezin zijn nog meer kinderen en in huis is het altijd een drukte vanjewelste, waardoor de beste van de klas vaak moeite heeft om zich te concentreren en te studeren, zodat hij de beste van de klas kan blijven.

Wanneer zijn tweelingbroer weer eens een weekend in de cel moet doorbrengen, omdat hij te groot kattenkwaad heeft uitgevreten, zegt hij zijn broer, die graag rustig wil kunnen studeren voor een proefwerk, dat zij na het weekeinde hebben, dat hij voor hem wel iets kan regelen, zodat hij rustig kan studeren.

Als de beste van de klas hem ongelovig aankijkt, vertelt zijn broer, dat hij weer is opgepakt door de politie en het weekeinde in de cel moet doorbrengen. Hij wil echter liever naar het feest, dat het weekeinde gegeven wordt en heeft bedacht, dat zijn studerende broer in alle rust in de cel kan gaan studeren, terwijl hij dan zelf naar het feest kan gaan.

De politieagent zal niet weten, dat hij niet de raddraaier maar de student in de cel heeft zitten en iedereen zal dan gelukkig zijn. Het idee om werkelijk door niets dan ook afgeleid te zullen worden, is voor de student zo aantrekkelijk, dat hij de deal aangaat en een weekeinde in de politiecel gaat zitten, waar hij in alle rust kan studeren.

De politie heeft geen kind aan hem en zijn tweelingbroer geniet zijn vrijheid. Dit gebeurt meer dan eens en de laatste keer, dat de student voor zijn kattenkwaad uitvretende broer in de cel heeft gezeten, vertelt de politieagent hem, voordat hij hem weer vrij laat, dat hij weet, dat hij niet de kattenkwaad uitvretende jongeling is.

De student is bang, dat dit gevolgen heeft, maar de politieagent is geen boeman en vertelt hem ook, dat hij het al een poosje weet. Een moedervlek, die de een wel heeft en de ander niet, is het verschil, dat zichtbaar is. De politieagent wenst de student veel geluk en hun wegen scheiden zich.

De weigering van de bankdirecteur om de student aan te nemen als medewerker en de kans te geven om een carrière binnen het bankwezen te beginnen, blijkt voor deze niet witte Nederlander het begin van een opeenstapeling van afwijzingen naar aanleiding van sollicitaties op banen, die passen bij zijn diploma, maar waar de verantwoordelijken geen niet witte Nederlander in willen hebben.

De tweelingbroer krijgt ook geen werk. Ook zijn kleur is niet wit genoeg, maar hij is niet voor een kleintje vervaard. Hij ontdekt, dat ze ook recht hebben op de Amerikaanse nationaliteit en Amerika zoekt militairen.

Niet alleen in Europa hebben de Amerikanen veel mensen verloren in de Tweede Wereldoorlog, maar ook daarna is Amerika in vele oorlogen betrokken geweest. Voor de kattenkwaad uitvretende helft van de tweeling, die in Nederland, dankzij de huidskleur, die zij hebben, geen voet aan de grond krijgen, lokt het avontuur in Amerika.

Hij haalt zijn broer over om naar een rekrutendag te gaan en daar tekent hij vrijwillig om in Amerikaanse dienst te gaan. Zijn tweelingbroer tekent dan ook en wanneer zij weer thuis komen, zijn de ouders daar niet blij mee.

Zij kennen oorlog uit ervaring van dichtbij en wilden hun kinderen die ervaring besparen. De lange arm van Amerika is sterk en de jongens zijn ondertussen zelf verantwoordelijk voor hun daden. Met angst en beven laten de ouders de jongens gaan.

De training in Amerika is hard. De jongens zitten in dezelfde groep van soldaten, die opgeleid worden en worden naar een trainingskamp in Alaska gestuurd. Daar wordt de groep verdeeld in groepjes van twee en de student van de twee heeft een Eskimo als partner toegewezen gekregen.

Allen krijgen de opdracht om hun lager in te richten en drie dagen te overleven en de Eskimo, die in dergelijk terrein is opgegroeid, zoekt een goede plek om hun lager in te richten. De student krijgt van hem de opdracht om sneeuwblokken te maken, die 1 x 1 x 1 meter groot zijn en om die in een cirkel met een middellijn van ca. 20 meter te leggen. Daar bovenop komen sneeuwblokken in steeds kleinere cirkels, zodat er een iglo ontstaat.

De student begrijpt niet, waarom de iglo zo groot moet zijn, maar de Eskimo is niet te vermurwen: er is werk aan de winkel en ze moeten zo snel mogelijk de gigantische iglo bouwen. De eerste sneeuwblokken houden niet, maar oefening baart kunst en op een gegeven moment wordt het laatste sneeuwblok erop gelegd en is de iglo dicht.

Dan begint het afwerken en krijgt de student opdracht om zoveel mogelijk te drinken, zodat hij veel moet plassen en dat moet hij dan tegen de binnenkant van de iglo doen, zodat er een klein ijslaagje ontstaat en de iglo waterdicht wordt. Ze zetten hun tentje op in de gigantische iglo en wachten op wat komen gaat.

Het duurt twee dagen, voordat een van de andere soldaten in opleiding de iglo ontdekt en, met tent en al, komt hij met zijn partner ook in de iglo en stellen zij hun tent ook in de iglo op. Na drie uur staat de iglo vol met tentjes van alle soldaten in opleiding, die genieten van de warmte en gezelligheid van het samenzijn.

De overleveringstijd is voor deze soldaten geen straf, maar duurt niet lang, want als na een paar dagen de officieren ontdekken, dat de hele groep soldaten zich in een iglo, waarin zij geen invloed van de elementen hoeven te vrezen, gemakkelijk gemaakt heeft, wordt de aftocht geblazen.

Jammer, dat de officieren de soldaten niet leren om een iglo te maken, waarin zij zich tegen de elementen en tegen wilde dieren kunnen beschermen. De overleveringstocht in de koude was voor deze groep soldaten in opleiding, dankzij de bouw van de gigantische iglo waar alle soldaten in konden, extra kort, want toen de iglo door de officieren ontdekt werd, werd een vliegtuig besteld en de terugreis aanvaardt.

De uitzending naar oorlogsgebied was voor de avonturier van de tweeling een korte inzet. Zonder dat hij een schot loste, kwam hij om het leven. Vele jaren later blijkt, dat op vele werkplekken in Nederland nog steeds vooral witte Nederlanders te zien zijn.

Er is een discussie op gang over vrouwen, die niet als sportcommentator te horen zijn, sinds er in Duitsland één vrouw als voetbalverslaggeefster te horen is. Ligt het aan de mannen, die geen vrouw in hun midden willen hebben of ligt het aan de vrouw, die geen zin heeft om beter dan de mannen te moeten zijn om als volwaardig te worden gezien?

 

  Naar boven  


16 juni 2016

Vooruit zien of regen?

De zorg baart zorgen. Niet alleen, omdat er steeds meer mensen in coma geraken, maar vooral ook, omdat het lijkt, dat de kosten de pan uit rijzen en daarom wordt er alles aan gedaan om te sparen.

Het gaat hierbij niet om het sparen van levens of werkplekken van mensen, die de zorg verlenen zoals verpleegkundigen, therapeuten, ziekenverzorgsters, artsen of ondersteunend personeel zoals de ontbijthulp en de activiteitenbegeleidster, maar er wordt gedacht, dat er het beste op personeelskosten bespaard kan worden en dus wordt zoveel mogelijk personeel ontslagen.

Het werk, dat zij deden, wordt niet meer gedaan, behalve, als degenen, die ontslagen zijn en geen betaald werk meer krijgen – bijvoorbeeld, omdat zij de vijfenveertig gepasseerd zijn of dusdanig gespecialiseerd, dat er voor hen geen passend werk te vinden is of omdat zij intern van loopjongen of koffiemeisje carrière gemaakt hebben tot personeelschef of afdelingschef, zonder daarvoor externe cursussen gevolgd te hebben en dus geen diploma's kunnen laten zien – als vrijwilliger het werk gaan doen, dat voorheen door de betaalde krachten gedaan werd.

De verpleegkundigen hebben tijdens hun werk zelden nog de mogelijkheid om met een patiënt een rondje te lopen en daarbij zelf ook even frisse lucht te kunnen happen en de ziekenverzorgster begint ook te roken om een rookpauze in te kunnen lassen, soms de enige geaccepteerde reden om even niets te doen en, al dan niet alleen, tijdens het werk even naar buiten te kunnen gaan, dankzij het verbod om binnen te roken.

"Geld speelt geen rol" beweert menigeen, maar als puntje bij paaltje komt, blijkt dat de vele spaarmaatregelen klauwen vol met geld kosten. Dankzij het overhevelen van bepaalde zorgtaken naar de gemeenten, is er zoveel meer administratie, dat er 18 miljoen meer aan administratie werd uitgegeven.

Wat had voor dit geld aan zorg geleverd kunnen worden? Er hadden in ieder geval ca. 360 elektrische rolstoelen met stafunctie voor gekocht kunnen worden, die, wanneer zij aangepast zouden zijn aan de patiënt in coma aan wie zij geleverd werden, eraan meegeholpen zouden hebben, dat deze patiënten in beweging gebracht hadden kunnen worden, waardoor per maand per patiënt € 10 000,- of meer gespaard zou zijn, dus € 3 600 000,- of meer per maand, wat betekent, dat meer dan € 40 000 000,- per jaar gespaard zou zijn.

Met andere woorden: door minder administratie uit te voeren en in plaats daarvan de vrijgekomen middelen te besteden aan een verbeterde zorg, wordt niet alleen veel geld gespaard, maar worden bovendien mensen in beweging gebracht.

Doch helaas, de mensen, die bepalen, hoeveel geld wat waard is, hebben andere prioriteiten dan de mensen, die in de zorg de zorg verlenen, waardoor mensen in beweging gebracht worden en weer zelfstandig hun algemeen dagelijks leven kunnen leven. Zij zien de mensen, wiens zorg aan hen is opgedragen, niet als een nummer of barcode, maar als de mens, die hij of zij is, met die bijzonderheden, die hij of zij heeft.

Zij zien de mens, die als patiënt met kanker bij hen komt, als mens en onderzoeken, wat deze patiënt nodig heeft, wat zijn voorkeuren zijn en welke afkeuren hij heeft. De een kun je geen groter plezier doen dan hem kaas te geven, terwijl je een ander er het huis mee uit jaagt en de vragenlijst van de diëtiste is dus heel lang, zodat een zicht verkregen wordt op deze voorkeuren.

Bovendien wordt gekeken naar de mogelijkheden en de reacties van de patiënt op de verschillende voedingsmiddelen en preparaten, die nodig geacht worden om het de patiënt mogelijk te maken aan te sterken, wanneer dat nodig is. Daarbij is het belangrijk, dat de te gebruiken middelen niet door de patiënt uitgespuwd worden, omdat de smaak hem daartoe beweegt. "Dat moet je leren eten" was een gebruikelijke gedachte, maar het kan tot gevolg hebben, dat je het kind dwingt iets te eten, wat voor hem schadelijk is.

En als hij dan groot en volwassen is en zelf kan of moet bepalen, wat hij eet, kan het zijn, dat hij zich laat dwingen om voor hem schadelijke voedingsstoffen tot zich te nemen. In plaats daarvan zou de gezondheidszorg erop gericht moeten zijn om de patiënt als individuele patiënt te zien en ook als zodanig te behandelen.

Natuurlijk is het zo, dat er een "gemene deler" is voor patiëntgroepen, maar dat betekent nog niet, dat dus elke neurologische patiënt een rolstoel nodig heeft, die je met twee handen moet aandrijven. En soms lijkt het wel, alsof zo gedacht wordt, want dan zie je een jonge patiënt, die een hemiplegie heeft (halfzijdig verlamd is), in een rolstoel zitten, die met twee handen aangedreven moet worden om rechtuit te kunnen rijden.

Hij kan maar één hand gebruiken en dus draait hij alsmaar in de rondte. Zijn moeder en zus staan erbij te kijken en vinden hem heel erg zielig en begrijpen niet, dat hij niet vooruit komt, terwijl hij zichtbaar toch zo ontzettend zijn best doet. Een lotgenoot van deze patiënt heeft voor zich de oplossing gevonden: hij rijdt achteruit, maar de jongeman komt niet op dat idee.

Begrijpelijk voor de vakman, want de jongeman heeft in de andere helft van zijn hersenen de schade opgelopen, waardoor hij aan de andere kant halfzijdig verlamd is, dan de man, die achteruit rijdt.

De verzekering vindt, dat zij aan haar plichten heeft voldaan door de rolstoel te leveren, die geleverd is, maar de rolstoel, die voor een patiënt met een dwarslaesie een uitstekend geschikt hulpmiddel is, veroorzaakt bij de patiënt met de halfzijdige verlamming, die niet alleen zijn goede arm, maar ook zijn goede been gebruikt om vooruit te komen, een dusdanige verstoring van het bewegingspatroon, dat een normaal bewegen onmogelijk wordt.

Wanneer de verzekering een elektrische rolstoel zou leveren, die door de patiënt zelf bestuurd kan worden en een stafunctie heeft, zodat de patiënt zichzelf in de staande positie kan brengen en in die positie zijn houding kan oefenen, zou het geld voor de rolstoel zinvol besteed zijn.

Doch helaas, de verzekering denkt niet in genezing stimulerende hulpmiddelen, maar in zo weinig mogelijk geld uitgeven voor hulpmiddelen, waarvan de experten ontdekt hebben, dat de patiënt ze nodig heeft en die niet geleverd worden, maar een "soortgelijk" hulpmiddel. Het lijkt wel, alsof bij de verzekering geen experten meer werken, die weten, hoe ze geld kunnen sparen.

Experten zijn niet de economen, die het verplegend personeel opdracht geven om secondenauwkeurig te noteren, wat zij tijdens hun werktijd doen en naar aanleiding daarvan een catalogus opstellen, hoeveel betaald wordt voor wassen, douchen, aankleden enzovoort of een overzicht maken van hulpmiddelen en de prijs van het hulpmiddel maatgevend vinden voor het wel of niet verstrekken ervan of van een "gelijkwaardig produkt".

Experten, die weten, hoe ze geld kunnen sparen, zijn de mensen, die weten, wat een hulpmiddel is voor welke patiënt. De verantwoordelijke bij de verzekering, die een mechanische rolstoel stuurt naar een patiënt in coma, terwijl de dokter een elektrische rolstoel voorgeschreven heeft en als reden daarvoor geeft, dat de patiënt de elektrische rolstoel niet zelf kan bedienen, toont, dat hij denkt geld te sparen.

Want de opgegeven reden kan niet de werkelijke reden zijn. Ten eerste heeft de patiënt al een mechanische rolstoel, die beter aan hem is aangepast dan de nieuwe rolstoel en ten tweede kan de patiënt een mechanische rolstoel niet zelf bedienen. Een elektrische rolstoel zou hij echter wél zelf kunnen bedienen, wanneer deze voor hem aangepast wordt.

Dankzij de vooruitgang van de techniek bestaan er elektrische rolstoelen met stafunctie en het lijkt wel, alsof alleen maar gezonde mensen dergelijke rolstoelen krijgen. De straat is er vol mee en er rijden mensen mee, die er niet ziek uitzien. Vaak zijn zij dik en overgewichtig en zouden, wanneer zij in het ziekenhuis zouden belanden, een XL-kamer nodig hebben. In Rotterdam en in Eindhoven kunnen dergelijke patiënten opgevangen worden.

Helaas zijn er steeds meer mensen met obesitas, lees ik in de krant. In 35 jaar is het percentage van 12% gestegen naar 43% en het is de vraag, hoe dat komt? Komt het misschien omdat we fysiek niet meer zo hard hoeven te werken of omdat we geen betaald werk meer hebben en dus veel vrije tijd en, omdat we als bijstandsafhankelijke niet langer dan 48 uur of 4 weken van huis mogen zijn, alsmaar onbeweeglijker worden, voor de buis gaan hangen met DVD-film of computerspel of appen of chatten met mensen, die we wel of niet fysiek kennen of komt het, omdat we ons niets waard voelen en meer gewicht in de schaal willen leggen?

Als ik mijn gewicht in goud waard ben, dan ben ik dus amper wat waard, want het railsysteem van de tillift van de obesitas kamer kan bijna 5x mijn gewicht tillen. Er wordt niet gesproken over hoe mensen in beweging gebracht kunnen worden, zodat zij geen behoefte hebben aan dik te worden of dik te zijn.

De jonge vrouw, die op aanraden van de dokter aan de pil was gegaan, omdat zij last had van de menstruatie, kwam van een "koude kermis" thuis, evenals de man, die op aanraden van de dokter aan de pil was gegaan, omdat hij last had van depressieve gevoelens. Beiden namen in gewicht toe, meer dan hen lief was en kregen dat overgewicht niet meer weg.

Het is de vraag, of een bezoek aan de diëtiste hen had kunnen helpen, maar daarop zal het antwoord niet gegeven kunnen worden, zolang zij niet naar een diëtiste gaan en zelfs dan is het de vraag, of het de waarheid is, want hoe zou het zijn, als zij naar een andere diëtiste zouden zijn gegaan?

Per slot van rekening is elke therapeut, arts, verpleegkundige, kortom: zorgverstrekker, uniek en zal voor de een goed kunnen zijn en voor een ander niet, want ook elke patiënt is anders. Specialisatie is nodig en goed, maar het is de vraag, welke specialist wanneer nodig is. Als blijkt, dat het specialisme, dat zich bezig houdt met iets, niet de oplossing kan vinden, betekent dat niet, dat er geen oplossing bestaat.

De staat wordt verzorgingsstaat en er worden wetten gemaakt en vragen gesteld. Waren het in het begin 10 vragen per jaar, nu kunnen het 100 vragen zijn, die op één dag aan de regering gesteld worden. Ook over de behandeling van patiënten in coma zijn vragen gesteld in de kamer. De VIN-methode, die in Nederland voor mensen tot 25 jaar vergoed wordt door de verzekeringen, heeft zijn 25-jarig bestaan gevierd en toch is de algemene boodschap, dat er geen methode is, die patiënten in coma weer in beweging brengt.

Hoe zou het zijn, als elke patiënt in coma met de gedachte, dat hij kán bewegen en dat die bewegingen gestimuleerd moeten worden, behandeld zou worden? Hoe zou het zijn, als er niet van uitgegaan werd, dat de patiënt niet kan communiceren, maar dat er gezocht moet worden naar een methode om de patiënt te begrijpen? Hoe zou het zijn, als het gesproken woord niet de prioriteit zou hebben, maar voelende handen, die met open hart luisteren en daardoor communiceren met de patiënt en ingevingen volgen tijdens het contact met de patiënt?

Hoe zou het zijn, als elke patiënt in coma een persoonlijke assistent zou krijgen, die voor dit werk betaald wordt en dus belasting en sociale verzekeringspremies afdraagt en als het ware de "beweger" van de patiënt is, hem helpt om zich te bewegen, zodanig, dat hij normaal kan functioneren?

Die de patiënt helpt door hem te eten en te drinken te geven, hem helpt om rechtop te zitten en zijn hoofd te bewegen, hem helpt om zijn hand naar een glas te brengen of naar een stukje boterham en naar de mond te brengen. Maar helaas, dergelijke 1-op-1 hulp krijgt hooguit de autist, die destructief is, want in een dwangbuis stoppen, zodat hij geen schade kan aanrichten, dat is mensenmishandeling?

Iemand 4 uur lang onbeweeglijk in bed laten liggen zonder hem in een andere houding te helpen, is geen mensenmishandeling? Zou het goed zijn, als alle medewerkers van ziektekostenverzekeringen en van de ministeries en de Eerste en Tweede Kamer een cursus zouden volgen, waarin zij zouden ervaren, hoe je als patiënt in coma behandeld wordt, waarbij zij dan met elektronische hulpmiddelen in de gaten gehouden worden en elke keer, als zij een beweging maken, die groter is dan de beweging, die de patiënt in coma kan maken, een stroomstoot krijgen, zodat zij ervaren, wat de gevolgen zijn van de maatregelen, die zij nemen?

En zou het ook goed zijn, als elk Eerste en Tweede Kamerlid een jaar lang zich aan de regels van de bijstandsafhankelijken zouden moeten houden, inclusief het verbod om langer dan 48 uur van huis weg te zijn en inclusief het geen werk hebben? Zouden zij dan begrijpen, dat bijstandsafhankelijken niets liever willen dan betaald werk verrichten in plaats van afhankelijk te zijn van de goedheid van anderen, die blij zijn, als zij eens langs komen, omdat zij ook alleen zijn?

Een onderzoek heeft uitgewezen, dat veel mensen, die langer dan 3 jaar afhankelijk zijn van de bijstand, niet veel animo meer hebben om "aan het werk te gaan", waarbij het er eigenlijk om gaat, dat zij geen zin hebben om werk te zoeken, dat er niet is. Zij hebben noodgedwongen het niet hebben van betaald werk geaccepteerd en een dagindeling gevonden, waaraan zij gewend zijn geraakt.

De een past op de kinderen van de buurvrouw, dochter of doet boodschappen, leest voor of …., de ander vult zijn dag met tekenen, schilderen, foto's maken, schrijven of wellicht fietsen repareren of meubels maken. In de DDR was niemand werkloos, maar waren veel mensen, die een betaalde baan hadden, waar zij niets deden, wat nuttig was. Een groot gedeelte van de hele maatschappij was erop gericht om te voorkomen, dat de eigen mensen het eigen land zouden verlaten en de bijstandsregels anno 2016 lijken hier op.

Degene, die betaald werk heeft of renteniert, kan zoveel naar het buitenland als hij wil, degene, die afhankelijk is van een bijstandsuitkering mag niet meer dan 4 weken per jaar op stap, anders wordt zijn uitkering verminderd, ervan uitgaande, dat hij in het buitenland door anderen wordt onderhouden?

"Geld moet rollen" is een bekend spreekwoord en daar is een ieder het mee eens, maar geld wordt amper meer gebruikt. Het zijn alleen nog getalletjes op de bank waar een tekentje voor staat: € of $ of wat anders, waardoor de miljoen veel waard is of weinig, wanneer je er melk, kaas, suiker of zout voor wilt kopen.

Het papier, waarop de getalletjes gedrukt worden, wordt algemeen aanvaard als waardevol, totdat er een oorlog ontstaat en blijkt, dat je het papier niet kunt eten, maar een wortel of een aardappel wel en dat die honger kunnen stillen.

En soms gaat het er niet om, wat je eet, maar hoe je je beweegt en zou de patiënt niet een dieet moeten volgen, maar zijn schoenen aan moeten trekken en (al dan niet met (elektrische) rolstoel) op stap moeten gaan naar Santiago de Compostella, Lourdes, Rome, Kuala Lumpur, Singapore of….. om verder te kunnen leven of geholpen worden om een dergelijke verandering aan te kunnen gaan.

 

  Naar boven  


23 mei 2016

Voltooid leven of dood? – Het zelfgekozen einde of een nieuw begin.

Teruggekomen uit Duitsland, waar buren het voor elkaar kregen om mij tot een enorme doodswens te drijven, daarbij geholpen door het ziekenfonds, dat de deurwaarder stuurde toen ik de premie niet meer kon betalen en het ziekenfonds mijn opzeggen van die verzekering niet doorvoerde, zich verschuilend achter een EU (Economische Unie) – wet, hoor ik in Nederland, dat D66 niet alleen denkt over een persoonlijke pensioen pot, waarbij degene, die afhankelijk is van een bijstandsuitkering niet in beeld is, maar ook over een wet, waarin het helpen tot het beeindigen van het leven van de oudere medeburger met chemische middelen vastgelegd wordt.

Mijn tante, die te horen kreeg, dat de artsen haar niet meer het leven konden redden, maar eventueel dat leven een beetje konden verlengen door haar een chemokuur te geven, heeft daarover heel veel nagedacht en besloot, dat voor haar een paar maanden langer leven en in die maanden het contact met haar kinderen en kleinkinderen genieten, de moeite en narigheden, die een chemokuur met zich mee brengen, waard was. Voor haar ging het niet om het "recht op sterven", maar het genot om te leven.

Er wordt gesproken over uitzichtloos lijden en daar wordt dan niet mijn uitzichtloos lijden bij betrokken. Ik ben 61 jaar en heb geen werk, dat betaald word. Ik schrijf, sinds ik ontdekt heb, dat dat voor mij de enige mogelijkheid is om mijn gedachten op een rijtje te zetten en de achterliggende gedachten onder woorden te kunnen brengen. Sinds ik in Nederland een uitkering heb aangevraagd, heb ik sollicitatieplicht: 5 sollicitaties per week moet ik doen om in aanmerking te komen voor een uitkering en als ik niet aan die plicht voldoe, is de straf: minder geld. Alsof een bijstandsuitkering zo hoog is, dat je er wat van kunt missen.

Gelukkig ben ik in Duitsland gehard en heb daar geleerd om van licht en liefde, zonder eten te leven. Zo nu en dan op bezoek bij een vriendin, die toevallig wat over had of teveel gekookt had, hield mijn spijsverteringstelsel in beweging. Als voorbeeld, dat gegeven wordt om de "doodspil" wettelijk toe te staan, wordt gesproken over degene, die sinds het overlijden van de partner, niet meer wil leven.

Eenzaamheid, wat is dat? Dat is niet het alleen zijn, maar het je alleen voelen. Het voelen, dat ontstaat doordat je niet geheel en al met jezelf verbonden bent, want anders zou je, zoals Robert Long dat eens zong: leven voor twee! Als kind of partner voel je je natuurlijk ook niet bepaald "de moeite waard", als je overgebleven ouder of partner niet meer wil leven omdat de partner of een kind, of misschien broer of zus, vader of moeder, beste vriendin, noem maar op, gestorven is.

Gaat het hierbij om het glas, dat half leeg is en daarom niet meer de moeite van het oppakken waard of het glas, dat half vol is en daarom maar helemaal leeg gegooid moet worden? Hoe komt het, dat er mensen zijn, die pillen, spuiten of andere chemie promoten om het leven van iemand, die zichtbaar leeft, te beeindigen? Is het een financiele kwestie?

Is de voorstander bang, dat hij op moet draaien voor de kosten, die er ontstaan, wanneer de 80-plusser honderd of meer wordt, wanneer hij niet geholpen wordt om voortijdig het leven te beeindigen? Degene, die werkelijk zijn leven wil beeindigen, doet dat ook. Die heeft daar de moed voor en vindt een methode. Menig treinmachinist is daar niet blij om, maar zelfmoord is iets, wat niet te voorkomen is, als de drang daartoe zo groot is, dat de persoon een eind aan zijn leven maakt.

Niet iedereen doet dat door zich voor de trein te gooien. Er zijn mensen, die van een balkon springen en dan dood zijn, anderen nemen een overdosis pillen, die gewoon bij de apotheek te koop zijn en weer een ander loopt het water in en verdrinkt. De hele discussie over euthanasie lijkt dus overbodig, want: als je werkelijk wilt, dan kun je ook?

Een vierentachtig jarige vrouw belt en vindt, dat het pilletje voor ouderen er moet komen. Zij heeft dat nog niet nodig, want het gaat goed met haar en zij heeft niets te klagen, maar als het ooit slechter gaat, is dat pilletje voor haar een prettig idee. Zoals het voor iemand, die geen betaald werk heeft, een prettig idee is om een bijstandsuitkering te krijgen en geen prettig idee, dat hij zijn persoonlijke pensioen pot moet legen, voordat hij een bijstandsuitkering krijgt. Ook is het geen prettig idee om minder uitgekeerd te krijgen als je niet 5 sollicitaties per week verstuurt.

Een van de minst prettige ideeen is het feit, dat al die sollicitaties een heleboel werk aan anderen geven, dat niet nodig is, want als je, zoals ik, in 1979 afgestudeerd bent aan de HTS, afdeling weg- en waterbouw en in 1989 fysiotherapie met goed gevolg hebt afgesloten, ben je als 61-jarige "geen knip voor de neus waard", want in 1979 bestond de computer nog nauwelijks en er werd dus niet mee getekend en door als fysiotherapeute zonder werk te zijn gekomen, is een BIG-reghistratie niet mogelijk en is het dus niet toegestaan om in Nederland als fysiotherapeute te werken, ondanks het feit, dat ook in Nederland vele patiënten in coma blijven, omdat zij niet in beweging geholpen worden.

De VIN-therapie is voor mensen tot 25 jaar toegestaan, dat wil zeggen, wordt vergoed, maar niet voor ouderen en het is de vraag, waarom niet. Waarschijnlijk, omdat deze therapie niet uitgaat van de hypergevoeligheid van de patiënt in coma, maar van een laag bewustzijn, gemeten met de Glasgow Coma Scale, waarbij de patiënt pijn gedaan wordt en de patiënt geen bewustzijnspunten krijgt, als hij het niet uitschreeuwt van de pijn, de onderzoeker geen dreun verkoopt en zijn arm of been niet terugtrekt. Mijns inziens een teken, dat het bewustzijn van de onderzoeker laag is, want de patiënt, die de diagnose "patiënt in coma" krijgt, krijgt die diagnose, omdat er geen zichtbare bewegingen waargenomen worden.

Wanneer deze patiënten meteen een aangepaste rolstoel met stafunctie zouden krijgen, zou de revalidatie veel sneller en beter kunnen gaan, maar daar is "geen geld" voor. Liever betaalt de verzekering 25 of meer jaar intensieve verzorging en verpleging dan een ca. € 50000,- elektrische rolstoel, die de patiënt met zijn mentale aktiviteit kan besturen. In plaats daarvan stuurt de verzekering een mechanische rolstoel en bij navraag is de reden daartoe, dat de patiënt een elektrische rolstoel niet zelf kan bedienen. Dat is niet geprobeerd (zoals bij andere patiënten gebruikelijk is) en kan ook niet de echte reden zijn, want deze persoon, die een elektrische rolstoel niet kan bedienen, kan een mechanische rolstoel al helemaal niet bedienen.

Nu wordt er over een wet gesproken, die medici werk verschaft als beoordelaar, of iemand wel of niet een handje geholpen moet worden om de dood wat sneller in de ogen te kijken dan zonder de chemie, die ook betaald moet worden. Heeft D66 een kostenplaatje gemaakt van de kosten, die een dergelijke extra opgave voor de artsen met zich meebrengt? Wat kost de pil, wat kost de arts, wat kost het om de patiënt te laten leven en hem of haar te helpen om de lol van het leven in te zien, zich nuttig te voelen en ook daadwerkelijk te zijn?

Iemand kon een ander, die een uitkering had aangevraagd en bang was, dat die niet verstrekt zou worden, gerust stellen door hem ervan bewust te maken, dat de ambtenaren, die met zijn "zaak" bezig waren, anders geen werk zouden hebben. Nu moet ik solliciteren, maar hoe gaat dat? Op welke functies kan ik solliciteren? Wie is er geinteresseerd in iemand, die in Duitsland een "denkstoring" heeft opgelopen en daarom daar vrijgesteld was van solliciteren, die niet jong en dynamisch meer is, dankzij alle ervaringen en daarom maar liever thuis zit en probeert om politici en journalisten ook een andere kijk op het geheel te laten krijgen?

Wetten worden gemaakt met goede doelen, maar dankzij de EU-ziektekostenverzekeringswet gaan mensen, die al weinig geld hebben, failliet en komen in het bijstandscircuit terecht, waar zij geen vrijheid meer hebben, dankzij de sollicitatieplicht. Het lijkt, alsof er alleen maar geld gestoken wordt in automatisering, zodat de belastingdienst naar de woningbouwvereniging een bericht stuurt, dat ik minder dan € 45000,- als inkomen heb.

Dat klopt, want het geregistreerde inkomen is € 0,-, maar uit het bedrag, dat doorgegeven is aan de woningbouwvereniging blijkt, dat het inkomen van de vorige bewoner, die gestorven is, is opgegeven en op basis daarvan is de huurverhoging bepaald. Dankzij alle automatiseringen is er een"Persoonlijke Budgetten Schandaal" en een "Parel Proces", waardoor burgers tot wanhoop gedreven worden omdat geld, dat de belastingdienst aan instituten betaalde, van de burger terug wordt verlangd.

De belastingdienst doet geen moeite om de burger te informeren over belangrijke gegevensuitwisseling, zoals bleek uit de "huurverhogingsinformatieverstrekking". De brief, die de belastingdienst stuurde, was gericht aan "de bewoner van" en in de brief werd niet vermeld, wie – volgens hen – de bewoner was. Ook werd niet vermeld, welk bedrag doorgegeven was aan de woningbouwvereniging en werd expliciet vermeld, dat er door de huurder geen stappen ondernomen hoefden te worden.

Als de belastingdienst meer zelfkennis zou hebben, zou zij in de brief wel degelijk de naam van degene vermelden, van wie zij denken, dat hij/zij de bewoner/s van de woning zijn en/of het bedrag, dat aan de woningbouwvereniging werd doorgegeven. "Privacy" is een veel voorkomende reden, die opgegeven wordt om bepaalde handelingen wel of niet te verrichten en tevens de oorzaak van veel leed.

De patiënt in coma, die de hele dag en nacht alleen op een kamer ligt, kan kreunen en steunen, omdat hij geholpen wil worden in een andere houding, niemand hoort hem en het sondeapparaat, dat piept en krijst, omdat het verstopt is of de sondevoeding op, wordt ook niet gehoord. Ik heb menigmaal dergelijke piepen gehoord, waar niet op gereageerd werd door de verpleging.

Geen tijd en afgestompt door al die machines, die zoveel acoustische waarschuwingssignalen geven, waar niets aan gedaan kan worden, omdat iedereen al met iemand bezig is. Verpleegkundig personeel wordt ontslagen, proeven worden gedaan, waarbij van elke seconde opgeschreven moet worden, wat er in die seconde gedaan werd en vervolgens worden er lijsten opgesteld, dat het wassen 5 minuten kost, het douchen 10 en het aankleden 7 (ik weet de werkelijke tijdvoorgaven niet), zonder dat er rekening mee wordt gehouden, dat het bijvoorbeeld een Parkinson patiënt betreft of een Huntington patiënt, de ene is stijf en beweegt uiterst langzaam, de ander maakt enorm veel bewegingen en het treffen van het armgat duurt daardoor langer.

De economisch directeur, die geen geld uit wilde geven aan koffielepeltjes, veroorzaakte in het ziekenhuis, waar hij directeur was, een enorme rel, omdat hij duidelijk liet blijken, welke prioriteit hij had. Het was niet zijn prioriteit de patiënt de aandacht te geven, die hij nodig heeft om te genezen, maar het niet uitgeven van geld aan hulpmiddelen, die voor de verpleging tijd spaarden, waardoor zij meer tijd voor de patiënt hadden.

Anno 2016 is het duidelijk, dat deze man zijn tijd ver vooruit was. Er worden mensen ontslagen en machines geprogrammeerd, die maar één programma kennen en alle uitzonderingen vallen dus tussen wal en schip, missen de boot en kunnen de doodswens, die gepaard gaat met het gevoel de moeite niet waard te zijn, gaan uitvoeren, dankzij de welwillende hulp van politiek en medeburgers, die het zo afschuwelijk vinden, dat deze mensen zo alleen gelaten worden met de problemen, die het ontslag, het verlies van betaald werk en het moeten vragen om (financiele) hulp met zich mee brengen.

Gelukkig zijn er mensen, die een enorme overvloed hebben en zo kreeg ik het koelkastje, dat alleen nog met feestjes gebruikt werd en nu een derde leven krijgt. Het eerste leven was het leven als koelkastje, het tweede leven het leven als flessen-koelkastje-bij-feestjes en nu is het weer herleefd als koelkastje en wordt het gevuld met eten van de voedselbank, die mij gelukkig een poosje wil ondersteunen.

Liever zou ik patiënten in coma in beweging helpen en daarvoor betaald worden, maar "daar is geen geld voor" en "u moet eerst bewijzen, dat u ze in beweging kunt helpen" en dat bewijs is niet te leveren, zolang er geen verantwoordelijke voor de behandeling van patiënten in coma is, die mij dat bewijs laat leveren.

Ik heb mijn rouwproces gehad. Ik heb het gevoel gehad eindelijk te weten, waarom ik leef (patiënten in coma op de been en in beweging helpen) en vervolgens heb ik ontdekt, dat ik dat niet kan, omdat ik niet in contact kom met deze patiënten of voortijdig weer weggestuurd word en heb besloten, dat er dus een andere reden moet zijn, waarom ik leef.

 

  Naar boven  


Dinsdag 17 mei 2016

PERSOONLIJKE PENSIOEN POT

D66 is zeer begaan met de burger en met de eigen inbreng van de burger. Dit maakt, dat zij met het idee komt om tot een persoonlijke pensioen pot te verplichten. PPP wordt dat dan in Nederland waar tegenwoordig vooral in afkortingen gesproken wordt, lijkt het soms wel.

De persoonlijke pensioen pot, die ik als Nederlandse burger in het buitenland geactiveerd heb, omdat ik slechts 48% AOW had opgebouwd op het moment dat ik naar het buitenland vertrok om aldaar het beroep uit te kunnen oefenen, waarvoor ik gestudeerd had en dat ik graag wilde uitoefenen (fysiotherapie), is nu reden om mij niet zonder slag of stoot financieel te steunen met een bijstandsuitkering.

Ondertussen ben ik 61 jaar en ben terug naar Nederland verhuisd, nadat ik in Duitsland mijn particuliere praktijk heb moeten opgeven (ondanks dat ik een lange adem had, omdat ik geld geërfd had), omdat er te weinig patiënten kwamen nadat ik de praktijk naar het centrum van de stad verhuisd had. In plaats van spaargeld, waarmee ik naar Duitsland trok, kwam ik met schulden terug en met een PPP, een Rentenversicherung, die geblokkeerd is tot ik 65 jaar ben, in de overtuiging, dat ik dan AOW krijg en dat die onvoldoende zal zijn om in Nederland de basisuitgaven huur, gas, elektra, water, vuilnis en ziektekostenverzekering te betalen.

Doch helaas, het systeem is veranderd in Nederland en in plaats van de AOW leeftijd te verlagen, zodat meer jongeren sneller aan betaald werk kunnen komen, is de AOW leeftijd verhoogd, waardoor meer ouderen in enorme narigheid komen, omdat zij hun vaste baan kwijt raken en, ondanks hun ervaring, niet interessant lijken voor de werkgevers, terwijl zij door de overheid verplicht worden om te solliciteren.

Vooral voor mensen, die in een bedrijf opgeklommen zijn en dus geen diploma’s hebben, blijkt het vaak een onmogelijkheid om aan betaald werk te komen. Solliciteren op vacatures, waaraan zij niet aan de functie-eisen (diploma tonen) kunnen voldoen, geeft stress, totdat ontdekt wordt, dat het geen zin heeft om je op te winden, maar dat je alleen maar hoeft te solliciteren om te voldoen aan de eisen, die gesteld worden, om financiële steun te krijgen.

De persoonlijke pensioen pot blijkt bij terugkeer in Nederland reden om in de stress te geraken. De seniorenwoning mocht alleen gehuurd worden, als uit eigen zak 2 maanden huur betaald kon worden. Dat is de wettelijke periode, waarin de gemeente moet bepalen, of er recht is op een uitkering. Dankzij gulle giften voor de laatste verjaardag, kon dat, maar in Nederland kwam de schok: er moest ook nog meer dan € 100,- energie en water betaald worden per maand en er moest vuilnis betaald en een "zorgverzekering" afgesloten worden.

Die is gelukkig niet zo duur als in Duitsland, vooral ook dan, wanneer een maximaal eigen risico genomen wordt, een makkelijke keuze voor iemand, die als de dood is voor het medische circuit, dankzij de ervaringen daarmee. De huur van de seniorenwoning is hoger dan van "normale" woningen waarvoor meer dan 100 gegadigden zijn, dus wordt huursubsidie aangevraagd, die tegenwoordig huurtoeslag heet, maar die wordt kennelijk pas na een paar maanden uitgekeerd.

De sociale dienst wil weten, wat de terugkoopwaarde van de Rentenversicherung is om dan het vermogen te bepalen en dat vermogen mee te laten wegen in de bepaling of er recht op bijstand is en hoe hoog die bijstand dan is. De Rentenversicherung had € 300,- per maand vanaf 65 uitbetaald, als tot die tijd de premie à € 300,- per maand betaald zou zijn geweest, maar dat lukte niet, omdat er een sociale uitkering aangevraagd moest worden en daarom wordt dan op 65-jarige leeftijd max. € 200,- per maand of een bedrag ineens à ca. € 40 000,- uitbetaald.

En de sociale dienst wil dan dat dat hele bedrag wordt uitbetaald en eerst opgemaakt, in de hoop, dat ik in de tussentijd overlijd, zodat er geen financiële steun meer verleend hoeft te worden?

En wat er gebeurt er met de PPP’s, van de mensen, die voortijdig komen te overlijden? Hoe moet degene, die 80 wordt zijn rekeningen betalen? Wordt hij op straat gezet als hij de huur niet meer kan betalen of als de zorgverzekeraar die de deurwaarder ingeschakeld heeft, omdat hij zijn premie niet krijgt, omdat deze persoon geen AOW krijgt omdat de AOW niet meer bestaat of omdat die pas ingaat als je 85 wordt?

En krijg ik nu geen uitkering, omdat er geen terugkoopwaarde is van de Rentenversicherung, of de terugkoopwaarde zo hoog is, dat er van uitgegaan wordt, dat ik een vermogen heb, dat ik eerst moet diminueren, voordat ik recht op financiële bijstand heb, ondanks dat ik de Rentenversicherung nu niet te gelde kan maken en dus mijn huur niet meer kan betalen en de rest van de "normale" voorzieningen ook niet?

Ik kreeg de schok van mijn leven, toen ik een brief kreeg van de elektra leverancier, dat de stroom afgesloten zou worden, als ik geen contract zou afsluiten en dat ik voor de afsluiting van die stroom een rekening van € 60,- of € 300,- als het buiten de woning gedaan zou moeten worden, zou krijgen en dat de aansluiting dan ook weer dat bedrag zou kosten en meen me te herinneren, dat afsluiten vroeger niets kostte en gewoon gedaan werd bij het verlaten van de woning en de nieuwe bewoner weer liet aansluiten en daarvoor een gering bedrag betaalde.

Het was arbeidsintensief en "voorkwam" werkloosheid (en dus de afhankelijkheid van financiële steun) en iedereen betaalde bij elke verhuizing waardoor de te betalen bedragen niet zo hoog hoefden te zijn. Ik wilde geld sparen door de stroom pas te laten aansluiten, als ik een uitkering zou krijgen, maar dat ging dus niet door, want dan zou ik eerst moeten laten afsluiten en die rekening in de bus vinden.

Gelukkig gebeurde dit niet ook met de kabel, die een internet- en televisiesignaal in de flat brengt. Er kwam een brief van Ziggo, dat de kabel nog aangesloten was met het vriendelijke verzoek om binnen twee weken contact op te nemen, anders zou hij afgesloten worden en, gezien het feit, dat ik geen televisie heb, vind ik dat best. Doch na twee weken kwam een soortgelijke brief, dat de vorige brief wellicht aan mijn aandacht zou zijn ontsnapt en ik daarom nog twee weken uitstel van afsluiting kreeg.

Toen ik weer niet reageerde, werd de kabel afgesloten, neem ik aan, want er is iemand bij het kabelkastje bezig geweest. Een vervelende onverwachte kostenpost voor Ziggo? De D66 ers, die een PPP bedenken, zijn niet degenen, die afhankelijk zijn van financiële steun van de overheid voor het betalen van hun woonkosten, water, eten, drinken, gas, elektra, vuilniskosten en ziektekostenverzekeringspremie. Voor hen is het verplichte eigen risico van € 385,- minder dan een weeksalaris, terwijl het voor degene, die van een uitkering moet leven, het geld is, dat hij voor een maand ter beschikking heeft.

Degene, die afhankelijk is van financiële steun, heeft geen dubbeltje over voor een persoonlijke pensioen pot, maar is blij, als hij in dit leven nog zijn schulden kan afbetalen, want een weldoener vinden, die daarbij helpt, lijkt ook zoeken naar een speld in een hooiberg, is mijn ervaring.

Het algemene advies is: geef alles wat je hebt weg en ben blij met wat je op straat vindt, wat je aangeboden wordt omdat de ander nodig weer eens iets nieuws aan moet schaffen om in beweging te zijn en laat je failliet verklaren, zodat je voortaan geen last meer hebt van schuldeisers. Dat wordt dan de belastingdienst of de woningbouwvereniging, die van de belastingdienst heeft doorgekregen dat ik minder dan € 45000,- inkomen hebt, terwijl ik een geregistreerd inkomen van € 0,- heb.

De belastingdienst neemt het niet zo nauw en geeft gegevens door van mensen, die zijn overleden. Ambtelijke molens draaien langzaam, totdat zij geld willen hebben van de burger, dan moet deze in twee weken betalen en anders.... moet hij nog meer betalen.

 

  Naar boven  


Vrijdag, 13 mei 2016

"Niet geschoten is altijd mis"

Een andere uitdrukking voor "wie niet waagt, wie niet wint" of "liever hoog van de toren blazen dan in de loopgraven onzichtbaar zijn", als het erom gaat, aan betaald werk te komen.

Er is ondertussen veel geschreven en gepraat over hoe je aan betaald werk kunt komen en als 60-plusser, die liever werkt dan thuis achter het raam naar buiten zitten staren, wachtend, tot een drijfveer komt om iets te gaan doen, bezoek ik dus de "Walk&Talk" bijeenkomst, waar het om BRAND gaat.

"Personal branding" staat op het programma en ik vraag me af, wat dat betekent. Ik moet vaak gissen, wat de mensen bedoelen, want in de afgelopen jaar blijken er heel veel Nederlandse begrippen vervangen te zijn door Engelse.

In de uitdrukking "personal branding" blijkt BRAND de betekenis van MERK te hebben. Het gaat er hierbij om om je eigen-aardig-heid zodanig ten toon te spreiden, dat je daarmee de werkgever overtuigt van het feit, dat jij de juiste persoon bent voor de functie, waar hij een medewerkende voor zoekt.

Je moet opvallen, wordt er verteld en de reactie daarop is "schrijf met de hand!", want iedereen schrijft tegenwoordig met de computer, maar helaas, het schijnt, dat de werkgever, die een handgeschreven brief van een 50-plusser krijgt, dat interpreteert als dat deze persoon niet met de computer om kan gaan. Ook, als in het CV staat, dat hij een typediploma heeft?

Als een 16-jarige een handgeschreven brief stuurt, wordt dat als creatieve act gezien, weet een deelnemer te vertellen. En degene, die van de bijstand 5 sollicitaties per week moet doen, weet te vertellen, dat er bedrijven zijn, die geen vacatures meer bekend maken, omdat zij dan meer dan 50 sollicitaties krijgen en dan door de "bomen het bos" niet meer zien.

Omdat de verantwoordelijken voor de opleidingen geen vacatures meer zien, denken zij, dat er geen werknemers met die kennis meer nodig zijn en verdwijnt de opleiding, met het gevolg, dat er een tekort gaat ontstaan van medewerkers, die de juiste kennis en ervaring hebben.

Veertig jaar geleden was er een tekort aan fysiotherapeuten en zijn er twee opleidingen bijgekomen om dat tekort op te heffen. Zo'n tien jaar later was het tekort opgeheven en bleek er een overaanbod te zijn en zijn veel fysiotherapeuten naar Duitsland, Zwitserland, Scandinavië, maar ook naar Canada en de USA vertrokken.

Enkelen zijn na verloop van tijd weer terug gekomen, velen zijn gebleven in het land, waar zij als beroeps-vluchteling (ernaar toe verhuisd om hun beroep te kunnen uitoefenen) naar toe verhuisd zijn en in eigen land was er een grote groep fysiotherapeuten van een bepaalde leeftijd.

Twee opleidingen zijn opgeheven om het teveel aan therapeuten, dat opgeleid werd, omdat er een hele poos minder "nieuwe" nodig waren, omdat er geen therapeuten met pensioen gingen, op te heffen en er is een verplichte pensioenverzekering opgericht.

Voor degenen, die al aan het eind van hun werkperiode waren, een uitkomst, want een leuk extraatje naast de AOW, maar voor de huidige jonge therapeut een killende factor, want de premie is dusdanig hoog, dat er therapeuten zijn, die twee banen nodig hebben om voldoende te verdienen om hun gezin nu te kunnen onderhouden van wat zij overhouden, zonder dat zij de zekerheid hebben, dat, tegen de tijd dat zij 65 zijn, de uitkering voor hen net zo hoog is als zij was voor hun collega's, die veel korter premie hebben betaald.

Op de Walk&Talk bijeenkomst wordt ook de Elevatorpitch vermeld en uitgelegd, dat men in max. 40 seconden (dat is de tijd, die de lift nodig heeft om naar de verdieping te komen, waar de luisteraar naar toe wil) in max. 1000 woorden te vertellen, wat je waarom van de luisteraar wilt.... De gemiddelde tijd in Nederland zal echter veel korter zijn, want hier zijn nog niet zo veel wolkenkrabbers, waarin je meer dan 20 verdiepingen hoog wilt met de lift.

Ook wordt er verteld, dat je het beste eerlijk en oprecht kunt zijn en geen toneel kunt spelen om een baan te krijgen, want vroeger of later wordt het toneel ontdekt en dan denk ik aan de technisch tekenaar met ervaring, die zich duur aangeprezen had en de baan gekregen had. De jongeman, die direct van de mts op hetzelfde kantoor eerder gekomen was, werd ontslagen, toen het werk minder werd en daarna werd pas ontdekt, dat de ervaren tekenaar, die zichzelf duur verkocht had, niet zo goed was als de jongeman uit Groningen was geweest.

Hij maakte fouten, maar door hem daar steeds op te wijzen en hem ook het trucje te leren, hoe je jezelf zodanig kunt controleren, dat je die fouten niet maakt, werd hij alsmaar beter, terwijl de tekenaar met ervaring alsmaar slechter leek te worden. Als de architect een maat veranderde en hij dat op tekening moest overbrengen, vergat hij steevast de maten aan een kant van de tekening te veranderen.

Alsof hij slechts een kant van de tekening zag en dat werd niet beter, toen hij daar steeds weer op gewezen was. Was dat misschien de reden geweest, dat hij een andere baan had gezocht? Het idee, dat het mogelijk is om alle fouten te vermijden, is een bier-idee.

En toch ben ik iemand, die dat graag wil en daar zijn best voor doet en als ik dan op mijn eigen webpagina ga, dan blijkt die er in de computer van de bibliotheek anders uit te zien dan in mijn eigen computer. Dat komt waarschijnlijk, doordat google bewaart en dus eerst de oude pagina laat zien, terwijl ik een nieuwe heb "hoog-geladen".

In 2010 heb ik met patiënten in coma gewerkt en in 2011, 2012 en 2014 ook en sinds 2010 is mijn webpagina in de lucht. Zo nu en dan staat hij bovenaan de lijst, als je "patiënt in coma" of "patiënt in coma therapie" of "patiënt in coma behandeling" of "comapatiënt therapie" of.... aan google vraagt en dus is het de vraag, of er mensen zijn, die de goede raad, die ik op die webpagina geef, in de praktijk toepassen en wat het gevolg daarvan is.

Wie het weet, mag het zeggen. Ook bij de "Walk&Talk" ben ik alleen gelukkig, als ik over de behandeling van patiënten in coma kan spreken en merk, dat dat nog steeds mijn drijfveer is om iets te doen, maar de maatschappij lijkt daarin niet geïnteresseerd en dus verdien ik geen geld.

En geen geld heeft tot gevolg, dat ik hoge schulden krijg (dankzij de zorgverzekering, die een opzeggen niet accepteert) en uit huis gezet word en dan als niet-verzekerde op straat kom te staan. Menig Europeaan, die niet zo is als al die mensen, die het wel voor elkaar krijgen om betaald werk te krijgen en te houden en die geen partner, familie of weldoener hebben, die hen "onder de arm neemt" (zoals vroeger schrijvers en componisten bijvoorbeeld ondersteund werden) en "van de straat houdt", komt zo op straat terecht en wordt dan misschien "wereldkunstenaar" genoemd, omdat hij niet overlijdt.

Hij overleeft en zoekt en vindt de gratis wc, het gratis drankje op een openbaar feestje, de warme schuur of het warme nachtrestaurant, waar hij niet weggestuurd wordt, ondanks dat hij niets kan kopen en blijft in beweging in de hoop, dat hij de beweging, die hij maakt, een keer om kan draaien in een andere beweging, waarbij hij niet meer hulp nodig heeft, maar anderen hulp kan geven.

Ik wil geen vrijwilligerswerk doen, dat vroeger gedaan werd door mensen, die daarvoor betaald werden, maar ik wil wel vrijwilligerswerk doen bij patiënten in coma, die met de bestaande methoden niet op de been en in beweging komen. Niet geschoten is altijd mis, niet geprobeerd om het bestaande te veranderen, is de kans groot, dat er ook niets verandert.

Ik heb in mijn leven vele verschillende baantjes gehad, vooral in vakanties en als 61-jarige wil ik deze baantjes niet meer doen, want dat zou betekenen, dat een jongere die ervaring niet kan maken. En dus vraag ik me af, waarom er een sollicitatieplicht is ingevoerd voor mensen, die een uitkering aanvragen, omdat zij daarvan afhankelijk zijn voor hun wonen, licht, water, eten en drinken?

En ik vraag me af, waarom niet elke uitkeringsgerechtigde bij de voedselbank eten kan krijgen?

 

  Naar boven  


12 mei 2016

belasting dien t

We komen te praten over de zorgverzekering. Ik heb vanmorgen bedacht, dat ik de laagste premie heb uitgekozen, wat betekent, dat ik de maximale eigen bijdrage heb gekozen en denk aan vroeger.

Toen was alles beter? Nee, het was wel anders en kon nog beter. Toen waren en privé verzekerden en ziekenfondsverzekerden en dat was dan ook de allereerste vraag, als je bij een therapeut, dokter of in het ziekenhuis kwam.

En het had voor- en nadelen. Want als privé verzekerde kreeg je eerder een kamer alleen, terwijl je als ziekenfondspatiënt eerder op zaal gelegd werd. En het ligt aan je voorkeur en aan je aandoening, wat je het liefste hebt.

Als je zo slap als een vaatdoek bent, dan ben je blij, als er frisse en vrolijke mensen bij je op de kamer zijn, zodat je hen kunt vragen om op de bel te drukken, als je een zuster nodig hebt, terwijl het ook kan zijn, dat je even helemaal nieieiemand om je heen wilt hebben en vooral geen mede-patiënt, die aan allemaal apparaten ligt, die geluid maken.

Er is veel veranderd met goede bedoelingen, maar het blijkt allemaal niet zo goed uit te pakken. Na de persoonlijke budgetten, die misbruikt zijn om geld van het rijk te krijgen voor diensten, die nooit geleverd werden en die de zwakke patiënten, van wie deze persoonlijke budgetten waren, tot wanhoop drijven, omdat de belastingdienst het geld, dat zij betaald heeft, niet terugvordert van de instellingen, waaraan het betaald is, maar van de patiënten, die niet eens wisten, dat het aan de instellingen betaald werd, kwam de parel-affaire, waarbij een kindertoeslag voor de kinderopvang misbruikt werd.

De ouders van de kinderen, om wie het ging, wisten van niets en ook in dit geval vordert de belastingdienst het geld, dat zij betaald heeft, niet terug van de instantie, waaraan het geld betaald werd, maar van de ouders, die niet wisten, dat het geld betaald werd.

Dat komt, doordat de belastingdienst automatisch werkt. Dat is ook te zien bij de huurverhoging van de woningbouw. De belastingdienst stuurt een brief naar "de bewoner van" en daarin staat, dat er aan de belastingdienst een inkomen van minder dan € 44.360,- is doorgegeven.

Voor mij is dat een enorme schok, want ik heb nog geen uitkering. Die is aangevraagd, maar er is nog niet over beslist. Ik heb geen inkomen nu, want de uitkering, die ik in Duitsland kreeg, is gestopt. Ik vraag me af, of mijn inkomen ( € 0,- ) door de belastingdienst is opgegeven, maar vermoed, dat het het inkomen van mijn voorganger is, dat door de belastingdienst is opgegeven. Bij de woningbouwvereniging word ik niet wijzer wat betreft het bedrag, waarop de huurverhoging gebaseerd is.

Daar wordt mij verteld, dat het niet uitmaakt, want de minimale huurverhoging is berekend, dus ik word niet benadeeld, maar hoe is dat, als er iemand gewoond zou hebben met een inkomen, wat boven dit bedrag gelegen zou zijn. Dan had ik de maximale huurverhoging moeten betalen?

Het is zo simpel om geautomatiseerd het bedrag, dat doorgegeven is, door te geven aan "de bewoner van". Die kan dan controleren, of dat bedrag klopt en als dan de huurverhoging van de woningbouwvereniging komt, protesteren of niet. Of vooraf bij de woningbouwvereniging langs gaan met het juiste bedrag waar het zijn inkomen betreft.

Op de brief van de belastingdienst stond uitdrukkelijk, dat ik niets hoefde te doen, maar die regel moet, mijns inziens, vervangen worden door het doorgegeven bedrag. Tevens zou het zin hebben om aan "de bewoner van" de brief te sturen, maar bovenaan de brief de naam te zetten van degene, van wie de inkomensgegevens doorgegeven werden aan de woningbouwvereniging.

De belastingdienst ontslaat mensen, omdat men denkt, dat het systeem geautomatiseerd kan worden, maar een geautomatiseerd systeem kan alleen goed werken, als het om automaten gaat en dat zijn mensen niet. Zij verhuizen, veranderen van werkomgeving, krijgen kinderen of kinderen gaan uit huis, raken hun werk kwijt, noem maar op.

Bij het UVV wordt ook geautomatiseerd, waardoor de werkzoekenden geen persoonlijk aanspreekpunt meer hebben, dat voor hen uitzoekt, of zij misschien nog duizenden Euro's tegoed hebben van een vroegere werkgever.....

Als iedereen een bepaald percentage van zijn inkomen voor de zorgverzekering zou moeten betalen (zoals in Noorwegen het geval was, toen ik daar werkte), en de premie direkt naar de zorgverzekering zou gaan, zou niemand door de zorgverzekering failliet kunnen gaan, want als hij geen inkomen heeft, hoeft hij geen premie te betalen en zou iedereen werkelijk verzekererd zijn bij ziekte.

 

  Naar boven  


2016.04.18

MET OPGEHEVEN HOOFD

Met oranje hesjes aan zijn mensen op straat bezig om papiertjes te prikken. Vijftien weken lang, 8 uur per dag, moeten zij papiertjes prikken om de volledige ondersteunende bijstand te krijgen in de gemeente Rotterdam, als het interview, dat vandaag op de radio te horen was om een uur of half 7, goed begrepen werd.

Hilversum 1 bestaat niet meer, maar er is nu een NPO 1, waarop veel hetzelfde te horen is, alsof er geen ander nieuws te melden is. Weinig leuk nieuws wordt verteld, maar dat is in alle media het geval. Het lijkt erop, dat vooral narigheid, moord, politiek en doodslag verkoopt en hoorders of kijkers trekt.

En de participatie, die bevorderd moet worden, wordt voorkomen door de arbeidsverplichting van de gemeenten, want daardoor kan dat werk niet gedaan worden door mensen, die ervoor betaald worden en dus geen bijstandsuitkering nodig hebben en het zelfwaardegevoel van degenen, die dit werk moeten doen om de minimale bijstandsuitkering volledig te krijgen, daalt nog meer.

Het lijkt, alsof niemand er over nadenkt, hoe het komt, dat er steeds meer mensen komen, die geen betaald werk hebben en steun nodig hebben om in hun dagelijks onderhoud te voorzien. Degene, die bijstand aanvraagt, is als een kind zo blij, wanneer hij dit krijgt, omdat dan even de druk van de ketel is, maar de verwachtingen, die "het rijk" vervolgens van hem heeft, verhogen de druk dusdanig, dat deze vaak nog hoger wordt dan hij al was.

Het aanvragen van een bijstandsuitkering is voor de meeste mensen al een reuzensprong, die zij moeten maken, omdat zij het zo vernederend vinden, dat zij een uitkering moeten aanvragen. Per slot van rekening is de overtuiging "je kunt altijd werken, als je wilt!" gemeengoed en met de paplepel ingegoten.

Geen wonder, dat was in de naoorlogse tijd, toen alles weer nieuw opgebouwd moest worden en er een gebrek aan werknemers was. Per slot van rekening waren er in de oorlog veel meer mensen gestorven dan in vredestijd het geval zou zijn geweest.

Vooral mannen waren gestorven tijdens de gevechten en vele families moesten zonder man aan het hoofd het land weer opbouwen en vele kinderen groeiden op zonder vader óf met een vader, die een oorlogstrauma had, waar zelden over gesproken werd. Maar het oorlogstrauma kon wel enorme gedragsveranderingen tot gevolg hebben, waardoor het gezin niet de veilige haven was, die het zou moeten zijn.

Kinderen konden willen, wat zij wilden, maar de volwassenen dwongen hen tot wat anders en voor velen was dat het begin van een laag zelfwaardegevoel. "Het is niet goed of het deugt niet" is voor veel mensen ook reden om zich niets waard te vinden en eventueel ook nergens aan te beginnen, want dan kan het niet "niet goed zijn of niet deugen".

Er zijn mensen, die dan vrijwilligerswerk gaan doen, al dan niet georganiseerd door het vtijwilligerssteunpunt en het is de vraag, of het niet beter zou zijn, wanneer dit werk betaald zou worden en een ieder een basisinkomen zou krijgen, waarvan men normaal kan leven, waarbij "normaal leven" natuurlijk een begrip is, dat door vele verschillende mensen verschillend ingevuld zal worden.

Voor de een hoort bij "normaal leven" radio, televisie, internet en computer, auto en een warme ruime woning, eventueel met sigaretten en elke dag een of meerdere glazen wijn of bier, voor een ander betekent een "normaal leven" zorgen, dat je rondkomt met het geld, dat je ter beschikking staat, zodanig, dat je in beweging blijft en zal als eerste de auto "de deur uit gaan", omdat de benzine niet te betalen is en een auto, die alleen maar voor de deur staat ook geld kost, internet en telefoon worden opgegeven en er wordt met een bluetooth apparaat, dat nog een overblijfsel is van de "rijke" periode, of dat een gift is van familie of vriend/in, overal waar gratis wifi is, gretig daarvan gebruik gemaakt en in plaats van voorgewassen, voorgebakken en in grootverpakking, worden produkten zo vers mogelijk en in kleine hoeveelheden gekocht, zodat ook minder tegelijk gegeten wordt en daardoor ook geld gespaard wordt.

Een minimale uitkering is geen reden om aan betaald werk te komen, wat menig burger, die geen betaald werk heeft, zal bevestigen, vooral niet, wanneer men de 60, 55, 50 of zelfs 45 of 40 gepasseerd is. De pensioengerechtigde leeftijd is niet omlaag gebracht, zodat meer jongeren het werk van ouderen, die met pensioen gaan, over kunnen nemen, maar verhoogd, waardoor meer ouderen op het idee komen om nog een of twee jaartjes langer te blijven werken, zodat zij hun pensioen nog een beetje kunnen verhogen.

En de bijstandsafhankelijke voorziet, dat hij of zij, tegen de tijd, dat hij of zij recht heeft op pensioen, nog afhankelijker van de goedheid van vrijwilligers zal zijn, omdat de pensioenpot dan leeg is, mede omdat alle ambtenaren en cursus organisatoren, die betaald worden om de mensen, die van een uitkering afhankelijk zijn, in het kader van de participatiewet te controleren of te ondersteunen om aan betaald werk te komen, dan ook zonder betaald werk zijn en er dus veel minder AOW-premie afgedragen wordt?

 

  Naar boven  


2016.04.16

DE VERDEDIGING

Een voorstel komt op tafel om alle medewerkers van vervoersorganisaties te bewapenen, zodat zij zich kunnen weren, wanneer zij aangevallen worden door spugers, slagers, schoppers of bijters. Hoe komt het, dat er een tendens is om "oog om oog, tand om tand" toe te passen of "reageren op dezelfde manier".

Mensen worden doodgeschoten doordat de schutter denkt, dat zij een ander zijn, die zij willen belonen voor iets, waarvan zij denken, dat die ander gedaan heeft en zo ontstaan enorme trauma’s. Straf is uiteindelijk een beloning, die als negatief ervaren wordt, of als zodanig bedoeld is.

Voor degene, die deze straf krijgt, is het niet altijd negatief. Een drugshandelaar, die gepakt werd en een paar jaar het gevang in moest, vertelde achteraf, dat dat de redding van zijn leven was. Het was geen prettige tijd, want hij moest daar "cold turkey" afkicken, omdat hij geen drugs meer kreeg en dus de afkickverschijnselen ongefilterd tot hem doordrongen, maar hij heeft de mogelijkheden, die hem geboden werden, gebruikt om zijn toekomst te veranderen.

Hij heeft de afgebroken middelbare school afgemaakt en was beretrots op het diploma, dat hij daardoor had. Doch alle ervaringen, die hij tijdens de tijd, die hij verslaafd was, had, hebben hem getekend. Hij heeft er een andere kijk op het maatschappelijk leven en zijn rol daarin, aan over gehouden.

Hij is zeer gevoelig en wil geen verkoper worden, maar hij komt uit een koopmansfamilie en het arbeidsbureau vindt, dat hij een opleiding verkoper moet gaan doen, anders krijgt hij geen uitkering meer. Zonder geld door het leven gaan, weer op de straat terechtkomen en dan weer drugs gaan verkopen om in het eigen onderhoud te voorzien, is voor hem geen optie, dus gaat hij met gepaste tegenzin naar de cursus, waar hij naar toe is gestuurd.

Hij moet de hele dag stil zitten, wat hij niet kan. Hij wordt er zeer zenuwachtig en ongelukkig door en na enkele weken gooit hij de handdoek in de ring en stopt met de opleiding. De verantwoordelijke bij het arbeidsbureau heeft kennelijk niet in de gaten gehad, dat deze werkzoekende, die het liefste een opleiding als kok had willen volgen, van huis uit een succesvol verkoper is, dat heeft hij bewezen toen hij drugs verkocht.

Elke keer, als hij gedwongen wordt iets te doen, komt er een vluchtreaktie en dus verdwijnt hij naar de hoofdstad, waar hij als drugsverslaafde gewoond heeft. Hij duikt onder en laat niets meer van zich horen.

Dwang veroorzaakt iemand die geen eigen initiatief meer toont of iemand, die dat, waartoe iemand hem wil dwingen, dus juist niet doet en er zijn natuurlijk vele variaties daartussen. En vooral ook het gedwongen worden, het moeten doen, omdat je geen keus hebt en de woede, die daardoor ontstaat moet dan op een andere manier of op een ander geuit worden.

En het is dan de vraag, op wie dat geuit wordt en dat zou wel eens iemand kunnen zijn, die ook boos is, die ook woede heeft, die geuit moet worden om hem los te kunnen laten. Het is dus een spiegel of een omgekeerde spiegel zoals Jesus, die zijn andere wang toekeerde.

En wat zou dan de beste oplossing zijn voor het vermeerderd voorkomen van geweld in het algemeen dagelijks leven zoals in de bus, de trein en de tram voorkomt? Zou het helpen als elke medewerker, die met geweld te maken krijgt, een cursus zou volgen, waarin hij in contact zou komen met het geweld, dat hij in zich heeft, waardoor hij dat geweld los kan laten en leert, hoe hij de vrede en harmonie, die hij aan wil trekken en wil leven, ook daadwerkelijk aantrekt en kan leven?

Hoe zou het zijn, als al het kleine kind geleerd zou worden, hoe het de eigen talenten optimaal kan gebruiken en niet tegen dit kind gelogen zou worden, zodat het een eigen vertrouwen op kan bouwen, waardoor het geen geweld inhoudende hulpmiddelen zoals pepperspray of wapenstok nodig heeft om zich te verdedigen, maar zelf beweeglijk genoeg is om een aanvaller onschadelijk te maken?

De volwassene, die hard kan lopen, zich snel kan bewegen en weet, dat een klap van hem een ander buiten werking kan stellen, zal veel zelfverzekerder zijn dan degene, die niet hard kan lopen, geen kracht heeft en niet weet, wie hij kan vertrouwen.

Maar tegen een schietwapen is op afstand door iedereen weinig in te brengen en het idee, dat je alle geweld uit het leven kunt bannen, is natuurlijk een ijdele hoop, maar zelfverdedigingslessen, die een vergroting van het zelfvertrouwen geven, is voor een ieder zinvol en zou veel meer goed doen dan de gymles op school?

 

  Naar boven  


2016.04.15

DE VOEDSEL BANK

De voorraden raken op, de uitkering laat op zich wachten, dus wordt de hoop gevestigd op de voedselbank. In het Duitse land, waar de laatste jaren van sociaal geld geleefd werd, kon een ieder, die van een sociale uitkering afhankelijk was, zich aanmelden bij de Tafelladen en daar inkopen.

Bij de ene Tafelladen krijgt men dan een hele grote, voorverpakte, volle tas voor € 1,- of € 2,- mee, bij een andere Tafelladen heeft alles zijn prijs, wat vaak betekent, dat het de helft kost van wat het in de supermarkt kost, waar het normaal verkocht wordt, terwijl de houdbaarheidsdatum in de regel in de Tafelladen de dag van aankoop is, niet ver in het verschiet ligt of zelfs al voorbij is.

Toch zijn er vaak meer gegadigden dan er waren zijn en staan er dus rijen voor de winkel voordat die open gaat. Dat is in het Twentse land niet anders. Daar is de winkel één middag in de week open en dus moeten allen, die daar mogen komen, op die ene middag komen en is de rij extra lang.

Vroeger, toen er nog geen vluchtelingencrisis was, was het eerste kwartier bij de Tafelladen, die elke dag een uur open is, een drukte van belang en werd er een rij gevormd, die na het eerste kwartier zo goed als opgelost was. Sinds de vluchtelingen ook hier in de buurt ondergebracht zijn, blijkt het met een rij vormen niet meer zo te gaan en zijn er nummers gemaakt, die aan de mensen gegeven worden als zij komen, zodat duidelijk is, wanneer zij aan de beurt zijn.

Degenen, die een uur voor het open gaan van de winkel komen, kunnen dan weer weg gaan om elders wat te regelen en terugkomen, wanneer zij verwachten dat hun nummer aan de beurt is. Er wordt met kleuren gewerkt, zodat niet altijd dezelfden (bijvoorbeeld degenen, die naast de deur wonen) als eersten in de rij staan.

Er is een systeem bedacht waardoor de prioriteit wisselt en de ene keer de mensen met een rode kleur, een andere keer de mensen met een blauwe, gele of bruine kleur als eerste naar binnen mogen, ook wanneer zij later gekomen zijn!

Maar ook dit systeem blijkt niet waterdicht te zijn. De sjoemelaars geven de kaart, waar de kleur op staat, door aan vriendjes, die dan ook een nummer met die kleur krijgen en degenen, die een andere kleur op hun kaart hebben staan, moeten dus deze mensen voor laten gaan.

Vooral één jongeman, die als vluchteling het land is binnen gekomen, valt op: hij heeft elke keer een andere kleur op zijn kaart staan. Dat wordt door meerdere andere bezoekers en ook door de portier van de winkel ontdekt en er wordt geprobeerd om iets te verzinnen om ook dat tegen te gaan.

Er wordt bedacht, dat op de kaart, op basis waarvan de bezoeker een nummer krijgt, een datumstempel gezet kan worden, maar in de drukte wordt dat vaak vergeten en blijkt ook deze oplossing om fraude te voorkomen, niet werkelijk te helpen om fraude te voorkomen.

Bij de voedselbank, waar gevraagd werd, hoe dat werkt, werd verteld, dat degene, die daar voedsel mag halen, maximaal € 180,- per maand over mag houden als alleenstaande, na aftrek van huur, gaslichtwater, premie van ziektekostenverzekering, inboedelverzekering, opstalverzekering (bij eigen huis), begrafenisverzekering, eigen risico ziektekosten (maar dan alleen maar het wettelijke normale eigen risico, dus niet het meergeld, dat betaald moet worden als gekozen is voor een lagere premie), schuldaflossing, voor telefoon en internet € 60,-, gemeentelijke belastingen indien de aanvraag voor ontheffing is afgewezen en overig, zoals autokosten, alleen voor regelmatig arts/ziekenhuis bezoek en/of noodzakelijk voor werk, want dan mag € 0,19 per km als uitgaven meegerekend worden.

Als inkomsten telt de uitkering, een eventuele huurtoeslag, evenals een eventuele zorgtoeslag, alimentatie en kostgeld kinderen en een kindgebonden budget en "overig", wat gespecificeerd moet worden, maar niet nader beschreven is.

Wonderlijk. De echt arme heeft geen inboedelverzekering en geen begrafenisverzekering, omdat hij die niet kan betalen. Hij heeft gekozen voor het maximale eigen risico, omdat hij dan minder premie moet betalen en hij krijgt ontheffing van de gemeentelijke belastingen. Hij heeft geen auto en kijkt dus jaloersig naar al die mensen, die met overvolle tassen uit de voedselbank-winkel komen en in hun auto stappen.

Vooral, als hij van hen te horen krijgt, dat zij helemaal niets hoeven te betalen voor datgene, wat zij daar in hun tassen stoppen. Op de etalage hangt een briefje, dat de bezoekers oproept om toch vooral niets weg te gooien, maar datgene, wat zij teveel hebben met buren of anderen te delen. Verkopen is niet toegestaan, maar hoe wordt dat gecontroleerd?

Op dat briefje staat ook, dat iedere bezoeker een koeltas bij zich moet hebben en de nieuweling nam aan, dat dat was om daarin diepvries waren mee naar huis te nemen, zodat zij aldaar in de eigen diepvries gestopt kunnen worden, maar dat blijkt niet het geval te zijn.

In de winkel hangt een briefje, dat de bezoeker zonder koeltas geen VERSE waren mee krijgt!

 

  Naar boven  


SOLLICITEREN IS EEN DAGTAAK

roepen de mensen, die bedacht hebben, dat elke uitkeringsgerechtigde 5 sollicitaties per week moet doen om het recht op een volledige uitkering te behouden.

Zij zijn niet degenen, die de vacatures, waarop de uitkeringsafhankelijke kan solliciteren, aandragen. Daarvoor wordt de uitkeringsafhankelijke verwezen naar het internet, waarbij er geen rekening mee wordt gehouden, dat de uitkeringsafhankelijk geen internet aansluiting heeft.

Hij spaart waar mogelijk en lift dus zoveel mogelijk mee met mensen, die hun overvloed graag met hem delen. De ene keer is dat een buurman, die toch die kant op gaat, een andere keer een wildvreemde, die wel even zijn mobieltje wil uitlenen, zodat de uitkeringsafhankelijke kan bellen om een afspraak te maken.

De 61-jarige senior, die twee hbo-opleidingen met goed gevolg doorlopen heeft, heeft zich nooit met politiek bezig gehouden en dankzij de EU-wetten, die de burger verplichten tot verzekeringen, die niet leveren, wat zij verzekeren, maar wel er met man en machtige deurwaarder voor zorgen, dat zij premie krijgen van de burger, die zich afgemeld heeft voor deze verzekering, is hij mede daardoor afhankelijk geworden van een uitkering.

Hij wil wel, maar door de onmacht om zelf voor betaald werk te zorgen en kennelijk voor de betalende klant aantrekkelijk genoeg te zijn, roept hij om hulp en wordt verwezen naar het internet. Daarmee is hij enigszins bekend en zelf ook vertegenwoordigd met de informatie, die hij graag met anderen wil delen, maar het ziet er niet naar uit, dat deze manier van voorlichting gezien wordt als een positieve bijdrage aan het maatschappelijk leven, die beloond kan worden met betaald werk.

De 61-jarige is kritisch en dat is in de informatie, die hij op het internet vrij toegankelijk gemaakt heeft, duidelijk waar te nemen, want hij neemt geen blad voor de mond. Hij zoekt niet het gaatje van de wet, maar de coma toestand van de wet, bijvoorbeeld die van de ziektekostenverzekeringswet.

De EU heeft bedacht, dat de burger in Europa een ziektekostenverzekering moet hebben, maar vergeten om erbij te vermelden, dat deze verzekering gratis moet zijn, als de persoon in kwestie geen inkomen heeft. En dus gaat menigeen failliet op de ziektekostenverzekering, omdat de verzekeringsmaatschappij, de opgegeven afmelding als lid, dan wel het opzeggen van het aangegane contract, weigert te accepteren.

Dat is net zoiets als de banken, die over zijn gegaan tot het verlangen van administratiekosten voor een bankrekening in plaats van het geven van rente voor het geld, dat gedurende het jaar op de rekening stond. Wanneer de administratiekosten hoger zijn dan het inkomen van de rekeninghouder, is het snel "einde oefening". Dan krijgt de burger een brief van de bank, dat hij het negatieve saldo, dat door het steeds weer administratiekosten in rekening brengen door de bank, ontstaan is, weer positief moet maken, anders wordt hij als "wanbetaler" bij de daarvoor in leven geroepen instantie aangemeld.

Hij is geen wanbetaler, maar de bank is een wandelende put, die graag met IJslandse hete lucht handelt? Als de bank het eigen negatieve saldo, dat bijvoorbeeld ontstaan is door aan mensen, die een lening van 2 miljoen niet meer terug kunnen betalen, nog een lening van 4 miljoen te verstrekken in de hoop, dat het bedrijf dan toch nog levensvatbaar zou blijken te zijn, niet meer kan positieveren, wordt de bank opgeslokt door een andere bank, het logo wordt veranderd en de voorwaarden, die met de "kleine man" bij deze bank afgesproken waren, worden veranderd van een "gratis rekening" naar een "betaal rekening", wat betekent, dat het niet in rekening brengen van administratiekosten en/of het verkrijgen van rente veranderd wordt in het wel moeten betalen van administratiekosten én het gratis geldverkeer te gaan belasten per betaling.

Het geld, dat vroeger gebruikt werd om elkaar te betalen, is meer en meer uit het dagelijks leven verdwenen en het geldverkeer is overgeheveld naar de bank. Die heeft dit in het begin gratis en voor niks gedaan, maar nu het niet meer mogelijk is om met geld te betalen, zoals bij woningbouwvereniging, gemeente en bibliotheek, en de burger afhankelijk is geworden van een bankpas, wordt er voor het "getallen verkeer" (want geld is het niet), "geld" verlangd.

Hoe zou het zijn, als een ieder weer één keer in de week naar de bank of de geldautomaat zou gaan en zoveel geld zou opnemen, dat hij daarmee alles, wat hij die week moet betalen, ook kan betalen?

Het idee, dat de bankrekening veiliger is dan geld in je zak, geldt ondertussen ook niet meer, dankzij de techniek, dat dat geldvrije bankverkeer mogelijk maakt. De laatste waarschuwing, die in de pers te lezen was, is, dat je vooral alle cijfers aan moet toetsen, als je je pin in hebt gegeven, omdat een warmtecamera anders je pincijfers vrij kan geven.

De mate van warmte is dan een indicatie voor de volgorde, want de koudste toets is als eerste gebruikt. Het is niet mogelijk om bedrog en ongelukken te voorkomen. De mens wordt geboren en gaat dood. Dat is een feit, waar iedereen van overtuigd is en waarvan (nog) niet het tegendeel is bewezen. De mens wordt misschien ouder en dat is wellicht de reden, waarom de pensioengerechtigde leeftijd omhoog gebracht is, maar de werkgelegenheid wordt daardoor ook nog eens extra minder, evenals het feit, dat de ambtenaar niet meer na 40 jaar trouwe dienst met vervroegd pensioen kan.

Er worden mensen in het ziekenhuis ontslagen, omdat er gespaard moet worden en als er geen personeel meer is om de patiënten te verzorgen, hoe moeten die dan weer op de been en in beweging komen? Doordat mensen veel korter de intensive zorg of observatie krijgen dan vroeger, sterven mensen aan complicaties.

Operatie geslaagd, maar helaas aan complicaties overleden? Is het een financieel plaatje, dat de operatie überhaupt op deze dag heeft plaatsgevonden? Heeft het zin om levensreddende operaties door te voeren als je geen adequate nazorg kunt leveren?

Wie beslist waarom en hoeveel geld waarvoor aanwezig is? Alle mensen met lage opleidingen, die in de regel weinig zouden verdienen, wordt niet getoond, dat hun aktieve inzet op prijs wordt gesteld, wanneer zij daardoor een mindering van uitkering krijgen.

En dus wordt het de vraag, of er niet een basisinkomen zou moeten zijn, dat zo hoog is als de sociale uitkering en dat onaantastbaar is voor wie dan ook. Wanneer iemand dan betaald werk krijgt, zou de belasting misschien van een heel laag percentage naar een hoog percentage moeten lopen, want de slimme rijken kennen sowieso de wegen via Panama of Suisse om hun geld veilig te stellen?

Of moeten we naar een maatschappij, die zonder geld werkt? Wie wil in welk huis wonen of werken en wat voor werk wordt er dan gedaan? Blijft de medewerker van de broodfabriek daar werken, omdat hij het zo leuk vindt om de wanstantelijke broden van de band te vissen?

Wat is financieel de noodzaak om 5x per week te solliciteren? Een van de gevolgen is, dat vele bedrijven hun vacatures zo veel mogelijk zonder het openbaar bekend maken ervan, proberen in te vullen, want uit 200 sollicitaties kiezen is meer dan een dagtaak.

Dat daardoor het idee van de opleiders is, dat er minder werk is voor degenen, die zij opleiden, waardoor de opleidingen opgeheven worden, is misschien wel een heel goed ding, want ook in het ziekenhuis is gebleken, dat een interne opleiding beter aansluit bij de behoeften dan een algemene opleiding, die op een speciale opleiding genoten werd.

De ene personeelschef is gek op "uitzonderingen", omdat dat in het bedrijf, waar hij werkt, de beste medewerkers gebleken zijn, een andere personeelschef neemt wellicht alleen mensen aan, die het wettelijke papiertje hebben, dat zou moeten bewijzen, dat deze medewerker het werk, wat hij moet gaan doen, ook daadwerkelijk aan kan.

Maar is dat zo? Het halen van een papiertje is iets anders dan het werk, dat gedaan moet worden, kunnen doen. Op de HTS werd altijd gezegd: hier leer je 5% van wat je moet weten, de rest moet je tijdens het werken leren en degene, die van "loopjongen" in het bedrijf opgekropen is naar personeelschef, heeft wellicht geen enkel papiertje, maar is vast veel beter dan de jongeling, die veel papiertjes heeft.

Doch de leeftijd van 54 of 61 maakt, dat de werkgever niet geïnteresseerd is? Want stel, dat die "ouwe" een hartinfarct of een CVA krijgt, dan heeft de werkgever een zieke medewerker, waarvan het zeer de vraag is, of hij nog in beweging komt. Vooral, als hij ook nog in coma gekomen is en niet normaal eten en drinken aangeboden krijgt, noch zelfstandig kan ademen, omdat er een ademregulerend apparaat is aangesloten en niet uit bed geholpen wordt en in beweging.

Normaal kunnen bewegen, dat is, wat een ieder nodig heeft om gezond, blij en vrolijk te kunnen zijn en dat betekent o.a. dat hij vrij moet zijn om zelf te bepalen, wat hij doet. Een ieder wordt graag in beweging gebracht, maar het ligt eraan waarvoor en hoe.

Een goederenwagon vol moeten stoppen met mensen, is een trauma voor het leven, zoals ook de boze buur, die het bloed onder de nagels vandaan haalt, een trauma voor het leven is. En de spiegel? Vol vertrouwen worden de meeste kinderen geboren en al doende leren zij, dat dat vertrouwen beschaamd wordt en schamen zij zich dan, wanneer zij weer eens de verkeerde vertrouwd hebben.

De stilte helpt om tot het eigen vertrouwen terug te keren, maar waar vind je die stilte? In de bibliotheek, de winkel, de kroeg, aan de telefoon, het lijkt wel of er nergens meer stilte kan zijn.

De muziek, die door de luidsprekers schalt, îs voor de een rustgevend, de ander wordt er hoogst agressief van en dus?

 

  Naar boven  

  HOME hpi
 
Muziek maakt voor
de mens genezing
mogelijk